5.Sınıf Takdir Hesaplama Yöntemi:
5. Sınıflar için takdir alabilmek için Türkçe dersinden en az 55, diğer derslerinde herbiri en az 45 olmalıdır.

Takdir alabilmek içinde dönemin sonundaki karnede bütün derslerin ağırlıklı puan ortalaması 85 ve yukarısı olmak zorundadır.

5. Sınıf Derslerinin Listesi Aşağıdadır.

Türkçe Dersi
Matematik Dersi
Fen Bilimleri Dersi
Sosyal Bilgiler Dersi
Yabancı Dil Dersi
Din Kültürü Dersi
Görsel Sanatlar Dersi
Müzik Dersi Dersi
Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi
Beden Eğitimi Ve Spor Dersi