Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici atama yönetmelik taslağını sendikaların da görüşlerini almak üzere yolladı. Yönetmeliğe göre 5 yılını dolduran okul ve kurum müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarına rotasyon geliyor.

Taslak yönetmelik resmi nitelik kazanırsa, Temmuz ayı itibariyle 2011 yılında 5 yılını dolduran okul ve kurum müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları rotasyona tabi tutulacak.

Mevcut yönetmeliğin 22. maddesi , taslakta 13. madde olarak değiştirildi.

İşte o madde

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim kurumu yöneticilerinden bulundukları eğitim kurumunda aralıksız asaleten beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde atanmak istedikleri eğitim kurumları için öngörülen şartları taşımak kaydıyla yapacakları tercihleri dikkate alınmak suretiyle il içinde; müdürler bakımından aynı tipteki eğitim kurumları, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları bakımından ise durumlarına uygun eğitim kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.