BEYOĞLU'DA KURULAN PAZARLAR
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Beyoğlu - Kalaycıbahçe
Perşembe
Beyoğlu - Piyalepaşa
Beyoğlu - Sütlüce
Cuma
Beyoğlu - Kasımpaşa
Cumartesi
Beyoğlu - Örnektepe
Beyoğlu - Sütlüce
Pazar
Beyoğlu - Dolapdere
Beyoğlu - Çıksalın
Beyoğlu - Dolapdere
Beyoğlu - Hasdal