GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ MESLEK DALI KALFALIK BÖLÜMÜ
1. Prizde sadece enerjinin olup olmadığını belirlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Kontrol kalemi B) Luxmetre C) Ampermetre D) Voltmetre

2. Hangi tür ampule çıplak elle dokunulmaz?
A) Halojen tipi lambalar B) Flouresan lamba C) Civa buharlı lamba D) LED


3. Arızaların %90’ı aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile olur?
A) Sistemin yanlış kullanılmasından B) Enerji dalgalanmasından
C) Yüksek ısı kaynaklarından D) Aşırı akımdan


4. Aşağıdaki cihazlardan hangisinin üzerinde sigorta (cam veya özel imal edilmiş) bulunmaz?
A) Spot B) Sis makinesi C) Projeksiyon D) Dimmer


5. Lamba flamanının kopuk olması neyi ifade etmez?
A) Açık devre B) Kısa devre C) Cihaz ışık vermez. D) Diğer cihazları etkilemez.


6. Spot ve hat sigortaları hangi cihazın üzerinde bulunur?
A) Sinevizyon B) DMX paneli C) Robot D) Dimmerlerin

7. Hangi cihazların eneji giriş jaklarında (klemens) kısa devre kontrolü yapılır?
A) Spotlarda B) Robotlarda C) Projeksiyon cihazında D) Dimmerlerde


8. Cam sigortanın sağlamlık kontrolü aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
A) Açık devre testi B) Voltmetre ile C) Işığa tutarak D) Seri lamba testi


9. Cihaza enerji verildiğinde çalışmaması durumunda aşağıdakilerden hangisine ilk önce bakılır?
A) On-Off anahtar (switch) B) Sigortasına C) Lambasına D) Lamba soketine


10. Hangi tür arızalı cihazlara kesinlikle enerji uygulanmaz?
A) Açık devre arızası bulunan cihazlara B) Kısa devre arızası bulunan cihazlara
C) Lambası bozuk olan cihazlara D) Toprak hattı olmayan cihazlaraÖ


11. Arızalı cihaz atölyede onarılıp yerine takılıyor. Kontrol kalemi ile enerji kontrolü
yapıldıktan sonra cihaza enerji verildiği halde cihazın çalışmaması durumunda hangi
arıza olabilir.
A) Faz hattı kopuk B) Nötr hattı kopuk C) Toprak hattı kopuk D) Hatta kısa devre


12. Kablolarda birden fazla yerde arıza olmuşsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Ek yapılır. B) Enerji verilir. C) Yenisi ile değiştirilir. D) Arıza nedeni bulunur.


13. Bu sembol neyi ifade eder?
A) Sıcak yüzey olduğunu B) Genel bir arıza olduğunu
C) Yüksek gerilim riski olduğunu D) Yüksek ısı riski olduğunu


14. Hangi tür arızalarda PC yazılım servisinden yardım istenir?
A) PC donanım arızası B) DMX paneli arızası C) Yazılım arızasıD) Dimmer arızası


15. Cihazın atölyeye götürülüp iç parçalarına ulaşmak için aşağıdakilerden hangisi ilk
önce yapılmalıdır?
A) Jakları sökülür. B) Cihaz sigortası çıkarılır.
C) Cihazın enerjisi kesilir. D) Cihaz yerinden sökülür.


16. Aşağıdakilerden hangisi ışık şiddeti birimidir.
A) Lümen
B) Candela
C) Ohm
D) Amper


17. Gözümüz hangi dalga boyları arasındaki frekansları algılar.
A) 100–500 nm
B) 100–250 nm
C) 380–760 nm
D) 500–960 nm


18. Aşağıdakilerden hangisi lamba gücünün birimidir.
A) Amper
B) Volt
C) Ohm
D) Watt


19. Aydınlık düzeyi birimi aşağıdakilerden hangisidir.
A) Lüx
B) Lümen
C) Candela
D) Volt


20. Bir ( 1 nm ) nanometre kaç metredir.
A) 1 m
B) 1.103 m
C) 1.109 m
D) 1.10- 9 m


21. Işık akısı birimi aşağıdakilerden hangisidir.
A) Amper
B) Lümen
C) Volt
D) Lüks


22. Aşağıdakilerden hangisi ışıklandırmada kullanılan askı sistemidir.
A) Pantograf
B) Filtre
C) Reflektör
D) Projektör


23. Türk standartları enstitüsü’nün kısaltması hangisidir.
A) TSE C) ABB
B) DİN D) TS


24. Işıklandırma sistemlerinde yaygın olarak hangi kablo tipi kullanılır.
A) Tek damarlı tek telli C) Çok damarlı çok telli
B) Çok damarlı çok telli D) Hiçbiri


25. Aşağıdakilerden hangisi minyon duyun sembolüdür.
A) E-10 C) E-27
B) E-100 D) E-40


26. Aşağıdakilerden hangisi standart iletken kesitidir.
A) 1,75 C) 3
B) 3,25 D) 2,5
27. Aşağıdakilerden hangisi filtre çeşidi değildir.
A) Renk filtresi C) Elyaf filtre
B) Cam filtre D) Demir filtre

28. Herhangi bir ışık kaynağından yayılan ışık demetini kontrol edebileceğimiz bir açıda
yönünü değiştiren malzemeye ne denir.
A) Projektör C) Reflektör
B) Filtre D) Takip spotu


29. Jeneratör güç birimi hangisidir?
A) V C) kVA
B) A D) Hz


30. Aşağıdakilerden hangisi UV ışık kaynağıdır.
A) Balast C) Spot lamba
B) Flüoresan lamba D) Flaşör


31. Sis makinesinin görevi hangisidir?
A) Sahne ışıklarının çizilmesi. C) Köpük üretmek.
B) Yanıp sönen ışık verme. D) Işık şiddetini ayarlama.


32. Periyodik olarak belirli sürelerde ışık veren ışıklandırma cihazı hangisidir?
A) Sis makinesi C) Pal spot
B) Flüoresan lamba D) Flaşör33. Işık kaynağına gelen gerilimi belirli sınırlar içerisinde değiştiren ışıklandırma cihazı
hangisidir.
A) Reflektör C) Filtre
B) Dimmer D) Jeneratör


34. Işıklandırma sisteminde ışık kontrolünü sağlayan elaman hangisidir.
A) Flaşör C) Dimmer
B) Işık kontrol masasıD) Reflektör


35. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlara ne denir.
A) Dimmer C) Akü
B) Projektör D) Jeneratör

36. Aşağıdakilerden hangisi AKÜ parçası değildir?
A) Izgara B) Pozitif plak C) Seperatör D) Kuaksiyel

37. Şarj dinamosunda hangi parça bulunmaz?
A) Armatür B) Emiter C) Kolektör D) Fırça


38. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre
elemanıdır?
A) Alternatör B) Sigorta C)Starter D) İkaz bobini


39. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi oto teyp yapısında bulunmaz?
A) Termostat B) Mikroişlemci C) Eeprom D) Ekolayzer


40. İstasyonları tanıtıcı özellik hangisidir?
A) CCD B)EON C) RDS D) DSP


41. Aşağıdakilerden hangisi ekolayzer çeşidi değildir?
A) Grafik B) Bufer C) Rotary D) Parametrik


42. Aşağıdakilerden hangisi oto amplifikatör yapısında bulunmaz?
A) Ön yükselteç B) Giriş kazanç ayarı
C) Dedektör D) Filtre


43. Aşağıdakilerden hangisi anahtarlamalı amplifikatördür?
A) D sınıfıB) AB sınıfı C) A sınıfı D) B sınıfı


44. Aşağıdakilerden hangisi hoparlör çeşidi değildir?
A) Bas B) Tiz C) Alt bas D) Ön hoparlör


45. Aşağıdakilerden hangisi oto seslendirmede kullanılan kabloların özelliği değildir?
A) Esneklik B) Gürültü yalıtıcı
C) Siyah renkli D) Sağlam
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.


46. Ses kulağımızı uyaran ve bu yolla beynimizde duyumlara yol açan etkilerdir.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
47. Periyot ile frekans, toplama işlemine göre birbirinin tersidir.
( ) DOĞRU (x) YANLIŞ
48. İnsan kulağının duyabildiği seslerin frekansı 300 HZ ile 3 KHz arasındadır.
( ) DOĞRU (x ) YANLIŞ
49. 30 desibel insan kulağının işitebileceği en düşük ses olarak kabul edilir.
( ) DOĞRU (x ) YANLIŞ
50. Uzmanlar 180 desibel üzerindeki sese sürekli maruz kalmanın tehlikeli olacağına
dikkat çekmişlerdir.
( ) DOĞRU (x ) YANLIŞ
51. Sesi elektrik sinyaline çeviren cihazlara hoparlör denir.
( ) DOĞRU (x ) YANLIŞ
52. Dinamik hoparlörler, bobin, mıknatıs, kon (diyafram) gibi elemanların birleşiminden
oluşmuştur.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
53. Yükselteçten gelen DC özellikli sinyaller, hoparlör içindeki bobinin etrafında değişken
bir manyetik alan oluşturur.
( ) DOĞRU ( x) YANLIŞ

54. Gücün birimi volttur.
( ) DOĞRU ( x) YANLIŞ
55. Hoparlörün gerçek gücünün belirlenmesinde baz alınacak güç çeşidi RMS gücüdür.
(x ) DOĞRU ( ) YANLIŞ
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
56. Mikrofonlar sesi elektriğe çeviren elektronik aletlerdir.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
57. Şeritli mikrofonlar en çok kullanılan mikrofon türüdür.
( ) DOĞRU (x ) YANLIŞ
58. Şerit mikrofonlar çok hassas yapılıdırlar, sarsıntıdan, hava akımından etkilenir ve
gürültülü çıkış verir. Bu nedenle, kullanırken fazla sarsmamaya dikkat etmek gerekir.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
59. Kapasitif mikrofonlar 1920'lerden beri Radyo yayıncılığında (Broad-casting) en çok
kullanılan mikrofondur.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
60. Telsiz mikrofonların genlik modülasyonuyla çalışan alıcı ve vericisi bulunur.
( ) DOĞRU ( x) YANLIŞ
61. Akustiğin sözlükteki anlamı: mekanik dalgaların, katı, sıvı ve gaz ortamları içinde
yayılımını, özelliklerini, bulundukları ortamla olan etkileşimlerini, canlılar üzerindeki
fizyolojik ve psikolojik etkilerini inceleyen bilim dalıdır.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
62. Ses açısından baktığımızda açık bir mekânda seslerin dağılım şekline akustik denir.
( ) DOĞRU (x ) YANLIŞ
63. Stadyumlarda sesin yankılanması istenmeyen bir durumdur.
( ) DOĞRU (x ) YANLIŞ
64. İyi akustik, iyi ses yalıtımına, yankılanma süresine, arka plan sesine ve konuşmanın
anlaşılırlığına göre tanımlanır.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
65. Konferans salonunda ses yalıtımının olması ve sesin yankılanmaması istenir.
(x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
66. Müzik sistemlerinde amplifikatör, karıştırıcı anlamında kullanılır.
( ) DOĞRU (x ) YANLIŞ
67. Amplifikatörler çıkış katı yapısına göre sınıflandırılır.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
68. Tweeter tipi hoparlörler az yer kapladığından özellikle oto radyo teyplerinde
kullanılmaktadır.
(x ) DOĞRU ( ) YANLIŞ
69. Ampifikatör gücünden söz edildiğinde bahsedilen güç çalışma gücüdür.
( ) DOĞRU ( x) YANLIŞ
70. Mikserin bloklarından bir olan preamp, çıkış katıdır.
( ) DOĞRU ( x) YANLIŞ
71. Mikserin bloklarından biri olan filtrenin görevi şebeke voltajından, kablodan veya
manyetik alanlardan kaynaklanan parazit ve istenmeyen sesleri engellemek ve
azaltmaktır.
(x ) DOĞRU ( ) YANLIŞ
72. Mikserlerin bilinmesi gereken 4 türü mevcuttur.
( ) DOĞRU (x ) YANLIŞ
73. Ses ve müzik yayınları mono (tek kanallı), stereo (iki kanallı) ya da quadrofonik (dört
kanallı) olarak yapılmaktadır.
(x ) DOĞRU ( ) YANLIŞ
74. Mono ses sistemi dört yollu ses sistemidir.
( ) DOĞRU (x) YANLIŞ
75. Stereo kayıt esnasında iki mikrofon kullanılır.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ

76. Seslendirme sistemini kurmadan önce seslendirilecek alan ve alandaki yerleşimin nasıl
olacağına dair kaba taslak bir çizim yapılır. Bu kaba taslak çizime kroki denir.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
77. Seslendirme sistemi kurulurken dikkat edilmesi gereken ilk öncelikli nokta
mikrofonun yeridir.
( ) DOĞRU ( x) YANLIŞ
78. Alan hacmi hesabında yapılan alan hesabına bir boyut daha ilave edilir. Bu boyutda
tahmin edebileceğiniz üzere dikey boyuttur.
(x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
79. Woofer tipi hoparlörler hiçbir zaman yüksek bir yere yerleştirilmez.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
80. Sadece müzik dinleme amacıyla bir dizayn gerçekleştirilecekse hoparlörler tiz sesleri
doğrultusal olarak yaydığından kullanılan hoparlörlerin ayak hizasında bulunması
gerekir.
() DOĞRU (x ) YANLIŞ
81. Ses sistemi ekipmanları arasında iletimi sağlamak amacıyla kullanılan kablo uzunluğu
hesaplanırken en kısa mesafe dikkate alınır.
( ) DOĞRU (x ) YANLIŞ
82. Hoparlör filtreleme tekniği İngilizce anlamı ile cross-over çeşitli frekans
aralıklarındaki sesleri daha iyi duyabilmek için kullanılan bir tekniktir.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
83. 4 Ω’luk ve 8 Ω’luk hoparlörler biribine seri bir şekilde bağlanırsa, toplam empedans
12 Ω olur.
(x ) DOĞRU ( ) YANLIŞ
84. 6 Ω’luk ve 9 Ω’luk iki hoparlör biribine paralel bir şekilde bağlanırsa, toplam
empedans 2,4 Ω olur.
( ) DOĞRU (x ) YANLIŞ
85. Amplifikatör çıkışıyla hoparlör arasındaki empedansı uygunlaştırmanın bir yolu da hat
trafosu kullanmaktır.
(x ) DOĞRU ( ) YANLIŞ
86. Ses yükselteçlerine amplifikatör denir.
(x ) DOĞRU ( ) YANLIŞ
87. Amplifikatörde ses sinyali kademe kademe yükseltilir.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
88. Amplifikatörde en yüksek kazanç pre-amp katında elde edilir.
( ) DOĞRU ( x) YANLIŞ
89. Limiter katı ani gerilim değişiklerini sınırlandırarak distorsiyonu önler.
(x ) DOĞRU ( ) YANLIŞ
90. A sınıfı amplifikatörün verimi en yüksektir.
( ) DOĞRU (x) YANLIŞ
91. Amplifikatörler verimliliklerine göre sınıflandırılır
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
92. Giriş sinyali üzerinde ton kontrolünün yapıldığı, girişteki sinyali çıkışlara farklı seviyede yönlendiren cihazlara mikser denir.
(x ) DOĞRU ( ) YANLIŞ
93. Mikser devreleri; Giriş yükselteci (gain), kanal ton kontrol devresi, kanal sesyükselteci (faders), ses yönlendiricisi (pan), karıştırıcı (Mikser), çıkış ton kontrol ünitelerinden oluşur.
(x ) DOĞRU ( ) YANLIŞ
94. Girişe bağlanan mikrofon veya yüksek ses seviyeli cihazların, ses seviyelerini girişe
uygun şekilde alçaltıp yükselten devrelere gain denir.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
95. Faders: Kanal girişine uygulanmış ses sinyalinin çıkışlardaki ses seviyesini ayarlar.
( x) DOĞRU ( ) YANLIŞ
96. Kanal sinyalinin çıkışta sağa ya da sola kaydırılmasını main mix devresi sağlar.
( ) DOĞRU (x ) YANLIŞ
97. Main mix devresi: Kanal girişlerinden gelen ses sinyallerini tonlarına ve şiddetine
bağlı kalarak toplayıp ana ton kontrol devresine aktarır.
(x ) DOĞRU ( ) YANLIŞ