Sokullu Mehmet Paşa aslında bir devşirmedir. Sokullu Mehmet Paşa’nın doğum yeri Bosna-Sokoloviç kasabasıdır ve Sokullu Mehmet Paşa 1505 yılında Bosna’da doğmuştur ve ölümü 1579 İstanbul’dur. Barbaros Hayrettin Paşa’dan sonra Kaptan-ı Deryalığı yani Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapmıştır. Bilgisiyle zekasıyla ve olaylarda verdiği doğru kararlar onun hep gözde olmasını sağlamıştır. Öyleki Kanuni’den sonra oğlu 2. Selim ve sonrasında 3. Murad döneminde de Vezir-i Azam olarak toplam 14.5 yıl devletin 2 numarası olmuştur.

Ona Sokullu denmesinin sebebi de doğum yeri olan Rodo kasabasına yakın olan Sokoloviç’ten olmasıdır.

Sokullu 1519’da daha 14 yaşında devşirilerek Edirne Sarayına getirilip Mehmet ismiyle eğitime alınmıştır ve yetiştirilmiştir. Ardına Payi tahta yani İstanbul’a Topkapı Sarayı'na Enderun bölümüne gönderildi ve çeşitli görevlerde bulundu. Sokullu 1541 senesinde Kapıcıbaşılığa 1546 senesinde de Kaptan-ı Derya görevine getirildi. Bu görevde de başarılı olan Sokullu Trablusgarp Seferi'ne katılıp İstanbul Tersanesini hem yeniledi hemde tersanenin kapasitesini artırdı ve hemen akabinde 1549 senesinde vezirliğe yükselip Rumeli Beylerbeyliği görevine terfi etti.

Sokullu Mehmet Paşa çok heybetli bir adamdı Sokullu Mehmet Paşa’nın boyu 2 metreden bile fazlaydı böyle uzun ve heybetli bir adamda haliyle görenler etkilenirdi.

Sokullu Mehmet Paşa’nı döneminin çok ilerisinde olan projeleri vardı bunlar;
  • Don ve Volga ırmakları arasında bir kanal açılıp Osmanlıya Hazar Denizi yolunu açma,
  • Süveyş Kanalı'nı açma,
  • İzmit Körfezini Sapanca Gölü ve Sakarya Nehri üstünden Karadeniz'e bağlayıp alternatif bir boğaz yolu oluşturma gibi çağının çok ötesinde projeleri gerçelşemedi fakat yüzyıllar sonra bazı projeleri insanlık tarafından yapıldı (suveyş kanalı gibi).


Sokullu Mehmet Paşa nasıl Öldü?
Sokullu 11 Ekim 1579’da 3. Murat'ın eşi olan ve Sokullu’ya düşman olan Safiye Sultan’ın tuttuğu aslında bir yeniçeri askeri olup derviş kılığına giren biri tarafına bir divan çıkışında vahşi bir şekilde kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştür Sokullu’nun mezarı Eyüp'tedir.