+ Konuya Yorum Yap
1. Sayfası 2 Sayfanın 12 SonSon
Sonuçlar 1 den 10 in 13

Konu: Ek Ders Ücretleri ile İlgili Tüm Sorular ve Cevaplar? İdareciler ve Öğretmen Ek Dersi

              
   
  1. #1
    Super Moderator
    Katılım Tarihi
    Feb 2011
    Mesajlar
    630

    Ek Ders Ücretleri ile İlgili Tüm Sorular ve Cevaplar? İdareciler ve Öğretmen Ek Dersi
    A. DERS VE EKDERS ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

    1. Okul Yöneticileri (Müdür, Müdür Başyardımcısı, müdür yardımcıları aylık
    karşılığı 6 saat derse girmek zorunda mıdır?


    Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat ders okutmakla
    yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise
    ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine
    getirilir. (Md: 5)

    2. Yönetici ve öğretmenlere alanları dışında aylık karşılığı veya zorunlu ek ders
    ücreti karşılığında resen ders görevi verilebilir mi?


    İstekte bulunmayanlara alanları dışında kesinlikle ders görevi verilmeyecektir.
    (2007/19 S.Genelge: Md: 2)

    3. Ticaret Meslek Liseleri, Çok Programlı Liseler, Adalet Meslek Liseleri,
    Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Kararın
    ekindeki Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Çizelgede nerede yer alacaktır?


    Çizelgenin Lise ve dengi okullar bölümünde yer alacaklardır.

    4. Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenlerine haftada kaç saat aylık karşılığı,
    kaç saat ek ders ücreti verilir?


    15 saat aylık karşılığı (6 saati zorunlu), 15 saat ek ders ücreti ödenebilir. (Md: 5-6)

    5. Atölye ve laboratuar öğretmenlerine haftada kaç saat aylık karşılığı kaç saat
    ek ders ücreti verilir?


    20 saat aylık karşılığı, 24 saate kadar ek ders ücreti verilebilir. (Md: 5-6)

    6. Aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları dersleri tamamlayamayan
    yönetici ve öğretmenlere aylık karşılığı dersler nasıl tamamlattırılır?


    Öncelikle kendi alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve
    istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir. (Md: 5)

    7. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve
    laboratuar şefiği görevi verilenlere; atölye ve laboratuarlardaki çalışmaların
    planlanması, tezgah, makine, araç-gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime
    hazır hale getirilmesi amacıyla “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla kaç saat ek
    ders ücreti verilir?


    · Bölüm Şeflerine 10 saat,
    · Atölye ve Laboratuar Şeflerine ise 6 saat ek ders görevi
    verilebilir. (Md: 6)

    8. Sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görev yapan
    öğretmenler ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yaptığı “Öğrenci Sosyal ve Kişilik
    Hizmetleri” adıyla kaç saat ek ders ücreti ödenir?


    Haftada 2 saat ek ders ücreti verilir. Ancak bu ücretin, sınıf sorumluluğu olmadan salt
    eğitsel kol görevine bağlı olarak ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. (Md: 6)

    9. Öğretmenlerin yüz yüze eğitim tanımı dışında kalan işletmelerde meslek
    eğitimi ve staj kapsamındaki görevleri ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-
    onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri
    görevleri karşılığında alacakları ek ders ücretlerinin ödenmesinde, aylık
    karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları şartı aranacak mıdır?


    Yukarıdaki görevlerin fiilen yapılmasında ve buna bağlı olarak ek dersin ödenmesinde
    aylık karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları şartı aranmayacaktır. (2007/19
    S.Genelge: Md: 2)

    10. Azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında
    olmak üzere;

    Ders yılı içinde;
    Herhangi bir nedenle dönem içinde derslerin yapılamadığı günler için
    düzenlenen Yetiştirme Kurslarında ve Programlarında, Tam Gün Tam Yıl Eğitim
    Uygulamasında, Açıköğretim kurumları öğrencilerinin yüz yüze eğitim
    uygulamalarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada kaç saat ek ders
    ücreti ödenir?

    Yönetici ve öğretmenlere fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 10 saate kadar ek ders
    ücreti ödenir. (Md: 8)

    11. Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan yüz yüze eğitim de dâhil olmak üzere,
    yüz yüze yapılan öğretim dışındaki eğitimlere bağlı olarak ödenecek ek ders
    ücretlerinde aylık karşılığı ders görevini doldurmuş olma şartı aranacak mıdır?


    Yarıyıl ve yaz tatillerinde ödenecek ek ders ücretlerinde aylık karşılığı ders görevini
    doldurma şartı aranmayacaktır. (2007/19 S.Genelge: Md: 2)

    12. Azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında
    olmak üzere;


    Yarıyıl ve yaz tatilinde;
    Alanı atölye, laboratuvar öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlere Açıköğretim
    kurumları öğrencilerinin yüz yüze eğitim uygulamalarında görevlendirilmesi
    durumunda haftada kaç saat ek ders ücreti ödenir?

    Yönetici ve öğretmenlerden,
    Alanı atölye, laboratuar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44 saate,

    Diğerlerine haftada 30 saate kadar ek ders
    görevi verilebilir. (Md: 8)

    13. Azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında
    olmak üzere;


    Cumartesi ve Pazar günleri;
    Herhangi bir nedenle dönem içinde derslerin yapılamadığı günler için
    düzenlenen Yetiştirme Kurslarında ve Programlarında, Tam Gün Tam Yıl Eğitim
    Uygulamasında, Açıköğretim kurumları öğrencilerinin yüz yüze eğitim
    uygulamalarında görevlendirilen yöneticilerin tamamına anılan günler için 2’şer saat
    ek ders ücreti ödenebilir mi?

    Yöneticilerden sadece birine fiilen görev yaptıkları günler için 2 saat ek ders ücreti
    ödenir. (Md: 8)

    14. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi
    ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’dan sonra
    başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri hangi esaslara
    göre ödenecektir?


    Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden
    ödenecektir. (2007/19 S.Genelge: Md: 1)

    15. Öğretmen sayısının yetersiz olması durumda yüksek öğrenimli olmak şartıyla
    resmi görevlilere haftada kaç saat, resmi görevli olmayanlara haftada kaç saat ek ders
    görevi verilebilir?


    · Resmi görevi olanlara haftada 8 saate,
    · Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere haftada 30 saate kadar ek ders
    görevi verilebilir. (Md: 9)

    16. Örgün ve yaygın öğretim kurumlarındaki usta öğreticilere haftada kaç saat
    ek ders görevi verilebilir?


    · Resmi görevi olanlara haftada 10 saate,
    · Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere haftada 40 saate kadar ek ders
    görevi verilebilir. (Md: 9)

    17. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuat
    hükümlerine göre inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim,
    eğitim ve öğretim gibi “Ders Niteliğinde Yönetim Görevi” adı altında; Tam Gün Tam
    Yıl Eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarına bu eğitimin
    yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere haftada kaç saat ek ders ücreti ödenir?


    Tam Gün Tam Yıl Eğitim Yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarına
    bu eğitimin yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere haftada toplam 30 saate kadar ek ders
    ücreti ödenir. (Md:10)


    18. Tam Gün Tam Yıl Eğitim yapılmayan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
    müdür ve müdür başyardımcılarına haftada kaç saat “Ders Niteliğinde Yönetim
    Görevi” adı altında ek ders ücreti ödenir?

    * Müdür ve müdür başyardımcılarına haftada 20 saat,
    * Müdür Yardımcılarına haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir. (Md:10)

    19. Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcıları ile müdür
    yardımcılarına haftada kaç saat “Ders Niteliğinde Yönetim Görevi” adı altında ek ders
    ücreti ödenir?

    * Müdür ve Müdür başyardımcılarına haftada 30 saat,
    * Müdür Yardımcılarına haftada 22 saat ek ders ücreti ödenir. (Md:10)

    20. Anadolu türü okulların müdür ve müdür başyardımcıları ile müdür
    yardımcılarına haftada kaç saat “Ders Niteliğinde Yönetim Görevi” adı altında ek ders
    ücreti ödenir?


    * Müdür ve Müdür başyardımcılarına haftada 25 saat,
    * Müdür Yardımcılarına haftada 20 saat ek ders ücreti ödenir. (Md:10)

    21. Rehber öğretmenlere ders yılı süresi içinde haftada kaç saat ek ders ücreti
    ödenir?

    Rehber öğretmenlere haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 10)

    22. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli
    öğretmenlere “Hazırlık ve Planlama Görevi”adı altında haftada kaç saat ek ders ücreti
    ödenir?

    Öğretmenlere aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları 10 saat ders için bir saat ek ders
    ücreti ödenir. Bu haftada 3 saati geçemez. (Md: 11)

    23. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı
    gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme,
    seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması
    sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her
    bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için kaç saat ek ders ücreti
    ödenir?

    Her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti
    ödenir. (Md: 12)

    24. Herhangi bir sınav veya yarışma için görevlendirilen öğretmen (komisyon
    üyeliği, gözcülük vb) okula geldiği, soru-cevap anahtarı hazırladığı ve sınavla ilgili
    gerekli hazırlıkları yaptığı halde öğrenci sınava girmezse veya gelmezse ek ders ücreti
    alabilir mi?

    Ek ders ücreti alamaz. (Md: 12)


    25. Bir öğretim yılında bir kişiye en fazla kaç sınav komisyon üyeliği ve kaç sınav
    gözcülüğü görevi verilebilir?


    Bir öğretim yılında bir kişiye en fazla 12 sınav komisyonu üyeliği,
    Bir öğretim yılında bir kişiye en fazla 15 sınav gözcülüğü görevi verilebilir. (Md: 12)

    26. Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyonu üyeliği, hem sınav gözcülüğü
    görevi verilebilir ve ek ders ücreti ödenebilir mi?

    Öğretmen eksikliği nedeniyle görev verilebilir ancak verilmemesi esastır. Bunlardan
    sadece biri için ek ders ücreti ödenir. (Sadece sınav komisyonu üyeliği için veya sadece sınav
    gözcülüğü görevi için ücret ödenir.) (Md: 12)

    27. Okul yöneticileri (Müdür, müdür başyardımcıları, müdür yardımcıları) için
    sınav görevi için ek ders ücreti ödenebilir mi?


    Okul yöneticileri sınav ücreti alamaz ve ödenemez. (Md: 12)

    28. Atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği
    nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bir öğretim yılında bir
    kişiye 12’den fazla sınav komisyon üyeliği verilebilir mi ve bunun için ücret ödenebilir
    mi?


    Atölye ve laboratuvar dersleri için öğretmen yetersizliği nedeniyle 12’den fazla sınav
    komisyon üyeliği verilebilir ve ek ders ücreti ödenebilir. (Md: 12)

    29. Yatılı ve pansiyonlu okullarda okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir
    mi?

    Yöneticilere belleticilik görevi verilemez. Sadece öğretmenlere verilebilir. (Md: 13)

    30. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere
    her belleticilik görevi için kaç saat ek ders ücreti ödenir?


    4 saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 13)

    31. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen ve 24 saat nöbet
    tutan öğretmenlere kaç saat ek ders ücreti ödenir?


    Her belleticilik görevi için ödenen 4 saate ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti
    ödenir. Yani toplam 6 saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 13)

    32. Yatılı ve pansiyonlu okullarda bir günde en fazla kaç belletici
    görevlendirilebilir ve bunlara bir ayda en fazla ne kadar ek ders ücreti ödenebilir?


    Bir günde üçten fazla belletici görevlendirilemez ve bir ayda en fazla 48 saat ek ders
    ücreti ödenebilir. (Md: 13)

    33. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici öğretmen nasıl görevlendirilir?

    Öncelikle yatılı ve pansiyonu bulunan okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda
    öğretmen olmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarındaki
    öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve millî
    eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir. (2007/19 s.Gen. Md: 8)

    34. Yatılı ve pansiyonlu okullarda kaç öğrenciye kadar kaç belletici
    görevlendirilmesi esastır?

    50 öğrenciye kadar 1
    50 – 100 öğrenciye kadar 2,
    100 ve daha fazla öğrenci için 3 belletici görevlendirilmesi esastır.

    35. Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğretmen yetersizliği nedeniyle öğretmenlere
    resen belleticilik görevi verilebilir mi?


    Verilebilir. (2007/19 s.Gen. Md: 8)

    36. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belleticilik görevi yapan öğretmenlerden aynı
    günlerde ders okutanlar, okuttukları dersin ek ders ücreti ödenmesini gerektirecek
    kapsamda olması durumda her iki görev için ayrı ayrı ek ders ücreti alabilecekler
    midir?

    Evet. (2007/19 s.Gen. Md: 8)

    37. Kız öğrenci pansiyonunda, erkek öğrenci pansiyonunda ve hem kız hem erkek
    öğrenci pansiyonunda belletici nasıl görevlendirilecektir?


    Kız öğrenci pansiyonunda bayan öğretmen,
    Erkek öğrenci pansiyonunda erkek öğretmen,
    Kız/erkek (Karma) öğrenci pansiyonunda ise hem bayan hem erkek öğretmen belletici
    olarak görevlendirilecektir. (2007/19 s.Gen. Md: 8)

    38. Yatılı ve pansiyonlu okullarda bayan belletici öğretmenlere istemeleri halinde
    hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilebilir mi?


    Verilemez. (2007/19 s.Gen. Md: 8)

    39. İşletmelerde meslek eğitimi (Koordinatörlük görevi) nasıl planlanır?

    İşletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul
    ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak
    programlara göre planlanır.


    40. İşletmelerde meslek eğitimi (koordinatörlük görevi) aylık karşılığı
    doldurmayan meslek dersleri, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine aylık karşılığı
    olarak verilebilir mi?


    İşletmelerde meslek eğitimi (koordinatörlük görevi) yüz yüze eğitimin dışında bir
    eğitim olduğundan öğretmen aylık karşılığı doldurmasa bile tamamen ek ders olarak
    değerlendirilecektir.

    41. Okul yöneticilerine aylık karşılığı koordinatörlük görevi verilebilir mi?

    Okul yöneticilerine aylık karşılığı koordinatörlük görevi verilemez. Ancak Kararın 6’
    ncı maddesinde belirtilen aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; Müdür, müdür
    başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate kadar fiilen koordinatörlük görevini
    yapmaları kaydıyla ek ders görevi verilebilir.

    42. Norm dışında bulunan meslek dersleri, atölye ve laboratuar öğretmenlerine
    koordinatörlük görevi verilebilir mi?

    Sadece norm içinde bulunan meslek dersleri, atölye ve laboratuar öğretmenlerine
    koordinatörlük görevi verilebilir. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 267’nci Madde)

    43. Genel kültür branşındaki yönetici ve öğretmenlere koordinatörlük görevi
    verilebilir mi?


    Verilemez. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 267’nci Madde)

    44. Koordinatörlük görevi nasıl tespit edilir?

    İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevi verilmesinde, işletmelerin kuruma
    uzaklığı, ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık ve işletmedeki öğrenci sayısı
    ile bunlarla ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak zaman gibi ölçütler dikkate alınır.

    Ayrıca işletmelerde meslek eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders
    yükünün belirlenmesinde; işletmelere öğrenci gönderilen alan/dallardaki sınıfların
    uygulamalı atölye ve laboratuvar dersleri haftalık ders saati sayısının bu sınıflardaki grup
    sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak sayı, ders yükü olarak kabul edilir.

    Okulda/kurumda, “İşletmelerde Meslek Eğitimi” adı altında verilecek ek ders saati
    sayısı; bir alan/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıf/sınıflardaki uygulamalı meslek
    dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez.

    * İşletmelerde mesleki eğitime gönderilen sınıf/grup sayısı x 2 x 24 : Koordinatör
    öğretmen sayısı esas alınacaktır. (Bu hesaplama azami olan ve ders yükünün 2 katı esas
    alınan bir değerlendirmedir. )

    Şu şekilde de koordinatörlük görevi tespit edilebilir:

    * İşletmelerde mesleki eğitime gönderilen sınıf/grup sayısı x 1 x 24 : Koordinatör
    öğretmen sayısı


    45. Koordinatörlük görevi ücreti; Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki
    ilçelerde 20 saat, diğer il ve ilçelerde 16 saat olarak mı verilecektir?


    Hayır. Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Kararın 6’ıncı maddesinde belirtildiği gibi
    okutabilecekleri azami ek ders görevleri kapsamında verilecektir. Örneğin: Büyükşehir
    Belediyesi sınırları içinde veya diğer il/ilçelerde bir Ticaret Meslek Lisesi veya Çok
    Programlı Lisede meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapan bir öğretmen Kararın 6’ıncı
    maddesinde de belirtildiği gibi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri dahil en fazla 15
    saat ek ders ücreti alabilecektir. (2007/19 s.Gen. Md: 10)

    46. Yönetim görevine bağlı olarak okul yöneticilerine (Müdür, Müdür
    Başyardımcısı, Müdür Yardımcıları) işletmelerde mesleki eğitim adı altında
    (koordinatörlük görevi) ek ders ücreti verilebilir mi?


    Verilemez. (2007/19 s.Gen. Md: 10)

    47. Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve
    laboratuvar dersleri ile İşletmelerde meslek eğitimi için aynı meslek alan/dalında en
    fazla kaç öğrenci ile grup oluşturulabilir?


    * 9 uncu sınıflarda; 10 - 21 öğrenciye kadar 1, 21 - 31 öğrenciye kadar 2, 31 - 41
    öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4 grup,

    * 10,11 ve 12 sınıflarda; 8 - 16 öğrenciye kadar 1, 16 - 24 öğrenciye kadar 2, 24 - 31
    öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4 grup oluşturulur. 4’ten fazla grup
    oluşturulamaz. (Norm Kadro Yönetmeliği Md: 15/d-1-2)

    *12 öğrenci ile grup oluşturulabilir. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 267’nci
    Madde)

    48. Bakanlıkça veya Valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi,
    konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu
    görevleri süresinde ek ders görevlerini yapmış sayılır mı ve bu durumda olanlara ek
    ders ücreti ödenebilir mi?


    Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere Bakanlıkça veya Valiliklerce yurt
    içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler;
    ders/ek ders görevini yapmış sayılacaklarından bu tarihlerde kendilerine verilmiş ek ders
    görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu
    kurumca ödenir. Eğer kadrolarının bulundukları okulda sadece aylık karşılığı derse
    giriyorsa ve hiçbir ek dersi yoksa ek ders ücretinden yararlanamayacaklardır. (Md: 16)
    (2007/19 s.Gen. Md: 11)

    49. İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık
    komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve
    törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına
    sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının
    yönetici ve öğretmenler ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık görevlerini
    yapmış sayılır ve ek ders ücreti alabilirler mi?


    Evet. İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık
    komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve
    törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf
    veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici
    ve öğretmenleri, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders
    niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar. (Md: 16)

    50. Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel
    sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek
    ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, haftada azami kaç saat
    ek ders ücreti ödenir?

    .
    Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla
    ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve
    planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti
    üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders
    ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı,
    okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez. Yöneticilere bu
    kapsamda ek ders görevi verilemez. (Md: 17)

    51. Diploma denklik işlemlerini yürüten Yabancı dil öğretmenlerine aslî
    görevlerinin dışında sonuçlandırdıkları her 5 denklik işlemi için kaç saat ek ders ücreti
    ödenir?


    Her 5 denklik işlemi için bir saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 19)

    52. İlgili mevzuatına göre okul/kurumlarda kurulan kurul/komisyon üyeliği için
    ek ders ücreti ödenebilir mi?


    Bu görevin yarıyıl ve yaz tatilinde fiilen yapılması ve devam etmesi durumunda her
    gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir. . (Md: 19)

    53. Okul/kurum müdürleri okulundaki kadrolu öğretmenlerin derslerini dengeli
    olarak dağıttıktan sonra aylık karşılığı derslerini doldurmayanlar ile dağıtılamayan
    alan derslerini en geç kaç gün içinde Millî Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek
    zorundadır?


    15 gün içinde. (Md: 20)

    54. Bir okulda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan
    öğretmen/öğretmenler varken dışarıdan resmi veya resmi olmayan yüksek öğrenimli
    birisine ek ders ücreti karşılığında ders verilebilir mi?


    Verilemez. (Md: 20)

    55. Okul Müdürleri, hangi okul mezunlarının, hangi derece ve türdeki
    okul/kurumlarda hangi dersleri alanları içinde (Aylık karşılığı) okutabileceklerini hangi
    esaslara göre belirler?

    Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre belirler. (Md: 22)


    56. Okul kurumlarda ek ders ücreti ödemelerinden kimler sorumludur?


    Okuldaki Harcama Yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme
    görevlisi, belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen
    sorumludur. (Md: 25)

    57. Aslî görevlerini aksatmamak ve bulundukları okul kurumda aylık karşılığı
    ders görevlerini tamamlamak kaydıyla yönetici ve öğretmenler Bakanlığımıza bağı okul
    ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında ek ders
    görevi alabilirler mi? Kaç saat ek ders ücreti alabilirler?

    Aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla Başka okul ve kurumlarda 10
    saate kadar ek ders ücreti alabilirler. (Md: 26)

    B. NORM KADRO İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

    58. Birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için kaç
    müdür norm kadrosu verilir?

    Bir norm kadro verilir. (NKY Md.
    6)

    59. Birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için kaç
    müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir?


    Bir norm kadro verilir. (NKY Md. 7)

    60. Müdür Başyardımcısı normu hangi esaslara göre verilir?

    * Yatılı ve pansiyonlu okullara,
    * Öğrenci sayısı 500’den fazla olan;
    - Her türlü Anadolu Liselerine,
    - Fen Liselerine,
    - Çok Programlı Liselere,
    * 3300 sayılı Kanun uygulaması kapsamında işletmelere beceri eğitimi için en az 100
    öğrenci gönderen meslekî ve teknik öğretim okullarına,
    * Müdür yardımcısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
    kurumlarına bir müdür başyardımcısı kadrosu verilir. (NKY Md. 7)

    61. Müdür norm kadrosu verilmeyen bir okula müdür başyardımcısı ve müdür
    yardımcısı norm kadrosu verilebilir mi?

    Verilemez. (NKY Md. 15)

    62. Ortaöğretim kurumlarında müdür yardımcısı norm kadrosu nasıl belirlenir?

    * Öğrenci sayısı;
    - 501’ e kadar 1,
    - 501 – 1201’e kadar 2,
    - 1201 – 2001’e kadar 3,
    - 2001 ve daha fazla 4 norm kadro verilir. (NKY Md. 8)

    - Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumların
    müdür yardımcısı kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumların öğrenci sayıları ayrı
    ayrı değerlendirilir. (NKY Md. 15)

    Ayrıca okulun/kurumun;
    - Yatılı ve pansiyonlu olması,
    - Döner sermayeli olması, Tam Gün Tam Yıl Eğitim Yapılması ilave olarak her özellik
    için birer müdür yardımcısı kadrosu daha verilir.

    63. Bir okul veya kurumda müdür yardımcısı sayısı kaçı geçemez?

    Hiçbir şekilde 7’yi geçemez.

    64. Genel Bilgi ve Meslek Dersleri norm kadrosu nasıl belirlenir?

    Bir okul/kurumda genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık ders yükü;
    a) 6 – 31 saate kadar 1,
    b) 31 – 42 saate kadar 2,
    c) 42’ den fazla olması halinde her 21 saat için 1 öğretmen norm kadrosu verilir. Bu
    şekilde artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu
    daha verilir. (NKY Md. 11)

    65. Atölye ve laboratuar dersleri öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?

    Bir okul/kurumda atölye ve laboratuar dersleri için haftalık ders yükü;
    a) 15 – 41 saate kadar 1,
    b) 45 – 81 saate kadar 2,
    c) 81 – 121 saate kadar 3,
    d) 121 – 161 saate kadar 4,
    e) 161 – 201 saate kadar 5,
    f) Ders yükünün 200’den fazla olması halinde her kırk saat için 1 öğretmen norm
    kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 olması
    halınde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir. (NKY Md. 12)


    66. Rehber Öğretmen norm kadrosu hangi esaslara göre verilir?
    - İlk ve orta öğretim kurumlarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her
    birine 1,
    -Yatılı ve pansiyonlu okulların öğrenci sayısına bakılmaksızın her birine 1 rehber
    öğretmen norm kadrosu verilir.
    - Öğrenci sayısının 500 ve katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen
    kadrosu eklenir. (NKY Md. 13)

    67. Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında hangi kriterler
    dikkate alınır?

    - Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması
    gereken dersler dikkate alınır.
    - Öğretmenlerin sosyal ve kişilik hizmetleri ile bölüm, atölye ve laboratuar şeflerinin
    atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması

    kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri
    içinde sayılan süreleri de dikkate alınır. (NKY Md. 15)

    68. Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve
    laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü nasıl belirlenir?


    Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve
    laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta
    okutulan ders miktarının grup sayısı çarpımı sonucunda bulunur. Ancak her sınıfta 4’ten
    fazla grup oluşturulamaz. Gruplar;

    1) 9 uncu sınıflarda 10 – 21 öğrenciye kadar 1, 21 -31 öğrenciye kadar 2, 31-41
    öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4,
    2) 10, 11 ve 12 nci sınıflarda; 8-16 öğrenciye kadar 1, 16 – 24 öğrenciye kadar 2, 24 –
    31 öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4 olacak şekilde oluşturulur. (NKY Md.
    15)
    69. Norm Kadro belirlemeye yetkili birim hangisidir?

    Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları, il millî eğitim
    müdürlüklerince belirlenir. Norm kadronun belirlenmesinde “Norm Kadro Tespit
    Çizelgesi” kullanılır.

    70. Norm kadroları onaylayan makam neresidir?

    Bakanlıkça onaylanır. Bakanlıkça onaylanan Norm Kadro Tespit Çizelgeleri”,
    onaylanmasını takip eden 15 gün içinde il millî eğitim müdürlükleri ve saymanlıklara
    gönderilir. (NKY Md. 15)

    71. Okul ve kurumların norm kadro sayılarının değişmesi durumunda hangi
    işlem yapılır?


    Norm kadro sayısı değişen okul ve kurumların norm kadro sayıları Eylül ayında
    yeniden belirlenir. Bakanlığa bildirilir. (NKY Md. 18)


    72. Yeni okul ve derslik açılması durumunda norm kadronun belirlenmesinde
    hangi yol izlenir?


    Bu okul ve kurumların norm kadroları Eylül ayı beklenmeksizin yukarıda belirtilen
    esaslara göre belirlenir. (NKY Md. 18)

    73. Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması
    durumunda ne gibi işlem yapılır?


    Yönetici Norm Kadrosu: En az iki öğretim yılı beklenerek, ikinci yılın sonunda okul
    ve kurumların yönetici norm kadroları yeniden belirlenir. Bu yeni duruma göre yöneticilerden
    değerlendirme puanı az olanlar norm kadro fazlası olarak değerlendirilir. Ancak görev
    yaptıkları okul ve kurumlarda branşları itibariyle açık öğretmen norm bulunması halinde bu
    norm kadrolarla ilişkilendirilirler. Bunun mümkün olmadığı durumlarda okul ve kurumlarında
    norm kadro fazlası öğretmen olarak bırakılırlar.


    Öğretmen Norm Kadrosu: Bulundukları okul ve kurumlarda hizmet puanı az
    olanlar fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenerek bu okul ve kurumlarda norm fazlası
    olarak bırakılırlar. Bu konumdaki öğretmenlerden istekli olanlar il içinde veya il dışındaki
    okul ve kurumların açık bulunan öğretmen norm kadrolarına yer değiştirme suretiyle
    atanabilirler.

    C. BÖLÜM/ALAN AÇMA/KAPATMA İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

    74. Okul ve kurumlarda Bölüm Açma Esasları Nelerdir?

    * Okul ve kurum müdürlüklerince yörenin eğitim ihtiyaçları belirlenerek açılacak
    bölüm/bölümlerle ilgili çevre araştırması yapılır. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çevre
    araştırmasında;

    a) Açılması istenilen bölümle ilgili çevrenin o meslek alanında insan gücü ihtiyacı,
    b) Meslek alanıyla ilgili olarak yörede ve ülke genelinde çalışan insan sayısı,
    c) Yörede mevcut işletmeler ile planlanan yatırımlar,
    d) Açılacak programa kaydolacak öğrenci sayısı,
    e) Okul bina ve tesislerinin fiziki kapasitesi,
    f) Açılacak bölümle ilgili araç-gereç, makine, teçhizat ve donanım durumu,
    g) Okulun o meslek alanı ile ilgili öğretmen durumu veya açılması düşünülen
    bölümlerle ilgili öğretmen kaynağının bulunup bulunmadığı,
    h) Yörede bu meslek alanı ile ilgili başka kurumlarca eğitim-öğretim yapılıp
    yapılmadığı
    dikkate alınır.

    Bölüm açmaya yönelik olarak yapılacak çalışmalar sırasında üniversiteler, çeşitli
    kurum ve kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler ve alan uzmanlarının
    bilgi ve görüşlerinden yararlanılır. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 5)

    75. Okul ve kurumlarda bölüm açmada izlenecek yol nedir?

    Eğitim ihtiyaçları belirlendikten ve okulda alt yapı oluşturulduktan sonra, açılmasında
    yarar görülen bölümlerle ilgili olarak okul/kurum müdürlüğünce İL MESLEKİ EĞİTİM
    KURULUNDA görüşülmek üzere İl Millî Eğitim Müdürlüğüne yazı yazılır. İl Meslekî
    Eğitim Kurulunun görüşü alındıktan sonra “….Öğretim Yılında Açılacak Okul ve
    Bölümlere İlişkin Teklif ve Değerlendirme Formu’ (EK-1) düzenlenerek Valilikçe
    teklifin uygun bulunması halinde her yıl Kasım ayı sonuna kadar okul veya kurumun bağlı
    bulunduğu Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe de bölüm açılmasına izin
    verilir/verilmez. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 6)(Değ: Ekim 2004-2565
    Say.Teb.Dergisi)

    76. Atölye ve laboratuvarlar nasıl kurulur?

    Atölye ve laboratuvar kurulabilmesi için okul veya kurumun tip projeye uygun olması
    ya da en az 30 metrekarelik fiziki mekana sahip olması ve standart donanımın %60’ının
    gerçekleşmiş olması gerekir.


    Bu şartları taşıyan okul kurumlarda “Atölye ve Laboratuvar Kurulmasına İlişkin
    Bilgi Formu (EK: 2) doldurulur, ilgili Valiliğin açma onayı alınmasından sonra bağlı olduğu
    Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe de atölye ve laboratuvar kurulmasına izin
    verilir/verilmez. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 7) )(Değ: Ekim 2004-2565
    Say.Teb.Dergisi)

    77. Bölüm Şefliği ile Atölye ve Laboratuvar Şefliği Norm Kadroları verilmesinde
    izlenecek yol nedir?

    Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarında uygulama sınıfları ile açılması uygun
    görülen her bölüm, atölye ve laboratuarlar için norm kadrosu verilir.

    Bölüm Şefliği Normu; Bölüm açılma onay tarihini izleyen 15 gün içinde açma onayı
    ilgili Genel Müdürlükçe Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığına gönderilir.
    Personel Genel Müdürlüğünce her yıl HAZİRAN AYI içinde bölüm şefliği norm kadrosu
    verilir. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 8)

    Atölye ve Laboratuvar Şefliği Normu: Okul veya kurumun bağlı bulunduğu ilgili
    Genel Müdürlükçe kurulması uygun görülen atölye ve laboratuarlar Personel Genel
    Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığına bildirilir. Personel Genel Müdürlüğünce her yıl
    HAZİRAN AYI içinde atölye ve laboratuvar şefliği norm kadrosu verilir.

    * Bir okul veya kurumda bir bölüme ait tek atölyenin bulunması halinde bu atölye
    veya laboratuvar için ayrıca atölye ve laboratuvar şefliği norm kadrosu verilmez. Bölüm şefi
    bu atölye ve laboratuvar ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge
    Md: 9)

    78. Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliği Normu hangi hallerde, nasıl iptal
    edilir?
    Mevcut bölüm, atölye ve laboratuarların herhangi bir nedenle kapatılması halinde fazla
    duruma gelen norm kadrolar okul veya kurumun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük tarafından
    Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bu kadrolar Personel Genel Müdürlüğünce iptal edilir.
    (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 10)

    79. İptal edilen Bölüm Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine ilişkin norm kadrosu
    başka bir bölüm, atölye veya laboratuvar için kullanılabilir mi?

    Söz konusu iptal edilen şeflik norm kadrosu her ne sebeple olursa olsun başka bir
    bölüm, atölye veya laboratuvar için kullanılamaz. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md:
    10)

    D. TAM GÜN TAM YIL EĞİTİM UYGULAMASI İLE İLGİLİ
    SORULAR VE CEVAPLARI

    80. Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması ne zaman ve hangi saatler arasında
    yapılır?

    Hafta sonu yarıyıl ve yaz tatilinde 07.00 – 24.00 saatleri arasında yapılır.
    (TGTYEUİYÖNERGE Md: 4)


    81. Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasından kimler yararlandırılır?
    a) İlköğrenimini bitirmiş olanlar ile orta öğretim kurumlarına devam etmekte olan veya
    ara sınıflardan ayrılan öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanlar,
    b) Herhangi bir nedenle örgün eğitim veya çıraklık eğitimi dışında kalmış, orta
    öğrenimini tamamlayamamış olanlar,
    c) Orta öğrenimini bitirmiş ancak yüksek öğretim kurumlarına girememiş ya da bu
    eğitimi tamamlamamış olanlar,
    d) Yüksek öğrenimini tamamlamış ancak, bir işe girememiş olanlar,
    e) Bir meslek edinmek, mesleğini değiştirmek veya bir işte çalışmakta iken
    mesleğinde ilerlemek isteyenler yararlandırılır. (TGTYEUİYÖNERGE Md: 6)
    82. Tam Gün Tam Yıl Eğitim Kapsamında yürütülecek faaliyetler nelerdir?
    Örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki öğretmen ve diğer
    personel ile derslik, atölye, laboratuvar, spor salonu, makine-teçhizat, araç-gereç ve benzeri
    kaynaklardan, Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamında;
    a) Hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki zamanlar ile hafta sonu, yarı yıl ve yaz
    tatillerinde eğitim ve öğretim hizmetlerinde,
    b) Meslekî ve teknik açık öğretim uygulamalarında, Öğrenci Nakil ve Geçiş
    Yönergesi'ne göre meslek liselerine nakledilecek öğrencilere uygulanacak yoğunlaştırılmış
    telafi eğitim programlarında,
    c) Planlı ve programlı bir şekilde yetişkinlerin meslekî ve teknik eğitiminde,
    d) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 37. ve 38. maddelerine göre,
    sürekli olarak düzenlenecek meslek geliştirme ve mesleğe uyum kurslarında,
    e) Çıraklık eğitim merkezi bulunmayan yerleşim birimlerinde, kaynakları bu eğitime
    uygun olan meslekî ve teknik liselerde yapılacak çıraklık ve kalfalık eğitiminde,
    f) Döner sermaye işletmesi üretim faaliyetleri artırılarak meslekî ve teknik eğitime
    destek olunması hizmetlerinde,
    g) İlgili mevzuatına göre, mezun olabilmek için staj çalışması yapmakla yükümlü olan
    Öğrencilerden ilgili meslek alanının uygulamalarına elverişli iş yeri bulamayanların okulda
    yapacakları staj çalışmalarında yararlanılır. (TGTYEUİYÖNERGE Md: 8)    83. Okul ve kurumlar Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması kapsamına nasıl
    alınır?
    Meslekî ve teknik eğitimi daha ileri boyutlara taşımak ve daha çok insanımızın bu
    eğitimden yararlanmasına imkan sağlamak üzere örgün ve yaygın okul ve kurum
    müdürlüklerince; çevrenin meslekî ve teknik eğitim ihtiyacı, fizikî kapasite, öğrenci-
    kursiyer potansiyeli, çevre koşulları, öğretmen durumu, araç-gereç ve donatım girdileri
    ile bu kapsamda yapılacak faaliyetin içeriği ve benzeri hususlar dikkate alınarak
    yapılacak değerlendirmeye göre okul veya kurumun Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına
    alınması, Ağustos ayının ilk haftası içinde millî eğitim müdürlüklerine teklif edilir.
    Bu süre içerisinde teklifte bulunmayan okul veya kurumlar, Tam Gün Tam Yıl
    Eğitim uygulaması kapsamında bir faaliyeti gerçekleştirmeyi planlamaları durumunda,
    faaliyetin başlangıcından en az bir ay önce millî eğitim müdürlüklerine teklifte
    bulunurlar.
    Bu teklifler, il millî eğitim müdürlüklerince İl Meslekî Eğilim Kurulunun
    görüşüne sunulur. Bu kurulca, birinci paragrafta belirtilen hususlar dikkate alınarak teklif
    edilen okul veya kurumun Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına alınıp alınmayacağı yönünde
    tavsiye kararı alınır.
    İl Meslekî Eğitim Kurulunca alınan tavsiye kararı Valinin onayı ile yürürlüğe
    konulur ve bu Yönergenin 8. maddesinde belirtilen faaliyetin türüne göre fiilen yapıldığı
    sürece yürürlükte kalır.
    Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması kapsamında Sektörle İş Birliği yapılabilir
    mi?
    Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulaması kapsamında, sektörde çalışan iş gücünün
    mesleklerinde gelişmelerini veya yeni meslek edinmelerini sağlamak üzere okulda, kurumda
    veya iş yerinde kurslar düzenlenir. Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının
    tanıtılması, sektörün bu okul ve kurumlar ile Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarı'na katkı ve
    katılımının sağlanması amacıyla karşılıklı olarak öğretmen, öğrenci, iş veren ve çalışanlara
    yönelik tanıtım programları düzenlenmesi sağlanır. (TGTYEUİYÖNERGE Md: 10)
    84. Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması ile Bakanlığa hangi konularda bilgi
    verilir? (TGTYEUİYÖNERGE Md: 10)
    İl millî eğitim müdürlüklerince; Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına alınan okul ve
    kurumların adı ile bu kapsamda yapılan çalışmaların niteliği EK-2 Form ile kapsama alınma
    onayını takip eden 15 gün içerisinde, öğrenci/kursiyer sayıları ile ilgili bilgiler dönem/kurs
    bazında EK-3 Form ile Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüklerine bildirilir.
    (TGTYEUİYÖNERGE Md: 13)
    85. Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasının geliştirilerek yaygınlaştırılması ve ku-
    rumsallaştırılmasını sağlamak üzere Yönerge ekinde bulunan rapor EK-4 il millî eğitim
    müdürlüklerince doldurularak her yıl öğretim yılı sonu itibariyle ilgili Genel Müdürlüğe
    gönderilir.(TGTYEUİYÖNERGE Md: 16)

    86. Okul müdür ve müdür yardımcılarına yönetim görevine bağlı olarak Tam Gün
    Tam Yıl Eğitim Uygulaması kapsamında görev ile ek ders ücreti verilebilir mi?
    Yönetim görevlerine bağlı olarak görev ve ek ders ücreti verilemez. Ancak fiilen derse
    girmeleri ve yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde fiilen görev yapmaları
    karşılığında ek ders ücreti alabilirler.
    87. Müdür yardımcılarına bu yönerge belirtilen zamanlarda ve sürelerde nöbet
    görevi verilebilir mi? Verilen bu nöbet görevi karşılığında ek ders ücreti alabilirler mi?
    Müdür yardımcılarına Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması kapsamında nöbet görevi
    verilemez ve ek ders ücreti ödenemez.
    E. SÖZLEŞMELİ VE EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA USTA ÖĞRETİCİ
    GÖREVLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI
    88. Bakanlığımıza Bağlı Okul Ve Kurumlarda Usta Öğreticiler Nasıl
    Görevlendirilir?
    “Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle
    Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre
    görevlendirilirler.
    89. Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzmanlarda aranılacak
    genel ve özel şartlar nelerdir?
    a - Genel Şartlar:
    1- Türk vatandaşı olmak. (Yabancı uyruklu uzmanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile
    görevlendirilebilirler.)
    2- 18 yaşından küçük olmamak.
    3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis
    veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık,
    sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis
    cezasından hükümlü bulunmamak.)
    4- Eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
    5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut
    sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
    b - Özel Şartlar:
    1- Uzmanlık alanı ile ilgili bir yüksek okuldan mezun olması.
    2- Uzmanlık alanında en az 5 yıl başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını
    belgelendirmeleri.

    3- Eğitim ve öğretim görevini başarı ile yapabilmesini sağlayacak eğitim formasyonu
    kazandırmak amacı ile programı Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir kursu başarı ile
    bitirmiş olmaları, (Öğretmen yetiştiren bir okulu bitirmiş veya eğitim kurumlarından en az iki
    yıl öğretmenlik yapmış olanlar ile süresi en fazla üç ay olan eğitim faaliyetlerinde
    görevlendirileceklerde bu şart aranmaz.)
    (Bu formasyon sözleşme yapıldıktan sonra da Milli Eğitim Bakanlığınca verilebilir.)
    (Ek ders görevi verilmek suretiyle görevlendirileceklerde bu bentte belirtilen şart aranmaz.)
    4- Hizmet göreceği alan ile ilgili olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek
    özel nitelikleri de taşımaları gerekir. (YÖN. Md:3)
    90. Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek usta öğreticilerde
    aranılacak genel ve özel şartlar nelerdir?
    a) Genel Şartlar
    1- Türk vatandaşı olmak. (Yabancı uyruklu uzmanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile
    görevlendirilebilirler.)
    2- 18 yaşından küçük olmamak.
    3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis
    veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık,
    sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis
    cezasından hükümlü bulunmamak.)
    4- Eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
    olmak.
    5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut
    sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
    b- Özel Şartlar:
    1- En az ilkokul mezunu olması,
    2- İlkokul ve ortaokul mezunlarının ustalık alanlarında en az 11 yıl, orta dereceli
    okulların ikinci devresinden veya yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların da en az 4
    yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri,
    3- Mesleki ve Teknik Öğretim ve Örgün Eğitim Kurumlarında görevlendirilecek usta
    öğreticilerin en az meslek lisesi veya dengi okul mezunu olması gerekir. Ancak, istisnai
    hallerde bakanlıktan izin almak şartıyla ilkokul mezunu usta öğreticiler de görev verilebilir.
    şartı aranır. (YÖN. Md: 4)

    * Görevlendirileceklerin son altı ay içinde sabıka kaydının bulunmaması,
    görevlendirileceği alan/bölümle ilgili bir meslek lisesinden veya yükseköğretim kurumundan
    mezun ve alan/bölümle ilgili sektör deneyimine sahip olunması zorunludur.

    * Mutfak ve çamaşırhane hizmetlerinde aranan şartlarda eleman bulunamaması
    halinde Bakanlık onayı alınmak kaydıyla ilköğretim okulu mezunları da görevlendirilebilir.
    Diğer birimlerde ise en az lise veya dengi okul mezunu olunması esastır.

    * İlgi (c) yönetmelik hükümleri gereği, okul müdürlüğü bünyesinde kurulacak
    komisyonda hangi alan/bölümde usta öğretici görevlendirileceği, sınav şekli (mülakat,
    uygulama sınavı), sınav tarihi ve aranacak şartlar belirlenip duyuru panosunda ilan edilir ve
    başvurular okul müdürlüğüne yapılır.

    * Sınav komisyonu; teknik müdür yardımcısının başkanlığında, bir müdür yardımcısı
    (alan/bölümle ilgili), bir bölüm şefi ile bir meslek dersleri öğretmeninden oluşur ve okul
    müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.

    * Çalışma saatleri günde (8) saat, haftada (40) saati geçmemek üzere günün 24 saati
    ve haftanın yedi günü için geçerlidir. Resmî ve dinî bayramlarda, resmî tatillerde bu statüde
    çalışanlara görev verilebilir ve bu günlere rastlayan ücretleri ilgililere ödenir.

    * Sınav sonunda tahsis edilen kadro kadar asıl ve yedek aday sınavı kazanmış olur.
    Sınavı kazananlar okul müdürünün teklifi ve mülki amirin onayı ile göreve başlatılır. Tahsis
    edilen kadrolar sürekli olup, sözleşme süresi bir yıldır.
    91. Uzman ve Usta Öğreticiler nasıl görevlendirilirler?
    1. Geçici personel olarak, 2. Ek Ders Ücreti ile sözleşmeli olarak Bakanlıktan onay
    (izin) alınmak şartıyla görevlendirilirler.(YÖN. Md: 5)
    92. Uzman ve usta öğreticiler günde kaç saat, haftada en fazla kaç saat
    çalıştırılabilirler ve bunlara kaç saat ek ders ücreti verilebilir?
    Uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla 8 saattir. (YÖN. Md: 9)
    Geçici sözleşmeli olarak görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin haftalık çalışma süresi 40
    saattir. (YÖN. Md: 8)
    Uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
    1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
    2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
    kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim
    kurumlarında ek ders görevi verilebilir. (DERS ve EK DERS ÜC.KARAR Md: 9)
    93. Uzman ve usta öğreticilerle sözleşme yapmak zorunluluğu var mıdır, sözleşme
    esasları hangi esaslara göre belirlenmektedir?
    Geçici personel olarak görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler ile yapılacak
    sözleşme esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15/05/1975 gün ve 1897 sayılı
    Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü maddesine göre Bakanlıkça hazırlanır.
    Sözleşme Milli Eğitim Bakanlığınca imzalanır. (YÖN. Md: 5-7)

    94. Geçici personel olan görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerle yapılacak
    sözleşmenin süresi ne kadardır, her yıl Bakanlıktan onay (izin) alınmasına gerek var
    mıdır?
    Geçici personel olan görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerle yapılacak
    sözleşmenin süresi, bir mali yıl içinde kalmak şartıyla, en fazla 12 ay kadardır. (YÖN. Md: 6)
    95. Uzman ve usta öğreticilere cumartesi ve Pazar günleri de görev verilebilir mi?
    Okul/kurum Müdürü, Cumartesi, Pazar günleri de dahil olmak üzere, uzman ve usta
    öğreticilere günün 8.00-23.00 saatleri arasında görev verebilir. (YÖN. Md: 9)
    96. Uzman ve usta öğreticiler okul/kurumlardaki görevlerini aksatmamak
    kaydıyla başka kurumlarda ve serbest işlerde çalışabilirler mi?
    Ancak, uzman ve usta öğreticiler kurumlarındaki görevlerini aksatmamak şartıyla
    diğer kurumlarda veya serbest çalışabilirler.(YÖN. Md: 13)
    97. Uzman ve usta öğreticilerin sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir mi?
    Uzman ve usta öğreticilerden 3 üncü maddede belirtilen şartları taşımadıkları, sözleşme
    hükümlerine uymadıkları ve görevlerinde başarısız oldukları kurum müdürlüğünce tespit
    edilenlerin, sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.
    98. Usta öğreticilerden Sigorta Primi Kesilir mi?
    506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 2’nci maddesine göre bir hizmet akdine
    dayanılarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılmaktadır. Bu hükme
    göre usta öğreticiler de sigortalı sayılarak kendilerinden sigorta primi kesilecektir.
    99. Usta Öğreticilerden kesilecek sigorta primlerinde bir günlük çalışma süresi
    kaç saat olarak dikkate alınacaktır?
    7,5 saat olarak dikkate alınacaktır.
    100. Aylık Prim Ödeme Gün Sayısı Nasıl hesaplanacaktır?
    Bilindiği üzere usta öğreticilere Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu
    maddesine göre haftada 40 saate kadar ek ders ücreti verilmektedir. Dolayısıyla bir haftada 40
    saat bir ayda 4 hafta olduğunu varsayarsak 40 x 4 = 160 saat ek ders ücreti tahakkuk
    ettirilecektir.
    Bir gün 7,5 üzerinden hesaplanacağına göre bu kişinin sigorta primine esas gün sayısı
    hesaplanırken: 160 : 7,5 = 21,33 = 22 gün bulunur. (Yarım çıkan gün sayısı tama
    tamamlanır.)    Bahse konu usta öğretici herhangi bir nedenden dolayı görevinde bulunamadığı saatler
    düşülerek 120 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirildiğinde ise bu bağlı olarak prim ödeme gön
    sayısı aynı hesapla 120: 7,5 = 16 gün olarak bulunacaktır.
    Yani ek ders ücretinin artması veya azalması prim ödeme gün sayısında bir değişiklik
    yapmamaktadır. Ayda 160 saat ek ders ücreti alan usta öğreticinin ders ücreti 5,00 YTL’ de
    olsa 6,00 YTL de olsa prim ödeme gün sayısı 160 : 7,5 = 21,33= 22 gün olarak bulunacaktır.
    (Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 10/05/2001 tarihli ve
    B.08.0.PGM.0.2.301.02-41587/44215(2001/39) sayılı Genelgesi)
    F. GENEL SORULAR VE CEVAPLARI
    1. Mesleki ve teknik örgün eğitim kurumlarının öğrenci olmayan bölümlerinde
    görevli bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti
    ödenip ödenmeyeceği hakkında.

    Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar
    şefliği görevi verilenlerin, bölümlerde öğrenci olmaması nedeniyle bu kapsamda fiilen
    yapacakları bir çalışma da olamayacağından, bu görevler için öngörülen ek ders ücretinden
    yararlandırılmalarının mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir. (Md: 6)

    2. Çok programlı bir lisede görevli olup branşı matematik olan müdür
    yardımcısına isteğe bağlı ek ders görevi kapsamında ne miktarda ek ders ücreti
    ödeneceği hakkında.
    Bu hüküm çerçevesinde, branşı matematik olan müdür yardımcılarının haftada 15 saat
    ders niteliğinde yönetim görevi, 11 inci maddenin (b/2) bendi uyarınca 3 saat de ders dışı
    hazırlık ve planlama görevi olmak üzere izinli ve raporlu oldukları süreler dışında haftada 18
    saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir. (Md: 6)
    3. Norm kadro fazlası branş öğretmenlerin ihtiyaç halinde branşları dışında
    okuttukları derslerin aylık ve ücret karşılığı bakımından ne şekilde değerlendirileceği
    hakkında
    Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
    Kararın 6 ncı maddesinde; kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli, genel bilgi ve meslek
    dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, atölye ve laboratuvar
    öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar branşlarında ek ders
    görevi verilebileceği, ancak, branşlarında ek ders görevi verilmeyen veya kısmen
    verilebilenlere, ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında da ek ders görevleri
    verilebileceği hükme bağlanmıştır.
    Öte yandan, Talim ve Terbiye Kurulunun 31/3/2003 tarih ve 4 sayılı Kararla değişik
    1/6/2000 tarih ve 340 sayılı Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına
    Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları
    Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda,
    öğretmenlerin branşları itibariyle hangi dersleri aylıkları karşılığında okutacakları
    belirlenmiştir.

    Bu çerçevede, sınıf öğretmeni branşı dışındaki norm kadro fazlası öğretmenlerin, söz
    konusu Esaslarda aylıkları karşılığında okutacakları dersler arasında yer almayan dersleri
    aylıkları karşılığında okutmaya zorlanmaları mümkün değildir. Ancak, ihtiyaç halinde bu
    öğretmenlere, o alanda yeterli olmaları koşuluyla istekleri üzerine branşları dışında ek ders
    görevi verilmesi ve haftada görev yaptıkları branşın öğretmeni için zorunlu ve isteğe bağlı
    olarak verilebilecek ek ders saati sayısı kadarı için ek ders ücreti ödenmesinin mümkün
    olabileceği değerlendirilmektedir. (Md: 6)
    4. Eğitim kurumlarında ders saatleri dışında öğretmenler kurulu toplantısı
    düzenlenmesine bağlı olarak, bu toplantıya katılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenip
    ödenemeyeceği hakkında.

    Okullarda ders saatleri dışında düzenlenen öğretmenler kurulu toplantısına katılan
    öğretmenlere, buna bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. (Md:
    6)
    5. Okullarda sosyal faaliyetler kapsamında yürütülmekte olan bilgi-kültür
    yarışmalarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesinde hafta sonları görevlendirilen
    yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

    Okullarda sosyal faaliyetler kapsamında yürütülmekte olan bilgi-kültür yarışmalarının
    düzenlenmesi ve değerlendirilmesinde hafta sonları görevlendirilen yönetici ve
    öğretmenlere, söz konusu çalışmalara bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün
    olamamaktadır. (Md: 6)

    6. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi
    Bölümü mezunu öğretmenlerin aylık ve ücret karşılığı okutacakları ders saati
    miktarının belirlenmesi bakımından genel bilgi ve meslek dersi öğretmeni olarak mı,
    atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak mı değerlendirilecekleri hakkında.
    Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 7/3/2003 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.02.03.
    356/02155 sayılı yazısında; Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
    Bilgisayar Eğitimi Bölümü mezunlarının da mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına
    bilgisayar öğretmeni olarak atanabilecekleri belirtilmektedir.
    Bu nedenle, söz konusu öğretmenlerden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının
    bilgisayar bölümlerinde görev yapanların atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak
    nitelendirilerek, 20 saat aylık karşılığı, 20 saati zorunlu olmak üzere 24 saate kadar da ek ders
    ücreti karşılığı ders okutmaları gerektiği değerlendirilmektedir. (Md: 6)
    7 .Tam gün tam yıl eğitim uygulaması yapılan mesleki ve teknik eğitim
    kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilerin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve
    Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesinin (a/2) bendi
    kapsamında normal çalışma saatleri dışında yürütülen eğitim faaliyetlerinde görev
    yapmaları durumunda, bu süreler için yönetim görevi karşılığında ayrıca ek ders
    ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hakkında.
    Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
    Esasların 8 inci maddesinin (a/2) bendinde; bu Esaslarla belirlenen azami ek ders görevi ve ek
    ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere tam gün tam yıl eğitim yapılan

    meslekî ve teknik okul ve kurumlarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada
    10 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.
    Bu çerçevede, tam gün tam yıl eğitim uygulanan okul ve kurumlarda görevli müdür
    ve müdür başyardımcılarına, haftada aylık karşılığı girmek zorunda oldukları 6 saat
    ders görevinin tamamına girmiş olmaları kaydıyla, söz konusu eğitim faaliyetlerinde
    azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere haftada
    10 saate kadar ek ders görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi mümkün
    bulunmaktadır. Ancak, yöneticilere bu ücretin, fiilen ders okutmadan salt yönetim
    görevlerine bağlı olarak ödenmesi mümkün değildir.
    Bu nedenle, tam gün tam yıl eğitim uygulanan okul ve kurumlarda normal çalışma
    saatleri dışında yürütülen söz konusu eğitim faaliyetlerinde yönetim görevinin, ayrıca ek ders
    ücretinden yararlandırılmaksızın bu okulların müdür ve müdür başyardımcıları tarafından
    yürütülmesi gerekmektedir.
    8. Tam gün tam yıl eğitim yapılan kurumlarda cumartesi, pazar, yarıyıl ve yaz
    tatillerinde 07.00-24.00 saatleri arasında yapılan öğretimde görevlendirilen yönetici ve
    öğretmenlere ödenmesi öngörülen ek ders ücretlerinin, gece öğretimi için belirlenen
    birim saat ücreti üzerinden ödenip ödenemeyeceği hakkında
    Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda; tam gün tam yıl eğitim
    yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın saat 17.00’dan sonra başlayan öğretim ile cumartesi,
    pazar, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan öğretim programlarında görevlendirilen yönetici ve
    öğretmenler ile tam gün tam yıl eğitim yapılan kurumlarda gündüz öğretiminin saat 19.00’dan
    sonra devam eden kısmı ile saat 17.00’dan sonra başlayan ve gündüz öğretiminin devamı
    niteliğinde olmayan öğretim programlarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders
    ücretlerinin, bu görevlerinin doğrudan öğretim hizmetine yönelik olması şartıyla gece
    öğretimi için belirlenen birim saat ücreti üzerinden ödenmesi gerekmektedir.
    9. Okul veya kurumun bulunduğu yerleşim yerinde uygulamaya elverişli işletme
    bulunmaması nedeniyle yarıyıl ve yaz tatillerinde staj çalışmalarını okulda yapmak
    zorunda kalan öğrencilere bu kapsamda ders vermek üzere görevlendirilen
    öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak ne şekilde ek ders ücreti ödeneceği hakkında.
    Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
    Kararın 8 inci maddesinin (b/1) bendinde; yarıyıl ve yaz tatillerinde, eğitim yapılan her
    derece ve türdeki örgün eğitim kurumlarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden
    branşı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30
    saate kadar ek ders görevi verilebileceği, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğin 58 ve 59
    uncu maddelerinde ise; mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında öğrenim gören
    öğrencilerin, öğrenim süresine göre 160-300 saat staj yapmak zorunluluğu bulunduğu, öğrenci
    stajını yapmadığı takdirde bütün derslerden başarılı olsa dahi adına diploma
    düzenlenemeyeceği, okul birinciliği seçiminde değerlendirmeye alınamayacağı ve mezuniyet
    haklarından yararlanamayacağı hükme bağlanmıştır.
    Bu hükümler çerçevesinde, yarıyıl ve yaz tatillerinde okul veya kurumun bulunduğu
    yerleşim yerinde uygulamaya elverişli işletme bulunmaması koşuluyla, staj çalışmasını
    okulda yapmak zorunda kalan öğrencilerin bu eğitiminde görevlendirilen yönetici ve
    öğretmenlerden branşı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmeni olanlara, haftada 44, diğerlerine

    haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi
    mümkün bulunmaktadır.
    Ancak yöneticilerin yöneticilikle ilgili görevlerinin bu madde kapsamında verilen ek
    ders görevi olarak nitelendirilmesi ve fiilen ders görevi almadan bu kapsamda yöneticilere
    ek ders ücreti ödenmesi mümkün görülmemektedir.
    10. Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ek ders ücreti karşılığı ders
    okutmak üzere görevlendirilenlere, sınavlarda görev verilip verilemeyeceği, verilmesi
    halinde ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

    Öğretim yılı içinde ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlerden
    sınavlarda hizmetine ihtiyaç duyulanlara, yukarıdaki hükümlerde belirtilen azami ek ders
    görevi saatini aşmamak kaydıyla sınav komisyonlarında veya sınav gözcülüğünde görev
    verilmesi ve karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek
    Ders Saatlerine İlişkin Esasların 12 nci maddesinin (a) bendi hükmü kapsamında ek ders
    ücreti ödenmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

    11. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders
    Saatlerine İlişkin Esasların 9 uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığı
    görevlendirilen öğretmenlerin, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders
    ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hakkında.

    Bakanlığımız kadrolarında bulunanların yararlanabileceği bu ücretten, öğretmen
    kadrolarında olmayıp ek ders ücreti karşılığı geçici olarak görevlendirilenlerin
    yararlandırılmaları mümkün değildir.

    12. Kamuda çalışan tüm personelin yarım gün idari izinli sayıldığı günde görevde
    bulanan yöneticiler ile bu günde idari iznin başladığı saate kadar görev yapan
    yöneticilere ek ders ücretinin tam olarak ödenip ödenmeyeceği hakkında.

    İdari izin verilen günde görevi başında bulunan yöneticiler ile bu günde idari iznin
    başladığı saate kadar görev yapan yöneticilere, bu günlere rastlayan ek ders ücretlerinin tam
    olarak ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

    KAYNAKÇA:
    1. MEB’na Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul
    Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun
    439 sayılı Kanun – 12/03/1964 tarihli ve 11654 sayılı Resmi Gazete)
    2. MEB. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar
    (2006/11350 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı
    Resmi Gazete)
    3. 27/02/2007 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.-4-507/11707 (2007/19) sayılı Ek
    Ders ücreti Konulu Genelge,
    4. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve
    Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik (10/08/1999-23782 ile
    30/11/2003-25302 sayılı Resmi Gazeteler.)

    5. Meslekî ve Teknik Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim
    Uygulamasına İlişkin Yönerge (Eylül-1999 tarihli ve 2504 sayılı Tebliğler
    Dergisi)
    6. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve
    Kurumları Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
    (Temmuz-2001 tarihli ve 2526 ile Ekim-2004 tarihli ve 2565 sayılı Tebliğler
    Dergileri)
    7. Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle
    Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik
    (21/05/1977 tarihli ve 15 953 sayılı Resmi Gazete)


    Last edited by birbilsen; 23-09-2012 at 04:11 PM.

  2. #2
    Misafir
    Guest    42. Norm dışında bulunan meslek dersleri, atölye ve laboratuar öğretmenlerine
    koordinatörlük görevi verilebilir mi?

    Sadece norm içinde bulunan meslek dersleri, atölye ve laboratuar öğretmenlerine
    koordinatörlük görevi verilebilir. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 267’nci Madde)
    Bu yorum yanlış.
    267. maddede öğrenci grup sayılarını belirlemede atıf var yani öğretmenin norm fazlası olması değil öğrenci sayısında uygulanacak yöntemi belirler.
    267 madde aynen aşağıdaki gibidir.mevzuat gov.tr den alınmıştır. Eskiden varsa o başka yakın baranş öğretmenlerinin görevlendirilmesi var.
    Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi

    Madde 267-( Değişik birinci fıkra: 20.9.2008/27003 RG) İşletmelerdeki mesleki eğitimin planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla kurumda atamaya esas alanı atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlerden koordinatör öğretmen/öğretmenler görevlendirilir. Diğer alanlardan olan yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez.

    Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

    a) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Kurumdaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere dengeli olarak dağıtıldıktan sonra İşletmelerde Meslek Eğitimi adı altında ek ders görevi verilir.

    b) İşletmelerde meslekî eğitim ek ders görevi verilmesinde, işletmelerin kuruma uzaklığı, ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık ve işletmedeki öğrenci sayısı ile bunlarla ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak zaman gibi ölçütler esas alınır.

    c) Kurumda, “İşletmelerde Meslek Eğitimi” adı altında verilecek ek ders saati sayısı; bir alan/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıf/sınıflardaki uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez.

    d) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders yükünün belirlenmesinde; işletmelere öğrenci gönderen alan/dallardaki sınıfların işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı derslerin haftalık ders saati sayısının bu sınıflardaki grup sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak sayı, ders yükü olarak kabul edilir. Grup sayısının belirlenmesinde, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Grup sayısının belirlenmesinde, “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

    e) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Atölye ve meslek dersleri toplam ders yükü hesaplanırken alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, ilgili mevzuata göre Planlama, Bakım, Onarım adı altında verilen ek ders görevi de eklenir.

    f) Bir meslek alan/dalında, koordinatör öğretmen olarak görevlendirilecek yeterli sayıda atölye ve meslek dersleri öğretmeni yoksa bu alan/dala yakın branştaki öğretmene koordinatörlük görevi verilebilir.

    g) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Koordinatör öğretmenin görevlendirilmesi, öğrencinin işletmede bulunduğu günlerde yapılır. Bir öğretmene; aynı işletmede en fazla 12 öğrencinin koordinatörlük görevi verilebilir. Aynı öğrenci/kursiyerler için haftada birden fazla öğretmene, İşletmelerde Meslek Eğitimi ek ders görevi verilemez.

    ğ) ( Ek bend: 20.9.2008/27003 RG) İl sınırları dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere koordinatörlük görevi, mahallinde alanla ilgili eğitim yapan kurumdaki öğretmenlerle karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, öğrenci/kursiyerin kayıtlı olduğu kurumca görevlendirilecek öğretmenlerle bu görev yerine getirilir.

    h) ( Ek bend: 20.9.2008/27003 RG) Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki eğitim ders uygulamaları ve koordinatörlük görevine ilişkin esaslar, ilgili birimce belirlenir.

    ı) ( Ek bend: 20.9.2008/27003 RG) Kurum yönetimi, koordinatör öğretmenlerin görevlerinin verimli şekilde yerine getirilmesi hususunda denetim ve rehberlik yapar.

    Üçüncü fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. (20.3.2009/27175 RG)
    Görüldüğü gibi norm fazlası öğretmenler görevlendiriliyor. Çünkü norm yada norm fazlası öğretmenlere toplam ders dağıtılınca eşitlik ilkesine göre norm fazlası öğretmen de koordinatörlük görevinden yararlanır.  3. #3
    Misafir
    Guest    peki hem ders dışı eğzersiz yapıp hemde halk eğitimde okuma yazma kursu görüp ekders alınabilir mi  4. #4
    Misafir
    Guest

    aylık karşılığını dolduramayan ama işletmelerde koordinatörlük yapan öğretmene il içi
    aylık karşılığını dolduramayan ama işletmelerde koordinatörlük yapan öğretmene il içi aylık karşılığı başka kurumlarda görev verilebilirmi?  5. #5
    Asteğmen
    Katılım Tarihi
    May 2011
    Mesajlar
    1,138    Alıntı Misafir aslen tarafından gönderildi. Mesajı Görüntüle
    aylık karşılığını dolduramayan ama işletmelerde koordinatörlük yapan öğretmene il içi aylık karşılığı başka kurumlarda görev verilebilirmi?
    hocam bu konuyu tam bilemiycem fakat aylık karşılığınızı başka kurumda tamamlama imkanı yokmu görevlendirme?  6. #6
    Misafir
    Guest    İŞKUR MESLEK EDİNDİRME KURSLARI MAAŞ KARŞILIĞI VERİLEBİLİRMİ??  7. #7
    Misafir
    Guest

    üniversitede ekders
    57. Aslî görevlerini aksatmamak ve bulundukları okul kurumda aylık karşılığı
    ders görevlerini tamamlamak kaydıyla yönetici ve öğretmenler Bakanlığımıza bağı okul
    ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında ek ders
    görevi alabilirler mi? Kaç saat ek ders ücreti alabilirler?

    Aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla Başka okul ve kurumlarda 10
    saate kadar ek ders ücreti alabilirler. (Md: 26)

    hocam bu cevap yanlış neden diyeceksiniz, çünkü bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez. diyor, yani
    benim maaş karşılığı 20 saat ekders alabileceğim saat sayısı 27 saat toplam 47 saat burası tamam, ben maaş karşılığı dolduruyorum ekders olarakda 18 saat alıyorum diyelim, yani lisede 38 saat dersim var ve 27 saat olan ekders alma ücretini dolduramıyorum doldurmam için 9 saat gerekli, yine 10 saatte bundan fazlasına girmem gerekiyor toplam 19 saat üniversitede derse girebilirim. ok.
    toplam=maas20+ekders27+üniversitekders10=57 saat.  8. #8
    Misafir
    Guest    meslek lisesinde görev yapan anasınıfı öğretmenleri ek dersi ilköğretimde görev yapanlarla aynımı olur yoksa mesleklisesine göremi ödenir  9. #9
    Misafir
    Guest

    ek ders
    24. Herhangi bir sınav veya yarışma için görevlendirilen öğretmen (komisyon
    üyeliği, gözcülük vb) okula geldiği, soru-cevap anahtarı hazırladığı ve sınavla ilgili
    gerekli hazırlıkları yaptığı halde öğrenci sınava girmezse veya gelmezse ek ders ücreti
    alabilir mi?

    Ek ders ücreti alamaz. (Md: 12)

    yazmışsınız. Ama, YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR'ın 12. maddesi aşağıdaki gibidir.

    Sınav görevi

    MADDE 12- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla(13), her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.

    (2) Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri kapsamında;

    a) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15'ten fazla sınav gözcülüğü görevleri,

    b) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü,

    c) Yöneticiler,

    için ücret ödenmez.

    (3) Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret ödenmez” hükmü uygulanmaz.

    (4) Atölye ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan endüstriyel teorik dersler, bu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında atölye ve laboratuvar dersi sayılır.

    (5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezî sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz.


    bunun neresinde verilemez diye yazıyor. bunun için sizden bir cevap bekliyorum.  10. #10
    Misafir
    Guest

    elektrik-elektronik
    bende bir şey öğrenmek istiyorum:
    meslek liselerinde bilindiği üzere elektrik ve elektronik bölümü birleştikten sonra bir çok problem olmaya başlamıştır. bunlardan bir tanesi ve benim merak ettiğim elektrik ve elektronik teknolojisi alanında elektrik branşında ve elektronik branşında norm belirlenirken alanına 10. sınıfının tüm dersleri ve 11. sınıfın birkaç dersi ortak ders olarak görülmektedir.bu derslerin branşlara dağılımı nasıl olmalıdır.
    örneğin: elektrik branşında 180 saat,elektronik branşında 170 saat ve 10. sınıflarına ve 11. sınıfların her iki branş için ortak ders sayısı 230 saat ise bu 230 saat hangi branşa nasıl dağıtılır eşit olarak dağıtılması gerekmez mi???
    Bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim....+ Konuya Yorum Yap

LinkBacks (?)

  1. 03-02-2013, 03:03 PM
  2. 03-11-2012, 12:30 AM

Benzer Konular

  1. Hematoloji -1 Dersi Modülleri Hematoloji Nedir Dökümanlar Sorular-Cevaplar
    By hyrmrc in forum Sağlık alanı ders modülleri
    Yanıtlar: 0
    Son Mesaj: 25-06-2011, 02:26 PM
  2. Acil Sağlık Sistemi Dersi Modülleri Dökümanlar Pdf Sorular-Cevaplar
    By hyrmrc in forum Sağlık alanı ders modülleri
    Yanıtlar: 0
    Son Mesaj: 25-06-2011, 02:14 PM
  3. Takı Tarihi Dersi Modülleri Videolar Dökümanlar Sorular-Cevaplar
    By hyrmrc in forum Kuyumculuk teknolojisi alanı ders modülleri
    Yanıtlar: 0
    Son Mesaj: 16-06-2011, 12:15 PM
  4. Hayvan Sağlığı Alanı Hijyen Dersi Modülleri Dökümanlar Sorular Cevaplar Pds
    By hyrmrc in forum Hayvan sağlığı alanı ders modülleri
    Yanıtlar: 0
    Son Mesaj: 11-06-2011, 01:58 PM
  5. Harita-tapu-kadastro alanı İdare Hukuku Dersi Modülleri Dökümanlar Sorular Cevaplar
    By hyrmrc in forum Harita-tapu-kadastro alanı ders modülleri
    Yanıtlar: 0
    Son Mesaj: 11-06-2011, 11:47 AM

Bu Konu İçin Etiketler

Bookmarks

Mesaj İzinleri

  • Yeni Konu Gönderebilirsiniz
  • cevap gönderebilirsiniz
  • Eklenti Gönderemezsiniz
  • Mesajınızı gönderemezsiniz
  •