siyaset adamı, yazar


1957 yılında Erzincan’da doğdu. Ankara Sincan Lisesi'ni ve AÜ Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. Tarım ekonomisi konusunda doktora yaptı. Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, Sincan Belediye Başkan Yardımcılığı, Türkiye Yazarlar Birliği genel sekreterliği ve genel başkanlığı yaptı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi başkanlığında bulundu. Genç Arkadaş, Hasret, Nizam-ı Alem ve Divan dergilerini çıkardı. Hergün ve Millet gazetelerinde yazdı. Haftalık Yeni Düşünce gazetesini yönetti. Şiir ve yazılarında Muhip Alp ve Derviş Edip takma adlarını kullandı.

ESERLERİ:

Şiirleri:
Eylül seneleri, Münzevi Pürtelaş.

Roman:Kafes

İnceleme:Esir Türkler