+ Konuya Yorum Yap
Sonuçlar 1 den 1 in 1

Konu: Ö Harfi Bulmaca Soru Ve Cevapları Çengel Bulmaca

                  
   
 1. #1
  Super Moderator
  Katılım Tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  802

  Ö Harfi Bulmaca Soru Ve Cevapları Çengel Bulmaca
  A-B-C-Ç-D-E-F-G-H--J-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T--VYZ

  1- Öbek: İle
  2- Öbür dünya ile ilgili,ahret ile ilgili: Uhrevi
  3- Öbür dünya: Darı Beka
  4- Öbür dünyada verilecek olan ceza: Ukubet
  5- Ödenilen paradan kanunun öngördüğü ölçüde yapılan kesinti: Stopaj
  6- Ödenmesi gereken bir paranın,alacağa sayılarak bir bölümünün ödenmesi: Akont
  7- Ödül olarak bir kimse yada takıma verilen kalkan biçimindeki levha: Şilt
  8- Ödün: İvaz
  9- Ödünç mal: Are
  10- Ödünç para alan: Mukteriz
  11- Ödünç verilmiş bir paranın,bir yıldan daha kısa bir dönem için hesaplanan faizlerinin ana paraya eklenmesi: Anatosizm
  12- Ödünç verme veya alma: Karz
  13- Ödünç verme: İare
  14- Ödünç,iğreti.,emanet: Ariyet
  15- Ödünç: Karz
  16- Öfke, sinir: Haraza
  17- Öfke,kızgınlık,hınç: Gazap:Gayz: Celal
  18- Ögeler: Anasır
  19- Öğle uykusu: Siesta
  20- Öğleden sonra giyilebilecek,fantezi kadın giysisi biçimi: Abiye
  21- Öğrenci: Şakirt
  22- Öğrenim görmeyen, kendi kendini yetiştiren, çocuklara yönelik öyküler ve romanlarıyla tanınan, 1996 yılında hayatını kaybeden yazarımız: Kemalettin Tuğcu
  23- Öğretici: Didaktik
  24- Öğretim kuruluşlarında,öğrencilerin yönetmeliklere ve okul kurallarına göre söz ve karar sahibi olmaları ilkesine dayanan yönetim: Özyönetim
  25- Öğretim programı: Müfredat
  26- Öğretim ve eğitim sistemi: Maarif
  27- Öğretim: Tedrisat
  28- Öğüt,nasihat: Mevize
  29- Öğütülmüş acı biber ve sirkeyle hazırlanan bir tür sos: Tabasko
  30- Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu: Tahin
  31- Ökçeli ve konçsuz ayakkabı: İskarpin
  32- Ökçesiz ve arkalıksız terlik veya pabuç: Şıpıdık
  33- Öksürük otunun eş anlamlısı: Kavalak
  34- ökümcülerin kullandığı ağaçtan yapılmış kalıp: Saçula
  35- Öküz yemliği: Akere
  36- Öküzgözü de denilen papatyaya benzer çiçek: Arnika
  37- Ölçü,ölçek: Mikyas : Eşel
  38- Ölçülerin başına konulduğunda onda bir anlamını veren bir önek: Desi
  39- Ölçüyü aşan,aşırı,çok fazla: Fahiş
  40- Öldükten sonra İsa tarafından diriltildiğine inanılan adam. : Azir - Lazar
  41- Öldürme,telef etme,yok etme: İtlaf
  42- Öldürme,yok etme: İmate
  43- Öldürücü hastalık salgını: Ölet
  44- Öldürülmüş: Maktul
  45- Öleceği kesinlikle bilinen bir hastanın, acılarını dindirmek için doktor tarafından öldürülmesi: Ötanazi
  46- Ölen yeniçerilerin çocuklarına verilen ad: Nanhar
  47- Ölene yakılan ağıt: Sağu
  48- Ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka: Iskat
  49- Ölmüş kimselerle cinsel ilişki kurma biçiminde kendini gösteren cinsel sapıklık: Nekrofili
  50- Ölü doğan kuzunun derisi: Bağan
  51- Ölü yıkama. : Gasil
  52- Ölü yıkayıcı: Gassal
  53- Ölüler: Mevta
  54- Ölülerin ardından söylenen,ağıt ve bozlağa benzer türkü: Yakım
  55- Ölülerin küllerini saklamaya yarayan vazo: Urna
  56- Ölülerin küllerinin bulunduğu kavanozun konulduğu sandık: Ostotek
  57- Ölülerin yakıldığı yer: Krematoryum
  58- Ölüm: Memat: Mevt
  59- Ölümsüz , ölmez: Layemut
  60- Ölümsüzlük suyu: Bengisu
  61- Ölümün ve ölme olayının psikososyal boyutlarıyla tanımlanması ya da incelenmesi: Tanatoloji
  62- Ölünün ana rahmindeki gibi,dizleri ve başı karna doğru çekilmiş biçimde gömülmesi durumu: Hoker
  63- Ölünün ardından yakılan ağıt,mersiye: Sağu
  64- Ölünün ruhunun azap çekmemesi için dağıtılan,ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka: Iskat
  65- Ölüyü toprağa gömme: Defin
  66- Ömür boyu konuşmama ilkesine dayalı bir Hıristiyan tarikatının üyelerine verilen ad: Trapist
  67- Ön Asya dilleri ve kültürleri konusundaki çalışmalarıyla tanınmış,1921 yılında doğmuş kadın arkeologumuz: Muhibbe Darga
  68- Ön beynin alt bölgesi: Hipotalamus
  69- Ön çalışma: Etüt
  70- Ön parçaları birbiri üzerine gelecek biçimde yapılmış, etek, ceket,yelek gibi giysiler için kullanılan sözcük: Kruvaze
  71- Ön taraf, cephe, karşı, yamaç: Alnaç
  72- Ön: Pişigah
  73- Önalım: Şufa
  74- Önce gelme,önce davranma: Takaddüm
  75- Öncecilik: İnisiyatif
  76- Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol: Streteji
  77- Önceden belirlenip tasarısı yapılmış konunun nasıl gerçekleştirileceğine,nasıl uygulanacağına ilişkin olarak yapılan toplantılar dizisi: Çalıştay
  78- Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgahı bağlama aygıtı: Malafa
  79- Önceden haşlanmış etin üzerine yoğurt ve çırpılmış yumurta dökülerek fırında pişirilen bir tür kebap: Elbasan
  80- Önceden ödemede bulunarak süreli yayınlara alıcı olma işi : Abone
  81- Önceden verilen güvence parası: Pey
  82- Önceden yazılmış ve gerekli süre içinde cevaplandırılmamış bir yazıyı yineleme: Tekit
  83- Öncekiler,eskiler: Eslaf
  84- Önceleri Latin Caz denilen canlı tempolu Latin müziğine 1960 sonlarında verilen ad: Salsa
  85- Önceleri tek harften,sonraları iç içe geçmiş iki yada daha çok sayıda harften oluşan arma yada marka: Monogram
  86- Öncesiz: Ezeli
  87- Öncü: Avangard:Avangart
  88- Öndelik: Pey
  89- Önden açık,kollu,genellikle yünden üst giysisi: Hırka
  90- Önden iliklenen,ince mantomsu elbise: Robmanto
  91- Öne doğru eğilme: Rüku
  92- Önel,vade : Mehil
  93- Önemli bir Hitit yerleşimi olan Konya’daki Karahöyük’ de yaklaşık otuz yıl boyunca kazılar yapmış,ayrıca Hititlerin yasaları,sanatları ve toplumsal yapıları konusundaki araştırmalarıyla tanınmış arkeologumuz: Sedat Alp
  94- Önemli günlerde giymek için saklanan giysi: Adamlık
  95- Önemli sayılan bir olayı kutlamak için kentin belli yerlerini ışıklandırarak yapılan şenlik: Şehriyan
  96- Önemli tarihsel olgu: Olay
  97- Önemsiz,ufak tefek eşya,gereksiz eşya: Hırdavat
  98- Önerme: Kaziye
  99- Önertilerinden biri yada ikisi kanıtıyla birlikte ileri sürülen tasım: Epikerem
  100- Önlük: Prostela
  101- Önsel: Apriori
  102- Önü ve arkası tek parça,yakasız ve kolsuz kadın yeleği: Jile
  103- Önünde çelik kanadı bulunan paletli traktör: Dozer
  104- Önüne konulan yulaf ve sudan birini seçemediği için açlıktan ölen eşek öyküsüyle ünlü Fransız filozof: Buridan
  105- Ördeğe benzer bir su kuşu., av kuşu: Meke
  106- Ördeğe benzer,tüyleri kiremit renginde bir yaban kuşu: Angut
  107- Ördek,palaz: Badik
  108- Ördekgillerden,tüyleri mavi,beyaz yada kahverengi bir yaban ördeği türü: Yeşilbaş
  109- Örgensel maddeleri eritmekte kullanılan eter kokusunda bir sıvı: Aseton
  110- Örme işleri: Trikotaj
  111- Örnek alınacak söz: Mesel
  112- Örnek veya temel olarak alınan tek biçim: Standart
  113- Örnek,göstermelik,model: Mostra: Nümune
  114- Örten,bağışlayan: Settar
  115- Örtme, kapatma: Setr
  116- Örtülü,kapalı,gizli: Mesture
  117- Örtünme: Tesettür
  118- Örülerek dokunan bir cins yün kumaş: Triko
  119- Öte: Mavera
  120- Öteki dünya, ahiret: Ukba
  121- Ötürü, dolayı: Naşi
  122- Övendirenin ucuna çakılmış sivri demir çivi: Nodul
  123- Över gibi yerme, yeriyormuş gibi övme sanatı: İstidrak
  124- Övgülerle dolu biyografiye verilen ad: Haciografi
  125- Övme, övgü: Sena : Sitayiş
  126- Övülmüş: Memduh
  127- Övünç,iftihar: Kıvanç
  128- Övünme,iftihar etme: Mefharet
  129- Öz ezer: Mazoşist
  130- Öz varlıkla, gerçekle ilgili: Özdek
  131- Öz yaşam öyküsü: Otobiyografi
  132- Öz, kök, içyüz: Künh
  133- Özbek güreşi, yada ayakta judo’da denilen spor dalı. : Kuraş
  134- Özbekistan’ın para birimi: Sum
  135- Özbekler arasında yaygın telli bir çalgı: Dutar
  136- Özdemir Asaf’ın soyadı: Arun
  137- Özdeş: İdentik
  138- Özdeyiş,özlü söz,vecize: Aforizma
  139- Özdeyiş. : Kelamıkibar
  140- Özdeyiş: Aforizma
  141- Özel bir maya mantarıyla keçi ve inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek. : Kefir
  142- Özel bir biçimleri olmayan maddeler için kullanılan sözcük: Amorf
  143- Özel bir cam kap içinde likör,şarap,meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içkiye verilen ad: Bol
  144- Özel bir şiir diliyle yazılmış epik İzlanda şiiri türü: Rimur
  145- Özel görev: Misyon
  146- Özel kağıtlarla bakılan bir fal türü: Tarot
  147- Özel makinede kızartılmış ekmek dilimi: Tost
  148- Özel olarak erkeklere hizmet için yetiştirilmiş Japon kadını. : Geyşa
  149- Özel olarak yapılmış kuyuda, odun ateşiyle pişirilen bir tür kebap: Biryan
  150- Özel veya kamu kuruluşlarında belli bir makama,kişiye yardımcı olmak amacıyla haberleşmeyi sağlayan,yazışma yapabilen görevli: Kreter
  151- Özel yer: Orun
  152- Özellikle 17. yüzyıl başlarında kullanılmış bir tür kağıt: Adilşahi
  153- Özellikle Ayvalık yöresine özgü acıçaça’da denilen bir balık: Papalina
  154- Özellikle bir ilaç konusunda tanıtıcı bilgi veren basılı kağıt: Prospektüs
  155- Özellikle bitkisel yağlarda bulunan bir asit türü: Oleik
  156- Özellikle Carmina Burana adlı oratoryosuyla tanınmış Alman bestecisi: Carl Orff
  157- Özellikle çay demlemekte kullanılan kömür ve yakacak ocağı kendi içinde bulunan,elektrikle de çalışabilen bakır,pirinç gibi metallerden yapılmış musluklu kap: Semaver
  158- Özellikle çocuklarda görülen tırnak kemirme alışkanlığı: Onikofaji
  159- Özellikle de Laos’ta kullanılan ağızlı org türü: Hen
  160- Özellikle diş hekimliğinde dezenfektan olarak kullanılan benzelyum klorüre verilen ad: Zefiran
  161- Özellikle doğaçtan söyleme yarışmalarında kullanılan İtalyan halk şiiri biçimi: Stornello
  162- Özellikle İberia adlı yapıtıyla tanınan İspanyol besteci: Albeniz (1860-1909)
  163- Özellikle ilik örmekte kullanılan ince ipek kordon: Milanez
  164- Özellikle İran’da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü: Tömbeki
  165- Özellikle İstanbul’u konu alan izlenimci çizgideki resimleriyle tanınan ressamımız: Nazmiziyagüran (1881-1937)
  166- Özellikle kafatası sinirlerinin denetlediği kas gruplarında çabuk yorulma ve zayıflık,halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan kronik hastalık: Miyosteni
  167- Özellikle kalp ve diz kaslarının elde olmadan kasılması: Spazm
  168- Özellikle kaval toplarında kullanılan silindir biçiminde bir demirin içine çivi,cıvata vs demir parçaları doldurularak elde edilen bir mermi türü: Sakoleta
  169- Özellikle Kırda Yemek adlı yapıtıyla tanımış Fransız ressam: Manet
  170- Özellikle kumaşlara,çinilere uygulanmış,modern sanatta da kullanılmış bir süsleme motifi: Çintemani
  171- Özellikle manzara resimleri ve portreleriyle tanınmış kadın ressamımız: Tirajedikmen
  172- Özellikle Mardin,Siirt,Elazığ,Malatya,Adana ve çevresinde oynanan halay türü bir halk oyunu: Lorke
  173- Özellikle mehter müziğinde kullanılan vurmalı bir çalgı: Halile
  174- Özellikle menopoz döneminde kadınlarda görülen kemik erimesi hastalığı: Osteoporoz
  175- Özellikle Nil ırmağında kullanılan yelkenli bir tekne: Feluka
  176- Özellikle özgün baskılarıyla tanınmış ressam ve gravür sanatçımız: Nevzat Akoral
  177- Özellikle resim yapımında kullanılan sentetik bir boya./Suda ezilmiş pigmentlerin lateks içinde dağılımı sonucunda elde edilen emülsiyon boya: Akrilik
  178- Özellikle sığırların kanını emen bir cins sinek: İvez : İviz
  179- Özellikle Sivas ve Tokat yöresinde oynanan ve tören niteliğini taşıyan halk oyunu: Semah
  180- Özellikle süt çocuklarının pişik gibi deri hastalıkları için kullanılan bir tür pudra: Talk
  181- Özellikle taşlamalarıyla tanınmış XIX.yüzyıl halk ozanı: Ruhsati
  182- Özellikle Trakya yöresinde yetiştirilen sulu ve hoş kokulu bir kavun cinsi: Hasanbey
  183- Özellikle tropikal bölgelerde kullanılan bir cins büyük bıçak: Maçete
  184- Özellikle Ulysses adlı romanıyla tanınan İrlandalı yazar: James Joyce
  185- Özellikle uykudayken diş gıcırdatma: Bruksizm
  186- Özellikle yazma kitaplara yaldızlı resimler yapan sanatçı: Müzehhip
  187- Özenilmiş,özenle yapılmış,seçkin: Mutena
  188- Özenli, düzgün: Onat
  189- Özenmeden ve ucuz ayakkabı yapan veya satan kimse: Kavaf
  190- Özerklik: Muhtariyet
  191- Özet, kısaltma: İcmal
  192- Özet,söz: Zübde
  193- Özgün bir yapıtın herhangi bir yolla elde edilen kopyası: Röprodüksiyon
  194- Özgün çizim,harita,plan gibi şeylerin fotoğraf tekniğiyle çoğaltılması yöntemi.Kalıptan çekilen resim kopyası: Ozalit
  195- Öznel: Sübjektif
  196- Özsu: Usare
  197- Özümleme işini yapan yaprakların üst yüzündeki dokunun adı: Palisat
  198- Özümleme: Anabolizma
  199- Özür dileme. : İtizar
  200- Özür,kusur,bozukluk: Defo
  201- Özütleme sırasında bir çözücü içinde elde edilen yağ çözeltisi: Misel

  A-B-C-Ç-D-E-F-G-H--J-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T--VYZ


  Last edited by HODJ@; 06-02-2016 at 01:29 AM.

+ Konuya Yorum Yap

Benzer Konular

 1. Yanıtlar: 8
  Son Mesaj: 12-12-2016, 08:36 PM
 2. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 06-02-2016, 12:54 AM
 3. L Harfi Bulmaca Soru Cevapları
  By HODJ@ in forum Genel Kültür
  Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 06-02-2016, 12:03 AM
 4. K Harfi Bulmaca Cevapları Bulmaca Soru Cevap
  By HODJ@ in forum Genel Kültür
  Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 05-02-2016, 11:57 PM
 5. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 05-02-2016, 09:25 PM

Bookmarks

Mesaj İzinleri

 • Yeni Konu Gönderebilirsiniz
 • cevap gönderebilirsiniz
 • Eklenti Gönderemezsiniz
 • Mesajınızı gönderemezsiniz
 •