1-Sayın Okul Aile Birliği Başkanım, kıymetli veliler, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler.
2012-2013 Eğitim-öğretim yılının hepimiz için daha başarılı geçmesini temenni ediyorum.
Eğitimde başarı okul-öğrenci ve aile üçlü sac ayağına bağlıdır. Bu yönüyle öğretim üç tekerlekli bir arabaya benzetilebilir. Tekerleklerden birisinin istenildiği gibi olmaması hareketini engeller.
Biz okul olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bunun için öğrencilerin bilişsel yeteneklerini geliştirmeleri için, onlara kendilerinin yapabileceklerini keşfetmelerini sağlayıcı bir ortam hazırlıyoruz.
Öğrencilerimizi gelecekte bilimsel davranışa sahip insanlar olmaları için yeni eğitim sistemleri geliştiriyor, bu konuda araştırmalar yapıyor, uygun gördüklerimizi uyguluyoruz.
Çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel olarak da dengeli insanlar olmaları için gerekli maddi-manevi desteklerimiz olmakta P.D.R. çalışmaları, halı saha imkanları ve basket sahaları gibi.
Öğrencilerimizin Feza Lisesi’nin güzel imkanlarını, fedakar öğretmenlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bunları yaparken de bir plan ve disiplin içinde yapmalarını istiyoruz.
Sayın velilerimizi de her zaman yanımızda görmek isteriz. En azından 15 günde bir okula gelip öğrenci durumu için bilgi almaları gerekir.
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı hepimize hayırlı olsun.

2-
Bugün 2007-2008 Öğretim yılını açarken yeni bir öğretim yılına başlamanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz.
Hepinizin bildiği gibi çağımız bilgisayar çağı, teknoloji çağıdır. Dünya milletlerine baktığımızda büyük bir teknoloji yarışı içinde olduklarını görmekteyiz. Gelecekte önder olacak, dünyaya yön verecek milletler bu yarışı önde götüren milletler olacaktır. Bu yarışta avantaj sağlayan en önemli unsurlardan biri yetişmiş insan gücüdür. Gelecekte bugünden daha karmaşık teknolojileri kullanmak zorunda olan sizler kendinizi bu günden yetiştirmek zorundasınız. Çünkü Türkiye genç insan nüfusu bakımından diğer ülkelerden daha avantajlı bir durumdadır. Genç insanlarımıza kaliteli ve iyi bir eğitim vermemiz gerekmektedir. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum eğitime gerekli yatırımı yapmasını engellemektedir. Bu imkanlar ancak şu an içinde bulunduğumuz okul gibi özel okullar tarafından sağlanabilmektedir.
................. Lisesi eğitim imkanları ve kalitesi açısından ülkenin sayılı okullarından biri konumundadır. Bunu sağlayan Yönetim Kurulumuza, okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize, Okul Aile Birliği başkanı olarak tüm veliler adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Sevgili ...............Lisesi Öğrencileri ;
Okulunuz, kurulduğu günden bugüne değin hızla büyüyen, gelişen ve bir çok başarıya imza atmış bir okuldur. Adı başarılarla özdeşleşmiş, herkesin eğitim almak istediği bir eğitim ve öğretim yuvası haline gelmiştir. Ancak, bu başarıları yeterli görmek geride kalmak demektir, kaybetmek demektir.
Abilerinizden aldığınız başarı bayrağını daha yukarılara dikmek zorundasınız. Bu hem kendiniz, hem aileniz, hem de milletiniz için yapmanız gereken bir görevinizdir.
Onun için bu okula mensup olma bilincine varmanız gerekmektedir. Bu okulda başarısızlığa, tembelliğe, boş vermişliğe yer olmadığını bilmelisiniz. Bu okulda okumak isteyip de okuyamayan binlerce öğrenci yerine şu anda burada olmanızın sizin için ne büyük şans olduğunu, geleceğiniz için ne büyük imkanlar yarattığını idrak etmeniz gerekiyor.
Sizler için geriye dönüş yok.
Abilerinizin başarıları size rehber olacaktır, yolunuzu aydınlatacaktır. Onların elde ettikleri başarıları daha ileriye götüreceğinizden eminim.
Bugün anneleriniz ve babalarınız ve ümitlerle burada ilk gün sizlerin yanında. Ailelerinizin, okulunuzun ve Türk Milletinin sizden beklediği başarılı olmanız, çalışkan olmanız, Dünya Milletlerine önder olmanızdır.
Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi, “Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.”
Değerli öğrencilerim;
Hepinizi sevgiyle yanaklarınızdan öper, yeni ders yılının başarılı geçmesini ve herkese hayırlı olmasını dilerim.


3-
Sayın Müdürüm, değerli misafirler, sevgili öğrenciler!
2012 – 2013 Öğretim yılı hepimize hayırlı olsun bugün okul olarak, veli olarak, öğrenci olarak yeni bir sezona başlamanın heyecanı ve sevinci içindeyiz.
1994 Yılında “Eğitimde Yeni Bir Çığır” sologanıyla yola çıkan .......................lisesi geçen süre içerisinde bir çok başarılara imza atmıştır. Bilim, sanat ve spor dallarında başarılarla dolu bir çok faaliyetler göstermiştir. .................... Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile her zaman seçkin, örnek ve bilgili insanlar olmuşlardır. ................eğitim anlayışının temeli fedakarlık ve sevgidir. .....lisemiz yeni fikirlere açık olmasıyla, yaptığı etkinliklerle eğitim camiasında hep örnek olmuştur.
......................okulu, öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılaplarına, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve çağın gereklerine uygun bireyler olarak yetiştirmektedir.
Okulumuz öğretimin yanında eğitimi ihmal etmemektedir.
Sözlerime Atatürk’ün eğitimle ilgili görüşlerini aktararak devam etmek istiyorum.
Yüzyıllardan beri milletimizi yönetenler eğitimin yaygınlaşmasını arzulamışlardır. Ancak bu amaçlarına ulaşmak için doğuyu ve batıyı taklitten kurtulamadıklarından, sonuçta milletin cahil kalmasına neden olmuşlardır.
Milli eğitimin programımızın, milli eğitim politikamızın temel taşı cahilliğin yok edilmesidir. Büyük davamız, en uygar ve en üst kalkınmışlık seviyesine ulaşmaktır.
Bu, yalnız kurumlarda değil, düşüncelerinde de köklü bir inkılâp yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik ülküsüdür. Bunu en kısa bir zamanda başarmak için, düşünce ve eylemi birlikte yürütmek zorundayız. Bu girişimde başarı, ancak yasal bir plânla ve en akılcı bir çalışmayla mümkün olabilir. Bu nedenle, okuma-yazma bilmeyen tek bir vatandaş bırakmamak; ülkenin kalkınma savaşının ve yeni çatısının gerektirdiği teknik elemanları yetiştirmek; milli arzularımızı anlayacak, anlatacak, nesilden nesile aktaracak kişi ve kurumları oluşturmak amacındayız.
Bu konuda başarılı olabilmek için öyle bir program izlemeye mecburuz ki, o program milletimizin bugünkü hâliyle, sosyal ve hayati ihtiyacıyla, çevre şartları ve çağın gerekleriyle tamamen uyumlu olsun. Bunu sağlayabilmek için karmaşık düşüncelerden tamamen sıyrılarak gerçeği etkili bir bakışla görmek gerekir.

4-

Sayın Belediye Başkanım,
Sayın Konuklar,
Değerli Öğretmen Arkadaşlarım
Sevgili Öğrenciler,
2012/2013 Öğretim yılı okulu açılış programına hoş geldiniz.
Eğitim alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Türk Milli Eğitim sistemi son 15 yıl içinde büyük ölçekli yapısal bir değişim içine girmiştir. Özel Öğretim Kurumlarının Eğitim sistemimize girmesi ile birlikte rekabetçi bir eğitim-öğretim ortamı oluşmuştur. Bu rekabet ortamı içinde, kendini iyi tanıyan, çevreyi doğru tahlil eden ve güçlü bir gelecek vizyonuna sahip olan kuruluşlar ayakta kalacak, bunu yapamayanlar beklenen akıbetine maruz kalacaktır. Çünkü dünyamız giderek küçülürken dünyamızın azalan kaynaklarını en akıllı ve en verimli kullanma zarureti, kaliteli ve yüksek düzeyde bir eğitimi gerekli kılmaktadır.
Benzer bir çelişki, Üniversite için de söz konusudur. Türkiye, bu gecikmeyi telafi etmezse gelişen çağdaş teknolojiyi üretmek şöyle dursun, kullanma ehliyetine bile sahip olamayacaktır. Çözüm, Dünyada birlikte yaşadığımız gelişmiş ülkelerin yaptığını yapmaktır. Her alanda teknolojiye ayak uydurmaktır.
Elbette Özel Öğretim mensubu bulunduğu toplumun yüksek ideallerinden ve evrensel değerlerinden kendisini soyutlayamaz. ...........lisesi olarak bizim amacımız milletimizin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren, insan haklarına saygılı, hak ve adaletin gerektirdiği davranışları ilke edinmiş insan yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için, kişinin düzenli bir eğitim öğretim çalışmasına alınması da, eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.
Bilginin tek başına bir karakter oluşturmayacağını biliyoruz. Sadece bilgili insan, kurulmuş bir robottan ileriye geçemez. Kurulmuş bir robot, kendisini icat edeni bile ortadan kaldırabilir. O nedenle, yüksek ideal ve evrensel değerlerle beslenmeyen bir öğretim, ruhsuz bir makine gibidir. Oysa insan, bir makine değil, makineyi de yapacak kadar kabiliyetli, üstün bir varlıktır.
Çağdaş teknolojiyi yakalamak, en zaruri ihtiyaçlarımızdan biridir. Onsuz yaşanmayacağını biliyoruz. Fakat ona koşarken, manevi zevklerden mahrum kalmak, sandalı tek kürekle çekmeye benzer.
Okullarda; yüksek ideallerle donatılmayan, vatan ve milletini nasıl seveceği öğretilmeyen evrensel değerlerden mahrum, disiplinsiz, vurdumduymaz, sorumsuz, çılgın bir nesil, yarın neyin sahibi olacaktır?
..................... okuluolarak eğitime, öğretime ve bu alanda devletimize yapacağımız katkılar katlayarak devam edecek ve bu uğurda üzerimize düşeni harfiyyen yerine getirme çabası içinde olacağız.
Bu duygu ve düşünceler içinde hepinize en derin saygılarımı sunuyor, 2012-2013 Öğretim yılının okulumuz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

5-

Değerli öğretmenler , kıymetli veliler ve sevgili öğrenciler ;
Yeni bir eğitim yılının ilk gününde, sizlerle birlikte olmanın, Türkiye’nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızı yetiştirecek değerli öğretmenlerimizle ve ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikteliğin farklı heyecanı ve gururu içinde sizleri saygıyla selamlıyorum.
Bugün burada 2012-2013 eğitim öğretim yılının başlaması, ayrıca ülke genelinde kutlanan İlköğretim Haftasının kutlamak amacıyla toplandık.
Bu duygular içerisinde aramıza yeni katılan öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize ‘’ Hoşgeldiniz’’ diyorum.
Saygıdeğer konuklar, ilköğretim insan hayatının en önemli aşamasıdır.Bu aşamada çocuklarız okulumuzda öncelikle Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan ; insan haklarını ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarının bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaşlar yetiştirmektir.
İlköğretim öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, hayata ve üst öğretime hazırlayan; 6-14 yaşları arasındaki zorunlu eğitim çağını kapsar .Okul ; çocuk ve gençlerin çok yönlü yetişmeleri açısından uygun imkanları sağlayan, genç beyinlere bilgiyi, insanlığa saygıyı, ülkesini ve milletini sevmeyi, onuru ve bağımsızlığı öğreten bir kurumdur. Aile ve okul, çocuğun yaşamındaki vazgeçilmez iki ana unsurdur.
Gelecekte bu ülkeye hizmet edecek ve çağdaş medeniyet seviyesine çıkaracak çocuklarımızı anne ve babası olan sizler, her şeyden sakınıp, her zorluğa göğüs gerdiğiniz, göz bebeğiniz olan çocuklarınızı bizlere emanet ediyorsunuz.
Sayın veliler,
Okulumuzda çocuklarımıza bilimi, teknolojiyi ve sevgiyi bütünleştirip imkansızı mülkün, mümkünü kolay, kolayıda zevkli ve de eğlenceli hale getirerek eğitimde hayallere ulaşmayı amaçlamaktayız.
Bu gerçeğin bilinci ile çocuklarımızı uygarlığın yetişkin bir üyesi yapmayı, araştıran ve sorgulayan kendi kendine karar verebilen, kararların sorumluluğunu taşıyan, gelişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getiren, eleştirmekle kalmayıp, çözüm üreten bir nesil olarak yetiştirmeye çalışmaktayız.
Biz Uğur Erkey İlköğretim Okulu olarak bunun bilincindeyiz.Öğrencilerimize en iyi eğitim hizmetini sunmaya çalıştık ve bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz.Geçen öğretim yılında 28 öğrencimiz Anadolu Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesine kayıt yaptırmaya hak kazanmıştır. Okulumuzun eğitim kadrosuna güveniyorum. Bu kadro ile başarı her yıl artarak böyle devam edecektir.
Sizlerden dün olduğu gibi bugün de yardımlarınızı sizin çocuklarınız adına sizlerden bekliyoruz.
Ülkemizin geleceği, geleceğimizin güvencesi sevgili öğrencilerim, sizler okulumuzda kişiliği gelişmiş ilke ve hedefleri olan, çağdaş, bilgili, küçüklerini seven ve koruyan, büyüklerine karşı saygılı gençler olarak yetiştirileceksiniz. Sizlerin başarısı gelecekte Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyet ve uygarlık düzeyine çıkaracaktır. Bunun için derslerinize çok çalışınız. Başarı sadece çalışmakta olduğunu asla unutmayınız. Zaruri nedenler dışında okula devamsızlık yapmayınız.
Sayın veliler, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim; bu duygu ve düşüncelere 2012-2013 eğitim öğretim yılının sizlere sağlık, mutluluk getirmesini, vatanımıza ve milletimize hayırlı olması dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.

6-

Değerli İdareci ve Öğretmen arkadaşlarım, Çok sevgili öğrencilerimiz, kıymetli misafirler ve velilerimiz hepimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Yeni bir eğitim öğretim yılına başladığımız bugün siz çocuklarımızın heyecanını okul idaresi ve öğretmenleri olarak hep birlikte paylaşıyoruz. Yeni ders yılında aramıza katılan yeni öğretmenlerimize ve bir aydır eğitimlerine devam eden 9.sınıfta okuyan yeni öğrencilerimize bir kez daha ve 10.,11. ve 12.sınıf öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, değerli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılı bir ders yılı diliyorum.
Sevgili öğrenciler, okul olarak amacımız Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmektir.
Kısacası kendini ifade edebilen, soran, sorgulayan, düşünen, düşündüğünü demokratik yollardan açıkça ifade edebilen; insanları dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal ve ekonomik statü yönünden ayırmayan, ayrımcılık yapmayan, bütün insanları kucaklayabilen, Ülkesini ve insanlığı seven bireyler yetiştirmektir.
Başarı için çok çalışınız. Okulunuzu, öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı çok seviniz. Sizi geleceğe hazırlayan iyi niyetli çabaları boşa çıkarmayınız. Öğretmenleriniz tüm yaşamınıza yön veren ve tüm yaşamınızı etkileyen geleceğinizin mimarlarıdır. Öğretmenleriniz sizin içinizdeki cevheri ortaya çıkarmak için çaba harcarlar. Okulun amacı size sadece bilgi vermek değil; aynı zamanda sizleri eğitmek ve geleceğe hazırlamaktır.
Sevgili Öğrenciler,
Bildiğiniz üzere bizim ve bizim gibi olan otelcilik ve turizm meslek liselerinin birincilikli hedefi, son yıllarda baş döndürücü bir şekilde gelişim gösteren ülkelerin adeta bacasız sanayisi durumuna gelen turizm sektörüne ara eleman yetiştirmektir. Ülkemizde turizm ve otelcilik sektörüne son dönemlerde çok büyük yatırım yapılmaktadır. Yapılan bu yatırımlarda ara eleman olarak çalışacak çok sayıda elemana ihtiyaç duyulmaktadır, teknoloji ne ölçüde gelişirse gelişsin turizm ve otelcilik sektörü insan unsuru ön plana çıkarak hizmet ağırlıklı bir sektördür. Dolayısı ile yapılan bu yatırımlara teknolojik araç gereç yanında, bu araç gereçleri kullanacak, insanlara hizmet sunacak alanında yetişmiş, kaliteli elemanlara ihtiyaç vardır. Bu kaliteli ve yetişmiş ara elemanlarda sizlerin okuduğu bu okullardan yani otelcilik ve turizm meslek liselerinden sağlanmaktadır. Sizler işin ciddiyetini kavrayarak öğretmenlerinizin verdiği eğitimi alıp kendinizi geliştirdiğiniz takdirde, binlerce üniversite mezunun bile işsiz gezdiği ülkemizde asla işsizlik problemi yaşamayacaksınızdır. Bu sektördeki baş döndürücü gelişmeyi gören öğrenciler ve veliler son dönemlerde otelcilik ve turizm meslek lisesine yoğun bir ilgi göstermektedir.
Sevgili öğrenciler
Okulumuzun birinci hedefi turizm ve otelcilik sektörüne ara eleman yetiştirmek olmasına rağmen, geçen yıl mezun olan 60 öğrencimizden, 2 öğrencimiz dört yıllık fakültelere, 24 öğrencimizde iki yıllık meslek yüksek okullarına girmeye hak kazanmışlardır. Bu rakamlar küçümsenecek rakamlar değildir. Bu başarının nedeni çalışmak, çalışmak ve çalışmaktır. Önümüzdeki yıllarda sizlerle bu başarıyı artırmayı ümit ediyorum. Başarıyı sizlerin başarısını artırmak için başta ben okul müdürünüz olarak idarecilerim, öğretmenlerim, hizmetlim sizin iyi ve verimli bir eğitim öğretim geçirmeniz için her türlü tedbiri alacağız.
Sevgili Öğrenciler,
Sizlerin gelecekte ülkemize yapacağınız katkıları görmek bizim için en büyük mutluluktur. Okulda hem yeni bilgiler öğrenecek hem de çok eğlenceli zamanlar geçireceksiniz. Başarıya ulaşmada en önemli unsurun düzenli ve sistemli çalışma olduğunu unutmayın. Size her zaman güvendiğimi bilmenizi isterim.
Sizleri iyi yetişmiş birer fert olarak modern bilime dayalı bilgi üreten ve bu bilgileri gelişen teknoloji ile ekonomik yararlılığa çeviren, öz güveni yüksek bireyler olarak görmekten onur duyacağım. Ülkemizin geleceği, geleceğimizin güvencesi siz sevgili öğrencilerimiz, Bütün bu amaçlarımıza ulaşabilmenin yolu, ulu önder Atatürk’ün dediği gibi “TEK BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ VARDIR, ÇALIŞKAN OLMAK”
Bu duygularla, 2010-2011 eğitim öğretim yılının çocuklarımıza, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum..