İbrahim Paşa Kanuni Sultan Süleyman’ın en yakın arkadaşı sırdaşı olan Pargalı İbrahim ölümüne değinmeden önce bir özet ile hayatından kesitler sunalım. İbrahim’in kimi tarihçiler Venedikli olduğunu iddia eder kimileride Pargada yaşayan bir Rum ailenin ikiz çocuklarından biridir.

İbrahim Paşa Kanuni Sultan Süleyman’la nasıl tanıştı?
Daha küçük denecek yaşta Türk denizcilerin onu kaçırmasıyla yurda getirilir ve o sırada Sancakta olan Süleyman ile tanışır tanışması da Manisa’da keman çalarken tesadüf eseri Süleyman’ın sesi duymasıyla yollar kesişti. Pargalı İbrahim o sıralarda 9-10 yaşlarındadır.
Süleyman’la iyice birbirlerini tanıyıp can ciğer olurlar hatta Yavuz’un Süleyman’a gönderdiği zehirli kaftanı giymekten o kurtarır ve Süleyman ona bundan sonra “can kerdeşim” der.
Kölelikten Osmanlı Devleti’nin 2 numarasına yani Başbakanlığa kadar hızla tırmanan yolda çok emin adımlarla ilerlemiştir Pargalı.
Fakat bu hızlı yükseliş onda beraberinde kibirin ve gururun da artmasına sebep oldu . Bir anlamda hırsı onu daha 41 yaşında ölüme götürdü.

Gelelim onu ölüme götüren sebeplere;

Pargalı Kral Ferdinant'ın elçilerine söylediği sözler : "Bu büyük devleti idare eden benim; her ne yaparsam yapılmış olarak kalır; zira bütün kudret benim elimdedir. Memuriyetleri ben veririm eyaletleri ben tevzi ederim verdiğim verilmiş ve reddettiğim reddedilmiştir. Büyük padişah bir şey ihsan etmek istediği veya ettiği zaman bile eğer ben onun kararını tasdik etmeyecek olursam gayr-ı vaki gibi kılınır. Çünkü her şey; harb servet ve kuvvet benim elimdedir."

Şehzade Mustafa’yı desteklemesi onu Hürrem’in düşmanı yapmıştır.

Maaşında istediği artış ve örnek gösterdiği Fatih’in sadrazamı buna karşılık Kanuni’nin ona verdiği “ Onlar İstanbul’u fethetti biz ne yaptık ki” demesi.

Hristiyan olduğu yönünde ülkede yayılan dedikodular camiye gitmediği ve aslında Hristiyan olduğu..


Bu ve bunun gibi sebepler onun ölümünü hazırladı. 1536 yılında 14-15 mart gecesi İbrahim Paşa Fransızlara verilmeye çalışılan kapitülasyonlarla ilgili çalışmalarını sürdürürken bir Ramazan iftarına Saraya davete gider cellat tarafından boğuldu.

Kanuni ile iftar yaptıktan sonra Kanuni ona bu gece burada kal der ve odasına gönderir ardınan daha sonra Şehzade Mustafa'yı da boğacak olan 4 sağır ve dilsiz cellatların eliyle boğdurulup öldürüldü. Bu boğuşmayı Süleyman’da yan odadan dinledi.