7. Sınıflarda Dönemin sonunda her dersin ortalaması alınıp o dersin haftalık ders saati ile çarpılır , elde edilen her dersin çarpanı toplanır ve toplam haftalık ders saatine bölünür;

Eğer puan : 70-84.99 arası ise Teşekkür
85 ve daha fazla ise öğrenci Takdir alır.

7.Sınıfın dersleri ve saatleri;
Matematik 5 saat,
Türkçe 5 saat,
Fen Ve Teknoloji 4 saat,
Sosyal Bilgiler 3 saat,
Yabancı Dil 4 saat,
Din Kültürü 2saat,
Müzik 1saat,
Görsel Sanatlar 1 saat,
Beden Eğitimi 1 saat,
Teknoloji Ve Tasarım 1 ,