4.SINIFLAR MATEMATİK DERSİ 2. DÖNEM 3. DEĞERLENDİRME TESTİ Adı ve Soyadı :...................................

( Her soru 5 puandır. Başarılar diliyorum.)
1.Aşağıda verilen çevirmeleri yapınız.
5 t 30 kg =……………………kg 6 kg 9 g =……………………g
7602 kg =………t…………..kg 10 t 400 kg =……………………kg
2225 g =…………kg…………g

2.Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A) 6 m 6 cm =6006 cm B)3 km300 m =3300 m

C ) 4000 m = 4 km D)7 cm 5 mm = 75 mm

3.Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu’nun boyu annesinin boyundan 39 cm daha uzundur. Annesinin boyu 1 m 69 cm olduğuna göre Hidayet Türkoğlu’nun boyu kaç cm’dir?
A) 130 cm B) 108 cm C) 208 cm D) 169 cm

4.Bir bölme işleminde bölen 74, bölüm 86 ise bölünen sayı kaçtır?

A) 6364 B)160 C) 2694 D) 12

5.Sınıfımızın yazı tahtasının etrafı karışımla 78 karış gelmektedir. Her bir karışım 26 cm olduğuna göre masanın etrafı kaç cm’dir?
A) 1156 cm B) 468 cm C) 3104 cm D) 2028 cm

6.Aşağıda verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan işlem yaparak çözünüz.
a) 207 X 10 =………………………….
b) 36 X 100 =………………………….
c) 256 X 5 =…………………………................... ........................................
d) 36 X 25 =…………………………................... .......................................
e) 98 X 50 =…………………………................... ......................................

7. Kış başında aldığımız 4 t 205 kg kömürün Kasım ayında 248 kg’ını, Aralık ayında 305 kg’ını Ocak ayında da 333 kilogramını kullandık.Kış sonunda kaç kilogram kömürümüz kalmıştır?
A) 3957 kg B) 3652 kg C) 3319 kg D) 4453 kg


8. 456 x 34 = işlemini en yakın onluğa yuvarlayarak sonucunu tahmin etmen isteniyor.Tahminin aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15504 B) 13800 C) 15640 D) 13680


9. Bir bölme işleminde bölünen 896, bölüm 28 ise bölen sayı kaçtır?

A) 32 B) 868 C) 22 D) 42

10. Uzun kenarı 75 m , kısa kenarı 25 m olan dikdörtgen şeklindeki sahanın etrafında 5 tur atan bir sporcu kaç “ km ” koşmuş olur ?
A) 1 km B) 5 km C) 10 km D) 2 km


11. Çevresi 90 m ve kısa kenarlarından biri 10 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarlarından biri kaç metredir?
A) 20 m B) 25 m C) 35 m D) 30 m


12.Alttaki şekil bir kare ve bir dikdörtgenden oluşmuştur. Şekildeki ADFC dikdörtgenin çevre uzunluğu ile ADEB karesinin çevre uzunluklarının farkı kaçtır? (Kare ve dikdörtgenin kenar uzunluklarını ayrı ayrı hesaplayın.)

A B C

D E F
A) 10 cm B) 20 cm C) 30 cm D) 40 cm

13.Çeşitkenar üçgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarından birinin uzunluğu 20 m, diğer kenarı 25 m, çevre uzunluğu ise 63 m’dir. Bahçenin üçüncü kenar uzunluğunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 45 m B) 43 m C) 38 m D) 18 m

14. 203 - ( 4646 : 23 ) = ? işleminin sonucunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 192 B) 102 C) 112 D) 122


15. (240 : 6 ) - ( 12 +8 ) = ? işleminin sonucunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 48 B) 28 C) 20 D) 40


16, 17 ,18. soruları şekle göre cevaplayınız.
Y T Z


E


M H G

16. THGZ karesinin çevresi kaç cm’dir?
A) 49 cm B) 28 cm C) 22 cm D) 44 cm

17.YMGZ dikdörtgeninin çevresi kaç cm’dir?

A) 49 cm B) 28 cm C) 22 cm D) 44 cm

18. YMHT dikdörtgeninin çevresi kaç cm’dir?

A) 49 cm B) 28 cm C) 22 cm D) 44 cm

19.Çevre uzunluğu 104 m olan kare şeklindeki bir bahçenin üç kenarına duvar örmek isteyen bir kişinin kaç metre duvar örmesi gerekir?
A ) 104 m B) 52 m C) 26 m D) 78 m


20.Yandaki şekilde küçük karenin bir kenar uzunluğu 6 cm’dir. Karelerden oluşmuş şeklin çevresi kaç cm’dir?

A) 60cm B) 192 cm C) 120 cm D) 96 cm