1:Musa Bey 2013 yılında 50000 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi olan başka bir geliri olmayan mükellef götürü gider yöntemiyle hesaplanan kira vergisi miktarı aşağıdadır.
Kira Geliri=50.000 TL
İstisna tutarı=3.200 TL
Kalan Tutar (50.000-3.200)=46.800 TL
%25 Götürü Gider=11.700 TL
Vergiye Tabi gelir =35.100 TL
Ödenecek gelir vergisi = 7.037 TL


2: Remzi Atılgan Bey, dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 25.000 TL kira geliri elde etmiştir.
Beyana tabi başka geliri bulunmayan Remzi Atılgan Bey, götürü gider yöntemini seçmiştir.
Osman Bey’in kira geliri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Kira Geliri=25.000 TL
İstisna tutarı=3.200 TL
Kalan Tutar (25.000-3.200)=21.800 TL
%25 Götürü Gider=5.450 TL
Vergiye Tabi gelir =16.350 TL
Ödenecek gelir vergisi = 2.720 TL

3: Naciye Ok işyerini 2013 yılında basit usulde vergilendirilen bir mükellefe kiralamış ve 5.000 TL işyeri kirası almıştır. Basit usuldeki mükelleflerden elde edilen ve vergi kesintisi ile istisna uygulamasına tabi olmayan işyeri kira gelirlerinde, beyanname verme sınırını aştığından 5.000 TL tutarındaki işyeri kira gelirini beyan etmek zorundadır.
Götürü gider yöntemini seçen Naciye Ok kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Kira Geliri=5.000 TL
İstisna tutarı=3.200 TL
Kalan Tutar (5.000-3.200)=1.800 TL
%25 Götürü Gider=450 TL
Vergiye Tabi gelir =1.350 TL
Ödenecek gelir vergisi = 203 TL

4: Memduh Bey, dairesinden 2013 yılında 18.000 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan Memduh Bey, gerçek gider yöntemini seçip dairesiyle ilgili gerçek giderleri toplamı 4.000 TL’dir.

Kira Geliri=18.000 TL
İstisna tutarı=3.200 TL
Kalan Tutar =14800 TL
İndirilebilecek Gerçek Gider=4.933 TL
Vergiye Tabi gelirler=9.867 TL
Ödenecek gelir vergisi = 1.480 TL