%00 - %8F Arası ASCII Karakterler


ASCII Değeri URL-Kodlanmışı
ASCII Değeri
URL-Kodlanmışı
ASCII Değeri
URL-Kodlanmışı

æ
%00
0
%30
`
%60


%01
1
%31
a
%61


%02
2
%32
b
%62


%03
3
%33
c
%63


%04
4
%34
d
%64


%05
5
%35
e
%65


%06
6
%36
f
%66


%07
7
%37
g
%67

backspace
%08
8
%38
h
%68

tab
%09
9
%39
i
%69

linefeed
%0a
:
%3a
j
%6a


%0b
;
%3b
k
%6b


%0c
<
%3c
l
%6c

c return
%0d
=
%3d
m
%6d


%0e
>
%3e
n
%6e


%0f
?
%3f
o
%6f


%10
@
%40
p
%70


%11
A
%41
q
%71


%12
B
%42
r
%72


%13
C
%43
s
%73


%14
D
%44
t
%74


%15
E
%45
u
%75


%16
F
%46
v
%76


%17
G
%47
w
%77


%18
H
%48
x
%78


%19
I
%49
y
%79


%1a
J
%4a
z
%7a


%1b
K
%4b
{
%7b


%1c
L
%4c
|
%7c


%1d
M
%4d
}
%7d


%1e
N
%4e
~
%7e


%1f
O
%4f

%7f

space
%20
P
%50

%80

!
%21
Q
%51

%81

"
%22
R
%52

%82

#
%23
S
%53
ƒ
%83

$
%24
T
%54

%84

%
%25
U
%55

%85

&
%26
V
%56

%86

'
%27
W
%57

%87

(
%28
X
%58
ˆ
%88

)
%29
Y
%59

%89

*
%2a
Z
%5a
Š
%8a

+
%2b
[
%5b

%8b

,
%2c
\
%5c
Œ
%8c

-
%2d
]
%5d

%8d

.
%2e
^
%5e
Z
%8e

/
%2f
_
%5f

%8f


%90 - %FF Arası ASCII Karakterler


ASCII Değeri URL-Kodlanmışı
ASCII Değeri
URL-Kodlanmışı
ASCII Değeri
URL-Kodlanmışı


%90
À
%c0
?
%f0


%91
Á
%c1
ñ
%f1


%92
Â
%c2
ò
%f2


%93
Ã
%c3
ó
%f3


%94
Ä
%c4
ô
%f4


%95
Å
%c5
õ
%f5


%96
Æ
%c6
ö
%f6


%97
Ç
%c7
÷
%f7

˜
%98
È
%c8
ø
%f8


%99
É
%c9
ù
%f9

š
%9a
Ê
%ca
ú
%fa


%9b
Ë
%cb
û
%fb

œ
%9c
Ì
%cc
ü
%fc


%9d
Í
%cd
y
%fd

z
%9e
Î
%ce
?
%fe

Ÿ
%9f
Ï
%cf
ÿ
%ff


%a0
?
%d0¡
%a1
Ñ
%d1¢
%a2
Ò
%d2£
%a3
Ó
%d3
%a4
Ô
%d4¥
%a5
Õ
%d5|
%a6
Ö
%d6§
%a7

%d7¨
%a8
Ø
%d8©
%a9
Ù
%d9ª
%aa
Ú
%da«
%ab
Û
%db¬
%ac
Ü
%dc¯
%ad
Y
%dd®
%ae
?
%de¯
%af
ß
%df°
%b0
à
%e0±
%b1
á
%e1²
%b2
â
%e2³
%b3
ã
%e3´
%b4
ä
%e4µ
%b5
å
%e5
%b6
æ
%e6·
%b7
ç
%e7¸
%b8
è
%e8¹
%b9
é
%e9º
%ba
ê
%ea»
%bb
ë
%eb¼
%bc
ì
%ec½
%bd
í
%ed¾
%be
î
%ee¿
%bf
ï
%ef