ANADOLU TEKNİK,ANADOLU MESLEK,TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSEERİ
ÖĞRETİM YILI Web Tasarımı ve Programlama DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAVI

1. Aşağıdaki komut satırlarının ve deyimlerinin işlevini açıklayınız
a) UTF-8 :

b) ISO-8859-9 :

c) <%@ page language="vb" codepage=”1254” %> :

d) <script runat=”server”></script> :

e) Response.write(“MEGEP <p>”) :


2. Değişken nedir ? Tamsayı değişken tipleri hangileridir Açıklayınız?


3. Değişkenlere isim verilirken nelere dikkat edilmesi gerekir maddeler halinde yazınız.


4. Sınıfınızdaki öğrencilerin sadece adlarını tutacak bir dizi değişken tanımlaması ve ilk değer atamasını yapan satırı yazınız.


5. Aşağıdaki testleri cevaplayınız.
I. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir değişken ismidir?
A)1.ad B) ogrenci ismi C) Urun Fiyat D)5_bolum

II. Bir sınavdan alınabilecek 0 ile 100 arasındaki puanları tutmak için kullanılacak en
uygun veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)String B)Char C)Byte D)Integer

III. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Visual Basic.Net büyük küçük harfe duyarlı bir dil değildir.
B)Değişkenler verileri tutmak amacıyla ayrılmış hafıza alanlarına verilen isimdir.
C)Visual Basic.Net’te “AD” değişken ismi ile “ad” değişken ismi farklı değişken
isimleri olarak algılanır.
D)Char, tek karakterlik verileri tutmak için kullanılan veri tipidir.

IV. Tarih saat gibi verileri tutmak için kullanılan veri tipi nedir?
A)Double B)Boolean C)String D)Date

V. Aşağıdakilerden hangisi bir kurumdaki personel sayısını tutmak için kullanılabilecek
uygun veri türlerinden biri değildir?
A)Single B)Integer C)Short D)Byte