+ Konuya Yorum Yap
Sonuçlar 1 den 1 in 1

Konu: T harfi Bulmaca Soru Cevap Çengel Bulmaca

                  
   
 1. #1
  Super Moderator
  Katılım Tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  802

  T harfi Bulmaca Soru Cevap Çengel Bulmaca
  A-B-C-Ç-D-E-F-G-H--J-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T--VYZ

  1- Tabaklanarak boyanmış ve cilalanmış deri: Sahtiyan
  2- Tabaklanmamış sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayak giyeceği: Çarık
  3- Tabaklanmış deri: Gön
  4- Tabaklanmış koyun derisi: Meşin
  5- Tabaklanmış,çoğu zaman kırmızı renkli ve yumuşak koyun derisi: Filali
  6- Tabaklık,sepicilik: Debagat
  7- Tabanca: Pistole
  8- Tabanı meşinden olan mest: Lapçin:Edik
  9- Tabanı meşinden yapılmış mes , edik: Lapçın
  10- Tabanı tahtadan yapılmış deri bir ayakkabı türü: Kaloş:Galoş
  11- Tabiat seslerine benzer seslerle yapılan sözcük,ses yansıması: Onomatope
  12- Tabiat, huy. : Haslet
  13- Tabut: Sal
  14- Tac Mahal’in bulunduğu kent: Agra
  15- Tacikistan’ın başkenti: Duşanbe
  16- Tacikistan’ın internet harfleri: Tj
  17- Tacikistan’ın para birimi: Somoni
  18- Taç yaprak: Petal
  19- Taç: İklil
  20- Tadarak kontrol etmek: Degüstasyon
  21- Tadı acı ve ekşimtırak,buruk olan: Kekre
  22- Tadı ve kokusu karabibere benzeyen bir tür baharat: Kakule
  23- Tadını artırmak için çay harmanına katılan beyaz bir çay türü: Akkuyruk
  24- Taflan ağacının,Lazkirazı’da denilen meyvesi: Karayemiş
  25- Tahıl ambarı: Petek
  26- Tahıl demetlerinin saplarından yapılan yığın: Çuğul
  27- Tahıl için kullanılan sekiz kiloluk ölçek: Şinik
  28- Tahıl kuyusu: Sarpın
  29- Tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek: Kile
  30- Tahıl ölçmeye yarar kap: Ölçek
  31- Tahıl tanelerinde kabuk: Kapçık
  32- Tahıl tanesi,evin: Habbe
  33- Tahıl unlarından nişasta çıkarıldıktan sonra geri kalan albüminli madde: Gluten
  34- Tahıl yığını: Çeç
  35- Tahıl,kepek ve kendir tohumu karışımından oluşan at yemi: Maş
  36- Tahıl,yiyecek veya eşya saklanan yer: Ambar
  37- Tahılı aletler kullanarak başaktan ayırma işi: Harman
  38- Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan,kıldan yada kamıştan yapılmış elek: Tepir
  39- Tahılı yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt: Selektör
  40- Tahılın taş ve samanla karışması./Harmanda ürün kalıntısı: Afara
  41- Tahılın taşlarını ayıklamakta kullanılan,budaksız ağaçtan yapılmış az kenarlı tepsi: Evsecek
  42- Tahin,nohut,patates ve soğanla yapılan meze: Topik
  43- Tahitili kadınlardan esinlenerek oluşturulmuş bir plaj giysisi. Üzerinde basılı büyük motifler bulunan ve Tahiti’de göğsün üstünde yada belde düğümlenerek giysi olarak kullanılan kumaş parçası: Pareo
  44- Tahmini,tahmin edilen: Muhammen
  45- Tahsildar: Cabi
  46- Tahsin YücelL’in bir romanı. : Yalan
  47- Taht: Erike:Serir
  48- Tahta ayakkabı. Tek bir tahta parçadan yada tahta parça üzerine tutturulmuş kösele bir üstlükten oluşan ayakkabı: Sabo
  49- Tahta kaşık: Milaka
  50- Tahta kepçe: Çömçe
  51- Tahta kılıçlarla yapılan Japon dövüş sporu. : Kendo
  52- Tahta kırpıntısı: Talaş
  53- Tahta maşa: Şakşak
  54- Tahta ve kereste biçmeye yarayan,elektrik ve su gücüyle çalışan büyük bıçkı: Hızar
  55- Tahta,ağaç yontmaya ve çivi çakmaya yarayan,kısa saplı,bir yanı keskin ağızlı çelikten yapılmış araç: Keser
  56- Tahta,çinko gibi hafif şeylerden yapılmış eğreti yapı: Baraka
  57- Tahtacılar da denilen konar göçer Türk topluluğu: Ağaçeriler
  58- Tahtadan kafes biçiminde yapılmış portatif ev: Derimevi
  59- Tahtadan parçaları uç uca takılı,uzun bir boru biçiminde,perdeli bir üflemeli çalgı: Fagot
  60- Tahtadan topları,tokmaklar yardımıyla bazı kurallara uyarak ve belli bir yolu izleyerek küçük kemerlerin altından geçirmeye dayanan oyun: Kroket
  61- Tahta perde. Tahtaların yan yana getirilmesinden meydana gelen her türlü kaba kaplama: Taraba
  62- Tahtalı da denilen iri bir güvercin cinsi: Alaboyun
  63- Tahttan indirilen bir hükümdarın yeniden tahta çıkarılmasına taraftar olan: Lejitimist
  64- Taka’dan büyük, baş ve kıç tarafı yukarı kalkık bir çeşit Karadeniz teknesi: Çapar
  65- Takdim etme: Lanse
  66- Takım yıldız: Altıkardeş
  67- Takım,çeşit: Makule
  68- Takımlar grubu, küme: Lig
  69- Takıntı,saplantı: Obsesyon
  70- Takla böceği: Elater
  71- Taklit: İmitasyon
  72- Taklitçi: Mukallit
  73- Takma ad,rumuz: Nickname
  74- Takma saç: Peruk
  75- Takoz gibi parçalar: Besi
  76- Takoz: Kıskı
  77- Taksim eden,bölüştüren,ayıran: Mukassim
  78- Takunya: Nalın
  79- Talih, şans, uğur: Neval : Kut
  80- Talimatname: Yönetmelik
  81- Tallı bitkilerin,çoğu sularda yetişen ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad: : Yosun
  82- Tam açılmamış çiçek: Gonca
  83- Tam olgunlaşmamış ekin: Alacatek
  84- Tam tersine: Bilakis
  85- Tambura benzeyen maden gövdeli bir saz türü: Cümbüş
  86- Tan vakti,gün ağarması: Fecir:Seher
  87- Taneleri hayvan yemi olarak kullanılan ve mercimeğe benzeyen bir bitki: Burçak
  88- Taneleri için yetiştirilen ve dıştan bakıldığında mısırı andıran tarım bitkisi: Sorgun :Sorgum
  89- Tanelerin içini kurum karası bir tozla dolduran ekin hastalığı: Rastık
  90- Taneli yada tanesiz saman yığını: Noda
  91- Tanınan,bilinen varlıkları görme,işitme gibi duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu,tanısızlık: Agnosi
  92- Tanınmış, bilinen: Maruf
  93- Tanıtma filmi: Fragman
  94- Tanıtma yazısı: Jenerik
  95- Tanıtmalık: Prospektüs
  96- Tanrı alemi: Lahut
  97- Tanrı birliği: Vahdaniyet
  98- Tanrı buyruğu: Fariza
  99- Tanrı ile şakalı,takılmalı bir söyleşiyle yazılan tekke edebiyatı şiir türü: Şathiye
  100- Tanrı katı: Ledün
  101- Tanrı korusun: Mazallah
  102- Tanrı saygısı ve ahret kaygısından ötürü günah işlemekten titizlikle kaçınma: Vera
  103- Tanrı seni korusun anlamında kullanılan bir deyim: Sanekallah
  104- Tanrı yoluna girme. / Tövbekar olma: İnabe
  105- Tanrı, sahip, efendi, azat olmuş köle, terbiye eden: Mevla
  106- Tanrı,tanrıça,evrenin doğuşu ile ilgili düşsel,alegorik anlatımı olan halk öyküsü: Mitos
  107- Tanrı: Çalap : Ogan:Yezdan
  108- Tanrı’nın insan ruhlarını yarattığı zaman: Elest
  109- Tanrı’nın varlığını ve İslam dininin doğruluğunu konu edinen bilim: Kelam
  110- Tanrı’ya şükretme: Hamd
  111- Tanrıbilim: Argonomi
  112- Tanrıcılık: Teizm
  113- Tanrıdan bir şey dilemek amacıyla söylenen söz: Yakarı : Dua
  114- Tanrılar tarafından kendisine emanet edilen kutuyu merakına dayanamayarak açan ve umut dışında bütün kötülüklerin dünyaya yayılmasına neden olan mitolojik kahraman: Pandora
  115- Tanrılık sıfatı,Allahlık vasfı: Uluhiyet
  116- Tanrının birliği,bir olması: Vahdaniyet
  117- Tanrının birliğine inanan: Muvahhit
  118- Tanrının Yahudilere gönderdiğine inanılan buyruklar.On emir: Evamiriaşere
  119- Tanrısal: Lahuti
  120- Tanrıtanımaz(Ateist): Ate
  121- Tanrıya boyun eğme,gönlü saygı ve korkuyla dolu olma: Huşu
  122- Tanrıya eş ,ortak koşma. : Şirk
  123- Tanrıya şükretme: Hamt:Hamd
  124- Tanrıyı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden,Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan,vahyi reddeden görüş: Deizm
  125- Tanrıyı,insanı ve genel olarak varlığı harfler ve sayılarla açıklayan tarikatın taraftarı: Hurufi
  126- Tantal’ın simgesi: Ta
  127- Tanyerinde güneş doğmadan önce beliren kızıllık: Fecir
  128- Tanzanya plakası. : Eat
  129- Tanzanya’da bir kent: Aruşa
  130- Tanzimat döneminde trajedi,dram anlamında kullanılan sözcük: Hagaragort
  131- Tanzimat’a kadar her türlü davaya,Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme,boşanma,nafaka,miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları: Kadı
  132- Tanzimat’tan Meşrutiyet’e kadar Türkiye’de kullanılan,yakası kapalı bir tür redingot: İstanbulin
  133- Tanzimat’tan sonra kolağası rütbesine eşit olan sivil unvanı: Rabia
  134- Tanzimat’tan sonra,Osmanlı yönetim teşkilatında sancakların yöneticisine verilen ad: Mutasarrıf
  135- Tapınaklarda yada mezarlarda ölünün heykelinin konduğu mihrap: Aedicula
  136- Tarama işleminden geçirilmiş ipliğe ve bu iplikle dokunmuş kumaşa verilen ad: Penye
  137- Tarhana otu da denilen kokulu bir bitki: Çörtük
  138- Tarhana,bulgur yapmak için kullanılan,kabuğu soyulmuş ve kırılmış buğday: Göce
  139- Tarım bilim: Agronomi
  140- Tarım işçisi: Rençber:Irgat
  141- Tarıma elverişsiz toprak: Gen
  142- Tarıma zararlı bir böcek: Manas
  143- Tarımda bir yılda elde edilen herhangi bir ürünün toplamı: Rekolte
  144- Tarımda kullanılan bir mantar ilacı: Ziram
  145- Tarih öncesi dinsel konu ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiire verilen ad: Destan
  146- Tarih öncesi çağlarda İspanya’da yaşayan ve bu yarımadaya adını veren halk: İberler
  147- Tarih öncesi çağlarda tanrılara adak olarak sunulan heykelciklere verilen ad: İdol
  148- Tarih öncesine dayanan efsane: Mit
  149- Tarihe aykırılık,çağa uymama: Anakronizm
  150- Tarihi olayların zaman bakımından sırası: Kronoloji
  151- Tarihsel coğrafyada Anadolu’nun Lykia bölgesinde,kalıntıları Fethiye ilçesi yakınlarında bulunan antik kent: Tlos
  152- Tarihsel koşullar ne olursa olsun devletin ortadan kaldırılması gerektiğini savunan öğreti: Anarşizm
  153- Tarihte gariplikleriyle tanınan bir kavim: Amalikalar
  154- Tarihte İran’da kullanılan bir soyluluk unvanı: Mirza
  155- Tarihte Kırım Hanlığında veliahta verilen unvan: Kalgay
  156- Tarihte kölelerden kurulu bir asker sınıfı: Kölemen
  157- Tarihte,demirden veya tunçtan dökülmüş,yuvarlak ve boş olan, içine patlayıcı maddeler doldurulup havan topu veya elle atılan yuvarlak bir tür bomba: Humbara
  158- Tarihte,Rumeli’de oturan Rumeli fatihlerinin torunlarına,bölge fethedildikçe Anadolu’dan getirilerek buraya yerleştirilenlere ve bunlardan oluşturulan askeri örgüte verilen ad: Evladıfatihan
  159- Tarikat ehlinin başlığında bulunan kabarık dilimler: Terk
  160- Tarikat inancında en yüksek makama ulaşan kutbun sağında ve solunda oturan iki imama verilen ad: İmaman
  161- Tarikatlarda şeyhlik makamı: Post
  162- Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenleri yaptıkları yer: Dergah
  163- Tarikattan olanların barındıkları,ibadet ve tören yaptıkları yer,dergah: Tekke
  164- Tarla faresi: Geleni
  165- Tarla ve yol kenarlarında yetişen,çiçekleri hekimlikte kullanılan bitki: Şahtere
  166- Tarla,bağ,bahçe gibi yerlerden kaldırılan ürünlerden arta kalanlar: Taraş
  167- Tarla,bağ,bahçe gibi yerlerden toplanan üründen artakalanlar: Taraş
  168- Tarla,bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak: Çardak
  169- Tarlada açılan su yolu, tarlayı sulamakta kullanılan tahta oluklar: Abara
  170- Tarlada saban izi: Abara
  171- Tarlakuşu,toygar: Turgay
  172- Tarlalarda sele karşı taştan yapılmış set: Örü
  173- Tarlanın saban iziyle ayrılan parçalarından her biri,evlek: Anavul
  174- Tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen ağaçtan yapılmış araç: Tapan
  175- Tarsus yakınlarında dinlence yeri olarak kullanılan ünlü yayla: Namrun
  176- Tartışma,çekişme,münakaşa etme: Cedel
  177- Tarz,cins,çığır: Janr
  178- Tarz,şekil: Minval
  179- Tarz: Stil
  180- Tasarı. : Layiha
  181- Tasarım: Dizayn
  182- Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendisini Tanrıya adamış kimse,sofi: Mutasavvıf
  183- Tasavvuf ve tekke müziğinde bir form: Savt
  184- Tasavvufta,Allah’ın maddesel ve bedensel kuluyla birleşerek tekleşmesi: Hulul
  185- Tasavvufta,kalbin sezgi yoluyla elde ettiği duyu üstü bilgi: Marifet
  186- Tasım mantığında, bir önermenin anlamı: Vekton
  187- Taslak : Eskiz
  188- Tasvir: Betim
  189- Taş bilimi: Litoloji
  190- Taş devrinin son çağı ile ilgili: Neolitik
  191- Taş dibek: Soku
  192- Taş kırıntısı: Mıcır
  193- Taş kırmakta kullanılan büyük çekiç: Valyos: Balyoz
  194- Taş levreği: Minakop
  195- Taş pamuğu,kaya lifi: Asbest
  196- Taş silindir . : Loğ
  197- Taş ve tunçtan yaptığı soyut ama organik biçimli yapıtlarıyla XX. Yüzyılın önde gelen sanatçılarından biri olan ünlü İngiliz heykeltıraş: Henri Moore
  198- Taş veya ağaçtan yapılmış büyük havan: Dibek
  199- Taş veya mermerden oyma mezar: Lahit
  200- Taş veya tuğladan yapılmış olan: Kagir
  201- Taş ya da sıva yüzeyini taraklamaya,yumuşak taşları yontmaya yarayan bir tür taşçı çekici: Dişengi
  202- Taş yontmaya yarayan alet,taşçı kalemi: Minkar
  203- Taş: Seng
  204- Taşa veya duvara delik açmak için kullanılan uzun,ağır ve bir ucu sivri demir: Küskü
  205- Taşçı,taş ustası: Haccar
  206- Taşınabilir yatak: Sedye
  207- Taşınır tahta perde: Paravan
  208- Taşınır ya da taşınmaz bir malın belirli bir süre sonunda tek taraflı bir satış vaadiyle kiraya verilmesi: Leasing
  209- Taşınmaz malların aşınmalarına karşılık olarak yıllık kardan ayrılan belirli pay: Amortisman
  210- Taşıtlara yolun açık veya kapalı olduğunu göstermek üzere renkli levhalar ya da ışıklarla işaret veren dikme: Semator
  211- Taşıtlarda lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü: Jant
  212- Taşıtlarda yükün yükseklik ölçüsü: Gabari
  213- Taşıyan, yüklü: Hamil
  214- Taşıyıcı ahşap direkler üzerine çakılan çıtalar ya da kamışlar üzerine sıva vurularak yapılan duvar ya da tavan: Bağdadi
  215- Taşizm’ de denilen soyut resim anlayışı: Lekecilik
  216- Taşlama, iğneli söz: Tariz
  217- Taşların yapısını inceleyen bilim: Litoloji
  218- Taşların yüzlerini düzlemede kullanılan çekiç: Bucarda
  219- Taşlayarak idam cezası: Recim
  220- Taşlı tarla: Leçe
  221- Taşlı,çakıllı yol: Naldöken
  222- Taşlık yer, çıplak tepe: Çal
  223- Taştan yapılmış kemerli büyük köprü: Kantara
  224- Tatar hanlarına verilen unvan: Altan
  225- Tatar mutfağına özgü,kuşbaşı et ve pirinçle hazırlanan bir tür börek: Köbete
  226- Tatlı su ıstakozu: Kerevit
  227- Tatlı su kefali: Kepenez
  228- Tatlı su levreği: Perki
  229- Tatlı sularda yaşayan bir tür gelincik balığı : Lota
  230- Tatlı sülümen: Kalomel
  231- Tatlı ve pasta yapımında kullanılan bir tür krem peynir: Labne
  232- Tatlı ve sulu bir şeftali cinsi: Hale
  233- Tatlı,tuzlu,ekşi ve acı tatları dışında kalan beşinci tat: Umami
  234- Tatsız tuzsuz yiyecekler için kullanılan söz. Çürük yumurta gibi kokan: Sası
  235- Tatsız ve çok konuşan,geveze: Zevzek
  236- Tavan resmi: Pano
  237- Tavan tahtalarının arasına çakılan ince çıta: Şişe:Şüşe
  238- Tavana yerleştirilen elektrik armatürü: Plafoniye
  239- Tavanla çatıyı ayıran boşluk: Bosu
  240- Tavla oyununda pul dizilen yer: Kapı
  241- Tavlada beş: Penç
  242- Tavlada dört sayısı: Cihar
  243- Tavlada üç sayısı: Se
  244- Tavşan kulağı,siklamen: Buhuru Meryem
  245- Tavşan vebası,avcı hastalığı gibi adlar da verilen ve kenelerle bulaşan bir hastalık: Tülaremi
  246- Tavşan yavrusu: Çişik
  247- Tavuğun göğüs etiyle hazırlanan ve pişmiş hamurla yenen bir tür çorba: Arabaşı
  248- Tavuğun istenilen yere yumurtlamasını sağlamak için kullanılan beyaz taş: Fol
  249- Tavuk ayağındaki uzantı: Mahmuz
  250- Tavuk eti,patlıcan ve pirinçle yapılan bir yemek: Çevirme
  251- Tavuk eti,sarımsak ve ekmekle yapılan bir çeşit pilav: Sengeser
  252- Tavuk etiyle hazırlanan bir tür yemek: Kievski
  253- Tavuk için kuluçka: Loga
  254- Tavuk kümesi: Pin
  255- Tavuk yada dana etiyle yapılan bir tür yemek: Şnitzel
  256- Tavuk,balık,dana ve kuzu etlerinin kemiklerinin çıkartılarak dilimlere ayrılması: Fileto
  257- Tavuk,et yada balığı ızgarada pişirerek yapılan bir Japon yemeği: Teriyaki
  258- Tavukbalığı: Mezgit
  259- Tavukçulukta bir yumurta ırkı: Minorka
  260- Tavukların yumurtlaması için hazırlanmış yer: Folluk
  261- Tayfa yamağı: Miço
  262- Tayfı kırmızıya doğru şiddetli bir kayma gösteren,yıldız görünümlü ve ışınım gücü çok yüksek gök cismi: Kuazar
  263- Tayland’ın eski adı: Siyam
  264- Tayland’ın para birimi: Baht
  265- Taze bitkileri kıydıktan sonra,laktik mayalanmadan yararlanmak üzere bir siloya doldurarak yada yığın haline getirerek koruma ve saklama yöntemi: Silaj
  266- Taze soğan ve etle yapılan bir yemek: Şiveydiz
  267- Taze soğan ve marulla pişirilmiş kuzu eti yemeği: Kapama
  268- Taze tarhana: Ovmaç
  269- Taze tüketilen bir kekik çeşidi: Zahter
  270- Tazelik, sevinç: Nüzhet
  271- Tebeşir: Girit Taşı
  272- Tecrübeli oyuncu: Veteran
  273- Tecrübeli,usta: Eke
  274- Tecrübeye dayanan: Ampirik
  275- Tedirgin: Bizar
  276- Tefarik otu da denilen,kokulu ve esanslı bir yağ elde edilen otsu bir bitki: Paçuli
  277- Tefecilik. Bir malı çok fazla karla satma: Murabaha
  278- Teğmen: Mülazım
  279- Tehlike durumu,imdat,yardım: Car
  280- Tehlike durumu: Car
  281- Tehlike sınırı: Rubikon
  282- Tehlikeli durum: Varta
  283- Tehlikeli son: Vehamet
  284- Tehlikesiz salgı bezi uru: Adenom
  285- Tek yada çok hücreden oluşan , vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku: Epitelyum
  286- Tek at koşularak çekilen, üzeri kapalı, yanları açık bir tür araba: Paraşol
  287- Tek başına oynanan bir iskambil oyunu: Soliter
  288- Tek biçim: Standart
  289- Tek bir hücre veya organizmadan eşeysiz üreme yoluyla türetilmiş,genetik yapıları birbirinin tıpatıp aynı hücre veya organizmalar topluluğu: Klon
  290- Tek bir mekanda geçen TV komedi dizilerine verilen ad: Sitcom
  291- Tek deste kağıtla oynanan bir iskambil oyunu: Pinaki
  292- Tek düze,monoton: Yeknesak
  293- Tek eşlilik: Monogami
  294- Tek hörgüçlü deve: Hecin
  295- Tek kağıt tabaka üzerine basılan 16 sayfalık kırılmış kitap parçası: Forma
  296- Tek kişilik halk oyunu. : Almadere
  297- Tek kişilik iskambil oyunu: Pasyans
  298- Tek kişilik ve yelkenli yarış teknesi: Finn
  299- Tek kurşun atan bir çeşit tüfek: Martin
  300- Tek odalı daire: Stüdyo
  301- Tek parça deri veya uzun esnek bir değneğin ucuna sırım bağlanarak yapılmış vurma aracı: Kırbaç
  302- Tek parça hayvan postundan yapılan ceket. : Gocuk
  303- Tek parçadan oluşan bir kadın giysisi türü: Fistan
  304- Tek sıra elmastan ya da inciden gerdanlık: Akarsu
  305- Tek tanrıcılık: Monoteizm
  306- Tek tek resimleri ya da hareketsiz resimleri gösterim sırasında hareket duygusu verebilecek biçimde düzenleme ve filme aktarma işi: Animasyon
  307- Tek tohumluk kuru meyve: Aken
  308- Tek tük ağaç bulunan kayalık. : Ger
  309- Tek ve belirli bir yıldız. : Kevkep
  310- Tek veya çok hücreden oluşan,vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku: Epitel:Epitelyum
  311- Tek,eşi benzeri olmayan: Ferit
  312- Tek,eşsiz,biricik: Yekta
  313- Tek,eşsiz: Yekta
  314- Tekçilik: Monizm
  315- Tekel idaresine eskiden verilen ad: Reji
  316- Tekelci sermaye piyasasında,bir takım ticaret,üretim kuruluşlarının,genellikle kazanma veya başka kuruluşlara karşı tutunabilme gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği: Kartel
  317- Tekelci sermayedarlığa dayalı ortaklıklar birliği: Tröst
  318- Teker biçiminde yassı nesne: Ağırsak
  319- Tekerleğin çıkmaması için at arabasının dingiline takılan demir bilezik: Katalak
  320- Tekerlek biçiminde,sarı renkte,kaşara benzeyen bir tür peynir: Kaşkaval
  321- Tekerlek biçimindeki kaşar peyniri: Dalak
  322- Tekerlekli Alman motosikleti: Trike
  323- Tekerlekli araçlarda lastiği tutan çember biçimindeki parçalardan her biri: İspit
  324- Tekerlekli ayakkabı: Paten
  325- Tekir cinsinden bir balık: Şendere
  326- Tekirdağ’ın bir ilçesi: Saray
  327- Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kumsalıyla ünlü turistik bir yöre: Kastro
  328- Tekke edebiyatı şiir türlerinden biri: Nefes
  329- Tekke edebiyatında,insanın Tanrıdan çıkıp tekrar Tanrıya döneceğini işleyen şiir türü: Devriye
  330- Tekkelerde ayini yöneten kimse: Pişkadem
  331- Tekli: Single
  332- Tekne ziftleme. : Kalafat
  333- Teknecik de denilen,sarı çiçekli ve otsu bir bitki: Çevrince
  334- Teknelerde hamuru kazımaya yarayan araç: Isıran
  335- Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, geniş ağızlı balık ağı: Trol
  336- Teknenin kıyıya yanaşması: Aborda
  337- Tekstilde,çözgüsünde organze,atkısında pamuk ipliği kullanılan dokuma: Gloria
  338- Tekstilde,rezerve baskıyla elde edilen bir süsleme yöntemi ve bu yöntemle elde edilen dokuma: İkat
  339- Tektonik çukur: Graben
  340- Tel durumundaki gümüşü,altını örerek veya bir şey üzerine kakarak yapılan iş: Telkari
  341- Tel,kurşun boru gibi uzun ve bükülebilir şeylerin halka biçiminde sarılmasıyla yapılan bağ: Kangal
  342- Telemaque adlı eserinde kralların sınırsız gücüne karşı çıkan Fransız yazar ve rahip: Fenelon
  343- Telgraf alfabesi: Mors
  344- Telgraf işaretlerini göndermek için,bir devredeki akımı kesmekte veya yeniden vermekte kullanılan araç: Maniple
  345- Telkin yolu ile uyutmak: İpnotizma
  346- Telleri gerilerek yada tellerine vurularak çalınan,sapsız bir çalgı türü: Kithara
  347- Tellerine iki küçük tokmakla vurularak çalınan bir çalgı türü: Santur
  348- Telli balıkçıl: Okar
  349- Telli bir Azeri çalgısı: Tar
  350- Telli bir bürümcük cinsi: Şip
  351- Telli çalgılarda teli germeye yarayan burgu: Kulak
  352- Telli çalgılarda telleri yüksekte tutan tahta köprücük: Eşik
  353- Telli çalgıları çalmaya yarayan alet: Pena
  354- Tellür’ün simgesi: Te
  355- Telsiz erişim protokolü.Cep telefonu abonelerinin sınırlı bir kanaldan internete erişimlerini sağlayan protokol: Wap(Wireless Acces Protocol)
  356- Tembel,gayretsiz: Kehel
  357- Tembelce: Kahilane
  358- Temel ağırlık birimi: Gram
  359- Temel ile zemin arasındaki yükseklik: Kot
  360- Temel maddesi baharat katılmış domates olan bir tür sos: Ketçap
  361- Temel maddesi çift klorlu etil sülfür olan savaş gazı: İperit
  362- Temel maddesi poliamit reçinesi olan dayanıklı ve esnek madde: Naylon
  363- Temel niteliğinde olan: Asal : Esasi
  364- Temel önerme: Aksiyom
  365- Temel Reis olarak tanıdığımız çizgi film kahramanının orijinal adı: Popeye
  366- Temel: Baz
  367- Temeli taklide dayanan sözsüz oyun: Mim
  368- Temiz iş kağıdı: Bonservis
  369- Temiz kalpli: Oğuz
  370- Temiz, iffetli: Akman
  371- Temiz, namuslu anlamında yerel sözcük: Arca
  372- Temiz,namuslu: Sili
  373- Temiz,temiz ahlaklı: Nezih
  374- Temizlenmiş arpayı sütle pişirerek yapılan Polonya ve Rus yemeği: Kaşa
  375- Temizlik işlerinde kullanılan bir cins toprak: Arina
  376- Temizlik,arılık: Saffet
  377- Temriye denilen deri hastalığının halk arasındaki adı: Temre
  378- Ten üzerine giyilen ince kadın fanilası: Kaşkorse
  379- Tende kızartı,kaşınma,sulanma,kabuk bağlama vs doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı,egzama: Mayasıl
  380- Teneşir, sedir, peyke: Kerevet
  381- Teneşir: Salacak
  382- Tenis ve golfde,topa yanlamasına vurulan darbe: Slice
  383- Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun: Badminton
  384- Teniste hızlı, iyi, karşılanamayan servis atışı: Ace
  385- Teniste topun çizdiği yol.Topu rakibin arkasına düşürmeyi amaçlayan vuruş: Lob
  386- Tenktonik çukur: Graben
  387- Teori. : Kuram
  388- Tepeli tavuk da denilen ve Güney Amerika’da yaşayan bir kuş: Hoazin
  389- Tepelikli bir papağan: Kakadu
  390- Tepesi dar,kenarları geniş,kulak hizasına değin uzanan basık bir fes türü. : Aziziye
  391- Tepesi devrik ve ucu püsküllü başlık: Üsküf
  392- Tepki,reaksiyon: Aksülamel
  393- Tepkili uçak: Jet
  394- Ter: Arak
  395- Teras,sundurma: Eyvan
  396- Teratoloji: Acaibat
  397- Terazi gözü: Kefe
  398- Terazi yapıp satan kimse: Vezneci
  399- Terazi: Mizan
  400- Teraziyi denklemek için hafif gelen gelen kefeye konulan ağırlık: Abra
  401- Terbiyum’un simgesi: Tb
  402- Tercüman: Dilmaç
  403- Tercüman: Dragoman
  404- Terementi ağacının tohumu: Meneviş
  405- Tergal adı da verilen,sentetik iplikle dokunmuş kumaş türü: Terilen
  406- Terim: Istılah
  407- Terkedilmiş,kullanılmayan: Metruk
  408- Terlemekten ya da sıcaktan vücutta görülen pembe kabartılar: İsilik
  409- Termodinamik sıcaklık temel birimi: Kelvin
  410- Termofor. : Buyot
  411- Termostat: Isıdenetir
  412- Ters anlamlı kelimelere verilen ad: Antonim
  413- Ters, aksi: Pahal
  414- Tersinden de aynı şekilde okunan sözcük yada tümce (pay ederek iki kerede yap örneğinde olduğu gibi ) : Palindrom
  415- Tersinden okununca aynı anlamı veren söz: Anakiklik
  416- Terzilerin patron çıkarmak için kullandıkları bir tür saydam kağıt: Mulaj
  417- Terzilikte ölçü almak için kullanılan,genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre: Mezura
  418- Terzilikte yırtmaç anlamında kullanılan sözcük: Apertura
  419- Terzilikte yırtmaç: Apertüra
  420- Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim vermesi işi,kesim: Fason
  421- Tesadüf: Rast
  422- Tesbihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça: İmame
  423- Tesir etmek: Etkimek
  424- Testi: Sebu
  425- Tevşih: Akrostiş
  426- Teyze,dayı,hala yada amcanın kız çocuğu: Kuzin
  427- Tez canlı,içi tez,ivecen: Acul
  428- Tezat: Antagonizma
  429- Tezhipçilerin altını dövmeleri sırasında tirşenin kenarlarından dışarı taşan parçalara verilen ad: Ramad
  430- Thomas Hobbes’un,”İnsan insanın kurdudur” sözünün de yer aldığı ünlü siyasetbilim yapıtı: Leviathan
  431- Tıbbın sindirim sistemi hastalıklarını inceleyen dalı: Gastroentoroloji
  432- Tığ: Biz
  433- Tımar: Zeamet
  434- Tınlama: Tanin
  435- Tıp dilinde “dış gebelik” anlamında kullanılan sözcük: Ep
  436- Tıp dilinde akciğer veremine verilen ad: Ftizi
  437- Tıp dilinde bel soğukluğu hastalığına verilen ad: Gonore
  438- Tıp dilinde bere ,morarma,çürük anlamında kullanılan söz: Ekimoz
  439- Tıp dilinde bir ilacın ağızdan alınacağını belirten terim: Peros
  440- Tıp dilinde can çekişmeye verilen ad: Agoni
  441- Tıp dilinde derinin kanlanmasına verilen ad: Eritem
  442- Tıp dilinde ergenlik, buluğ anlamında kullanılan sözcük: Adolesan
  443- Tıp dilinde felçli anlamında kullanılan sözcük: Paralitik
  444- Tıp dilinde idrar salgısının azalmasına verilen ad: Anuri
  445- Tıp dilinde ishal. : Diyare
  446- Tıp dilinde kalp atışının hızlanmasına verilen ad: Taşikardi
  447- Tıp dilinde kulak akıntısına verilen ad: Otore
  448- Tıp dilinde sarılık hastalığına verilen ad: İkter
  449- Tıp dilinde,nedeni bilinmeyen hastalıklar için kullanılan sözcük: Esansiyel
  450- Tıp’ ta delidana hastalığının kısa yazılışı. : Bse
  451- Tıp’ta kuvvetsizlik: Adinami
  452- Tıpkıbasım: Faksimile
  453- Tıpta bir çok sözcüğün bileşimine giren ve lif,sinir anlamı veren önek: Nör
  454- Tıpta iştahsızlık: Anoreksi
  455- Tıpta tüm beslenme işlevlerinin ağır biçimde bozulması ve zayıflaması: Kaşeksi
  456- Tıpta yapraklarından yararlanılan bir bitki,melisa: Oğulotu
  457- Tıpta yeniden oluşan doku: Neoplazma
  458- Tıpta,bir organı su vererek yıkayıp temizleme: Lavaj
  459- Tıraş etme,kazıma: Yülüme
  460- Tıraşlı başlarını güneş ışınlarından ve gözlerini günaha sokacak nesneleri görmekten korumak için Buda rahiplerinin taşıdıkları palmiye yaprağından yapılmış büyük yelpaze: Talapat
  461- Tırmanıcı balık: Anabas
  462- Tırnak kemirme hastalığı: Onikofaji
  463- Tırnak keratini: Onikin
  464- Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde: Keratin
  465- Tırnak: Cırnak
  466- Tırpana balığı. Yan kanatları vücuduna yapışık,uzun kuyruklu,iri bir balık: Rina
  467- Tibet antilobu: Kiru
  468- Tibet Budizminde,ölen bilge bir kişinin ruhunun girdiğine inanılan çocuklara verilen ad: Tulku
  469- Tibet köylülerinin temel besinini oluşturan arpa unu: Tsampa
  470- Tibet öküzü: Yak
  471- Tibet ve Keşmir’de hircus türü keçinin tüyleriyle dokunan ve özellikle şal yapımında kullanılan çok yumuşak bir dokuma: Paşmina
  472- Tibet’in merkezi olan kent. : Lhasa
  473- Tibet’in yerel dini: Bon
  474- Tibetlilerin alfabelerine verdikleri ad: Dbuçan
  475- Ticaret eşyası taşımakta kullanılan , 10-15 tonluk , üçgen biçiminde yelkeni olan ticaret gemisi: Salapurya
  476- Ticaret gemilerinde tayfaların başı: Lostromo
  477- Ticaret gemisi sahibi: Armatör
  478- Ticaret mallarını saklamak için rıhtımda yapılan büyük depo: Dok
  479- Ticaret: Tecim
  480- Ticarette geciktirilmiş ödemeler için kullanılan sözcük: Ariyere
  481- Ticarette tasfiye: Likidasyon
  482- Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı: Kapa
  483- Ticari mallara konulan ve elektronik olarak okunabilen,çubuklar biçimindeki simge: Barkod
  484- Ticari malların geçici olarak konulduğu yer: Sundurma
  485- Ticari senetlerde,ödemeden sorumlu olanların ödememesi halinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence. : Aval
  486- Tifo aşısı: Tab
  487- Tifo gibi bazı hastalıklara eşlik eden kas zayıflığı: Adinomi
  488- Tifo’ya neden olan basile verilen ad: Ebert
  489- Tiftik keçisi kılından yapılan örgü yünü Tiftik keçisinin ince,yumuşak,parlak yünü: Moher
  490- Tiftik keçisinin yünü: Moher
  491- Tiftikten yapılan bir cins ince kumaş: Şali
  492- Tifüs hastalığına verilen bir ad: Lekeli Humma
  493- Tilki, samur, tavşan gibi hayvanların karın taraflarından elde edilen kürk: Nafe
  494- Tilkinin ense postu kürkü: Cılkava
  495- Timur’un torunu ve Şahruh’un oğlu olup 1409-1449 yılları arasında Semerkant hükümdarı olarak bilimin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuş, özellikle astronomi ve matematik alanlarında değerli eserler yazmış ünlü bilgin ve hükümdar: Uluğbey
  496- Tipo baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma olarak bir kompozisyon yada resim kopya edilmiş madeni levha: Klişe
  497- Tire ve Ödemiş ilçelerine özgü bir tür bilye oyunu: Lek
  498- Tirfil’de denilen bir tür yabani yonca: Korugan
  499- Tiroit bezinin bulaşma dışında bir nedenle iltihaplanması hastalığı: Haşimoto
  500- Tiroit bezinin büyümesi hastalığı: Guatr
  501- Tirsi balığı: Alosa
  502- Titrek, titreyen. : Lerzan
  503- Titreme korkusu: Tremofobi
  504- Titreme, ürperme: Raşe
  505- Titreme,titreyiş: Lerze
  506- Titrer gibi dalgalanan ince kumaş: Tiriltiril
  507- Titreştirilince ana seslerden b,irini veren,U biçiminde,küçük bir çelik araç: Diyapazon
  508- Tiyatro niteliği taşıyan radyo ya da televizyon yayını: Drama
  509- Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Haraç-Mezat,Evrende Ellerimiz gibi şiir kitaplarıyla da tanınmış şair ve oyuncumuz: Suat Taşer
  510- Tiyatro oyunları yazma sanatı: Dramaturgiramaturji
  511- Tiyatro sahnesinde dekorların hareket edebilmesi için yapılmış parmaklıklı tavan: Sofita
  512- Tiyatro sahnesine ilk çıkan Müslüman Türk kadını: Afife Jale
  513- Tiyatro ve sinemada teknik ustalıkla yapılan hile: Trük
  514- Tiyatro yönetmenliği ve oyunculuğunun yanı sıra “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyunuyla da tanınmış yazarımız: Sermet Çağan (1929-1970)
  515- Tiyatro,sinema gibi yerlerde,sahnenin bulunduğu ilk kata ve burada bulunan koltuklara verilen ad: Parter
  516- Tiyatro’da sahnenin gerisinde ve yanlarında bulunan bölüm: Kulis
  517- Tiyatroda oyuncunun rol arkadaşının duyamayacağı şekilde seyirciye doğru yaptığı konuşma: Apar
  518- Tiyatroda karşılıklı konuşma sırasında bir oyuncunun rol arkadaşının sorularına ya da sözlerine verdiği karşılık: Replik
  519- Tiyatroda oyunun oynandığı sahneye verilen ad: Skene
  520- Tiyatroda sahne önüne rastlayan loca: Avansen
  521- Tiyatroda sahne: Şano
  522- Tiyatroda sahneye çıkma sırası gelen kişileri uyarmakla görevli kimse: Kondüvit
  523- Tiyatrolarda oyunu alkışlamak için parayla tutulan kimse: Klakör
  524- Tiyatroya uygulanan masal: Feeri
  525- Togo’nun başkenti: Lome
  526- Tohum için ayrılmış tahıl,tohum: Bider
  527- Tohum yaprağı: Çenek
  528- Tohum,döl: Embriyon
  529- Tohumda embriyonu kaplayan etli bölüm: Çenek
  530- Tohumla saksıda ve tarlada üretilebilen bir süs bitkisi,güneş topu: Acemlalesi
  531- Tohumları kırmızı bibere benzeyen bir bitki,çemen otu: Poy
  532- Tohumlarından elde edilen yağ,yapay kauçuk yapımında kullanılan bir bitki: Kolza
  533- Tohumlarından kandil yağı, çiçeklerinden sarı boya çıkarılan otsu bir bitki: Rezede
  534- Tohumlarından sabunculukta kullanılan bir yağ elde edilen ve Asya’da yetişen bir ağaç: Basya
  535- Tohumluk küçük soğan,arpacık soğan: İskelen
  536- Tohumu kuş yemi olarak kullanılan kimi bitkilerin cins adı: Farekulağı
  537- Tohumu örten kabuk: Çenet
  538- Tohumu serperek,saçarak ekmek: Çilemek
  539- Tok ve kalın ses: Davudi
  540- Tokaç,raket: Vuraç
  541- Tokat yöresinde yetişen bir tütün cinsi: Erek
  542- Tokat yöresine özgü bir halk oyunu: Anakuru
  543- Tokat’ın Pazar ilçesinde,sarkıt ve dikitleriyle ünlü bir mağara: Ballıca
  544- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bir göl: Zinav
  545- Tokat’ta yetişen ve kaliteli bir şarap elde edilen beyaz üzüm çeşidi: Narince
  546- Tokmaklarla çalınan bir Afrika çalgısı: Balafon
  547- Tokyo kentinin eski adı. : Edo
  548- Tombala kartı: Kartela
  549- Tombalaya benzer bir oyun: Bingo
  550- Tombul fındık grubundan standart standart bir fındık çeşidi: Foşa
  551- Tombul, iri yapılı: Toraman
  552- Ton balığının diğer adı: Orkinos
  553- Top yapımının bilinmediği çağlarda,kale kuşatmalarında,ağır taş gülle fırlatmakta kullanılan basit bir savaş aracı: Mancınık
  554- Top yuvarlaktır örneğinde olduğu gibi,aynı düşünceyi değişik terimlerle tekrarlamaya dayanan üslup kusuru yada oyunu: Totoloji
  555- Topal, aksak. : Leng
  556- Topallık, aksayarak yürüme. : Arecan
  557- Topla birlikte koşma anlamında spor terimi: Dripling
  558- Toplam olarak: Ceman
  559- Toplam yöntemiyle tek parça bakır kap yapımında kullanılan bir tür bakırcı çekici: Nari
  560- Toplama,toplanma: Cem
  561- Toplanma, birleşim: İnikat
  562- Toplantı yeri: Mahfil
  563- Toplar damar: Verit
  564- Toplardamar genişlemesi: Varis
  565- Toplardamarlarda iç zar iltihabı: Filibit:Flebit
  566- Toplu geziler için yapılmış büyük otobüs: Otokar
  567- Topluluk,camia: Zümre
  568- Topluluk: Cumhur
  569- Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik,iyileştirme,devrim,reform: İnkılap
  570- Toplum hekimliği: Medikososyal
  571- Toplum için ayrılmış geniş alan: Plaza
  572- Toplum içindeki davranışlarda izlenecek yol: Etiket
  573- Toplum yaşayışından uzaklaşarak tek başına yaşama: Uzlet
  574- Toplumda yada bireyde,ölçü ve değerlerin çökmesi yada amaç ve ülkü yoksunluğu sonucunda oluşan dengesizlik durumu: Anomi
  575- Toplumsal bir olgu olarak suçu ve suçluluğu inceleyen bilim: Kriminoloji
  576- Toplumsal gerçekleri konu alan “Fatma’nın Günahı”, “Buhran Gecesi” “Ankara Mahpusu”, “Fosforlu Cevriye” gibi romanlarıyla tanınmış kadın yazarımız : Suat Derviş
  577- Toplumsal hareketin ancak işçilerin önderliğiyle yürütülebileceğini savunan öğret: Uvriyerizm
  578- Toplumsallaştırma: Sosyalizasyon
  579- Toplumun alt kesimlerinden gelen ve yaşadığı serüvenler sırasında toplumun kurulu düzenini eleştirme fırsatı bulan bir kahramanın öyküsünü anlatan yapıtlara verilen ad: Pikaresk
  580- Toprağa açılmış ya da ağaca oyulmuş deliklerin bulunduğu bir yolda söz konusu deliklere tohumlar yerleştirme ya da bu deliklerden tohumlar veya taşlar almaya dayanan Afrika oyunu: Avele
  581- Toprağa sokulan bir dalla bitkilerin çoğaltılması yöntemi: Çelikleme
  582- Toprağı alt üst etmekte kullanılan tarım aracı: Kültivatör
  583- Toprağı derince kazarak altını üstüne getirmek. : Kirizma:Karizma
  584- Toprağı kazıp siper yapmak: Oramak
  585- Toprağı kazma,kazı: Hafriyat
  586- Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan: Çift
  587- Toprağın nemi: Öl arbız
  588- Toprağın suyunu çekerek yerin bataklık duruma gelmesini önleyen bir ağaç: Okaliptüs
  589- Toprağın torpak,ispirtonun istirpo biçiminde telaffuzunda olduğu gibi,bir sözcük içindeki seslerin yer değiştirmesi olayına dilbilgisinde verilen ad: Metatez
  590- Toprağın üstünde meydana gelen çorak kat: Bor
  591- Toprak altında kaldıktan sonra uçucu bileşenlerini yitirerek ve kimyasal değişime uğrayarak kararlı bir yapı kazanan fosil ağaç reçinesi: Kehribar
  592- Toprak Aşınması. : Erozyon
  593- Toprak damları sıkıştırmakta kullanılan silindir biçimli ağır taş: Yuvak
  594- Toprak evleri sıvamak için kireç yerine kullanılan bir tür toprak: Aktoprak
  595- Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat,alçı taşı: Jips
  596- Toprak içinde yumru biçiminde yetişen,yenilebilen bir bitki,yer mantarı,keme: Domalan
  597- Toprak kayması: Heyelan
  598- Toprak örtülü samanlık: Noda
  599- Toprak sürahi: Boduç
  600- Toprak tencere: Güveç
  601- Toprak üstündeki yükseklik: Seki
  602- Toprak ve kireçle karışık kırıntılar,yapı döküntüsü: Moloz
  603- Toprak veya çimentodan yapılmış kalın su borusu: Künk
  604- Toprak yığını,küçük tepe: Höyük
  605- Toprak, kum ve saman elemeye yarayan iri delikli kalbur : Abara
  606- Toprak: Turab
  607- Topraklarda bulunan ve suda çözünen organik bileşik: Krenik
  608- Toprakta fazla biriken suyun çeşitli yollarla boşaltılması: Drenaj
  609- Toprakta yaş,ıslaklık: Darbiz
  610- Toprakta,suda,canlılarda bulunan,çürüme,mayalanma yada hastalıklara yol açan,küresel,sindirimsi,kıvrık biçimde olan,bölünerek çoğalan,klorofilsiz,tek hücreli canlı: Bakteri
  611- Topraktan çıkıp büyüyen: Nabit
  612- Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası,çukur çanak: Üsküre
  613- Topraktan yapılmış küçük kulpsuz çömlek; Günlük gibi yakılarak tütsü olarak kullanılan şey: Üzlük
  614- Topraktan yapılmış tencere: Çömlek
  615- Toptan, götürü iş, yazılı anlaşma: Kesene
  616- Topu kısa aralıklarla veya yavaş yavaş vurarak ileri götürmek: Dripling
  617- Topu yakalamak amacıyla savunmadaki bir oyuncunun yatay olarak sıçraması: Plonjon
  618- Topuklu ayakkabı: İskarpin
  619- Topun gerisini kapayan kapak: Kama
  620- Topuz biçiminde yaprakları olan,yapraklarının üst yüzeyi,böcekleri yakalayan yapışkan tüylerle örtülü bitki: Drosera
  621- Torba biçiminde dikilmiş yorgan çarşafı: Nevresim
  622- Torbalı balık ağı: Trata
  623- Torbaya benzer, büyük gözlü balık ağı: Aponi
  624- Tornacılıkta,bir deliğin ağzını genişletmeye yarayan çelik aygıt: Freze
  625- Torpido,top ve denizaltılara karşı kullanılmak üzere silahlarla donatılmış,küçük,hızlı giden bir savaş gemisi türü,destroyer: Muhrip
  626- Torpidolardan oluşan filo: Filotilla
  627- Tortu,çökelti: Rüsup
  628- Torun,evlat: Hafid
  629- Torunlar,soy: Ahfat
  630- Toryum’un simgesi: Th
  631- Toy,acemi: Çaylak
  632- Toynaklı memelilerin bir çoğunun başında bulunan,sert maddeden oluşmuş uzantıya verilen ad: Boynuz
  633- Toz bulutu: Nak
  634- Toz emici alet: Aspiratör
  635- Toz fırtınası: Tozak
  636- Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini sağlayan araç: Nargile
  637- Töre bilimi,ahlak. Bir kimsenin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü. : Etik
  638- Töre,gelenek: Rasime
  639- Tören ve alaylarda padişahın, vezirin yanında yürüyen görevliler: Şatır
  640- Tören yapılan taş masa: Sunak
  641- Tören,merasim. Genellikle resmi yerlerde,resmi işlerde uyulması gereken kural,yol ve yöntemlerin tümü: Seremoni
  642- Tövbe etme: İnabe
  643- Trabzon çayı,avcı üzümü,likapa gibi adlar da verilen ve Doğu Karadeniz’de yetişen bir meyve ağacı: Aronya
  644- Trabzon hurması da denilen tropikal bir meyve: Kaki
  645- Trabzon ilinde bir yayla. : Alaca – Alazlı - Aykarsa – Beşikdüzü (Şalpazarı) - Çaykara (Sultan Murat) – Düzköy (Haçka Obası) - Erikbeli – Figanoy -Gürgenağacı – Harmantepe - Hıdırnebi – Honofter - Lişer – Lisef – Kadırga – Kaldırım - Karadağ – Ken - Kirazlı - Kulindağı – Kusmer- Lapazan - Livayda - Maçka (Çakırgöl) – Mağara – Sazalanı - Sisdağı – Sizdağı - Şıkkıranı – Sinlice – Taşköprü
  646- Trabzon ve Rize yöresinde karabatak denilen deniz kuşuna verilen ad: Kukarma
  647- Trabzon ve Rize yöresinde mezgit balığına verilen ad: Laho
  648- Trabzon yöresinde dokunan ve daha çok peştamal olarak kullanılan bir tür dokuma: Keşan
  649- Trabzon yöresine özgü bir halk oyunu: Sıksara
  650- Trabzon yöresine özgü bir tür pide: Cumur
  651- Trabzon yöresine özgü bir tür un çorbası: Tirma
  652- Trabzon yöresine özgü, dana eti ve mısır unuyla yapılan bir tür köfte: Hırtlama
  653- Trabzon yöresine özgü,genellikle yılbaşı günü doğaçlama oynanan köy seyirlik oyunlarının adı: Momoyer
  654- Trabzon yöresine özgü,taze mısır ekmeği ve peynirle yapılan bir çeşit yemek: Cumur
  655- Trabzon’da dokunan ve daha çok peştamal olarak kullanılan bir tür dokuma: Keşan
  656- Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir göl: Sera
  657- Trabzon’un Çaykara ilçesinde,1989’da tabiat parkı kapsamına da alınan,doğal güzelliğiyle tanınmış göl: Uzungöl
  658- Trabzon’un Çaykara ilçesine özgü bir halkoyunu: Vaybeni
  659- Trabzon’un Maçka ilçesinde bir yayla: Şolma
  660- Trabzon’un Maçka ilçesinde,Sumela Manastırını barındıran ve ulusal park kapsamına alınan vadi: Altındere
  661- Trabzon’un Sürmene ilçesine özgü, ekşi ve biberimsi bir tadı olan peynir cinsi: Aho
  662- Trafik: Seyrüsefer
  663- Trajedi ile komedi arasında yer alan sahne yapıtı: Dram
  664- Trajedinin seyircide uyandırdığı arınma duygusu: Katarsis
  665- Traktör veya kamyonlara,daha çok yük taşımalarını sağlamak için takılan araba: Treyler
  666- Trakya ve Marmara bölgesinde oynanan bir halk oyunu yada bu oyunun müziği: Karşılama
  667- Trakya yöresinde,aynı adlı türkü eşliğinde kadın erkek birlikte oynanan halay türü bir halk oyunu: Hanımayşe
  668- Tramvay sürücüsü: Vatman
  669- Transilvanya’nın Osmanlılar dönemindeki adı: Erdel
  670- Tremolitin bozulmasından oluşan lifli,kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral: Asbest
  671- Tren istasyonlarında tren yolu boyunca uzanan,inilip binilen yüksekçe döşeme: Peron
  672- Tren raylarının altına konulan kırma taş: Balast
  673- Tren vagonlarını çeken,tekerlekli,buharlı,elektrikli,termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine: Lokomotif
  674- Triko eşyaların yakasını yapmada kullanılan makine: Remayöz
  675- Tropik bölgelerde yetişen,bazı erguvangillerden çıkarılan ve cila yapımında kullanılan bir çeşit reçine: Kopal
  676- Tropik ve ılıman bölge denizlerinde yaşayan bir balık: Müren
  677- Tropikal bölgelerde yetişen ve nişastaca zengin yumru kökleri yiyecek olarak kullanılan bitki: Yam
  678- Tropikal bölgelerde yetişen ve yapraklarından değerli bir tekstil elyafı elde edilen bitki: Sisal
  679- Tropikal Afrika’da (Gabon) yetişen ve daha çok kaba dokulu,yarı sert ve yarı ağır,gri-pembe bir odun veren ağaç: Ozigo
  680- Tropikal Afrika’da yaşayan tavuğa benzer bir kuş: Tinamu
  681- Tropikal Afrika’da yaşayan ve göbekli domuz da denilen hayvan: Pekari
  682- Tropikal Afrika’da yetişen bir ağaç: Okan
  683- Tropikal Afrika’da yetişen çok sert ve dayanıklı odun olan bir ağaç: Azobe
  684- Tropikal Afrika’da yetişen ve açık damarlı,siyahımsı esmere dönüşen esmer renkte,daha çok kaba dokulu,sert ve ağır bir odun veren ağaç: Venge
  685- Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu doğramacılıkta marangozlukta kullanılan ağaca verilen ad: Ekaba
  686- Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. : Limbali
  687- Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu doğramacılıkta kullanılan bir ağaç: Bete
  688- Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu ince marangozlukta kullanılan bir ağaç: İdeva
  689- Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu kolay işlenen büyük bir ağaç: İroko
  690- Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu marangozlukta ve kaplamacılıkta kullanılan çok büyük ağaç: Makore
  691- Tropikal Afrika’da yetişen ve odunu mobilyacılıkta kullanılan bir ağaç: Eyong
  692- Tropikal Afrika’da yetişen ve Ohi de denilen ağaç: Ba
  693- Tropikal Afrika’da yetişen ve yumuşak odunu doğramacılıkta kullanılan değerli bir ağaç: Framire
  694- Tropikal Afrika’da yetişen ve yumuşak odunu marangozlukta kullanılan bir ağaç: Olon
  695- Tropikal Amerika ormanlarında yaşayan bazı etçil küçük memelilerin ortak adı: Olingo
  696- Tropikal Amerika’da yaşayan kimi hafif gagalı kuşların ortak adı: Tukan
  697- Tropikal Amerika’da yaşayan küçük bedenli akbaba: Urubi:Urubu
  698- Tropikal Amerika’da yaşayan küçük maymun cinsi: Aotes
  699- Tropikal Amerika’da yaşayan memeli bir hayvan: Koati
  700- Tropikal Amerika’da yaşayan siyah tüylü bir kuş: Ani
  701- Tropikal Amerika’da yaşayan,ağaçkakana benzer uzun kuyruklu bir kuş: Jakamar
  702- Tropikal Amerika’da yaşayan,eflatunla karışık gri ve esmer renkte,15 cm boyunda büyük gece kelebeği cinsi: Erebus
  703- Tropikal Amerika’da yetişen çok sert bir ağaç: Vera
  704- Tropikal Amerika’da yetişen ve ağırlığı 4,5 kiloyu bulan,üstü etli dikenlerle kaplı yeşil meyveleri sevilerek yenen bir ağaç: Guanabana
  705- Tropikal Amerika’da yetişen ve hura da denilen kerestelik bir ağaç: Asaku
  706- Tropikal Amerika’da,Meksika ile Uruguay arasındaki bataklıklarda yaşayan iri bedenli bazı kemirici hayvanların ortak adı: Paka
  707- Tropikal Amerika’nın ırmak ve göllerinde yaşayan keseli bir hayvan: Yapok
  708- Tropikal bir ağaç: Ramin
  709- Tropikal bölgelerde bulunan asalak olmayan guguk kuşu: Kukal
  710- Tropikal bölgelerde görülen ve frengiye çok benzeyen bir hastalık: Pian
  711- Tropikal bölgelerde yaşayan iri gagalı bir kuş: Boynuzgaga
  712- Tropikal bölgelerde yaşayan kimi kertenkelelerin ortak adı: Varan
  713- Tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç: Obeşe
  714- Tropikal bölgelerde yetişen ve nişastaca zengin yumru kökleri yiyecek olarak kullanılan bitki: Yam
  715- Tropikal bölgelerde yetişen ve yumruları besin olarak kullanılan bir bitki: Taro
  716- Tropikal bölgelerde yetişen,tüysü yapraklı ve sarı çiçekli büyük bir ağaç: Hıyarşembe
  717- Tropikal bölgelerdeki denizlerde kesiksiz esen bir takım rüzgarların adı: Alize
  718- Tropikal bölgelerdeki denizlerde,bütün yıl boyunca düzenli olarak esen bir takım rüzgarlara verilen ad: Alize
  719- Tropikal denizlerin az derin sularında yaşayan bir yengeç cinsi: Ranina
  720- Tropikal Güney Amerika’da yaşayan,avını sararak ve sıkarak öldüren yılan: Anakonda
  721- Truva antik kentinin tarihteki adlarından biri: İlion
  722- Truva savaşında rol oynamış kahramanın adı: Akamas
  723- Tuaregler de krala ya da reise verilen ad: Amenokal
  724- Tuba ailesinden nefesli bir çalgı: Suzafon
  725- Tugayla kolordu arasında yer alan birlik: Tümen
  726- Tuğla yada harçla örülmüş,alttan obruk,yarım silindir biçiminde tavan örtüsü : Tonoz
  727- Tuğlaların harçla doldurulup düzeltilen aralığı: Derz
  728- Tuluat tiyatrolarında şarkılı danslı gösteri: Kanto
  729- Tuluat tiyatrosu ve ortaoyununda güldürücü erkek oyuncu: Paskal
  730- Tuluat tiyatrosunda,ustalığını kanıtlamış güldürü sanatçılarına verilen san: Komikişehir
  731- Tulum: Tuluk
  732- Tulumpeyniri: Tomas
  733- Tumturaklı konuşma: Ayta
  734- Tuna nehrinde hafif savaş gemisi olarak veya yük v insan taşımakta kullanılan bir çeşit gemi: Nasad
  735- Tuna ırmağında kullanılan bir çeşit yolcu gemisi: Oransa
  736- Tunceli ilinin eski adı: Kalan
  737- Tunceli yöresine özgü, “sac sırımı” da denilen bir tür hamur yemeği: Sir
  738- Tunceli’nin Çemişkezek ilçesinin 10 km. doğusunda, Osmanlı dönemine ait ünlü cami: Ulukale
  739- Tunceli’ye özgü bir cins tulum peyniri: Şavak
  740- Tunç çağının sonlarıyla demir çağının başlarında merkezi kabaca Van gölü olmak üzere Doğu Anadolu’dan bu günkü Türkiye’nin Ermenistan ve İran sınırlarının doğusuna kadar uzanan bölgede yaşayan halk: Urartular
  741- Tunguzlar da denilen ve Kuzey Sibirya’da yaşayan halk: Evenkler
  742- Tunus kıyılarında kullanılan üç direkli yelkenli tekne: Çitiha
  743- Tunus’un plakası: Tn
  744- Turfanda zamanı: Meya
  745- Turku’nun İsveç’teki adı: Ab O
  746- Turna balığı büyüklüğünde eti lezzetli bir balık: Tinka:Tilka
  747- Turna türü: Karkara
  748- Turpgillerden şalgama benzeyen bir bitki: Alabaş
  749- Turpgillerden,yağlı tohumlu,tohumlarından elde edilen yağ yapay kauçuk yapımında kullanılan mevsimlik bitki: Kolza
  750- Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı: Incalız
  751- Turuncu etli bir kavun cinsi: Kantalup
  752- Turunç ile mandalinanın çaprazlanmasıyla elde edilmiş çok lezzetli bir mandalina cinsi: Klemantin
  753- Turunçgiller: Narenciye
  754- Turunçgillerden bir ağaç ve bu ağacın kabuklarından reçel yapılan ve esans çıkarılan meyvesi: Bergamot
  755- Turunçgillerden tadı acımsı bir meyve,greyfurt: Altıntop
  756- Tutak,sap: Kabza
  757- Tutam: Fiske
  758- Tutturgaç: . Ataş
  759- Tutuk dilli,pepe: Pepeme
  760- Tutuklanmış,tutuklu: Mevkuf
  761- Tutuklu: Mevkuf
  762- Tutulacak yer,tutak,sap: Kabza
  763- Tutulmuş,vurgun: Müptela
  764- Tutumlu: Muktesit
  765- Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar gibi romanlarıyla tanınmış yazarımız: Oğuz Atay
  766- Tuvalet anlamında kullanılan bir sözcük: Memişhane
  767- Tuz gölünün batısında bir göl: Tersakan
  768- Tuzak, kapan: Fak
  769- Tuzla terbiye edilmiş yeşil zeytin: Çekişte
  770- Tuzlalarda deniz suyu çekilen bölüm: Tava
  771- Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek: Kakaç
  772- Tuzlanmış ve deri tuluma bastırılmış peynir: Olaman
  773- Tuzlu ayranın kaynatılıp süzdürülmesiyle elde edilen çökelek peyniri: Peskütan
  774- Tuzlu eriyiklerin donma yasalarını inceleyen fizik kolu: Kriyaskopi
  775- Tuzlu hamurdan yapılan ince uzun çubuk,tuzlu çubuk: Batonsale
  776- Tuzlu,killi toprak: Geren
  777- Tuzsuz taze peynirden nişasta ve pirinç unu konarak yapılan bir helva: Höşmerim
  778- Tüberküloz tedavisinde kullanılan bir antibiyotik. : Kanamisin
  779- Tüccar: Bezirgan
  780- Tüfek,tabanca gibi ateşli silahlarda namlunun gerisinde bulunan ve nişan alırken arpacıkla birlikte göz ile hedef arasında aynı doğru üzerine getirilen kertik: Gez
  781- Tüketici fiyat endeksinin kısaltması: Tüfe
  782- Tüketici: Müstehlik
  783- Tüketiciyi korumak amacıyla,özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmi makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat: Narh
  784- Tükürükte bulunan ve nişastanın sindirilmesine yarayan enzim: Ptiyalin
  785- Tülbent ile patiska arası ince pamuklu bir bez: Mermerşahi
  786- Tüm Ortaçağ boyunca kullanılmış olan bir tılsım: Abraksas
  787- Tümden çıplak olarak açık havada yaşamayı savunan öğreti: Nüdizm
  788- Tümdengelim: Dedüksiyon
  789- Tümevarım. : Endüksiyon
  790- Tümör: Ur
  791- Tümü kapsayan, tümel: Külli
  792- Türbe.Aziz mezarı: Ravza
  793- Türemiş,üremiş,ayrılmış: Müştak
  794- Türetme,bileşim,aktarma yada başka yollardan dile yeni sokulan sözcük: Neolojizm
  795- Türk müziğinde bir makamı, kendi perdelerinden daha tiz yada pes perdelerde çalma işi: Şetaret
  796- Türk aşıklık geleneğinin ve aşık edebiyatının etkisiyle Anadolu’da ve Azerbaycan’da yetişen,Türkçe ve Ermenice şiirler söyleyen,öyküler anlatan Ermeni asıllı aşıklara verilen ad: Aşuk:Aşuğ
  797- Türk gölge oyununda Müslüman olmayan tiplemelere verilen ad: Zimmi:Zimni
  798- Türk halk edebiyatında çoban türküsü: Kayabaşı
  799- Türk Halk Müziğinde bağlama ailesinden çalgıların en küçük boylusu.Tezene ile çalınan iki yada üç telli halk sazı: Cura
  800- Türk halk müziğinde bir türkü türü: Uzunhava
  801- Türk Halk Müziğinde bir uzun hava türü: Maya
  802- Türk halk müziğinde bir uzun hava türü: Barak
  803- Türk Halk Müziğinde kullanılan cura, bulgari, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı: Tambura
  804- Türk halk müziğinde,ritimsiz uzun havaların karşıtı olarak ritimli ezgilere verilen ad: Kırıkhava
  805- Türk halk sanatından ve Bizans ikonlarından esinlendiği özgün baskı ve resimleriyle tanınmış,1943 doğumlu sanatçımız: Ergin İnan
  806- Türk hat sanatının son büyük ustalarından biri olan ünlü hattat ve ciltçi: Emin Barın
  807- Türk heykel sanatında soyut anlayışın ilk temsilcilerinden biri olmuş 1917-1979 yılları arasında yaşamış ünlü heykelcimiz: Şadi Çalık
  808- Türk heykelciliğinde bir aşama sayılan,1875-1916 yılları arasında yaşamış heykelcimiz: İsabehzatbey
  809- Türk karikatür sanatının,1900-1953 yılları arasında yaşamış ünlü ustası: Ramiz
  810- Türk kentlerinin çoğunda, surla çevrili alanın dışında kalan yerleşmelere verilen ad: Tahtakale
  811- Türk kökenli bir halk: Nogaylar
  812- Türk lehçelerinden biri: Çuvaşça
  813- Türk müziğinde 18. yüzyıldan önce kullanılmış bir makam: Namurat
  814- Türk müziğinde Arapça güftelerle bestelenmiş ilahi: Şugl
  815- Türk müziğinde az kullanılmış pek az bilinen bir zurna türü: Asafi
  816- Türk Müziğinde bir birleşik makam: Bayatiaraban
  817- Türk müziğinde bir makam adı. : Karcığar : Arazbar : Rehavi : Eviç : Evcara : Suzinak: Bayati : Isfahan : Maye : Acemaşiran : Irak : Saba : Hicaz : Rast : Hüzzam : Kürdil-İ-Hicazkar : Acem Kürdi : Sofyan : Longa : Nihavent : Araban : Nişaburek :
  818- Türk müziğinde bir makam,: Suzidil :Arazbarbuselik:Muhayyer
  819- Türk müziğinde bir makam: Uşşak : Canfeza:Nikriz:Buselik
  820- Türk müziğinde bir makam: Muhayyerkürdi : Muhayyersümbüle
  821- Türk Müziğinde bir makam. HİSARBUSELİK: Hümayun : Hüseyni: Mahur
  822- Türk müziğinde bir makam: Hisar:Suzidilara:Uzzal:Zavil:Neva
  823- Türk müziğinde bir makam: Nevabuselik : Neveser :Nühüft:Muhayyer
  824- Türk Müziğinde bir makam: Arazbar:Arazbuselik:Muhayyerkürdi
  825- Türk müziğinde bir makam: Çargahügah:Evcara:Hümayun
  826- Türk müziğinde bir makam: Ferahfeza:Ferahnak:Sababuselik
  827- Türk müziğinde bir makam: Gerdaniye:Gerdaniyebuselik
  828- Türk müziğinde bir makam: Muhayyer: Muhayyersümbüle
  829- Türk müziğinde bir makam: Muhayyerbuselik : Nikriz:Nişabürek
  830- Türk müziğinde bir makam NEVESER: Nevabuselik:Nühüft:
  831- Türk müziğinde bir makam: Sultanibuselik Sultanihüzzam:Sultanıyegah
  832- Türk müziğinde bir makamdan yada bir usulden başkasına geçmek. : Geçki
  833- Türk müziğinde bir oyun havası: Sirto
  834- Türk Müziğinde bir usul.: Remelüyek
  835- Türk müziğinde bir uzun hava türü: Barak
  836- Türk müziğinde fasıl topluluğuna verilen ad: İncesaz
  837- Türk müziğinde hareketli bir makam: Karcığar
  838- Türk müziğinde iki makamın ortak adı: Rehavi
  839- Türk müziğinde kullanılan zilsiz büyük tef: Bendir
  840- Türk müziğinde oldukça kıvrak bir usul: Aksak
  841- Türk müziğinde taksim yaparken ana makama dönüş: Karar
  842- Türk müziğinde usul anlamında kullanılan sözcük: İka
  843- Türk müziğinde VV. Yüzyılda kullanılmış telli bir saz: Şahrud
  844- Türk müziğinde Yörük özellik taşıyan oyun havası: Longa
  845- Türk müziğinde,440 frekanslı la notasının neva perdesi kabul edildiği akort: Bolahenk
  846- Türk müziğinde,taksim yaparken ana makama dönüş: Karar
  847- Türk sinemasının perdede öpüşen ilk kadını olan ve “Madam” lakabıyla da tanınan sinema oyuncusu: Kalitea
  848- Türk şiirinde 1950’den sonra Garip akımına ve 1940 kuşağının toplumsal gerçekçi şairlerine tepki olarak doğan,değişik imge , çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyişi amaçlayan şiir akımı: İkinci Yeni
  849- Türk topluluklarında ve İran’da kullanılan soyluluk sanı: Mirza
  850- Türk tuluat tiyatrosunda baş komik görevindeki uşak tiplemesi. Hımbıl, alık: İbiş
  851- Türk tuluat tiyatrolarında oynanan oyun ve oyuncular hakkında bilgi vermek üzere kapıya asılan tanıtmalık,tabela: Kartela
  852- Türk Üniversitelerinde en az beş yıl profesörlük yapmış,bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimseye verilen unvan: Ordinaryüs
  853- Türkçe öğretim Merkezinin kısa yazılışı: Tömer
  854- Türkçe yada Ermenice şiirler söyleyen Ermeni saz şairlerine verilen ad: Aşuğ
  855- Türkçenin Anadolu’da bir kültür dili olması için çaba harcamasıyla tanınmış VIV. Yüzyıl tasavvuf şairi: Gülşehri
  856- Türkçülüğün bir kolunun Türklerin Asya’daki eski yurduna verdiği ad: Turan
  857- Türkistan’da kullanılmış eski bir para: Kipeki
  858- Türkiye Cumhuriyeti ile sınırları olan ülkelerin sınır bölgeleri içinde oturan Türk vatandaşlarına serbestçe gidip gelebilmeleri için verilen belge: Pasavan
  859- Türkiye Ermenistan arasında Aktaş da denilen bir göl: Hazapin
  860- Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapısı: Esenyayla:Alican
  861- Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapısı: Sarp :Türkgözü
  862- Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısı: Gürbulak
  863- Türkiye’de bisiklet sporunun öncülerinden olan ünlü sporcumuz: Cavit Cav
  864- Türkiye’de modern cerrahinin kurucusu olan,1868-1958 yılları arasında yaşayan ünlü hekim: Cemil Topuzlu
  865- Türkiye’den göç eden Yunanlıların oluşturduğu müzik türü: Rembetiko
  866- Türkiye’nin 4. Büyük gölü: Eğirdir
  867- Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki en büyük adası: Kekova
  868- Türkiye’nin güney kıyılarında yetişen ve çit bitkisi olarak kullanılan bir tür çalı: Çılpırtı
  869- Türkiye’nin ikinci yüksek dağı: Cilo
  870- Türkiye’nin ilk işçi milletvekili: Numan Usta
  871- Türkiye’nin ilk kadın heykelcilerinden biri (1943): Nermin Faruki
  872- Türkiye’nin tıbbi ve zehirli bitkileri,Türkiye’de bitkiler ile tedavi,Türkçe bitki adları sözlüğü gibi yapıtlarıyla tanınmış eczacımız: Turhan Baytop
  873- Türkler anlamında eski sözcük: Etrak
  874- Türklere özgü bir şekerleme: Lokum
  875- Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap ve İranlılara verilen ad: Tat
  876- Türklerin egemenliğinde 252 yıl yaşamış,1828 de Fransız egemenliğine geçmiş Venedik şehri: Navarin
  877- Türklerin Orta Asya’daki en eski yurtlarına verilen isim: Turan
  878- Türkmen pilavı da denilen,soğan,et ve havuçla birlikte pişirilen pirinç pilavı: Çektirme
  879- Türkmenistan’da arkeolojik bir buluntu yeri: Anav
  880- Türkmenistan’da bir kent: Mari
  881- Türkmenistan’da dokunan değerli bir halıya verilen ad: Yomut
  882- Türkmenistan’da eski Orta Asya kenti: Merv
  883- Türkmenistan’da geniş bir çöl: Karakum
  884- Türkmenistan’ın başkenti: Aşkabat
  885- Türkmenler arasında oynanan bir halk oyunu: Terekeme
  886- Türler,çeşitler: Enva
  887- Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine: Pelesenk
  888- Türlü bitkilerin yaprak ve kabuklarıyla kokulandırılmış acımtırak bir içki: Amer
  889- Türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat: Urgan
  890- Türlü eşya ve öteberinin satıldığı Pazar yeri: Satak
  891- Türlü işlerde kullanılan,esnek çelikten yapılmış saplı araç: İspatula
  892- Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan,kıstırılan parça,kama,takoz: Kıskı
  893- Tütsü ile kurutulmuş et yada balık: Füme
  894- Tütsü kabı: Buhurdan
  895- Tütün çubuğu,pipo,nargile vs’nin ucuna takılan,tütün konulan yuva: Lüle
  896- Tütün dumanının bıraktığı yağlı kir: Zifir
  897- Tütün fidelerini örtmek için kullanılan hasır veya ottan örtü: Kapanca
  898- Tütün fideliği: Andal
  899- Tütün hevengi,tütün dizmek,kurutmak ve işlemek için kullanılan üstü kapalı sergi. : Aran
  900- Tütün yaprağı dizesi: Yonga
  901- Tütün yaprağı dizisi: Pastal
  902- Tütün yapraklarında gelişerek bitkinin ölümüne neden olan asalak mantar: Maviküf
  903- Tütün yapraklarından çıkarılan,renksiz,açıkta bırakıldığında havadan oksijen alarak esmerleşen,247 C’de kaynayan, 1.033 yoğunluğunda çok zehirli bir alkoloit: Nikotin
  904- Tütünleme suretiyle kurutulmuş ringa balığı: Frisa
  905- Tüyleri güzel renkli bir kuş: Cennetkuşu
  906- Tüyleri kara,meyve ve böceklerle beslenen ötücü bir kuş: Karatavuk
  907- Tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun: Karakul
  908- Tüylü kundura derisi: Süet
  909- Tüylü liçi’ de denilen bir bitki: Rambuton
  910- Tüylü toplarla oynanan,tenise benzer bir spor dalı: Badminton
  911- Tüylü, kıllı çuha, kebe: Barak
  912- Tüysü yapraklı ve keskin kokulu bir süs bitkisi: Itırşahi
  913- Tüysüz bir şeftali cinsi: Durakı
  914- Tüysüz şeftali de denilen ve yurdumuzda da yetiştirilen bir meyve: Nektarin
  915- Tüysüz,ince,sık dokunmuş yün kumaş: Çuha

  A-B-C-Ç-D-E-F-G-H--J-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T--VYZ


  Last edited by HODJ@; 06-02-2016 at 01:31 AM.

+ Konuya Yorum Yap

Benzer Konular

 1. K Harfi Bulmaca Cevapları Bulmaca Soru Cevap
  By HODJ@ in forum Genel Kültür
  Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 05-02-2016, 11:57 PM
 2. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 05-02-2016, 11:05 PM
 3. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 05-02-2016, 09:25 PM
 4. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 05-02-2016, 03:13 PM
 5. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 05-02-2016, 02:55 PM

Bookmarks

Mesaj İzinleri

 • Yeni Konu Gönderebilirsiniz
 • cevap gönderebilirsiniz
 • Eklenti Gönderemezsiniz
 • Mesajınızı gönderemezsiniz
 •