Tanıtıcı Videolar


Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Mezunlar konu alanı;

  • - Kişi ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek olan,
    - Yetişkin eğitimi veren,
    - Tüketicinin faal korunmasına ve eğitimine yönelik çalışmalar yapan,
    - Sağlıklı ve verimli bir çevre oluşturmayı hedefleyen

aşağıda belirtilen çeşitli kamu ve kuruluşlarda; aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, fiziksel çevre ve yönetimi alanlarında araştırmacı, eğitimci, planlamacı, danışman ve yönetici olarak çalışırlar.· Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligi, Kadinin Statüsü Genel Müdürlügü
· Kitle İletişim Kurumları
· Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
· Kamu ve Özel Kuruluşlara bağlı hastane, otel, tatil köyü, yatılı okul, kreş, huzurevi, misafirhane öğrenci yurtları vb. kurumlar
· Halk Eğitim Merkezlerinde Yetişkin Eğitimi Programı Kursları
· Çeşitli Kamu ve Özel kuruluşlar, Yerel Yönetimler vb. Rehabilitasyon merkezlerinde yaşlı ve engelli bireylerin ev ve aileye yönelik uyum programları
· Temizlik Şirketleri
· Ev ve Kuruma yönelik tüketim malları (beyaz eşya, mobilya vb.) üreten firmalar
· Büyük departmanlı mağazalarda (Hipermarket) tüketici danışma üniteleri


Görev Tanımları
Aile ve Tüketici Bilimleri, yerel, ulusal ve evrensel düzeyde birey, aile ve kurumların fiziksel, ekonomik ve psikososyal ihtiyaçlarının değişimini ve mevcut kaynaklarını dikkate alarak yaşama koşullarının daha sağlıklı, güvenli, düzenli ve tatminkar hale getirilmesini ve refahlarının yükseltilmesini sağlamak için çalışma alanına bağlı olarak aşağıdaki görevleri gerçekleştirir.
· Aile yapısı, aile değerleri, aile ilişkileri, aile sağlığı, aile kararları, ailede para, zaman, enerji vb. insansal ve materyal kaynakların kullanımı, beslenme ile ilgili araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek,
· Konutlarda ve kurumlarda çeşitli mekanları; kullanım amacına ve sağlık koşullarına uygun olarak düzenlemek, eldeki imkanlarla daha uygun duruma getirmek,
· Ailelerin enerji tasarrufuna yönelik katkılarını artırıcı çalışmalar yapmak,
· Konutların ve kurumların çevre koşullarını eldeki imkanlarla daha uygun hale getirmek,
· Kurum ve ailelerin çevre korunmasına yönelik katkılarını artırıcı çalışmalar yapmak,
· Evde kullanılan araç, gereç ve malzemelerin, ailelerin ihtiyaç ve mevcut kaynaklarına uygun olarak; seçimi, bakımı, kullanımı ve korunmasına yönelik yol ve yöntemleri belirlemek ve ailelere önerilerde bulunmak,
· Evde kullanılan araç gereç ve mobilyalarla, depo alanlarının antropometrik ölçümlere uygun olarak düzenlenebilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli olan araştırmalar yapmak,
· Kurumlarda ev idaresi hizmetlerinin verimliliğinin artırılması için; personelin yönetimi, fiziksel çevrenin düzenlenmesi, bakımı, korunması ve iş etüdüne yönelik araştırmalar yapmak, eğitim programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,
· Ailelerin sosyal ve ekonomik özellikleri ile ihtiyaçlarına uygun sağlıklı, sağlam ve ekonomik konut yapımına temel olmak üzere; ailelerin yaşama kalıplarını ve ihtiyaçlarını belirleyici araştırmalar yapmak,
· Piyasada mevcut veya ilerde üretilmesi planlanan tüketim malları ile hizmetlere ilişkin kullanıcı ihtiyacı ve tercihlerini belirleyici araştırmalar yapmak, en ekonomik satın alma, seçme, bakım ve kullanma yollarını belirlemek, elde edilen sonuçların tüketici ve üreticilere iletmesine katkıda bulunmak,
· Yurt dışındaki aileler ile kesin dönüş yapmış ailelerin ev ve aile yaşamına ilişkin sorunlarına yardımcı olacak çalışmalar yapmak,
· Kırsal ve kentsel kesimdeki aileleri sağlıklı davranış ve sağlıklı yaşam koşulları konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
· Kadınların istihdamına yönelik çalışmaların planlanması ve yürütülmesinde yer almak,
· Gerek kırsal gerek kentsel kesimdeki ailelerin yaşama koşullarının geliştirilmesinde temel rolü oynayacak ev ekonomisi yayım çalışmalarına ilişkin programların hazırlamak, yürütmek ve kontrolünü yapmak,
· Tüketici eğitimine yönelik yayınların hazırlanmasında yer alarak, tüketiciyi eğitmek, bilgilendirmek, tüketici şikayetlerini değerlendirmek,
· Engelli ve yaşlıların ev ve aileye yönelik faaliyetlere uyum sağlayıcı rehabilitasyon programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
· Yaşlı ve engellilerin evlerinde bağımsız olarak yaşayabilmeleri için konut planlamak ve düzenlemek,
· Mülteci ailelerin ve kadınların ev ve aile yaşamına ilişkin sorunlarını araştırmak, topluma uyum sağlamalarına katkıda bulunmak.2015-2016 TABAN PUANLARI
En
Düşük
En
Yüksek
Program Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Puan
Türü
Kon. Yer.
312,3826 361,9222 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri TM-3 82 82

Bölümle İlgili Internetten Yorumlar

"öğrenci ve öğretmenleri ile beraber siktiri boktan bir bölüm.. kesinlikle tercih zamanında yazmayın, hacettepe'nin en gereksiz bölümü, ne mezun olanın bir ünvanı var ne de mezun olduktan sonra bulabilecek bir iş imkanı var, her sene 80 mezun vererek türkiyedeki işsizlik oranını yükselten bir bölüm, ha ama hacettepe olsun da ahır da olsa okurum diyorsanız orası sizin bileceğiniz bir iş."

"
hacettepe üniversitesi iibf'de bir bölüm.
önceden ev ekonomisi yüksekokuluna dahilmiş."

Aile ve tüketici bilimleri Puanı 2015, Aile ve tüketici bilimleri Puan Türü, Aile ve tüketici bilimleri Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Aile ve tüketici bilimleri Bölümü Taban Puanları 2015 2016, Aile ve tüketici bilimleri Başarı Sırası 2015 2016, Aile ve tüketici bilimleri Bölümü Olan Üniversiteler