Hava meydanlarına ve uçaklara silahla girilmemesi esastır.
  • 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun", silah ve bıçakların bulundurma ve taşıma kurallarını belirlemiştir.
  • Uçaklarımızda seyahat edecek olan ateşli silahla ilgili gerekli taşıma/bulundurma ruhsatı ve dokümanı olan yolcu varsa silah teslim alma ve silah teslim etme işlemlerinde aşağıdaki işlemler takip edilecek ve bu yolcularımızın silahları uçaklarımızın kabinlerinde kesinlikle taşınmayacaktır.

Uçuş öncesi hava meydanı terminaline gelen yolcunun ruhsatlı silahı varış noktasındaki silah teslim etme yerinde yolcuya geri verilmek üzere;

  • Polis tarafından yolcunun kimlik belgesi, Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Sürücü Belgesi, v.s., uçuş bileti/elektronik uçuş bileti ve silaha ait ruhsat belgelerinin tamamı fotoğraflı/fotoğrafsız olarak kontrol edilip uçuş, yolcu ve silah detay bilgileri de "SKY Hava Yolları Silah, Kesici ve Delici Alet Teslim Tutanağı"na veya hava meydanı Mülki İdare Amirliğince de uygun görülen tutanağa polis tarafından yazıldıktan sonra silah, şarjör ve fişekler/mermiler tutanakla polisçe teslim alınır. Silah, şarjör ve fişek yatağı fişeklerden polisçe arındırılır, şarjörün boş olduğu görülerek yolcuya polisçe teslim edilir. Fişekler ayrı poşete konularak silah ile birlikte açıldığında belli olan ve mukavemete sahip kağıt, plastik veya kutu benzeri kilitli bir muhafazaya yerleştirilir.
  • Yolcu söz konusu tutanakta yer alan Tarih, Saat, Uçuş Güzergâhı, Sefer Sayısı, kendisi ve Silah, Silah Ruhsat, Şarjör, Fişek Sayısı, Ek Malzemelerine ait ayrıntılı tüm bilgilerin (Uçuş-Yolcu-Silah) doğruluğundan, silahın boş ve emniyette olduğundan, üzerinde başkaca bir silah veya mühimmat bulunmadığından ve SKY Hava Yolları tarafından talep edilecek ilave her türlü koşulu kabul ettiğini de taahhüt ederek imzasını da atmak suretiyle bizzat sorumlu olacaktır.
  • Müsaadeli taşınan silahların, varış yerinde silah teslim etme masasına intikali ve sahiplerine geri verilmesi sürecinde, silahın alınışı esnasındaki usul ve kaideler aynen uygulanır.
  • Herhangi bir sorun olması durumunda ilgili hava meydanında konudan haberi olan görevli personel SKY Hava Yolları Güvenlik Müdürüne konudan bilgi verir ve SKY Hava Yolları temsilcisinin veya SKY Hava Yollarına hizmet veren yer hizmeti şirketi ilgili personelinin silah teslim masasına gelmesini talep eder.