Modül Kodu Modül Adı Modül Durumu
725TTT119 Diğer vücut sıvılarının analizi Yazılacak
725TTT120 Gaita analizi Yazılacak
725TTT117 İdrarın fiziksel ve kimyasal analizi Yazılacak
725TTT118 İdrarın mikroskobik analizi Yazılacak