+ Konuya Yorum Yap
Sonuçlar 1 den 3 in 3

Konu: Sporda Şiddet Tasarısı yasalaştı

                  
   
 1. #1
  Neo
  Neo dışarıda
  Astsubay
  Katılım Tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  670

  Sporda Şiddet Tasarısı yasalaştı
  Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik tasarı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.

  Yeni yasaya göre maçlara elektronik biletle girilecek. Süper Lig kulüpleri 1, diğer kulüp ve kuruluşlar 3 yıl içinde maç biletlerini elektronik sistemde oluşturacak.

  Şike ve teşvik suçu işleyenlere 5 ile 12 yıl arasında hapis, 20 bin lira para cezası verilecek. Şike ve teşvik primini ihbar edenlere ise herhangi bir ceza verilmeyecek.

  Kötü söz ve davranışlarda bulunanlara 15 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı içeren tezahürat yapanlar 2 yıl hapis yatacak.

  Şiddeti teşvik eden açıklamalar yapanlara 5 ile 50 bin TL arasında; bu açıklamaları yayımlayan basın ve yayın organına ise 100 ile 500 bin TL arasında ceza kesilecek.


  Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik tasarı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, yasalaştı. Yasaya göre, ‘elektronik biletle’ maça girilecek. Şike ve teşvik primine ağır cezalar verilecek. Maçtan önce şike ve teşvik pirimini ihbar edene ise ceza verilmeyecek. Hakaret eden taraftarlara, şikayet şartı aranmaksızın adli para cezası verilecek. Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisi altında olduğu açıkça anlaşılan kişi spor alanlarına alınmayacak. Maç günü görevde olmayan kolluk görevlileri, ücret karşılığı maçlarda görevlendirilebilecek. Yeni yasanın detayları şu şekilde...

  Bilette isim-fotoğraf olacak

  *Kanuna göre, ev sahibi spor kulüpleri, spor alanlarında sağlık ve güvenliğe kadar ilgili spor federasyonları ve uluslararası spor federasyonlarınca belirlenen önlemleri almakla yükümlü olacak.

  *Çocuklar ve engellilerin müsabakaları izleyebilmeleri için yer tahsis edilecek. Seyircilerin oturma yerleri numaralandırılacak, kapasitenin üzerinde ve biletsiz seyirci alınamayacak.

  *‘Elektronik biletle’ maça girilebilecek. Bu amaçla elektronik kart oluşturulacak. Elektronik kartta, kişinin adı, soyadı, kimlik numarası ve fotoğrafı olacak. Seyircinin, izlemek istediği maçın bileti bu karta yüklenecek. Stadyuma bu kart gösterilerek girilecek.

  Bakanlıklar devrede

  *Bilet organizasyonu ve seyircilerin spor alanlarına giriş ve çıkışlarına ilişkin denetim yetkisi federasyonlara ait olacak. Federasyonlar bu amaçla merkezi kontrol sistemi oluşturacak. Elektronik kart için alınan kişisel bilgiler federasyon bünyesindeki bir merkezi veri tabanında tutulacak. Veri tabanı Maliye ve İçişleri Bakanlıkları’nın erişimine açık olacak. Elektronik kart ve biletlerin satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından, sistem üzerinden merkezi satışlar ise ilgili federasyonlarca yapılacak. Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında ilgili federasyonlar yetkili olacak. Federasyonlar bu yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilecek.

  Salonlarda elektronik kart yok!

  *Merkezi bilet pazarlamadan elde edilecek gelirler kulüplere ait olacak, bu gelirler, kamu kuruluşlarına ait alacaklar hariç, haczedilemeyecek.

  *Spor alanlarında; güvenliğin sağlanması ve bu düzenlemelere aykırı davrananların tespiti amacıyla gerekli teknik donanımlar kurulacak. Basketbol, voleybol ve hentbol dalları elektronik kart kapsamı dışında olacak.

  *Spor kulüpleri, genel kollukla birlikte görev yapmak üzere, yetecek sayıdaki özel güvenlik görevlisini, seyirci ve sporcuların sahadan ayrılacağı zamana kadar müsabakanın yapılacağı yerde bulunduracak ve spor alanının iç güvenliğini sağlayacak.

  *Maç günü görevde olmayan kolluk görevlileri, günlük harcırahın iki katı kadar ödenekle maçlarda görevlendirilebilecek. Bu harcırah, günlük 50-60 TL arasında değişecek.

  ‘Taraftardan sorumlu yönetici’ olacak

  *Özel güvenlik görevlileri ateşli silah taşıyamayacak. Spor kulüpleri, yönetim kurulu üyeleri arasından bir veya birkaç kişiyi, taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olarak belirleyecek.

  *Spor müsabakalarında, müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakaların seyredilmemesi için il veya ilçe spor güvenlik kurulları gerekli önlemleri alacak.

  Teknik cihazla arama yapılacak

  *Spor alanlarına ruhsatlı dahi olsa silah, bulundurulması yasak olmayan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile alkollü içecekler sokulamayacak.

  *Genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlileri, izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilecek ve arayabilecek. Spor müsabakası öncesinde, esnasında, sonrasında, spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yere geliş ve gidiş güzergahlarında taraftarların üzeri ve eşyası aranabilecek.

  *Spor alanlarına müsabaka sırasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile alkollü içecek sokan kişi, adli para cezasına çarptırılacak.

  *Spor alanlarına sokulması yasak olmayan maddeleri kullanarak müsabaka düzeninin bozulmasına sebebiyet veren kişi, adli para cezasına mahkum edilecek.
  Ceza için şikayet gerekmeyecek

  *Hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunan taraftarlara, şikayet şartı aranmaksızın, 15 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek.

  *Spor alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret edici söz ve davranışlarda bulunan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu suçların, yazılı pankart taşınarak ve asılarak ya da duvarlara yazı yazılarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılacak.

  *Bileti olmadan spor alanlarına giren kişi adli para cezasına mahkum edilecek.

  *Maçlara girmesi yasaklanan kişi, maça biletsiz girerse 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek.

  *Spor alanlarına söz konusu düzenlemelere aykırı olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

  Bilette sahteciliğe hapis cezası

  *Elektronik kartı yetkisiz olarak üreten, satan, satışa arz eden, devreden, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

  *Müsabakalarda meydana gelen zararların tazmini konusunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı olduğu spor kulübü müteselsilen sorumlu olacak.

  *En üst futbol liginde bulunan kulüpler bir yıl, diğer kulüp veya kuruluşlar ise 3 yıl içinde maç biletlerini elektronik sistemde oluşturacak, kamera sistemini kuracak, ev sahibi ve misafir takımların bekletme odalarını oluşturacak.

  [size=large]KİM NE KADAR CEZA ALACAK?[/size]

  Şikecilere...

  Şike ve teşvik primine ağır cezalar getiriliyor. Bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla, bir başkasına kazanç veya menfaat temin eden kişi 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı aynı oranda şüpheli olarak cezalandırılacak. Şikeye katkıda bulunan kişiler de aynı cezaya mahkum edilecek.

  İhbar edene ceza yok
  Maçtan önce şike ve teşvik primini ihbar edene ceza verilmeyecek. Suçun; kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle, spor kulübünün yönetim kurulu başkan veya üyelerince, örgüt faaliyeti çerçevesinde, bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

  Tahrik edici demece...

  Spor müsabakalarının güvenlik veya düzenini bozabilecek ya da sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere 5 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek.

  Demeci yayınlayana...

  Şiddeti teşvik edecek açıklamaları yayımlayan basın ve yayın organı işleticisine 100 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) görevlendireceği asliye ve ağır ceza mahkemeleri bu suçlara bakacak.

  Bıçakla gelene...
  Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri spor alanlarına sokan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis; müsabaka düzenini bozabilecek veya çevreyi kirletebilecek nitelikte her türlü maddeyi sokan kişi ise 20 günden az olmamak üzere adli para cezasına mahkum edilecek.

  Temin edene 5 yıl
  Bu alet veya maddeleri seyircilere vermek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

  Kapasiteyi aşana...

  Maçlarda özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne aykırı hareket eden kulüplere, eksik özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla 100 TL idari para cezası verilecek. Elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş spor alanlarına biletsiz ya da kapasitenin üstünde seyirci alan spor kulübüne verilecek cezanın alt limiti 5 bin TL, üst limiti ise 50 bin TL olacak. Bu hüküm, profesyonel futbol ligi maçlarında uygulanacak.

  Sahaya girene...

  Maç için seyirci kabulüne başlanmasından tahliyesine kadarki zaman içinde yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişiye, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Müsabakalarda meydana gelen zararların tazmini konusunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı olduğu spor kulübü de sorumlu olacak.

  [size=large]HİÇBİR SUÇ CEZASIZ KALMAYACAK[/size]

  Arena’da sahaya rakı şişesi atanlar, 6 ay maçlara girmekten men, bin 750 lira para cezası almıştı. Yeni yasayla ceza çok daha ağır olacak.

  Çevre güvenliğini tehdit ederek yolculuk eden taraftarlara maça giriş izni verilmeyecek.

  Trabzon-Kayseri maçı sonrası sahaya madeni para atarak hakem Yunus Yıldırım’ı yaralayan şahıs, artık hapis cezası bile alabilecek. 2. #2
  Çavuş
  Katılım Tarihi
  Mar 2011
  Mesajlar
  18

  RE: Sporda Şiddet Tasarısı yasalaştı
  KULÜP BAŞKANLARIMIZ, SPORCULARIMIZ VE TARAFTARLARIMIZ... AMAN DİKKAT!


  Sporda Şiddet Tasarısı yasalaştı
  Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik tasarı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.
  - Şike ve teşvik suçu işleyenlere 5 ile 12 yıl arasında hapis, 20 bin lira para cezası verilecek. Şike ve teşvik primini ihbar edenlere ise herhangi bir ceza verilmeyecek.
  - Kötü söz ve davranışlarda bulunanlara 15 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı içeren tezahürat yapanlar 2 yıl hapis yatacak.
  - Şiddeti teşvik eden açıklamalar yapanlara 5 ile 50 bin TL arasında; bu açıklamaları yayımlayan basın ve yayın organına ise 100 ile 500 bin TL arasında ceza kesilecek.
  - Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik tasarı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, yasalaştı. Şike ve teşvik primine ağır cezalar verilecek. Maçtan önce şike ve teşvik pirimini ihbar edene ise ceza verilmeyecek. Hakaret eden taraftarlara, şikayet şartı aranmaksızın adli para cezası verilecek. Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisi altında olduğu açıkça anlaşılan kişi spor alanlarına alınmayacak. Maç günü görevde olmayan kolluk görevlileri, ücret karşılığı maçlarda görevlendirilebilecek. Yeni yasanın detayları şu şekilde...
  - Kanuna göre, ev sahibi spor kulüpleri, spor alanlarında sağlık ve güvenliğe kadar ilgili spor federasyonları ve uluslararası spor federasyonlarınca belirlenen önlemleri almakla yükümlü olacak.
  ‘Taraftardan sorumlu yönetici’ olacak.
  *Özel güvenlik görevlileri ateşli silah taşıyamayacak. Spor kulüpleri, yönetim kurulu üyeleri arasından bir veya birkaç kişiyi, taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olarak belirleyecek.
  *Spor müsabakalarında, müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakaların seyredilmemesi için il veya ilçe spor güvenlik kurulları gerekli önlemleri alacak.
  KİM NE KADAR CEZA ALACAK?
  Şikecilere 5 Yıldan 12 Yıla Kadar Hapis
  Şike ve teşvik primine ağır cezalar getiriliyor. Bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla, bir başkasına kazanç veya menfaat temin eden kişi 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı aynı oranda şüpheli olarak cezalandırılacak. Şikeye katkıda bulunan kişiler de aynı cezaya mahkum edilecek.
  İhbar edene ceza yok
  Maçtan önce şike ve teşvik primini ihbar edene ceza verilmeyecek. Suçun; kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle, spor kulübünün yönetim kurulu başkan veya üyelerince, örgüt faaliyeti çerçevesinde, bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

  Tahrik edici demece...
  Spor müsabakalarının güvenlik veya düzenini bozabilecek ya da sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere 5 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek.
  Demeci yayınlayana...
  Şiddeti teşvik edecek açıklamaları yayımlayan basın ve yayın organı işleticisine 100 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) görevlendireceği asliye ve ağır ceza mahkemeleri bu suçlara bakacak.
  Bıçakla gelene 1 Yıl Hapis
  Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri spor alanlarına sokan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis; müsabaka düzenini bozabilecek veya çevreyi kirletebilecek nitelikte her türlü maddeyi sokan kişi ise 20 günden az olmamak üzere adli para cezasına mahkum edilecek.
  Temin edene 5 yıl Hapis
  Bu alet veya maddeleri seyircilere vermek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
  Sahaya girene 1 Yıl Hapis
  Maç için seyirci kabulüne başlanmasından tahliyesine kadarki zaman içinde yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişiye, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Müsabakalarda meydana gelen zararların tazmini konusunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı olduğu spor kulübü de sorumlu olacak.
  HİÇBİR SUÇ CEZASIZ KALMAYACAK
  Sahaya rakı şişesi atanlar, 6 ay maçlara girmekten men, bin 750 lira para cezası almıştı. Yeni yasayla ceza çok daha ağır olacak.
  Çevre güvenliğini tehdit ederek yolculuk eden taraftarların maça girmelerine izin verilmeyecek.
  Sahaya yabancı madde atarak hakemi veya bir başkasını yaralayan şahıs, artık hapis cezası bile alabilecek. 3. #3
  Uzman Çavuş
  Katılım Tarihi
  Mar 2011
  Mesajlar
  29

  RE: Sporda Şiddet Tasarısı yasalaştı
  çok iyi olmuş, fenerbahce cok hizli adapte olur, zaten aziz yildirim stadlarda kufuru onleme adina cok savas verdi.[hr]
  karaborsa donemi de bitiyor o da guzel...+ Konuya Yorum Yap

Bookmarks

Mesaj İzinleri

 • Yeni Konu Gönderebilirsiniz
 • cevap gönderebilirsiniz
 • Eklenti Gönderemezsiniz
 • Mesajınızı gönderemezsiniz
 •