HTML içinde bazı karakterler ("<" gibi) kaynak kodlarda yazılarak ekranda görüntülenmesi sağlanamaz.
Bu tip karakterleri görüntüleyebilmek için bazı özel karakterler kullanılır.
Özel Karakterler
A character entity has three parts: an ampersand (&), an entity name or a # and an entity number, and finally a semicolon (.
HTML dökümanı içinde bu tip karakterleri görüntülemek için &lt; veya &#60; yazmalıyız.
Bir numara yerine isim kullanılmasının avantajı, isimlerin daha rahat hatırlanabilmesidir. Dezavantajı ise piyasadaki tüm tarayıcılarda tam desteklenmemesidir.
Özel karakterlerin büyük/küçük harfe duyarlı olduğuna dikkat ediniz


Birden Fazla Boşluk Bırakabilmek
Normalde HTML kodları içindeki 2 kelime arasında 10 tane de boşluk bıraksanız bunlardan sadece 1 tanesi dikkate alınır. Eğer birden fazla boşluk bırakmak istiyorsanız &nbsp; özel karaktlerini kullanınız.

En Çok Kullanılan Özel Karakterler


Sonuç Açıklama
Özel karakterleri
Numaralı Hali


Fazladan boşluk
&nbsp;
&#160;

<
Küçüktür
&lt;
&#60;

>
Büyüktür
&gt;
&#62;

&
Ve
&amp;
&#38;

"
Alıntı
&quot;
&#34;

'
apostorof
&apos; (IE'de çalışmaz)
&#39;


Bazı Başka Özel Karakterler


Result Description
Özel karakterleri
Numaralı Hali

¢
Cent
&cent;
&#162;

£
Pound
&pound;
&#163;

¥
Yen
&yen;
&#165;


Euro
&euro;


§
Section
&sect;
&#167;

©
Copyright
&copy;
&#169;

®
Kayıtlı marka
&reg;
&#174;

×
Çarpma
&times;
&#215;

÷
Bölme
&divide;
&#247;