Perşembe, 13 Mayıs 2010 17:15 | Administrator tarafından yazıldı. | | |
OKULUMUZUN TARİHÇESİ

Bugün Muallim Naci İlköğretim Okulu adını taşıyan ilkokul,1914 yılında Zincirlikuyu semtinde Evkaf (Vakıflar İdaresi) tarafından icar edilen ahşap bir binada Nakşıdil Valide Sultan Okulu adı ile açılmıştır.

Bu okul yalnızca kız çocuklarına mahsus olmak üzere faaliyetine devam etmiştir. 1916 yılında bütün evkaf okulları Maarif İdaresi'ne Milli Eğitim Bakanlığı) devredildiğinden o tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetine devam etmiştir.

1920 yılında okulun bulunduğu bina satıldığından 24 saat zarfında okul boşaltılarak geçici bir süre için Zincirlikuyu'da bulunan Atikali Paşa ismini taşıyan okula taşınarak burada öğretime devam etmiştir.Bu hal bir yıl devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı çıkınca bu bina yemek pişirilmeden,yurtları Rus istilasına uğrayan muhacirlerle Fatih yangınına maruz kalan fakir ailelerin iskanına tahsis edilmişti. 1921 yılında bu aşhanedeki aileler boşaltılarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1300 lira sarf edilerek gerekli tadilat yapılarak öğretime başlamıştır. (Şimdiki Fatih Halk Eğitim Merkezi Binası)İlk olarak sadece kız öğrencilere eğitim vermekte iken,daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı emirleri üzerine bütün ilkokullarda olduğu gibi karma olarak öğretim yapmaya başlamıştır.

1932 yılında öğrenci mevcudunun artması nedeniyle ikili öğretim yapmaya başlamıştır. 1948 yılında okul ikiye ayrılmış ve daha önce Nakşı dil Valide Sultan Okulu bilahare numara verildiğinden 17. İlkokul olarak anılmıştır. Halk arasında Taş mektep diye anılmakta iken, 1947 yılında bütün okullara isim verilince Okulun adı MUALLİM NACİ İLKOKULU adını almıştır.

01 EKİM 1970 tarihinde Muallim Naci İlkokulu binasında 200 kız öğrenci ile EDİRNEKAPI KIZ ORTAOKULU adıyla orta 1. Sınıf açılarak eğitim öğretime başlamıştır. 1972-1973 öğretim yılında Muallim Naci İlkokulu ile birlikte şimdiki binamızda eğitim ve öğretime başlamış ve mezunlarını bu yılda vermiştir.

1982-1983 öğretim yılında İstanbul Valiliği emriyle Orta 1.sınıfa erkek öğrenci alınmaya başlamış ve bu öğretim yılından itibaren okul karma olmuştur. Milli Eğitim Müdürlüğünün 26.01.1984 tarih ve 420/220270 sayılı emirleriyle okul adı MUALLİM NACİ ORTAOKULU olarak değiştirilmiştir.

1990-1991 Öğretim yılında Muallim Naci İlkokulu ile Muallim Naci Ortaokulu birleşerek bugünkü adı ileMUALLİM NACİ İLKÖĞRETİM OKULU olarak eğitim öğretime devam etmektedir.


Hamami Muhittin Mah. Kesmekaya Cad.No:10 Draman
Fatih
İstanbul

muallimnaci@muallimnaci.k12.trBu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
0212-5218383
0212-6213665