Sunucu İşletim Sistemi soruları ve cevapları

SORULAR
1-)Windows Server 2008’ in ağ araç takımı nelerdir?
Cevap:Network Explorer, Network AnD Sharing Center,Network Map,Network Diagnostics,Network Discovery,Network Awareness.

2-)Network Diagnostics hakkında bilgi veriniz.
Cevap:Ağ sorunlarına tanı koymaya ve çözmeye yardım eden otomatikleştirilmiş bir tanı koyma sağlar.

3-)Bir bilgisayarın ağ keşif ayarları hakkında bilgi veriniz.
Cevap:)Ağ araçlarında göz atabileceğimiz yada görüntüleyeceğimiz bilgisayarları ve aygıtları belirler.

4-)Keşif ayarları engellemek yada izin vermek için bilgisayarın Windows Firewall ile beraber çalışır. Bu engeller ve izinler nelerdir?
Cevap:Ağ bilgisayarının ve aygıtlarının keşfi.
Bilgisayarınızın diğerleri tarafından keşfi.

5-)Ağ keşif ayarlarının amacı nedir?
c-Bir bilgisayarın bağlanabileceği çeşitli ağ kategorilerinin her biri için uygun güvenlik düzeyini sağlamaktır.

6-)Üç ağ kategorisi nelerdir?
Cevap:Domain Network
Private Network
Public Network

7-)Public Network hakkında bilgi veriniz.
Cevap:Dahili bir ağ yerine bir kafeterya ya da havaalanı gibi genel bir alandaki bir ağı tanımlamak amacındadır.

8-)Ağ kategorisine göre Windows Server 2008 otomatik olarak keşfi açan yada kapatan ayarları yapılandırır.
On (Enabled) ve Off (Disabled) durumlarını açıklayınız.
Cevap:On(Enabled):Bilgisayar, ağdaki diğer bilgisayarı ve aygıtları keşfedebilir.
Ağ üzerindeki diğer bilgisayarlar bilgisayarı keşfedebilir.
Off(Disabled):Bilgisayar, ağdaki diğer bilgisayarları ve aygıtları keşfedemez.
Ağdaki diğer bilgisayarlar bilgisayarı keşfedemez.

9-)Network And Sharing Center üç alana sahiptir. Bunlar nelerdir?
Cevap:Özel ağ haritası, Ağ ayrıntıları, Paylaşım ve keşif.

10-)Network And Sharing Center ‘ da tanı nasıl koyulur?
Cevap:Task altındaki Diagnose And Pepair seçeneği seçilerek.

11-)Windows Vista SP1 ya da daha yenisi ve Windows Server 2008 birçok kablolu ve kablosuz gelişmeyi içerir. Bu değişiklikler sayesinde nelere izin verilir?
Cevap:Kullanıcıların bir kabloyu ya da kablosuz ağa bağlıyken parolarını değiştirmelerine oturum açma esnasında girilen yanlış bir parolayı düzeltmelerine ve süresi dolmuş bir parolayı sıfırlamalarına izin verir.

12-)OCSP niçin kullanılır?
12-)Sertifikaların geçerlilik durumunu denetlemek için kullanılır.

13-)Bir bilgisayara ağ yüklemek için ne yapmalıyız.
Cevap:TCP/IP ağını ve bir ağ arabirimi yüklemeliyiz.

14-)TCP/IP üzerinden iletişim kurmak için IP adresleri kullanırlar.IP adreslerini yapılandırmanın kaç yolu vardır?Nelerdir?
14-)Üç yolu vardır: Elle
Devingen olarak
Alternatifli (IPv4)

15-)Bir adresin kullanıp kullanılmadığını hangi komutla denetleriz?
Cevap:PING

16-)Yerel alan bağlantıları ne işe yarar?
Bilgisayarların ağ ve internet ‘teki kaynaklara erişmelerini sağlar.

17-)Yazdırma hizmetlerine erişebilmek için ne yapılmalıdır?
Bir yazdırma sunucusu kurmak ve yazdırma sunucusunu, ağdaki yazdırma aygıtlarını paylaşmak üzere kullanmamız gerekir.

18-)Bir ağ üzerinde kaç tür yazdırma aygıtı vardır? Nelerdir?
18-)İki tür vardır. *Yerel yazdırma aygıtı
*Ağ yazdırma aygıtı

19-)Yerel yazıcı ve ağ yazıcısı arasındaki ana fark nedir?
19-)yapabiliriz.

20-)Bir yazdırma sunucusuna bağlı bir yazıcı kullanırken ana işlemler nelerdir?
Yazıcı sürücüsü, Yerel yazdırma biriktiricisi ve yazdırma işlemcisi, Yazdırma sunucusundaki yazdırma yönlendiricisi ve yazdırma biriktiricisi, Yazıcı yazdırma izleyicisi, Yazdırma aygıtı.

21-)Yazdırma sunucuları nasıl yapılandırılır?
Bir sunucuyu Print Services rolünü ekleyerek ve bu rolü print server, Line Printer Daemon (LPD) Service, Internet Printing gibi rol hizmetlerinden birini yada daha fazlasını kullanacak şekilde yapılandırarak bir yazdırma sunucusu olarak yapılandırırız.

22-)Internet Printing ‘ i açıklayınız.
Yetkilendirilmiş kullanıcıların sunucu üzerindeki yazdırma işlerini yönetebilmelerini sağlayan bir web sitesi oluşturur.Ayrıca Internet Printing Client kurulu olan kullanıcıların Internet Printing Protocol ‘ü (IPP) kullanarak, sunucu üzerindeki paylaşılan yazıcılara bağlanabilmelerini ve yazdırabilmelerini sağlar.

23-)Print Management nedir?
Yazdırma yönetimidir. Yazıcılar ve yazdırma sunucuları ile çalışırken kullanılacak araçtır.

24-)Yeni bir yazıcı yüklemek ya da yapılandırma için ne yapılır?
24-)Administrators, Prin Operators ya da Server Operators grubunun üyesi olmak gerekir. Yazıcıya bağlanmak ve yazıcıya belge yazdırmak için uygun erişim izinlerine sahip olmak gerekir.

25-)Print Management konsolu, çalıştığı bilgisayar ile aynı alt ağda konumlanmış ağ yazıcılarını otomatik olarak bulabilir. Bulduktan sonra neler yapabilir?
25-)Otomatik olarak uygun yazıcı sürücülerini kurabilir, yazdırma biriktiricilerini ayarlar ve yazıcıları paylaşabilir.

26-)Fiziksel olarak bağlanmış yazdırma aygıtlarını nasıl yükleriz?
Yerel olarak ya da Remote Desktop üzerinden oturum açarak yükleyebiliriz.

27-)Ağa bağlı yazdırma aygıtı hakkında bilgi veriniz.
Bir ağ bağdaştırıcısı kartı aracılığıyla doğrudan ağa bağlanmış bir yazdırma aygıtıdır.

28-)Autodetect seçeneği ne için seçilir?
)Yazıcı aygıtının türünden emin olmadığımızda.

29-)Ağ yazıcısını bulmak için hangi yöntemler vardır?
*Find A Printer In The Directory
*Type The Printer Name, Or Click Next To Browse For A Printer
*Connect To A Printer On The Internet Or On Your Intranet

30-)Type The Printer Name, Or Click Next To Browse For A Printer seçeneğini açıklayınız.
Paylaşılan yazıcıları bulmak için ağa, My Network Places gibi göz atmak için kullanılır.

31-)Yazıcıları yeni bir yazdırma sunucusuna taşımak için neyi kullanmalıyız?
Migration Wizard ‘ ı.

32-)Overwrite Existing Printers seçeneğini açıklayınız.
Var olan yazıcı kuyrukları aldıklarınız ile aynı adlara sahipse sihirbaz, var olan yazıcı kuyruklarının üzerine, almakta olduğunuz yazıcı kuyrukları bilgisi ile yazar.

33-)Yazıcı filtreleri neyi görüntüler?
33-)Belirli bir ölçüte uyan yazıcıları, yazdırma kuyruklarını ve yazıcı sürücülerini görüntüler.

34-)Print Management hangi yazıcı filtrelerini içerir.
All Printers
All Drivers
Printers Not Ready
Printers With Jobs
35-)Printers Wit Jobs ‘u açıklayınız.
Etkin ya da bekleyen yazdırma işlerine sahip yazdırma sunucuları ile ilişkili tüm yazıcıları listeler.

36-)Hangi yazıcının ne zaman kullanacağımızı belirlemek için ne yapmalıyız?
Yazıcılara, açıklamalar ve konum bilgileri eklemeliyiz.

37-)Yazıcılara açıklamalar ve konum bilgileri nasıl eklenir ve nereye yazılır?
37-)Yazıcının Properties iletişim kutusundaki General sekmesini kullanarak, bir yazıcıya açıklamalar ve konum bilgileri ekleyebilirsiniz. Açıklamaları Comment alanına yazıcı komutu Location alanına yazılır.

38-)Active Directory ‘ de yazıcılar nasıl listelenir?
38-)Yazıcının Properties iletişim kutusunu açın ve Sharing sekmesini tıklayarak
List In The Directory onay kutusunu seçin ve ok düğmesini tıklayarak

39-)Yazıcı Erişim İzinleri nasıl ayarlanır?
Properties iletişim kutusunu kullanarak.İletişim kutusu açılır ve sonra da Security sekmesi seçilir.Yazıcılar için Print,Manage Documents ve Manage Printers izinlerini verebilir yada vermeyebilir.

40-)DHCP ‘yi ne zaman kullanırız?
40-)Active Directory dizin hizmeti etki alanlarının yönetimi basitleştirmek için, DHCP kullanılır.

41-)DHCP Sunucusu nasıl kullanılır?
41-)Add Roles Wizard ‘ı kullanarak DHCP sunucusunu bir rol hizmeti olarak kurabilir, başlangıç ayarlarını yapılandırabilir ve sunucuyu Active Directory ‘ de yetkilendirilebilir.

42-)Network Policy Server ‘a ulaşılamadığında DHCP sunucusunun nasıl davranacağını belirlemek için hangi seçenekler vardır?
42-)Full Access, Restricted Accsess,Drop Client Packet.

43-)DHCP’ ye kalıcı adres nasıl atanır?
43-)Scope iletişim kutusundaki Unlimited ayarlarını kullanarak, kapsamı kullanan tüm istemcilere kalıcı adresler atamaktır.

44-)DNS sunucuları hangi görevleri gerçekleştirir?
44-)Yüklenecek bölgeleri sıralar.
Dosyalardan ya da AD DS depolamsından kök ipuçlarını yükler.
AD DS yerine, dosyalarda depolanan tüm belgeleri yükler.
Sorgulara ve uzak yordam çağrılarına cevap vermeye başlar.
AD DS ‘ de depolanan bölgeleri yüklemek için bir ya da daha fazla iş parçacığı oluşturur.

45-)DNS sekmesindeki alanlar nelerdir?
45-)DNS Server Address, In Order Of Use
Append Primary And Connection Specific DNS Suffixes
Append Parent Suffixes Of The Primary, DNS Suffix
Append These DNS Suffixes (In Order)
DNS Suffix For This Connection
Register This Connections ‘s Addreses In DNS

46-)DNS sunucusu kaç tanedir? Nelerdir?
46-)Active Directory ile tümleşik birincil sunucu
Birincil sunucu
İkincil sunucu
Salt yönlendirici sunucu

47-)DNS konsolu hakkında bilgi veriniz.
47-)Yerel ve uzak DNS sunucularını yönetmek için kullanılan araçtır.

48-)SOA kaydı nedir?
48-)Bir bölgenin yetkili ad sunucusunu belirler ve yeniden deneme ya da yenileme aralıkları gibi genel bölge özelliklerini ayarlar.

49-)SOA sekmesindeki alanlar nelerdir?
49-)Serial Number, Primary Server, Responsible Person, Refresh Interval, Retry Interval, Expires Afteer, Minimum TTL, TTL For This Record.

50-)DNS tümleştirme ayarları nerede yapılandırılmalıdır?
50-)DHCP’ de.

51-)Aşağıdakilerden hangisinde üç ağ kategorisi doğru olarak verilmiştir?
A-)Public Network-Network Discovery-Domain Access
B-)Network Discovery-Domain Network-Domain Acces
C-)Domain Network-Private Network-Public Network
D-)Domain Acces-Public Network-Network Discovery
E-)Domain Acces-Private Network-Public Network

-C-

52-)Aşağıdakilerden hangisi yazdırma sunucusuna bağlı yazıcı ana işlemlerinden değildir?
A-)Yazıcı sürücüsü
B-)Yazdırma izleyicisi
C-)Yazdırma aygıtı
D-)Yazıcı
E-)Yazdırma paylaşımı


-E-

53-)Aşağıdakilerden hangisi Print Management yazıcı filtrelerinden değildir?
A-)All Server
B-)All Printers
C-)All Drivers
D-)Printers Not Ready
E-)Printerd With Jobs


-A-

54-)Aşağıdakilerden hangisi yazdırma yönetimi penceresi, yazıcılarındaki belgeler hakkında görüntülenen bilgilerden değildir?
A-)Resume
B-)Size
C-)Pages
D-)Port
E-)Status

-A-
55-)Aşağıdakilerden hangisi DHCP veritabanı ve yedek yapılandırmasını denetlemez?
A-)DatabaseName
B-)DatabaseExplorer
C-)BackupDatabasePath
D-)BackupInterval
E-)DatabaseCleanupInterval

-B-

56-)Aşağıdakilerden hangisi DNS sunucusudeğildir?
A-)Active Directory ile tümleşik birincil sunucusu
B-)Salt yönlendiricisi sunucu
C-)Birincil sunucu
D-)Active memory ile tümleşik ikincil sunucu
E-)İkincil sunucu

-D-

57-)Aşağıdakilerden hangisi SOA(start of autherity) sekmesindeki alanlardan değildir?
A-)Serial Number
B-)Primary Server
C-)Expires After
D-)Retry Interval
E-)Secure Only
-E-58-)“Sunucuyu bir yazdırma sunucusu olarak yapılandırır ve Print Management konsoluna yükler“
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uyar?
A-)Yazıcı
B-)Print Management
C-)Print Server
D-)Print Services
E-)Yazdırma aygıtı

-C-

59-)Aşağıdakilerden hangisi DNS sunucularını görevi değildir?
A-)Yetkileri her alt etki alanına atar.
B-)Yüklenecek bölgeler sıralar.
C-)Sorgulara ve uzak yordam çağrılarına cevap vermeye başlar.
D-)AD DS yerine, dosyalarda depolanan tüm bölgeleri yükler.
E-)Dosyalardan yada AD DS depolamasından kök ipuçlarına yükler.

-A-

60-)DNS konsolunda güncelleştirmek istediğimiz bölgeyi farenin sağ düğmesiyle tıklayıp sonra kısayol menüsünden properties seçeneği seçilir.-D-

61-)Document Name belgenin sahibidir.-Y-

62-)Grup Policy ayarları TCP/IP ağları yükleme ve yönetme yeteneğini etkilemez.-Y-

63-)Network Explorer ağ araç takımına aittir.-D-

64-)Bir yazıcının paylaşım adını değiştirmek için Share Name alanında yeni bir ad yazıp ok düğmesini tıklarız.-D-

65-)Administrators, Print Operators ve Server Operators varsayılan ayar olarak yazıcılar üzerinde tam denetime sahiptir.-D-

66-)Yazıcıyı denetlemek için grup ilkesi oluşturmak ve denetimi işler hale getirmek gerekmez.-Y-

67-)DHCP sunucularını, DHCP server hizmeti aracılığıyla yönetiriz.-D-

68-)DHCP sunucusunu Active Directory’ de yetkilendirebilmek için, bir etki alanı denetçisine oturum açmamız ya da denetçiye uzaktan bağlanmamız gerekebilir.-D-

69-)DNS bilgisayar gruplarını etki alanları olarak düzenlemez.-Y-

70-)List All Printer tüm yazıcıların Active Directory ‘ de listelenmesini sağlar.-D-