Memur olmak artık çok istenilen ve arzulanan bir iş oldu insanlar zorlu ekonomik şartlar, ekonomik belirsizlik ve işi kaybetme gibi korkulardan dolayı memur olmayı çok istiyorlar. Polislik de zor şartları olmasına ve çok çalışma ve yıpranma gibi olumsuz durumuna rağmen son yıllarda çok rağbet görmekte. En az 2.500 TL gibi bir maaşla işe başlama herkesi cezbetmekte.
Allah herkesin gönlüne göre versin.
Polis olacak arkadaşlara şimdiden hayırlı ve kazasız belasız görevler.
İşte polis olmanın şartları,Polis Olmak İsteyenlerde Aranan Şartlar


- T.C. vatandaşı olmak,

- Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu veya 4.sınıfta okuyor olmak,

- Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle atılmamış olma,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (280.000) puan almış olmak,bu her sene değişebilir)

-Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavından, YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak,

-18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak,(Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1987 - 01 Ekim 1992 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1985 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)

-Bayanlar için 1.65 m. erkekler için 1.67 m.'den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,

-Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,(detaylı bilgi aşağıdadır.)

-Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genel ahlaka aykırı hareketlerde bulunmama

- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

a. Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak,
b. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
c.Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

- Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

-Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

-Askerlikle ilişiği bulunmamak,

-Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,

-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, gibi şartları vardır.

Polis Meslek Yüksek Okullkarına Ön başvuru için Polis Meslek Yüksek Okulları Resmi İnternet Sitesi adresinden YGS sınav sonucu açıklandıktan yapılabilir.