Modül Kodu Modül Adı Modül Durumu Güncellenme Tarihi
726TR0008 Besin Öğeleri Hazır / İndir 07.02.2012
726TR0009 Besin Grupları Hazır / İndir 07.02.2012
726TR0010 Besinlerin Enerji Değerleri Hazır / İndir 07.02.2012
726TR0011 Özel Durumlarda Beslenme Programları Hazır / İndir 07.02.2012
726TR0012 Özel Hastalıklarda Beslenme Hazır / İndir 07.02.2012
720S00033 Vücudun temel yapısı Hazır / İndir 31.01.2012
720S00027 Hareket sistemi Hazır / İndir 31.01.2012
720S00030 Sinir sistemi Hazır / İndir 31.01.2012
720S00026 Endokrin sistem Hazır / İndir 31.01.2012
720S00028 Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kan Hazır / İndir 31.01.2012
720S00024 Dolaşım sistemi Hazır / İndir 31.01.2012
720S00031 Solunum sistemi Hazır / İndir 31.01.2012
720S00029 Sindirim sistemi Hazır / İndir 31.01.2012
720S00023 Boşaltım sistemi Hazır / İndir 31.01.2012
720S00032 Üreme sistemi Hazır / İndir 31.01.2012
720S00025 Duyu organları Hazır / İndir 31.01.2012
90KG00020 İletişim Süreci Hazır / İndir 31.01.2012
90KG00021 Kişiler arası iletişim Hazır / İndir 31.01.2012
90KG00022 Toplumsal iletişim Hazır / İndir 31.01.2012
90KG00018 Sağlıkta iletişim Hazır / İndir 31.01.2012
421BB0003 İlaçlara giriş Hazır / İndir 31.01.2012
421BB0005 Otonom sinir sistemi ilaçları Hazır / İndir 31.01.2012
421BB0006 Santral sinir sistemi ilaçları Hazır / İndir 31.01.2012
421BB0001 Dolaşım sistemi ilaçları Hazır / İndir 31.01.2012
421BB0008 Solunum sistemi ilaçları Hazır / İndir 31.01.2012
421BB0007 Sindirim sistemi ilaçları Hazır / İndir 31.01.2012
421BB0009 Üriner sistem ilaçları Hazır / İndir 31.01.2012
421BB0004 Kemoteropötik ilaçlar Hazır / İndir 31.01.2012
421BB0002 Endokrin sistem ilaçları ve otokoidler Hazır / İndir 31.01.2012
720S00021 Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yolları Hazır / İndir 08.05.2012
720S00019 Hız ve oran Hazır / İndir 31.01.2012
720S00018 Epidemiyolojik yöntemler Hazır / İndir 31.01.2012
720S00022 Salgınlarla mücadele Hazır / İndir 08.05.2012
720S00020 Enfeksiyon zinciri ve bağışıklık Hazır / İndir 16.02.2012
462I00009 İstatistiki testler Hazır / İndir 16.02.2012
462I00012 Veri hazırlama Hazır / İndir 31.01.2012
462I00014 Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Hazır / İndir 31.01.2012
462I00011 Örnekleme Hazır / İndir 07.02.2012
462I00010 Nüfus Yazılıyor 31.01.2012
720S00041 Solunum Sistemi Hastalıkları Hazır / İndir 31.01.2012
720S00034 Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları Hazır / İndir 31.01.2012
720S00039 Sindirim Sistemi Hastalıkları Hazır / İndir 31.01.2012
720S00037 Endokrin Sistem Hastalıkları Hazır / İndir 31.01.2012
720S00040 Sinir Sistemi Hastalıkları Hazır / İndir 31.01.2012
720S00038 Üro-Genital Sistem Hastalıkları Hazır / İndir 31.01.2012
720S00035 Diğer Organ Hastalıkları Hazır / İndir 31.01.2012
720S00036 Bulaşıcı Hastalıklar Hazır / İndir 31.01.2012
345YIB002 Sağlık kurumları ve personel yönetimi Hazır / İndir 31.01.2012
345YIB005 Büro İşleri Hazır / İndir 22.05.2012
345YIB003 Devlet yönetim organları Hazır / İndir 31.01.2012
345YIB004 Sağlık mevzuatları Hazır / İndir 08.05.2012