+ Konuya Yorum Yap
1. Sayfası 2 Sayfanın 12 SonSon
Sonuçlar 1 den 10 in 14

Konu: Ek Ders Ücretleri ile İlgili Tüm Sorular ve Cevaplar? İdareciler ve Öğretmen Ek Dersi

                  
   
 1. #1
  Super Moderator
  Katılım Tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  111

  Ek Ders Ücretleri ile İlgili Tüm Sorular ve Cevaplar? İdareciler ve Öğretmen Ek Dersi
  A. DERS VE EKDERS ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

  1. Okul Yöneticileri (Müdür, Müdür Başyardımcısı, müdür yardımcıları aylık
  karşılığı 6 saat derse girmek zorunda mıdır?


  Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat ders okutmakla
  yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise
  ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine
  getirilir. (Md: 5)

  2. Yönetici ve öğretmenlere alanları dışında aylık karşılığı veya zorunlu ek ders
  ücreti karşılığında resen ders görevi verilebilir mi?


  İstekte bulunmayanlara alanları dışında kesinlikle ders görevi verilmeyecektir.
  (2007/19 S.Genelge: Md: 2)

  3. Ticaret Meslek Liseleri, Çok Programlı Liseler, Adalet Meslek Liseleri,
  Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Kararın
  ekindeki Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Çizelgede nerede yer alacaktır?


  Çizelgenin Lise ve dengi okullar bölümünde yer alacaklardır.

  4. Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenlerine haftada kaç saat aylık karşılığı,
  kaç saat ek ders ücreti verilir?


  15 saat aylık karşılığı (6 saati zorunlu), 15 saat ek ders ücreti ödenebilir. (Md: 5-6)

  5. Atölye ve laboratuar öğretmenlerine haftada kaç saat aylık karşılığı kaç saat
  ek ders ücreti verilir?


  20 saat aylık karşılığı, 24 saate kadar ek ders ücreti verilebilir. (Md: 5-6)

  6. Aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları dersleri tamamlayamayan
  yönetici ve öğretmenlere aylık karşılığı dersler nasıl tamamlattırılır?


  Öncelikle kendi alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve
  istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir. (Md: 5)

  7. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve
  laboratuar şefiği görevi verilenlere; atölye ve laboratuarlardaki çalışmaların
  planlanması, tezgah, makine, araç-gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime
  hazır hale getirilmesi amacıyla “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla kaç saat ek
  ders ücreti verilir?


  · Bölüm Şeflerine 10 saat,
  · Atölye ve Laboratuar Şeflerine ise 6 saat ek ders görevi
  verilebilir. (Md: 6)

  8. Sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görev yapan
  öğretmenler ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yaptığı “Öğrenci Sosyal ve Kişilik
  Hizmetleri” adıyla kaç saat ek ders ücreti ödenir?


  Haftada 2 saat ek ders ücreti verilir. Ancak bu ücretin, sınıf sorumluluğu olmadan salt
  eğitsel kol görevine bağlı olarak ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. (Md: 6)

  9. Öğretmenlerin yüz yüze eğitim tanımı dışında kalan işletmelerde meslek
  eğitimi ve staj kapsamındaki görevleri ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-
  onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri
  görevleri karşılığında alacakları ek ders ücretlerinin ödenmesinde, aylık
  karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları şartı aranacak mıdır?


  Yukarıdaki görevlerin fiilen yapılmasında ve buna bağlı olarak ek dersin ödenmesinde
  aylık karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları şartı aranmayacaktır. (2007/19
  S.Genelge: Md: 2)

  10. Azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında
  olmak üzere;

  Ders yılı içinde;
  Herhangi bir nedenle dönem içinde derslerin yapılamadığı günler için
  düzenlenen Yetiştirme Kurslarında ve Programlarında, Tam Gün Tam Yıl Eğitim
  Uygulamasında, Açıköğretim kurumları öğrencilerinin yüz yüze eğitim
  uygulamalarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada kaç saat ek ders
  ücreti ödenir?

  Yönetici ve öğretmenlere fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 10 saate kadar ek ders
  ücreti ödenir. (Md: 8)

  11. Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan yüz yüze eğitim de dâhil olmak üzere,
  yüz yüze yapılan öğretim dışındaki eğitimlere bağlı olarak ödenecek ek ders
  ücretlerinde aylık karşılığı ders görevini doldurmuş olma şartı aranacak mıdır?


  Yarıyıl ve yaz tatillerinde ödenecek ek ders ücretlerinde aylık karşılığı ders görevini
  doldurma şartı aranmayacaktır. (2007/19 S.Genelge: Md: 2)

  12. Azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında
  olmak üzere;


  Yarıyıl ve yaz tatilinde;
  Alanı atölye, laboratuvar öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlere Açıköğretim
  kurumları öğrencilerinin yüz yüze eğitim uygulamalarında görevlendirilmesi
  durumunda haftada kaç saat ek ders ücreti ödenir?

  Yönetici ve öğretmenlerden,
  Alanı atölye, laboratuar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44 saate,

  Diğerlerine haftada 30 saate kadar ek ders
  görevi verilebilir. (Md: 8)

  13. Azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında
  olmak üzere;


  Cumartesi ve Pazar günleri;
  Herhangi bir nedenle dönem içinde derslerin yapılamadığı günler için
  düzenlenen Yetiştirme Kurslarında ve Programlarında, Tam Gün Tam Yıl Eğitim
  Uygulamasında, Açıköğretim kurumları öğrencilerinin yüz yüze eğitim
  uygulamalarında görevlendirilen yöneticilerin tamamına anılan günler için 2’şer saat
  ek ders ücreti ödenebilir mi?

  Yöneticilerden sadece birine fiilen görev yaptıkları günler için 2 saat ek ders ücreti
  ödenir. (Md: 8)

  14. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi
  ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’dan sonra
  başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri hangi esaslara
  göre ödenecektir?


  Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden
  ödenecektir. (2007/19 S.Genelge: Md: 1)

  15. Öğretmen sayısının yetersiz olması durumda yüksek öğrenimli olmak şartıyla
  resmi görevlilere haftada kaç saat, resmi görevli olmayanlara haftada kaç saat ek ders
  görevi verilebilir?


  · Resmi görevi olanlara haftada 8 saate,
  · Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere haftada 30 saate kadar ek ders
  görevi verilebilir. (Md: 9)

  16. Örgün ve yaygın öğretim kurumlarındaki usta öğreticilere haftada kaç saat
  ek ders görevi verilebilir?


  · Resmi görevi olanlara haftada 10 saate,
  · Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere haftada 40 saate kadar ek ders
  görevi verilebilir. (Md: 9)

  17. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuat
  hükümlerine göre inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim,
  eğitim ve öğretim gibi “Ders Niteliğinde Yönetim Görevi” adı altında; Tam Gün Tam
  Yıl Eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarına bu eğitimin
  yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere haftada kaç saat ek ders ücreti ödenir?


  Tam Gün Tam Yıl Eğitim Yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarına
  bu eğitimin yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere haftada toplam 30 saate kadar ek ders
  ücreti ödenir. (Md:10)


  18. Tam Gün Tam Yıl Eğitim yapılmayan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
  müdür ve müdür başyardımcılarına haftada kaç saat “Ders Niteliğinde Yönetim
  Görevi” adı altında ek ders ücreti ödenir?

  * Müdür ve müdür başyardımcılarına haftada 20 saat,
  * Müdür Yardımcılarına haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir. (Md:10)

  19. Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcıları ile müdür
  yardımcılarına haftada kaç saat “Ders Niteliğinde Yönetim Görevi” adı altında ek ders
  ücreti ödenir?

  * Müdür ve Müdür başyardımcılarına haftada 30 saat,
  * Müdür Yardımcılarına haftada 22 saat ek ders ücreti ödenir. (Md:10)

  20. Anadolu türü okulların müdür ve müdür başyardımcıları ile müdür
  yardımcılarına haftada kaç saat “Ders Niteliğinde Yönetim Görevi” adı altında ek ders
  ücreti ödenir?


  * Müdür ve Müdür başyardımcılarına haftada 25 saat,
  * Müdür Yardımcılarına haftada 20 saat ek ders ücreti ödenir. (Md:10)

  21. Rehber öğretmenlere ders yılı süresi içinde haftada kaç saat ek ders ücreti
  ödenir?

  Rehber öğretmenlere haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 10)

  22. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli
  öğretmenlere “Hazırlık ve Planlama Görevi”adı altında haftada kaç saat ek ders ücreti
  ödenir?

  Öğretmenlere aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları 10 saat ders için bir saat ek ders
  ücreti ödenir. Bu haftada 3 saati geçemez. (Md: 11)

  23. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı
  gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme,
  seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması
  sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her
  bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için kaç saat ek ders ücreti
  ödenir?

  Her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti
  ödenir. (Md: 12)

  24. Herhangi bir sınav veya yarışma için görevlendirilen öğretmen (komisyon
  üyeliği, gözcülük vb) okula geldiği, soru-cevap anahtarı hazırladığı ve sınavla ilgili
  gerekli hazırlıkları yaptığı halde öğrenci sınava girmezse veya gelmezse ek ders ücreti
  alabilir mi?

  Ek ders ücreti alamaz. (Md: 12)


  25. Bir öğretim yılında bir kişiye en fazla kaç sınav komisyon üyeliği ve kaç sınav
  gözcülüğü görevi verilebilir?


  Bir öğretim yılında bir kişiye en fazla 12 sınav komisyonu üyeliği,
  Bir öğretim yılında bir kişiye en fazla 15 sınav gözcülüğü görevi verilebilir. (Md: 12)

  26. Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyonu üyeliği, hem sınav gözcülüğü
  görevi verilebilir ve ek ders ücreti ödenebilir mi?

  Öğretmen eksikliği nedeniyle görev verilebilir ancak verilmemesi esastır. Bunlardan
  sadece biri için ek ders ücreti ödenir. (Sadece sınav komisyonu üyeliği için veya sadece sınav
  gözcülüğü görevi için ücret ödenir.) (Md: 12)

  27. Okul yöneticileri (Müdür, müdür başyardımcıları, müdür yardımcıları) için
  sınav görevi için ek ders ücreti ödenebilir mi?


  Okul yöneticileri sınav ücreti alamaz ve ödenemez. (Md: 12)

  28. Atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği
  nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bir öğretim yılında bir
  kişiye 12’den fazla sınav komisyon üyeliği verilebilir mi ve bunun için ücret ödenebilir
  mi?


  Atölye ve laboratuvar dersleri için öğretmen yetersizliği nedeniyle 12’den fazla sınav
  komisyon üyeliği verilebilir ve ek ders ücreti ödenebilir. (Md: 12)

  29. Yatılı ve pansiyonlu okullarda okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir
  mi?

  Yöneticilere belleticilik görevi verilemez. Sadece öğretmenlere verilebilir. (Md: 13)

  30. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere
  her belleticilik görevi için kaç saat ek ders ücreti ödenir?


  4 saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 13)

  31. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen ve 24 saat nöbet
  tutan öğretmenlere kaç saat ek ders ücreti ödenir?


  Her belleticilik görevi için ödenen 4 saate ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti
  ödenir. Yani toplam 6 saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 13)

  32. Yatılı ve pansiyonlu okullarda bir günde en fazla kaç belletici
  görevlendirilebilir ve bunlara bir ayda en fazla ne kadar ek ders ücreti ödenebilir?


  Bir günde üçten fazla belletici görevlendirilemez ve bir ayda en fazla 48 saat ek ders
  ücreti ödenebilir. (Md: 13)

  33. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici öğretmen nasıl görevlendirilir?

  Öncelikle yatılı ve pansiyonu bulunan okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda
  öğretmen olmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarındaki
  öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve millî
  eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir. (2007/19 s.Gen. Md: 8)

  34. Yatılı ve pansiyonlu okullarda kaç öğrenciye kadar kaç belletici
  görevlendirilmesi esastır?

  50 öğrenciye kadar 1
  50 – 100 öğrenciye kadar 2,
  100 ve daha fazla öğrenci için 3 belletici görevlendirilmesi esastır.

  35. Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğretmen yetersizliği nedeniyle öğretmenlere
  resen belleticilik görevi verilebilir mi?


  Verilebilir. (2007/19 s.Gen. Md: 8)

  36. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belleticilik görevi yapan öğretmenlerden aynı
  günlerde ders okutanlar, okuttukları dersin ek ders ücreti ödenmesini gerektirecek
  kapsamda olması durumda her iki görev için ayrı ayrı ek ders ücreti alabilecekler
  midir?

  Evet. (2007/19 s.Gen. Md: 8)

  37. Kız öğrenci pansiyonunda, erkek öğrenci pansiyonunda ve hem kız hem erkek
  öğrenci pansiyonunda belletici nasıl görevlendirilecektir?


  Kız öğrenci pansiyonunda bayan öğretmen,
  Erkek öğrenci pansiyonunda erkek öğretmen,
  Kız/erkek (Karma) öğrenci pansiyonunda ise hem bayan hem erkek öğretmen belletici
  olarak görevlendirilecektir. (2007/19 s.Gen. Md: 8)

  38. Yatılı ve pansiyonlu okullarda bayan belletici öğretmenlere istemeleri halinde
  hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilebilir mi?


  Verilemez. (2007/19 s.Gen. Md: 8)

  39. İşletmelerde meslek eğitimi (Koordinatörlük görevi) nasıl planlanır?

  İşletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul
  ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak
  programlara göre planlanır.


  40. İşletmelerde meslek eğitimi (koordinatörlük görevi) aylık karşılığı
  doldurmayan meslek dersleri, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine aylık karşılığı
  olarak verilebilir mi?


  İşletmelerde meslek eğitimi (koordinatörlük görevi) yüz yüze eğitimin dışında bir
  eğitim olduğundan öğretmen aylık karşılığı doldurmasa bile tamamen ek ders olarak
  değerlendirilecektir.

  41. Okul yöneticilerine aylık karşılığı koordinatörlük görevi verilebilir mi?

  Okul yöneticilerine aylık karşılığı koordinatörlük görevi verilemez. Ancak Kararın 6’
  ncı maddesinde belirtilen aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; Müdür, müdür
  başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate kadar fiilen koordinatörlük görevini
  yapmaları kaydıyla ek ders görevi verilebilir.

  42. Norm dışında bulunan meslek dersleri, atölye ve laboratuar öğretmenlerine
  koordinatörlük görevi verilebilir mi?

  Sadece norm içinde bulunan meslek dersleri, atölye ve laboratuar öğretmenlerine
  koordinatörlük görevi verilebilir. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 267’nci Madde)

  43. Genel kültür branşındaki yönetici ve öğretmenlere koordinatörlük görevi
  verilebilir mi?


  Verilemez. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 267’nci Madde)

  44. Koordinatörlük görevi nasıl tespit edilir?

  İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevi verilmesinde, işletmelerin kuruma
  uzaklığı, ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık ve işletmedeki öğrenci sayısı
  ile bunlarla ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak zaman gibi ölçütler dikkate alınır.

  Ayrıca işletmelerde meslek eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders
  yükünün belirlenmesinde; işletmelere öğrenci gönderilen alan/dallardaki sınıfların
  uygulamalı atölye ve laboratuvar dersleri haftalık ders saati sayısının bu sınıflardaki grup
  sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak sayı, ders yükü olarak kabul edilir.

  Okulda/kurumda, “İşletmelerde Meslek Eğitimi” adı altında verilecek ek ders saati
  sayısı; bir alan/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıf/sınıflardaki uygulamalı meslek
  dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez.

  * İşletmelerde mesleki eğitime gönderilen sınıf/grup sayısı x 2 x 24 : Koordinatör
  öğretmen sayısı esas alınacaktır. (Bu hesaplama azami olan ve ders yükünün 2 katı esas
  alınan bir değerlendirmedir. )

  Şu şekilde de koordinatörlük görevi tespit edilebilir:

  * İşletmelerde mesleki eğitime gönderilen sınıf/grup sayısı x 1 x 24 : Koordinatör
  öğretmen sayısı


  45. Koordinatörlük görevi ücreti; Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki
  ilçelerde 20 saat, diğer il ve ilçelerde 16 saat olarak mı verilecektir?


  Hayır. Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Kararın 6’ıncı maddesinde belirtildiği gibi
  okutabilecekleri azami ek ders görevleri kapsamında verilecektir. Örneğin: Büyükşehir
  Belediyesi sınırları içinde veya diğer il/ilçelerde bir Ticaret Meslek Lisesi veya Çok
  Programlı Lisede meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapan bir öğretmen Kararın 6’ıncı
  maddesinde de belirtildiği gibi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri dahil en fazla 15
  saat ek ders ücreti alabilecektir. (2007/19 s.Gen. Md: 10)

  46. Yönetim görevine bağlı olarak okul yöneticilerine (Müdür, Müdür
  Başyardımcısı, Müdür Yardımcıları) işletmelerde mesleki eğitim adı altında
  (koordinatörlük görevi) ek ders ücreti verilebilir mi?


  Verilemez. (2007/19 s.Gen. Md: 10)

  47. Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve
  laboratuvar dersleri ile İşletmelerde meslek eğitimi için aynı meslek alan/dalında en
  fazla kaç öğrenci ile grup oluşturulabilir?


  * 9 uncu sınıflarda; 10 - 21 öğrenciye kadar 1, 21 - 31 öğrenciye kadar 2, 31 - 41
  öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4 grup,

  * 10,11 ve 12 sınıflarda; 8 - 16 öğrenciye kadar 1, 16 - 24 öğrenciye kadar 2, 24 - 31
  öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4 grup oluşturulur. 4’ten fazla grup
  oluşturulamaz. (Norm Kadro Yönetmeliği Md: 15/d-1-2)

  *12 öğrenci ile grup oluşturulabilir. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 267’nci
  Madde)

  48. Bakanlıkça veya Valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi,
  konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu
  görevleri süresinde ek ders görevlerini yapmış sayılır mı ve bu durumda olanlara ek
  ders ücreti ödenebilir mi?


  Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere Bakanlıkça veya Valiliklerce yurt
  içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler;
  ders/ek ders görevini yapmış sayılacaklarından bu tarihlerde kendilerine verilmiş ek ders
  görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu
  kurumca ödenir. Eğer kadrolarının bulundukları okulda sadece aylık karşılığı derse
  giriyorsa ve hiçbir ek dersi yoksa ek ders ücretinden yararlanamayacaklardır. (Md: 16)
  (2007/19 s.Gen. Md: 11)

  49. İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık
  komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve
  törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına
  sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının
  yönetici ve öğretmenler ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık görevlerini
  yapmış sayılır ve ek ders ücreti alabilirler mi?


  Evet. İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık
  komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve
  törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf
  veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici
  ve öğretmenleri, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders
  niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar. (Md: 16)

  50. Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel
  sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek
  ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, haftada azami kaç saat
  ek ders ücreti ödenir?

  .
  Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla
  ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve
  planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti
  üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders
  ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı,
  okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez. Yöneticilere bu
  kapsamda ek ders görevi verilemez. (Md: 17)

  51. Diploma denklik işlemlerini yürüten Yabancı dil öğretmenlerine aslî
  görevlerinin dışında sonuçlandırdıkları her 5 denklik işlemi için kaç saat ek ders ücreti
  ödenir?


  Her 5 denklik işlemi için bir saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 19)

  52. İlgili mevzuatına göre okul/kurumlarda kurulan kurul/komisyon üyeliği için
  ek ders ücreti ödenebilir mi?


  Bu görevin yarıyıl ve yaz tatilinde fiilen yapılması ve devam etmesi durumunda her
  gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir. . (Md: 19)

  53. Okul/kurum müdürleri okulundaki kadrolu öğretmenlerin derslerini dengeli
  olarak dağıttıktan sonra aylık karşılığı derslerini doldurmayanlar ile dağıtılamayan
  alan derslerini en geç kaç gün içinde Millî Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek
  zorundadır?


  15 gün içinde. (Md: 20)

  54. Bir okulda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan
  öğretmen/öğretmenler varken dışarıdan resmi veya resmi olmayan yüksek öğrenimli
  birisine ek ders ücreti karşılığında ders verilebilir mi?


  Verilemez. (Md: 20)

  55. Okul Müdürleri, hangi okul mezunlarının, hangi derece ve türdeki
  okul/kurumlarda hangi dersleri alanları içinde (Aylık karşılığı) okutabileceklerini hangi
  esaslara göre belirler?

  Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre belirler. (Md: 22)


  56. Okul kurumlarda ek ders ücreti ödemelerinden kimler sorumludur?


  Okuldaki Harcama Yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme
  görevlisi, belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen
  sorumludur. (Md: 25)

  57. Aslî görevlerini aksatmamak ve bulundukları okul kurumda aylık karşılığı
  ders görevlerini tamamlamak kaydıyla yönetici ve öğretmenler Bakanlığımıza bağı okul
  ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında ek ders
  görevi alabilirler mi? Kaç saat ek ders ücreti alabilirler?

  Aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla Başka okul ve kurumlarda 10
  saate kadar ek ders ücreti alabilirler. (Md: 26)

  B. NORM KADRO İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

  58. Birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için kaç
  müdür norm kadrosu verilir?

  Bir norm kadro verilir. (NKY Md.
  6)

  59. Birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için kaç
  müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir?


  Bir norm kadro verilir. (NKY Md. 7)

  60. Müdür Başyardımcısı normu hangi esaslara göre verilir?

  * Yatılı ve pansiyonlu okullara,
  * Öğrenci sayısı 500’den fazla olan;
  - Her türlü Anadolu Liselerine,
  - Fen Liselerine,
  - Çok Programlı Liselere,
  * 3300 sayılı Kanun uygulaması kapsamında işletmelere beceri eğitimi için en az 100
  öğrenci gönderen meslekî ve teknik öğretim okullarına,
  * Müdür yardımcısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
  kurumlarına bir müdür başyardımcısı kadrosu verilir. (NKY Md. 7)

  61. Müdür norm kadrosu verilmeyen bir okula müdür başyardımcısı ve müdür
  yardımcısı norm kadrosu verilebilir mi?

  Verilemez. (NKY Md. 15)

  62. Ortaöğretim kurumlarında müdür yardımcısı norm kadrosu nasıl belirlenir?

  * Öğrenci sayısı;
  - 501’ e kadar 1,
  - 501 – 1201’e kadar 2,
  - 1201 – 2001’e kadar 3,
  - 2001 ve daha fazla 4 norm kadro verilir. (NKY Md. 8)

  - Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumların
  müdür yardımcısı kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumların öğrenci sayıları ayrı
  ayrı değerlendirilir. (NKY Md. 15)

  Ayrıca okulun/kurumun;
  - Yatılı ve pansiyonlu olması,
  - Döner sermayeli olması, Tam Gün Tam Yıl Eğitim Yapılması ilave olarak her özellik
  için birer müdür yardımcısı kadrosu daha verilir.

  63. Bir okul veya kurumda müdür yardımcısı sayısı kaçı geçemez?

  Hiçbir şekilde 7’yi geçemez.

  64. Genel Bilgi ve Meslek Dersleri norm kadrosu nasıl belirlenir?

  Bir okul/kurumda genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık ders yükü;
  a) 6 – 31 saate kadar 1,
  b) 31 – 42 saate kadar 2,
  c) 42’ den fazla olması halinde her 21 saat için 1 öğretmen norm kadrosu verilir. Bu
  şekilde artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu
  daha verilir. (NKY Md. 11)

  65. Atölye ve laboratuar dersleri öğretmeni norm kadrosu nasıl belirlenir?

  Bir okul/kurumda atölye ve laboratuar dersleri için haftalık ders yükü;
  a) 15 – 41 saate kadar 1,
  b) 45 – 81 saate kadar 2,
  c) 81 – 121 saate kadar 3,
  d) 121 – 161 saate kadar 4,
  e) 161 – 201 saate kadar 5,
  f) Ders yükünün 200’den fazla olması halinde her kırk saat için 1 öğretmen norm
  kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 olması
  halınde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir. (NKY Md. 12)


  66. Rehber Öğretmen norm kadrosu hangi esaslara göre verilir?
  - İlk ve orta öğretim kurumlarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her
  birine 1,
  -Yatılı ve pansiyonlu okulların öğrenci sayısına bakılmaksızın her birine 1 rehber
  öğretmen norm kadrosu verilir.
  - Öğrenci sayısının 500 ve katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen
  kadrosu eklenir. (NKY Md. 13)

  67. Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında hangi kriterler
  dikkate alınır?

  - Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması
  gereken dersler dikkate alınır.
  - Öğretmenlerin sosyal ve kişilik hizmetleri ile bölüm, atölye ve laboratuar şeflerinin
  atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması

  kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri
  içinde sayılan süreleri de dikkate alınır. (NKY Md. 15)

  68. Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve
  laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü nasıl belirlenir?


  Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve
  laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta
  okutulan ders miktarının grup sayısı çarpımı sonucunda bulunur. Ancak her sınıfta 4’ten
  fazla grup oluşturulamaz. Gruplar;

  1) 9 uncu sınıflarda 10 – 21 öğrenciye kadar 1, 21 -31 öğrenciye kadar 2, 31-41
  öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4,
  2) 10, 11 ve 12 nci sınıflarda; 8-16 öğrenciye kadar 1, 16 – 24 öğrenciye kadar 2, 24 –
  31 öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4 olacak şekilde oluşturulur. (NKY Md.
  15)
  69. Norm Kadro belirlemeye yetkili birim hangisidir?

  Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları, il millî eğitim
  müdürlüklerince belirlenir. Norm kadronun belirlenmesinde “Norm Kadro Tespit
  Çizelgesi” kullanılır.

  70. Norm kadroları onaylayan makam neresidir?

  Bakanlıkça onaylanır. Bakanlıkça onaylanan Norm Kadro Tespit Çizelgeleri”,
  onaylanmasını takip eden 15 gün içinde il millî eğitim müdürlükleri ve saymanlıklara
  gönderilir. (NKY Md. 15)

  71. Okul ve kurumların norm kadro sayılarının değişmesi durumunda hangi
  işlem yapılır?


  Norm kadro sayısı değişen okul ve kurumların norm kadro sayıları Eylül ayında
  yeniden belirlenir. Bakanlığa bildirilir. (NKY Md. 18)


  72. Yeni okul ve derslik açılması durumunda norm kadronun belirlenmesinde
  hangi yol izlenir?


  Bu okul ve kurumların norm kadroları Eylül ayı beklenmeksizin yukarıda belirtilen
  esaslara göre belirlenir. (NKY Md. 18)

  73. Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması
  durumunda ne gibi işlem yapılır?


  Yönetici Norm Kadrosu: En az iki öğretim yılı beklenerek, ikinci yılın sonunda okul
  ve kurumların yönetici norm kadroları yeniden belirlenir. Bu yeni duruma göre yöneticilerden
  değerlendirme puanı az olanlar norm kadro fazlası olarak değerlendirilir. Ancak görev
  yaptıkları okul ve kurumlarda branşları itibariyle açık öğretmen norm bulunması halinde bu
  norm kadrolarla ilişkilendirilirler. Bunun mümkün olmadığı durumlarda okul ve kurumlarında
  norm kadro fazlası öğretmen olarak bırakılırlar.


  Öğretmen Norm Kadrosu: Bulundukları okul ve kurumlarda hizmet puanı az
  olanlar fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenerek bu okul ve kurumlarda norm fazlası
  olarak bırakılırlar. Bu konumdaki öğretmenlerden istekli olanlar il içinde veya il dışındaki
  okul ve kurumların açık bulunan öğretmen norm kadrolarına yer değiştirme suretiyle
  atanabilirler.

  C. BÖLÜM/ALAN AÇMA/KAPATMA İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI

  74. Okul ve kurumlarda Bölüm Açma Esasları Nelerdir?

  * Okul ve kurum müdürlüklerince yörenin eğitim ihtiyaçları belirlenerek açılacak
  bölüm/bölümlerle ilgili çevre araştırması yapılır. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çevre
  araştırmasında;

  a) Açılması istenilen bölümle ilgili çevrenin o meslek alanında insan gücü ihtiyacı,
  b) Meslek alanıyla ilgili olarak yörede ve ülke genelinde çalışan insan sayısı,
  c) Yörede mevcut işletmeler ile planlanan yatırımlar,
  d) Açılacak programa kaydolacak öğrenci sayısı,
  e) Okul bina ve tesislerinin fiziki kapasitesi,
  f) Açılacak bölümle ilgili araç-gereç, makine, teçhizat ve donanım durumu,
  g) Okulun o meslek alanı ile ilgili öğretmen durumu veya açılması düşünülen
  bölümlerle ilgili öğretmen kaynağının bulunup bulunmadığı,
  h) Yörede bu meslek alanı ile ilgili başka kurumlarca eğitim-öğretim yapılıp
  yapılmadığı
  dikkate alınır.

  Bölüm açmaya yönelik olarak yapılacak çalışmalar sırasında üniversiteler, çeşitli
  kurum ve kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler ve alan uzmanlarının
  bilgi ve görüşlerinden yararlanılır. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 5)

  75. Okul ve kurumlarda bölüm açmada izlenecek yol nedir?

  Eğitim ihtiyaçları belirlendikten ve okulda alt yapı oluşturulduktan sonra, açılmasında
  yarar görülen bölümlerle ilgili olarak okul/kurum müdürlüğünce İL MESLEKİ EĞİTİM
  KURULUNDA görüşülmek üzere İl Millî Eğitim Müdürlüğüne yazı yazılır. İl Meslekî
  Eğitim Kurulunun görüşü alındıktan sonra “….Öğretim Yılında Açılacak Okul ve
  Bölümlere İlişkin Teklif ve Değerlendirme Formu’ (EK-1) düzenlenerek Valilikçe
  teklifin uygun bulunması halinde her yıl Kasım ayı sonuna kadar okul veya kurumun bağlı
  bulunduğu Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe de bölüm açılmasına izin
  verilir/verilmez. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 6)(Değ: Ekim 2004-2565
  Say.Teb.Dergisi)

  76. Atölye ve laboratuvarlar nasıl kurulur?

  Atölye ve laboratuvar kurulabilmesi için okul veya kurumun tip projeye uygun olması
  ya da en az 30 metrekarelik fiziki mekana sahip olması ve standart donanımın %60’ının
  gerçekleşmiş olması gerekir.


  Bu şartları taşıyan okul kurumlarda “Atölye ve Laboratuvar Kurulmasına İlişkin
  Bilgi Formu (EK: 2) doldurulur, ilgili Valiliğin açma onayı alınmasından sonra bağlı olduğu
  Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe de atölye ve laboratuvar kurulmasına izin
  verilir/verilmez. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 7) )(Değ: Ekim 2004-2565
  Say.Teb.Dergisi)

  77. Bölüm Şefliği ile Atölye ve Laboratuvar Şefliği Norm Kadroları verilmesinde
  izlenecek yol nedir?

  Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarında uygulama sınıfları ile açılması uygun
  görülen her bölüm, atölye ve laboratuarlar için norm kadrosu verilir.

  Bölüm Şefliği Normu; Bölüm açılma onay tarihini izleyen 15 gün içinde açma onayı
  ilgili Genel Müdürlükçe Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığına gönderilir.
  Personel Genel Müdürlüğünce her yıl HAZİRAN AYI içinde bölüm şefliği norm kadrosu
  verilir. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 8)

  Atölye ve Laboratuvar Şefliği Normu: Okul veya kurumun bağlı bulunduğu ilgili
  Genel Müdürlükçe kurulması uygun görülen atölye ve laboratuarlar Personel Genel
  Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığına bildirilir. Personel Genel Müdürlüğünce her yıl
  HAZİRAN AYI içinde atölye ve laboratuvar şefliği norm kadrosu verilir.

  * Bir okul veya kurumda bir bölüme ait tek atölyenin bulunması halinde bu atölye
  veya laboratuvar için ayrıca atölye ve laboratuvar şefliği norm kadrosu verilmez. Bölüm şefi
  bu atölye ve laboratuvar ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge
  Md: 9)

  78. Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliği Normu hangi hallerde, nasıl iptal
  edilir?
  Mevcut bölüm, atölye ve laboratuarların herhangi bir nedenle kapatılması halinde fazla
  duruma gelen norm kadrolar okul veya kurumun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük tarafından
  Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bu kadrolar Personel Genel Müdürlüğünce iptal edilir.
  (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 10)

  79. İptal edilen Bölüm Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine ilişkin norm kadrosu
  başka bir bölüm, atölye veya laboratuvar için kullanılabilir mi?

  Söz konusu iptal edilen şeflik norm kadrosu her ne sebeple olursa olsun başka bir
  bölüm, atölye veya laboratuvar için kullanılamaz. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md:
  10)

  D. TAM GÜN TAM YIL EĞİTİM UYGULAMASI İLE İLGİLİ
  SORULAR VE CEVAPLARI

  80. Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması ne zaman ve hangi saatler arasında
  yapılır?

  Hafta sonu yarıyıl ve yaz tatilinde 07.00 – 24.00 saatleri arasında yapılır.
  (TGTYEUİYÖNERGE Md: 4)


  81. Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasından kimler yararlandırılır?
  a) İlköğrenimini bitirmiş olanlar ile orta öğretim kurumlarına devam etmekte olan veya
  ara sınıflardan ayrılan öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanlar,
  b) Herhangi bir nedenle örgün eğitim veya çıraklık eğitimi dışında kalmış, orta
  öğrenimini tamamlayamamış olanlar,
  c) Orta öğrenimini bitirmiş ancak yüksek öğretim kurumlarına girememiş ya da bu
  eğitimi tamamlamamış olanlar,
  d) Yüksek öğrenimini tamamlamış ancak, bir işe girememiş olanlar,
  e) Bir meslek edinmek, mesleğini değiştirmek veya bir işte çalışmakta iken
  mesleğinde ilerlemek isteyenler yararlandırılır. (TGTYEUİYÖNERGE Md: 6)
  82. Tam Gün Tam Yıl Eğitim Kapsamında yürütülecek faaliyetler nelerdir?
  Örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki öğretmen ve diğer
  personel ile derslik, atölye, laboratuvar, spor salonu, makine-teçhizat, araç-gereç ve benzeri
  kaynaklardan, Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamında;
  a) Hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki zamanlar ile hafta sonu, yarı yıl ve yaz
  tatillerinde eğitim ve öğretim hizmetlerinde,
  b) Meslekî ve teknik açık öğretim uygulamalarında, Öğrenci Nakil ve Geçiş
  Yönergesi'ne göre meslek liselerine nakledilecek öğrencilere uygulanacak yoğunlaştırılmış
  telafi eğitim programlarında,
  c) Planlı ve programlı bir şekilde yetişkinlerin meslekî ve teknik eğitiminde,
  d) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 37. ve 38. maddelerine göre,
  sürekli olarak düzenlenecek meslek geliştirme ve mesleğe uyum kurslarında,
  e) Çıraklık eğitim merkezi bulunmayan yerleşim birimlerinde, kaynakları bu eğitime
  uygun olan meslekî ve teknik liselerde yapılacak çıraklık ve kalfalık eğitiminde,
  f) Döner sermaye işletmesi üretim faaliyetleri artırılarak meslekî ve teknik eğitime
  destek olunması hizmetlerinde,
  g) İlgili mevzuatına göre, mezun olabilmek için staj çalışması yapmakla yükümlü olan
  Öğrencilerden ilgili meslek alanının uygulamalarına elverişli iş yeri bulamayanların okulda
  yapacakları staj çalışmalarında yararlanılır. (TGTYEUİYÖNERGE Md: 8)  83. Okul ve kurumlar Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması kapsamına nasıl
  alınır?
  Meslekî ve teknik eğitimi daha ileri boyutlara taşımak ve daha çok insanımızın bu
  eğitimden yararlanmasına imkan sağlamak üzere örgün ve yaygın okul ve kurum
  müdürlüklerince; çevrenin meslekî ve teknik eğitim ihtiyacı, fizikî kapasite, öğrenci-
  kursiyer potansiyeli, çevre koşulları, öğretmen durumu, araç-gereç ve donatım girdileri
  ile bu kapsamda yapılacak faaliyetin içeriği ve benzeri hususlar dikkate alınarak
  yapılacak değerlendirmeye göre okul veya kurumun Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına
  alınması, Ağustos ayının ilk haftası içinde millî eğitim müdürlüklerine teklif edilir.
  Bu süre içerisinde teklifte bulunmayan okul veya kurumlar, Tam Gün Tam Yıl
  Eğitim uygulaması kapsamında bir faaliyeti gerçekleştirmeyi planlamaları durumunda,
  faaliyetin başlangıcından en az bir ay önce millî eğitim müdürlüklerine teklifte
  bulunurlar.
  Bu teklifler, il millî eğitim müdürlüklerince İl Meslekî Eğilim Kurulunun
  görüşüne sunulur. Bu kurulca, birinci paragrafta belirtilen hususlar dikkate alınarak teklif
  edilen okul veya kurumun Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına alınıp alınmayacağı yönünde
  tavsiye kararı alınır.
  İl Meslekî Eğitim Kurulunca alınan tavsiye kararı Valinin onayı ile yürürlüğe
  konulur ve bu Yönergenin 8. maddesinde belirtilen faaliyetin türüne göre fiilen yapıldığı
  sürece yürürlükte kalır.
  Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması kapsamında Sektörle İş Birliği yapılabilir
  mi?
  Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulaması kapsamında, sektörde çalışan iş gücünün
  mesleklerinde gelişmelerini veya yeni meslek edinmelerini sağlamak üzere okulda, kurumda
  veya iş yerinde kurslar düzenlenir. Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının
  tanıtılması, sektörün bu okul ve kurumlar ile Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarı'na katkı ve
  katılımının sağlanması amacıyla karşılıklı olarak öğretmen, öğrenci, iş veren ve çalışanlara
  yönelik tanıtım programları düzenlenmesi sağlanır. (TGTYEUİYÖNERGE Md: 10)
  84. Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması ile Bakanlığa hangi konularda bilgi
  verilir? (TGTYEUİYÖNERGE Md: 10)
  İl millî eğitim müdürlüklerince; Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına alınan okul ve
  kurumların adı ile bu kapsamda yapılan çalışmaların niteliği EK-2 Form ile kapsama alınma
  onayını takip eden 15 gün içerisinde, öğrenci/kursiyer sayıları ile ilgili bilgiler dönem/kurs
  bazında EK-3 Form ile Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüklerine bildirilir.
  (TGTYEUİYÖNERGE Md: 13)
  85. Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasının geliştirilerek yaygınlaştırılması ve ku-
  rumsallaştırılmasını sağlamak üzere Yönerge ekinde bulunan rapor EK-4 il millî eğitim
  müdürlüklerince doldurularak her yıl öğretim yılı sonu itibariyle ilgili Genel Müdürlüğe
  gönderilir.(TGTYEUİYÖNERGE Md: 16)

  86. Okul müdür ve müdür yardımcılarına yönetim görevine bağlı olarak Tam Gün
  Tam Yıl Eğitim Uygulaması kapsamında görev ile ek ders ücreti verilebilir mi?
  Yönetim görevlerine bağlı olarak görev ve ek ders ücreti verilemez. Ancak fiilen derse
  girmeleri ve yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde fiilen görev yapmaları
  karşılığında ek ders ücreti alabilirler.
  87. Müdür yardımcılarına bu yönerge belirtilen zamanlarda ve sürelerde nöbet
  görevi verilebilir mi? Verilen bu nöbet görevi karşılığında ek ders ücreti alabilirler mi?
  Müdür yardımcılarına Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması kapsamında nöbet görevi
  verilemez ve ek ders ücreti ödenemez.
  E. SÖZLEŞMELİ VE EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA USTA ÖĞRETİCİ
  GÖREVLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI
  88. Bakanlığımıza Bağlı Okul Ve Kurumlarda Usta Öğreticiler Nasıl
  Görevlendirilir?
  “Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle
  Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre
  görevlendirilirler.
  89. Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzmanlarda aranılacak
  genel ve özel şartlar nelerdir?
  a - Genel Şartlar:
  1- Türk vatandaşı olmak. (Yabancı uyruklu uzmanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile
  görevlendirilebilirler.)
  2- 18 yaşından küçük olmamak.
  3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis
  veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık,
  sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis
  cezasından hükümlü bulunmamak.)
  4- Eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut
  sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
  b - Özel Şartlar:
  1- Uzmanlık alanı ile ilgili bir yüksek okuldan mezun olması.
  2- Uzmanlık alanında en az 5 yıl başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını
  belgelendirmeleri.

  3- Eğitim ve öğretim görevini başarı ile yapabilmesini sağlayacak eğitim formasyonu
  kazandırmak amacı ile programı Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir kursu başarı ile
  bitirmiş olmaları, (Öğretmen yetiştiren bir okulu bitirmiş veya eğitim kurumlarından en az iki
  yıl öğretmenlik yapmış olanlar ile süresi en fazla üç ay olan eğitim faaliyetlerinde
  görevlendirileceklerde bu şart aranmaz.)
  (Bu formasyon sözleşme yapıldıktan sonra da Milli Eğitim Bakanlığınca verilebilir.)
  (Ek ders görevi verilmek suretiyle görevlendirileceklerde bu bentte belirtilen şart aranmaz.)
  4- Hizmet göreceği alan ile ilgili olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek
  özel nitelikleri de taşımaları gerekir. (YÖN. Md:3)
  90. Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek usta öğreticilerde
  aranılacak genel ve özel şartlar nelerdir?
  a) Genel Şartlar
  1- Türk vatandaşı olmak. (Yabancı uyruklu uzmanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile
  görevlendirilebilirler.)
  2- 18 yaşından küçük olmamak.
  3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis
  veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık,
  sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis
  cezasından hükümlü bulunmamak.)
  4- Eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
  olmak.
  5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut
  sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
  b- Özel Şartlar:
  1- En az ilkokul mezunu olması,
  2- İlkokul ve ortaokul mezunlarının ustalık alanlarında en az 11 yıl, orta dereceli
  okulların ikinci devresinden veya yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanların da en az 4
  yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri,
  3- Mesleki ve Teknik Öğretim ve Örgün Eğitim Kurumlarında görevlendirilecek usta
  öğreticilerin en az meslek lisesi veya dengi okul mezunu olması gerekir. Ancak, istisnai
  hallerde bakanlıktan izin almak şartıyla ilkokul mezunu usta öğreticiler de görev verilebilir.
  şartı aranır. (YÖN. Md: 4)

  * Görevlendirileceklerin son altı ay içinde sabıka kaydının bulunmaması,
  görevlendirileceği alan/bölümle ilgili bir meslek lisesinden veya yükseköğretim kurumundan
  mezun ve alan/bölümle ilgili sektör deneyimine sahip olunması zorunludur.

  * Mutfak ve çamaşırhane hizmetlerinde aranan şartlarda eleman bulunamaması
  halinde Bakanlık onayı alınmak kaydıyla ilköğretim okulu mezunları da görevlendirilebilir.
  Diğer birimlerde ise en az lise veya dengi okul mezunu olunması esastır.

  * İlgi (c) yönetmelik hükümleri gereği, okul müdürlüğü bünyesinde kurulacak
  komisyonda hangi alan/bölümde usta öğretici görevlendirileceği, sınav şekli (mülakat,
  uygulama sınavı), sınav tarihi ve aranacak şartlar belirlenip duyuru panosunda ilan edilir ve
  başvurular okul müdürlüğüne yapılır.

  * Sınav komisyonu; teknik müdür yardımcısının başkanlığında, bir müdür yardımcısı
  (alan/bölümle ilgili), bir bölüm şefi ile bir meslek dersleri öğretmeninden oluşur ve okul
  müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.

  * Çalışma saatleri günde (8) saat, haftada (40) saati geçmemek üzere günün 24 saati
  ve haftanın yedi günü için geçerlidir. Resmî ve dinî bayramlarda, resmî tatillerde bu statüde
  çalışanlara görev verilebilir ve bu günlere rastlayan ücretleri ilgililere ödenir.

  * Sınav sonunda tahsis edilen kadro kadar asıl ve yedek aday sınavı kazanmış olur.
  Sınavı kazananlar okul müdürünün teklifi ve mülki amirin onayı ile göreve başlatılır. Tahsis
  edilen kadrolar sürekli olup, sözleşme süresi bir yıldır.
  91. Uzman ve Usta Öğreticiler nasıl görevlendirilirler?
  1. Geçici personel olarak, 2. Ek Ders Ücreti ile sözleşmeli olarak Bakanlıktan onay
  (izin) alınmak şartıyla görevlendirilirler.(YÖN. Md: 5)
  92. Uzman ve usta öğreticiler günde kaç saat, haftada en fazla kaç saat
  çalıştırılabilirler ve bunlara kaç saat ek ders ücreti verilebilir?
  Uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla 8 saattir. (YÖN. Md: 9)
  Geçici sözleşmeli olarak görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin haftalık çalışma süresi 40
  saattir. (YÖN. Md: 8)
  Uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
  1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
  2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
  kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim
  kurumlarında ek ders görevi verilebilir. (DERS ve EK DERS ÜC.KARAR Md: 9)
  93. Uzman ve usta öğreticilerle sözleşme yapmak zorunluluğu var mıdır, sözleşme
  esasları hangi esaslara göre belirlenmektedir?
  Geçici personel olarak görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler ile yapılacak
  sözleşme esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 15/05/1975 gün ve 1897 sayılı
  Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü maddesine göre Bakanlıkça hazırlanır.
  Sözleşme Milli Eğitim Bakanlığınca imzalanır. (YÖN. Md: 5-7)

  94. Geçici personel olan görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerle yapılacak
  sözleşmenin süresi ne kadardır, her yıl Bakanlıktan onay (izin) alınmasına gerek var
  mıdır?
  Geçici personel olan görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerle yapılacak
  sözleşmenin süresi, bir mali yıl içinde kalmak şartıyla, en fazla 12 ay kadardır. (YÖN. Md: 6)
  95. Uzman ve usta öğreticilere cumartesi ve Pazar günleri de görev verilebilir mi?
  Okul/kurum Müdürü, Cumartesi, Pazar günleri de dahil olmak üzere, uzman ve usta
  öğreticilere günün 8.00-23.00 saatleri arasında görev verebilir. (YÖN. Md: 9)
  96. Uzman ve usta öğreticiler okul/kurumlardaki görevlerini aksatmamak
  kaydıyla başka kurumlarda ve serbest işlerde çalışabilirler mi?
  Ancak, uzman ve usta öğreticiler kurumlarındaki görevlerini aksatmamak şartıyla
  diğer kurumlarda veya serbest çalışabilirler.(YÖN. Md: 13)
  97. Uzman ve usta öğreticilerin sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir mi?
  Uzman ve usta öğreticilerden 3 üncü maddede belirtilen şartları taşımadıkları, sözleşme
  hükümlerine uymadıkları ve görevlerinde başarısız oldukları kurum müdürlüğünce tespit
  edilenlerin, sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.
  98. Usta öğreticilerden Sigorta Primi Kesilir mi?
  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 2’nci maddesine göre bir hizmet akdine
  dayanılarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılmaktadır. Bu hükme
  göre usta öğreticiler de sigortalı sayılarak kendilerinden sigorta primi kesilecektir.
  99. Usta Öğreticilerden kesilecek sigorta primlerinde bir günlük çalışma süresi
  kaç saat olarak dikkate alınacaktır?
  7,5 saat olarak dikkate alınacaktır.
  100. Aylık Prim Ödeme Gün Sayısı Nasıl hesaplanacaktır?
  Bilindiği üzere usta öğreticilere Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu
  maddesine göre haftada 40 saate kadar ek ders ücreti verilmektedir. Dolayısıyla bir haftada 40
  saat bir ayda 4 hafta olduğunu varsayarsak 40 x 4 = 160 saat ek ders ücreti tahakkuk
  ettirilecektir.
  Bir gün 7,5 üzerinden hesaplanacağına göre bu kişinin sigorta primine esas gün sayısı
  hesaplanırken: 160 : 7,5 = 21,33 = 22 gün bulunur. (Yarım çıkan gün sayısı tama
  tamamlanır.)  Bahse konu usta öğretici herhangi bir nedenden dolayı görevinde bulunamadığı saatler
  düşülerek 120 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirildiğinde ise bu bağlı olarak prim ödeme gön
  sayısı aynı hesapla 120: 7,5 = 16 gün olarak bulunacaktır.
  Yani ek ders ücretinin artması veya azalması prim ödeme gün sayısında bir değişiklik
  yapmamaktadır. Ayda 160 saat ek ders ücreti alan usta öğreticinin ders ücreti 5,00 YTL’ de
  olsa 6,00 YTL de olsa prim ödeme gün sayısı 160 : 7,5 = 21,33= 22 gün olarak bulunacaktır.
  (Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 10/05/2001 tarihli ve
  B.08.0.PGM.0.2.301.02-41587/44215(2001/39) sayılı Genelgesi)
  F. GENEL SORULAR VE CEVAPLARI
  1. Mesleki ve teknik örgün eğitim kurumlarının öğrenci olmayan bölümlerinde
  görevli bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti
  ödenip ödenmeyeceği hakkında.

  Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar
  şefliği görevi verilenlerin, bölümlerde öğrenci olmaması nedeniyle bu kapsamda fiilen
  yapacakları bir çalışma da olamayacağından, bu görevler için öngörülen ek ders ücretinden
  yararlandırılmalarının mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir. (Md: 6)

  2. Çok programlı bir lisede görevli olup branşı matematik olan müdür
  yardımcısına isteğe bağlı ek ders görevi kapsamında ne miktarda ek ders ücreti
  ödeneceği hakkında.
  Bu hüküm çerçevesinde, branşı matematik olan müdür yardımcılarının haftada 15 saat
  ders niteliğinde yönetim görevi, 11 inci maddenin (b/2) bendi uyarınca 3 saat de ders dışı
  hazırlık ve planlama görevi olmak üzere izinli ve raporlu oldukları süreler dışında haftada 18
  saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir. (Md: 6)
  3. Norm kadro fazlası branş öğretmenlerin ihtiyaç halinde branşları dışında
  okuttukları derslerin aylık ve ücret karşılığı bakımından ne şekilde değerlendirileceği
  hakkında
  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
  Kararın 6 ncı maddesinde; kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli, genel bilgi ve meslek
  dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, atölye ve laboratuvar
  öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar branşlarında ek ders
  görevi verilebileceği, ancak, branşlarında ek ders görevi verilmeyen veya kısmen
  verilebilenlere, ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında da ek ders görevleri
  verilebileceği hükme bağlanmıştır.
  Öte yandan, Talim ve Terbiye Kurulunun 31/3/2003 tarih ve 4 sayılı Kararla değişik
  1/6/2000 tarih ve 340 sayılı Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına
  Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları
  Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslarda,
  öğretmenlerin branşları itibariyle hangi dersleri aylıkları karşılığında okutacakları
  belirlenmiştir.

  Bu çerçevede, sınıf öğretmeni branşı dışındaki norm kadro fazlası öğretmenlerin, söz
  konusu Esaslarda aylıkları karşılığında okutacakları dersler arasında yer almayan dersleri
  aylıkları karşılığında okutmaya zorlanmaları mümkün değildir. Ancak, ihtiyaç halinde bu
  öğretmenlere, o alanda yeterli olmaları koşuluyla istekleri üzerine branşları dışında ek ders
  görevi verilmesi ve haftada görev yaptıkları branşın öğretmeni için zorunlu ve isteğe bağlı
  olarak verilebilecek ek ders saati sayısı kadarı için ek ders ücreti ödenmesinin mümkün
  olabileceği değerlendirilmektedir. (Md: 6)
  4. Eğitim kurumlarında ders saatleri dışında öğretmenler kurulu toplantısı
  düzenlenmesine bağlı olarak, bu toplantıya katılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenip
  ödenemeyeceği hakkında.

  Okullarda ders saatleri dışında düzenlenen öğretmenler kurulu toplantısına katılan
  öğretmenlere, buna bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. (Md:
  6)
  5. Okullarda sosyal faaliyetler kapsamında yürütülmekte olan bilgi-kültür
  yarışmalarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesinde hafta sonları görevlendirilen
  yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

  Okullarda sosyal faaliyetler kapsamında yürütülmekte olan bilgi-kültür yarışmalarının
  düzenlenmesi ve değerlendirilmesinde hafta sonları görevlendirilen yönetici ve
  öğretmenlere, söz konusu çalışmalara bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün
  olamamaktadır. (Md: 6)

  6. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi
  Bölümü mezunu öğretmenlerin aylık ve ücret karşılığı okutacakları ders saati
  miktarının belirlenmesi bakımından genel bilgi ve meslek dersi öğretmeni olarak mı,
  atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak mı değerlendirilecekleri hakkında.
  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 7/3/2003 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.02.03.
  356/02155 sayılı yazısında; Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
  Bilgisayar Eğitimi Bölümü mezunlarının da mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına
  bilgisayar öğretmeni olarak atanabilecekleri belirtilmektedir.
  Bu nedenle, söz konusu öğretmenlerden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının
  bilgisayar bölümlerinde görev yapanların atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak
  nitelendirilerek, 20 saat aylık karşılığı, 20 saati zorunlu olmak üzere 24 saate kadar da ek ders
  ücreti karşılığı ders okutmaları gerektiği değerlendirilmektedir. (Md: 6)
  7 .Tam gün tam yıl eğitim uygulaması yapılan mesleki ve teknik eğitim
  kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilerin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve
  Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesinin (a/2) bendi
  kapsamında normal çalışma saatleri dışında yürütülen eğitim faaliyetlerinde görev
  yapmaları durumunda, bu süreler için yönetim görevi karşılığında ayrıca ek ders
  ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hakkında.
  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
  Esasların 8 inci maddesinin (a/2) bendinde; bu Esaslarla belirlenen azami ek ders görevi ve ek
  ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere tam gün tam yıl eğitim yapılan

  meslekî ve teknik okul ve kurumlarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada
  10 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.
  Bu çerçevede, tam gün tam yıl eğitim uygulanan okul ve kurumlarda görevli müdür
  ve müdür başyardımcılarına, haftada aylık karşılığı girmek zorunda oldukları 6 saat
  ders görevinin tamamına girmiş olmaları kaydıyla, söz konusu eğitim faaliyetlerinde
  azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere haftada
  10 saate kadar ek ders görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi mümkün
  bulunmaktadır. Ancak, yöneticilere bu ücretin, fiilen ders okutmadan salt yönetim
  görevlerine bağlı olarak ödenmesi mümkün değildir.
  Bu nedenle, tam gün tam yıl eğitim uygulanan okul ve kurumlarda normal çalışma
  saatleri dışında yürütülen söz konusu eğitim faaliyetlerinde yönetim görevinin, ayrıca ek ders
  ücretinden yararlandırılmaksızın bu okulların müdür ve müdür başyardımcıları tarafından
  yürütülmesi gerekmektedir.
  8. Tam gün tam yıl eğitim yapılan kurumlarda cumartesi, pazar, yarıyıl ve yaz
  tatillerinde 07.00-24.00 saatleri arasında yapılan öğretimde görevlendirilen yönetici ve
  öğretmenlere ödenmesi öngörülen ek ders ücretlerinin, gece öğretimi için belirlenen
  birim saat ücreti üzerinden ödenip ödenemeyeceği hakkında
  Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda; tam gün tam yıl eğitim
  yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın saat 17.00’dan sonra başlayan öğretim ile cumartesi,
  pazar, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan öğretim programlarında görevlendirilen yönetici ve
  öğretmenler ile tam gün tam yıl eğitim yapılan kurumlarda gündüz öğretiminin saat 19.00’dan
  sonra devam eden kısmı ile saat 17.00’dan sonra başlayan ve gündüz öğretiminin devamı
  niteliğinde olmayan öğretim programlarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders
  ücretlerinin, bu görevlerinin doğrudan öğretim hizmetine yönelik olması şartıyla gece
  öğretimi için belirlenen birim saat ücreti üzerinden ödenmesi gerekmektedir.
  9. Okul veya kurumun bulunduğu yerleşim yerinde uygulamaya elverişli işletme
  bulunmaması nedeniyle yarıyıl ve yaz tatillerinde staj çalışmalarını okulda yapmak
  zorunda kalan öğrencilere bu kapsamda ders vermek üzere görevlendirilen
  öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak ne şekilde ek ders ücreti ödeneceği hakkında.
  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
  Kararın 8 inci maddesinin (b/1) bendinde; yarıyıl ve yaz tatillerinde, eğitim yapılan her
  derece ve türdeki örgün eğitim kurumlarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden
  branşı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30
  saate kadar ek ders görevi verilebileceği, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğin 58 ve 59
  uncu maddelerinde ise; mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında öğrenim gören
  öğrencilerin, öğrenim süresine göre 160-300 saat staj yapmak zorunluluğu bulunduğu, öğrenci
  stajını yapmadığı takdirde bütün derslerden başarılı olsa dahi adına diploma
  düzenlenemeyeceği, okul birinciliği seçiminde değerlendirmeye alınamayacağı ve mezuniyet
  haklarından yararlanamayacağı hükme bağlanmıştır.
  Bu hükümler çerçevesinde, yarıyıl ve yaz tatillerinde okul veya kurumun bulunduğu
  yerleşim yerinde uygulamaya elverişli işletme bulunmaması koşuluyla, staj çalışmasını
  okulda yapmak zorunda kalan öğrencilerin bu eğitiminde görevlendirilen yönetici ve
  öğretmenlerden branşı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmeni olanlara, haftada 44, diğerlerine

  haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesi
  mümkün bulunmaktadır.
  Ancak yöneticilerin yöneticilikle ilgili görevlerinin bu madde kapsamında verilen ek
  ders görevi olarak nitelendirilmesi ve fiilen ders görevi almadan bu kapsamda yöneticilere
  ek ders ücreti ödenmesi mümkün görülmemektedir.
  10. Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde ek ders ücreti karşılığı ders
  okutmak üzere görevlendirilenlere, sınavlarda görev verilip verilemeyeceği, verilmesi
  halinde ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hakkında.

  Öğretim yılı içinde ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlerden
  sınavlarda hizmetine ihtiyaç duyulanlara, yukarıdaki hükümlerde belirtilen azami ek ders
  görevi saatini aşmamak kaydıyla sınav komisyonlarında veya sınav gözcülüğünde görev
  verilmesi ve karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek
  Ders Saatlerine İlişkin Esasların 12 nci maddesinin (a) bendi hükmü kapsamında ek ders
  ücreti ödenmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

  11. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders
  Saatlerine İlişkin Esasların 9 uncu maddesi kapsamında ek ders ücreti karşılığı
  görevlendirilen öğretmenlerin, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders
  ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hakkında.

  Bakanlığımız kadrolarında bulunanların yararlanabileceği bu ücretten, öğretmen
  kadrolarında olmayıp ek ders ücreti karşılığı geçici olarak görevlendirilenlerin
  yararlandırılmaları mümkün değildir.

  12. Kamuda çalışan tüm personelin yarım gün idari izinli sayıldığı günde görevde
  bulanan yöneticiler ile bu günde idari iznin başladığı saate kadar görev yapan
  yöneticilere ek ders ücretinin tam olarak ödenip ödenmeyeceği hakkında.

  İdari izin verilen günde görevi başında bulunan yöneticiler ile bu günde idari iznin
  başladığı saate kadar görev yapan yöneticilere, bu günlere rastlayan ek ders ücretlerinin tam
  olarak ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

  KAYNAKÇA:
  1. MEB’na Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul
  Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun
  439 sayılı Kanun – 12/03/1964 tarihli ve 11654 sayılı Resmi Gazete)
  2. MEB. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Karar
  (2006/11350 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı
  Resmi Gazete)
  3. 27/02/2007 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.-4-507/11707 (2007/19) sayılı Ek
  Ders ücreti Konulu Genelge,
  4. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve
  Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik (10/08/1999-23782 ile
  30/11/2003-25302 sayılı Resmi Gazeteler.)

  5. Meslekî ve Teknik Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim
  Uygulamasına İlişkin Yönerge (Eylül-1999 tarihli ve 2504 sayılı Tebliğler
  Dergisi)
  6. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve
  Kurumları Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
  (Temmuz-2001 tarihli ve 2526 ile Ekim-2004 tarihli ve 2565 sayılı Tebliğler
  Dergileri)
  7. Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle
  Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik
  (21/05/1977 tarihli ve 15 953 sayılı Resmi Gazete)


  Last edited by birbilsen; 23-09-2012 at 05:11 PM.

 2. #2
  Misafir
  Guest  42. Norm dışında bulunan meslek dersleri, atölye ve laboratuar öğretmenlerine
  koordinatörlük görevi verilebilir mi?

  Sadece norm içinde bulunan meslek dersleri, atölye ve laboratuar öğretmenlerine
  koordinatörlük görevi verilebilir. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 267’nci Madde)
  Bu yorum yanlış.
  267. maddede öğrenci grup sayılarını belirlemede atıf var yani öğretmenin norm fazlası olması değil öğrenci sayısında uygulanacak yöntemi belirler.
  267 madde aynen aşağıdaki gibidir.mevzuat gov.tr den alınmıştır. Eskiden varsa o başka yakın baranş öğretmenlerinin görevlendirilmesi var.
  Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi

  Madde 267-( Değişik birinci fıkra: 20.9.2008/27003 RG) İşletmelerdeki mesleki eğitimin planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla kurumda atamaya esas alanı atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlerden koordinatör öğretmen/öğretmenler görevlendirilir. Diğer alanlardan olan yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez.

  Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

  a) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Kurumdaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere dengeli olarak dağıtıldıktan sonra İşletmelerde Meslek Eğitimi adı altında ek ders görevi verilir.

  b) İşletmelerde meslekî eğitim ek ders görevi verilmesinde, işletmelerin kuruma uzaklığı, ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık ve işletmedeki öğrenci sayısı ile bunlarla ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak zaman gibi ölçütler esas alınır.

  c) Kurumda, “İşletmelerde Meslek Eğitimi” adı altında verilecek ek ders saati sayısı; bir alan/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıf/sınıflardaki uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez.

  d) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders yükünün belirlenmesinde; işletmelere öğrenci gönderen alan/dallardaki sınıfların işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı derslerin haftalık ders saati sayısının bu sınıflardaki grup sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak sayı, ders yükü olarak kabul edilir. Grup sayısının belirlenmesinde, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Grup sayısının belirlenmesinde, “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

  e) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Atölye ve meslek dersleri toplam ders yükü hesaplanırken alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, ilgili mevzuata göre Planlama, Bakım, Onarım adı altında verilen ek ders görevi de eklenir.

  f) Bir meslek alan/dalında, koordinatör öğretmen olarak görevlendirilecek yeterli sayıda atölye ve meslek dersleri öğretmeni yoksa bu alan/dala yakın branştaki öğretmene koordinatörlük görevi verilebilir.

  g) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Koordinatör öğretmenin görevlendirilmesi, öğrencinin işletmede bulunduğu günlerde yapılır. Bir öğretmene; aynı işletmede en fazla 12 öğrencinin koordinatörlük görevi verilebilir. Aynı öğrenci/kursiyerler için haftada birden fazla öğretmene, İşletmelerde Meslek Eğitimi ek ders görevi verilemez.

  ğ) ( Ek bend: 20.9.2008/27003 RG) İl sınırları dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere koordinatörlük görevi, mahallinde alanla ilgili eğitim yapan kurumdaki öğretmenlerle karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, öğrenci/kursiyerin kayıtlı olduğu kurumca görevlendirilecek öğretmenlerle bu görev yerine getirilir.

  h) ( Ek bend: 20.9.2008/27003 RG) Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki eğitim ders uygulamaları ve koordinatörlük görevine ilişkin esaslar, ilgili birimce belirlenir.

  ı) ( Ek bend: 20.9.2008/27003 RG) Kurum yönetimi, koordinatör öğretmenlerin görevlerinin verimli şekilde yerine getirilmesi hususunda denetim ve rehberlik yapar.

  Üçüncü fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. (20.3.2009/27175 RG)
  Görüldüğü gibi norm fazlası öğretmenler görevlendiriliyor. Çünkü norm yada norm fazlası öğretmenlere toplam ders dağıtılınca eşitlik ilkesine göre norm fazlası öğretmen de koordinatörlük görevinden yararlanır. 3. #3
  Misafir
  Guest  peki hem ders dışı eğzersiz yapıp hemde halk eğitimde okuma yazma kursu görüp ekders alınabilir mi 4. #4
  Misafir
  Guest

  aylık karşılığını dolduramayan ama işletmelerde koordinatörlük yapan öğretmene il içi
  aylık karşılığını dolduramayan ama işletmelerde koordinatörlük yapan öğretmene il içi aylık karşılığı başka kurumlarda görev verilebilirmi? 5. #5
  Asteğmen
  Katılım Tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  727  Alıntı Misafir aslen tarafından gönderildi. Mesajı Görüntüle
  aylık karşılığını dolduramayan ama işletmelerde koordinatörlük yapan öğretmene il içi aylık karşılığı başka kurumlarda görev verilebilirmi?
  hocam bu konuyu tam bilemiycem fakat aylık karşılığınızı başka kurumda tamamlama imkanı yokmu görevlendirme? 6. #6
  Misafir
  Guest  İŞKUR MESLEK EDİNDİRME KURSLARI MAAŞ KARŞILIĞI VERİLEBİLİRMİ?? 7. #7
  Misafir
  Guest

  üniversitede ekders
  57. Aslî görevlerini aksatmamak ve bulundukları okul kurumda aylık karşılığı
  ders görevlerini tamamlamak kaydıyla yönetici ve öğretmenler Bakanlığımıza bağı okul
  ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında ek ders
  görevi alabilirler mi? Kaç saat ek ders ücreti alabilirler?

  Aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla Başka okul ve kurumlarda 10
  saate kadar ek ders ücreti alabilirler. (Md: 26)

  hocam bu cevap yanlış neden diyeceksiniz, çünkü bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez. diyor, yani
  benim maaş karşılığı 20 saat ekders alabileceğim saat sayısı 27 saat toplam 47 saat burası tamam, ben maaş karşılığı dolduruyorum ekders olarakda 18 saat alıyorum diyelim, yani lisede 38 saat dersim var ve 27 saat olan ekders alma ücretini dolduramıyorum doldurmam için 9 saat gerekli, yine 10 saatte bundan fazlasına girmem gerekiyor toplam 19 saat üniversitede derse girebilirim. ok.
  toplam=maas20+ekders27+üniversitekders10=57 saat. 8. #8
  Misafir
  Guest  meslek lisesinde görev yapan anasınıfı öğretmenleri ek dersi ilköğretimde görev yapanlarla aynımı olur yoksa mesleklisesine göremi ödenir 9. #9
  Misafir
  Guest

  ek ders
  24. Herhangi bir sınav veya yarışma için görevlendirilen öğretmen (komisyon
  üyeliği, gözcülük vb) okula geldiği, soru-cevap anahtarı hazırladığı ve sınavla ilgili
  gerekli hazırlıkları yaptığı halde öğrenci sınava girmezse veya gelmezse ek ders ücreti
  alabilir mi?

  Ek ders ücreti alamaz. (Md: 12)

  yazmışsınız. Ama, YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR'ın 12. maddesi aşağıdaki gibidir.

  Sınav görevi

  MADDE 12- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla(13), her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.

  (2) Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri kapsamında;

  a) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15'ten fazla sınav gözcülüğü görevleri,

  b) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü,

  c) Yöneticiler,

  için ücret ödenmez.

  (3) Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret ödenmez” hükmü uygulanmaz.

  (4) Atölye ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan endüstriyel teorik dersler, bu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında atölye ve laboratuvar dersi sayılır.

  (5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezî sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz.


  bunun neresinde verilemez diye yazıyor. bunun için sizden bir cevap bekliyorum. 10. #10
  Misafir
  Guest

  elektrik-elektronik
  bende bir şey öğrenmek istiyorum:
  meslek liselerinde bilindiği üzere elektrik ve elektronik bölümü birleştikten sonra bir çok problem olmaya başlamıştır. bunlardan bir tanesi ve benim merak ettiğim elektrik ve elektronik teknolojisi alanında elektrik branşında ve elektronik branşında norm belirlenirken alanına 10. sınıfının tüm dersleri ve 11. sınıfın birkaç dersi ortak ders olarak görülmektedir.bu derslerin branşlara dağılımı nasıl olmalıdır.
  örneğin: elektrik branşında 180 saat,elektronik branşında 170 saat ve 10. sınıflarına ve 11. sınıfların her iki branş için ortak ders sayısı 230 saat ise bu 230 saat hangi branşa nasıl dağıtılır eşit olarak dağıtılması gerekmez mi???
  Bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim....+ Konuya Yorum Yap

LinkBacks (?)

 1. 03-02-2013, 04:03 PM
 2. 03-11-2012, 01:30 AM

Bu Konu İçin Etiketler

Bookmarks

Mesaj İzinleri

 • Yeni Konu Gönderebilirsiniz
 • cevap gönderebilirsiniz
 • Eklenti Gönderemezsiniz
 • Mesajınızı gönderemezsiniz
 •