Zafer bayramıyla ilgili yazılar,
30 Ağustos konulu yazılar,
30 Ağustos Zafer Bayramı yazıları

30 ağustos zafer bayramı ile ilgili kısa yazı,
30 ağustos zafer bayramı tarihi,
30 ağustos zafer bayramı atatürk,
30 ağustos zafer bayramı ile ilgili yazılar


Yunanlılarla yapılan I. İnönü ve II. İnönü Savaşlarının kazanılması ile Düşmanlar büyük darbe aldılar, ardından tekrar saldırı planları yapan yunanlılara Mustafa Kemal Paşa o meşhur sözü söyledi; "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz"Ardından 23 Ağustos 1921 ile 12 Eylül 1921 tarihleri arasındaki Sakarya Savaşı ile Yunan orduları gerilemek zorunda kaldı. Bu savaş ile Türkler 1699 Karlofça Anlaşmasından o tarihe ilk defa toprak kazandı. Bu savaşın kazanılmasından mütevellit TBMM Mustafa Kemal'e mareşal ve gazi unvanlarını verdi.

İşte Tarihin dönüm noktasıdır bu savaş ve Yunan ordularının topraklardan tümüyle atılma kararı alınır. Sad planı ismi verilen verilen saldırı yani taaruz planları ocak ve nisan aylarında iki kez ertelenir. Saldırının hazırlıkları tam anlamıyla ağustos ayında biter. Batı cephesinin kuzey ve güneyindeki cephelerdeki Birliklerimiz, müthiş bir gizlilikle Kocatepe bölgesine kaydırıldılar.

İstanbul'daki cephaneler gizlice Anadolu topraklarına getirildi. İtilaf ülkeleri eliyle tahrip edilen top tüfek onarıma girdi, yeni silahlar alındı. Ve Gazi Mustafa Kemal'in baş komutanlığını yaptığı Şanlı Ordumuz 26 Ağustos 1922'de düşmana taaruza geçti, daha savaşın başında düşman mevzileri bize geçti ve 30 Ağustos 1922’de düşman çembere alınıp sağ kalanlar esir olarak ele geçti

Bu savaşın adı, Atatürk'ün başkumandanlığında yapıldığından Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak isimlendirildi.
Büyük Taarruz'un zaferle bitmesinin ardından Yunan orduları İzmir'e dek takip edilip ardından 9 Eylül 1922'de İzmir'in de kurtarılıp geri alınmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden tamamıyla temizlendi.