+ Konuya Yorum Yap
Sonuçlar 1 den 1 in 1

Konu: O Harfi Bulmaca Sözlüğü Bulmaca Cevapları

                  
   
 1. #1
  Super Moderator
  Katılım Tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  802

  O Harfi Bulmaca Sözlüğü Bulmaca Cevapları
  A-B-C-Ç-D-E-F-G-H--J-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T--VYZ

  1- Obur.: Hıra:Ekul
  2- Oburlar: Ekele
  3- Obüslerden,bombalardan korunmak için yerin altına kazılmış siper: Kazamat
  4- Ocak ayının 28’inde başlayan fırtına: Ayandon
  5- Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek: Büyüteç
  6- Odak uzaklığı: Fokal
  7- Odalar arasında gezdirilebilen bir tür kömür sobası: Salamandra
  8- Odun kömürü: Alas
  9- Odun külünden özümlenen potasyum karbonat: Kali
  10- Odun liflerini içinde bulunabilecek yabancı maddelerden arıtma ünitesi: Rafinatör
  11- Odun,kireç gibi ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan iki yüz elli kiloya eşit ağırlık ölçüsü: Çeki
  12- Odunu doğramacılıkta ve parke yapımında kullanılan bir Afrika ağacı: Limbali
  13- Odunu marangozlukta ve kaplamacılıkta kullanılan bir Afrika ağacı: Ako
  14- Odunu tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan,kömürü ile karakalem resim yapılan küçük bir ağaç: İğağacı
  15- Odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç: Bakam
  16- Odunundan tarak,kaşık yapılan çok sert kereste veren bir ağaç: Şimşir
  17- Odysseus’un memleketi: İtaki
  18- Oğlak burcu: Cedi
  19- Oğlan saçı biçiminde kesilmiş kadın saçı: Alagarson
  20- Oğlancı: Luti
  21- Oğul otu: Melisa
  22- Oğulcuk,rüşeym: Embriyon
  23- Oğuz Atay’ın yarattığı,yazınsal karakterlerin genel davranış biçimi: Oyun
  24- Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri: Eğmür
  25- Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri: Salur
  26- Oğuzların Bozok kolundan bir Türkmen boyu olarak Selçuklularla birlikte Anadolu’ya gelen ve Osmanlı hanedanının kökenini oluşturan konar göçer topluluk: Kayılar
  27- Ok atan,okçu: Tirendaz
  28- Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ: Kiriş
  29- Ok torbası, kılıfı: Sadak : Gedeleç
  30- Ok: Tir
  31- Okçu,ok atıcı: Kemankeş
  32- Okkanın dört yüzde birine eşit olan eski bir ağırlık ölçüsü: Dirhem
  33- Oklar: Siham
  34- Oklava ile açılan ince,yuvarlak hamur yaprağı: Yufka
  35- Oksijenden yoksun bir yer altı su örtüsü tarafından sürekli doymuş halde tutulan toprak ya da kat: Gley
  36- Oksijensiz yerde yaşayabilen,yetişebilen: Anaerobik
  37- Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse,mubassır: Gözetmen
  38- Okullarda öğrencilerin sunduğu,programında şiir,oyun gibi gösterilerin yer aldığı eğlence: Müsamere
  39- Okuma yazması olmayan: Ümmi
  40- Okuma yitimi: Aleksi
  41- Okun kirişe geçen ucundaki kertik: Gez
  42- Okutman: Lektör
  43- Okuyucu,okur: Kari
  44- Okyanus bilimi: Oşinografi
  45- Okyanus rüzgarı: Alize
  46- Okyanusların çok derin yeri: Abis
  47- Okyanusya halklarının yiğitlik ve bereket tanrısı: Tiki
  48- Okyanusya’da ve Güney Amerika’da yetişen kozalaklı büyük ağaç: Arokarya
  49- Olağandan büyük: İri
  50- Olağanüstü çekiciliği olan liderlerin kendisine ve kişiliğine yakıştırılan büyüleyici güç ve yetenek: Karizma
  51- Olağanüstü durum: Keramet
  52- Olağanüstü durumlarda özel kişilerin taşınır mallarına el koyma: İstimval
  53- Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse: Dahi
  54- Olağanüstülüğüne inanılan düşsel sıvı.Büyülü içki: İksir
  55- Olası, olabilir: Muhtemel
  56- Olasılık kuramında iki rastgele değişkenin kendi ortalamalarıyla olan farklarının çarpımının beklenen değeriyle tamamlanan fonksiyonu: Kovaryans
  57- Olay,olgu: Fenomen
  58- Oldukça bağnaz bir Yahudi topluluğu: Hasidler
  59- Oldukça şişman: Etleç
  60- Olgun Hindistan cevizinden yapılan bir tür tespih: Tom
  61- Olgunlaşınca kendiliğinden çatlayıp açılmayan,tek odacıklı ve tek tek tohumlu kuru meyve: Aken
  62- Olgunlaşmak üzere olan tahıl: Firik
  63- Olgunlaşmış,gelişmiş: Mütekamil
  64- Olgunluk sınavı: Bakalorya
  65- Olgunluk: Yetkinlik
  66- Olmadan önce: Kablelvuku
  67- Olmak eylemi ya da biçimi: Oluş
  68- Olmuş bir iş,vakıa: Olut
  69- Oltaya yada tuzağa konulan yem: Ben
  70- Oltaya yerleştirilen düzenek: Masara
  71- Oluntu: Epizot
  72- Olup bitenin,ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış, canlıcılık: Animizm
  73- Omlet : Kaygana
  74- Omurgalı hayvanların,özellikle memelilerin henüz doğmamış yavrusu: Cenin Dölüt:Fetüs
  75- Omurgalılarda,denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad: Statolit
  76- Omurgalıların karaciğerinden salgılanan kahverengimsi sarı renkte safra pigmentine verilen ad: Bilirubin
  77- Omuzdan bele çapraz olarak inen bağ,kılıç askısı: Hamail
  78- Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto: Makferlan
  79- Omuzlardan aşağı dökülen geniş,kolsuz bir çeşit üstlük,harmani: Pelerin
  80- Omuzluk: Apolet
  81- On beşinci asırda önce İtalya’da başlayan sonra Avrupa’ya yayılan sanat ve bilim: Rönesans
  82- On dokuzuncu asırda Fransa’da ortaya çıkan ve iki kişiyle oynanan bir kağıt oyununa verilen ad: Ekarte
  83- On altı taşla oynanan bir zeka oyunu: Dama
  84- On altıncı ve on yedinci yüzyıllarda İskoçya ve Kuzey İngiltere’de,on sekizinci yüzyıldan başlayarak da İrlanda’da yaygın olan ve genellikle tek başına yapılan halk dansı: Jig
  85- On altıncı yüzyılda Osmanlı karşıtı Sırp,Hırvat,Arnavut,Dalmaçyalı kişilerden oluşan sınır çetelerine verilen ad: Uskoklar
  86- On altıncı yüzyılda yaşayan ve yetkin bir renk ustası olarak tanınan İranlı minyatürcü: Agamirek
  87- On beş beyitten az olmayan,bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi: Kaside
  88- On beşinci asırda Fransa’da kullanılmaya başlanan,taşınabilir ateşli silah. Omuzda taşınan,uzun bir tabanca.Çok eski zamanlarda kullanılmış olan bu silaha Fransızlar el topu da derler: Arkebüz
  89- On beşinci yüzyıldan başlayarak İtalya’da üretilen kalay sırlı seramik: Majolika
  90- On birer kişilik iki takım arasında,küçük ve ağır bir topu,ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun türü: Kriket
  91- On birinci yüzyılda Anadolu’ya gelen Türklerin Ağrı dağına yüce dağ anlamında verdikleri ad: Alatav
  92- On birinci yüzyılda Kuzey Afrika’nın işgalinde önemli bir rol oynayan Arap kabilesi: Siba
  93- On birinci yüzyılın ikinci yarısında İzmir’e egemen olarak Anadolu kıyılarında ilk Türk donanmasını kuran Türk Beyi: Çakabey
  94- On birinci yüzyılın sonundan on üçüncü yüzyılın sonuna değin Fransa,İtalya ve İspanya’nın bazı yörelerinde halk dilini kullanarak ürün veren şair-müzisyenlere verilen ad: Trubadur
  95- On dokuz ya da yirmi dört kürekçisi olan, çektiri türünden savaş gemisi: Kalite
  96- On dokuzuncu asır sonlarında Fransa’da natüralistlere karşı çıkan sembolizm akımına öncülük etmiş olan sanatçılara verilen ad: Dekadan
  97- On dokuzuncu asırda İstanbul tiyatrolarında ortaya çıkan eğlendirici şarkı: Kanto
  98- On dokuzuncu asırdan başlayarak İstanbul’da gerçekleştirilen renkli çizgili ve hareli cam eşyaya verilen ad. Noktalı yada dumanlı sırça,işlemeli cam işi: Çeşmibülbül
  99- On dokuzuncu yüzyılda Gaziantep yöresinde yaşamış,yalın bir dille söylediği şiirlerinde doğa güzelliklerini ve sevgiyi konu edinmiş halk şairimiz: Alibeşe:Alubeşe
  100- On dördüncü asırda kullanılan ince,uzun çoğu kez üç köşeli hançer: Alenas
  101- On dördüncü asırda Orta Anadolu’da kurulmuş Türk beyliği: Eretna
  102- On dördüncü yüzyılda yaşayan ünlü astronomi ve matematik bilginimiz: Kadızaderumi
  103- On iki düzine: Grosa
  104- On iki hayvanlı eski Türk takviminde timsah yılına verilen ad: Nek
  105- On iki parmak bağırsağının şişkince olan başlangıç bölümü: Bulbus
  106- On ikinci yüzyılda Selçuklular döneminde İran’ın Kaşan kentinde üretilen bir tür seramik: Lakabi
  107- On kişilik asker birliği: Manga
  108- On para değerinde olan sikke: Metelik
  109- On sekizinci asırdan başlayarak Fransa’da gelişen bir edebi tür: Fantastik
  110- On sekizinci yüzyılda Avrupa’ya egemen olan İtalyan opera tarzının adı: Napoliten
  111- On sekizinci yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkan ve Kadıyanilik de denilen dinsel hareket: Ahmediye
  112- On sekizinci yüzyılın başında Fransa’da çok geçerli olan,kavisli çizgileri bol,gösterişli bir bezeme üslubu: Rokoko
  113- On tabanlı logaritmanın kısaltması: Log
  114- On üçüncü asırda İngiltere’de despot kralların yetkilerini büyük oranda daraltan siyasal bir anlaşmaya ve belgeye verilen ad: Magnacarta
  115- On üçüncü yüzyıl başlarında ortaya çıkmış çok sesli vokal beste üslubu: Motet
  116- On üçüncü yüzyılda Akdeniz’de kullanılan yelkenli bir gemi: Nave
  117- On üçüncü yüzyılda Anadolu’da kurulan esnaf örgütü: Ahilik
  118- On üçüncü yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya gelerek Selçuklu sarayına girmiş,aşk ve şarap konularını işleyen şiirleriyle divan edebiyatının bilinen ilk temsilcisi olmuş şair: Hocadehhani
  119- On üçüncü yüzyılda Selçuklular döneminde İran’ın Kaşan kentinde üretilen bir tür seramik: Lakabi
  120- On üçüncü yüzyılda Tunus’ta kurulan bir İslam tarikatı: Şazeliye
  121- On yedi hecelik üç dizeden oluşan kısa Japon şiiri: Haiku
  122- On yedinci asırdan On dokuzuncu asra kadar kıyı taşımacılığında ve iç sularda kullanılan küçük Hollanda yelkenlisi: Kaag
  123- On yedinci yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan sanat ve edebiyat akımı: Klasisizm
  124- Onaltıncı yüzyılda Japonya’nı Kyoto kentinde,özel olarak çay töreni için tasarlanan kurşun sırlı seramik kaplar: Raku
  125- Onaltışar taşla iki kişi arasında oynanan bir zeka oyunu: Dama
  126- Onbeş ve bazen elli altmış kilo çeken sinagrite benzer bir balık: Akya
  127- Onbir oyuncudan oluşan iki takım arasında top ve sopayla oynan bir oyun: Kriket
  128- Ondalık sistem: Desimal
  129- Ondan sonra: Badehu
  130- Ondokuzuncu yüzyılda Rusya’da, kitlelerin köylüler arasında yürütülecek siyasal propaganda çalışmalarıyla harekete geçirilebileceğini savunan sosyalist hareketin üyelerine verilen ad: Narodnikler
  131- Ondokuzuncu yüzyılda İngiltere’de işlerini yitirmelerine yol açan dokuma tezgahlarını tahrip etmek üzere örgütlenen zanaatçılara verilen ad: Luddistler
  132- Ondokuzuncu yüzyılda İstanbul tiyatrolarında ortaya çıkan eğlendirici şarkı: Kanto
  133- Ondört dizeden oluşan bir Batı şiiri türü: Sone
  134- Ongun. TOTEM :
  135- Oniki hayvanlı eski Türk takviminde timsah yılına verilen ad: Nek
  136- Oniki İmam’ın dokuzuncusu: Taki
  137- Onikibin yıl önce Pasifik’e gömüldüğüne inanılan insanlığın ve uygarlığın ana yurdu sayılan kıta: Mu
  138- Onikinci ve onaltıncı. yüzyıllar arasında And’larda büyük bir uygarlık kuran Güney Amerika halkı: İnkalar
  139- Onikinci yüzyılda kurulan bir İslam tarikatı: Şazeliye
  140- Onikinci yüzyılın ortasında Fransa’da gelişen ve genellikle şövalyelerin aşklarını konu alan edebiyat biçimi: Romans
  141- Onluklar: Aşerat
  142- Onsekizinci yüzyıl sonunda başlayan,duygu , coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı: Romantizm
  143- Onsekizinci yüzyılda Fransa’da yaygın olan süsleme üslubu: Rokay
  144- Onsekizinci yüzyılda Fransa’da yayılan bir süsleme biçemi: Ampir
  145- Onun için: Binaenaleyh
  146- Onur,haysiyet,şeref: İzzetinefis
  147- Onurlu,yüce gönüllü,şerefli: Alicenap
  148- Onyedinci yüzyılda yaşayan ve Mesihliğini ilan ettikten sonra “Dönmeler” yada “Avdetiler” adıyla bilinen mezhebin doğmasına neden olan Yahudi önder: Sabetay Sevi
  149- Onyedinci. yüzyılda yaşamış ünlü Osmanlı tarihçisi: Naima
  150- Opera,bale gibi müzikli sahne yapıtlarının sözlerini yada konusunu içeren metin kitapçığı: Libretto
  151- Operada tek solist tarafından söylenen şarkı: Arya
  152- Operada,perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça: Uvertür
  153- Operalarda baş kadın rolünü oynayan oyuncu: Primadonna
  154- Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği,genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça: Arya
  155- Operatör: Cerrah
  156- Optik aletlerde objektiften aldığı ışınları göze veren mercek sistemi: Oküler
  157- Optik kaydırma: Zum
  158- Orak: Kalıç
  159- Ordu hizmeti,askerlik: Bayrakaltı
  160- Ordu ili yöresinde lokma tatlısına verilen ad: Ziritla
  161- Ordu iline özgü bir tür hamur tatlısı: Kaha
  162- Ordu mallarının saklandığı,bakımlarının yapıldığı yer,depo: Debboy
  163- Ordu ve Giresun yöresinde,soğanları yemek yapımında kullanılan bir tür çiğdeme verilen ad: Sakarca
  164- Ordu yöresinde yaprakları ve ince dalları sebze olarak kullanılan dikenli bir ot: Melocan
  165- Ordu yöresine özgü,yaprakları ve ince dalları sebze olarak kullanılan dikenli bir ot: Melocan
  166- Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğal güzelliğiyle tanınmış bir göl: Gaga
  167- Ordu’nun Kumru ilçesinde bir şelale: Pösküden
  168- Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bir yayla: Keyfalan
  169- Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir plaj: Efirli
  170- Ordu’nun Perşembe ilçesinin eski adı: Vona
  171- Organ aktarımı: Transplantasyon
  172- Organ katılaşması: Skleroz
  173- Organik kimyada bir önek: Nor
  174- Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen,sıvı yağ kıvamında,kara renkte,ağır,is kokulu,suda erimeyen bir madde: Katran
  175- Organik maddeleri eritmekte kullanılan,eter kokusunda bir sıvı: Aseton
  176- Organik maddelerin ayrışmasından oluşan yanıcı yağlara verilen ad: Neft
  177- Organizmada darbeyle oluşan bozukluk: Travma
  178- Organizmada oluşan bir sıvının akışının durması: Staz
  179- Organizmaların biçim ve yapısını inceleyen bilim dalı,şekil bilgisi: Morfoloji
  180- Organizmanın 24 saatlik madde ve enerji ihtiyacını karşılayan besinlerin çeşidi ve miktarı: Rasyon
  181- Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir hastalık olayının organizmanın başka bir yerine sıçraması: Metastaz
  182- Orhan Asena’nın bir tiyatro oyunu: Fadik Kız
  183- Orhan Boran’ın yarattığı radyo oyunu tipi: Yuki
  184- Orhan Hançerlioğlu’nun bir romanı: Ali
  185- Orhan Kemal’in gerçek adı: Ahmet Raşit Öğütçü
  186- Orhan Kemal’in iki kez filme alınmış ünlü romanı: Murtaza
  187- Orhan Pamuk’un bir romanı: Kar
  188- Orkestra için bestelenmiş uzun kompozisyon: Senfoni
  189- Orkestra ve askeri bandolarda kullanılan en tiz sesli tahta nefesli çalgı: Pikolo
  190- Orkestradaki tüm çalgılarla çalınan bölüm: Tutti
  191- Orman gülü: Açelya
  192- Orman içinde düz ve ağaçsız yer,düzlük: Alan
  193- Ormancılıkta,kesilecek ağaçları işaretlemek için kullanılan kıvrık ağızlı kesici alet: Grif
  194- Ormandaki çıplak alan: Kayran
  195- Ormanlara zararlı bir böcek: Kese
  196- Ormanlarda oldukça yaygın bir mantar türü: Amanita
  197- Orta çağda Fransa’da derebeyinin maddi ve manevi esareti altında bulunan kimse: Vassal
  198- Orta Afrika Cumhuriyeti’nin plaka işareti: Rca
  199- Orta Afrika’da bir ırmak: Kagere
  200- Orta Afrika’da büyükbaş hayvanlarda görülen uyku hastalığı: Nagana
  201- Orta Afrika’da yaşayan bir halk: Azandeler
  202- Orta Afrika’ya özgü,hintdarısından elde edilen bir tür bira: Pompe
  203- Orta Afrika’ya özgü,manyok bitkisinin kökünden yapılan çok sert bir içki: Rutuku
  204- Orta Amerika kökenli,palmiyeye benzer bir süs bitkisi: Nolina
  205- Orta Amerika’da ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde ormanlık alanlarda yaşayan bir memeli türü: Kinkaju
  206- Orta Amerika’da yaşayan ve başlıklı maymun da denilen maymun cinsi: Sai
  207- Orta Anadolu’da bir göl: Eber
  208- Orta Anadolu’da bir ilk çağ yerleşmesi: Abarna
  209- Orta Anadolu’da Kızılırmak kıvrımı içinde kalan bölgenin eski çağlardaki adı: Hatti
  210- Orta Anadolu’da merkezi önce Sivas,daha sonra Kayseri olan Türk Beyliği: Eretna
  211- Orta Anadolu’da yaygın bir bozlak türü: Aydos
  212- Orta Anadolu’ya özgü bir halk oyunu: Üçayak
  213- Orta Anadolu’ya özgü çoban köpeği ırkı: Akbaş
  214- Orta Arabistan’da büyük bir kum çölü: Nufud
  215- Orta Asya kökenli,kabak kemaneye benzer bir çalgı: Gizek
  216- Orta Asya Türkleri ve Hintliler arasında yaygın olan telli bir çalgı: Dutar
  217- Orta Asya’da eski Türk mezarlarının üzerindeki türbe türü yapılara verilen ad: Bark
  218- Orta Asya’da yaşayan bazı Türk boyları arasında özellikle Kırgızlar,Kazaklar ve Özbekler’de yaygın bir fal türü: Kumalak
  219- Orta Asya’da yaşayan bazı Türk boyları arasında yaygın bir fal türü: Kumalak:Komalak
  220- Orta Asya’da yaşayan Şamanist Türkler arasında çeşitli şeylerden anlam çıkartarak bakılan fal: Irım
  221- Orta Asya’da,Hunlar dönemine ait buluntularıyla ünlü kurgan: Kurot
  222- Orta Avrupa’da bir göl: Balaton
  223- Orta boy demir çivi: Karfiçe
  224- Orta boylu,düşük kulaklı,tüyleri kısa bir tür av köpeği: Kopoy
  225- Orta çağda Fransa’da derebeyinin maddi ve manevi esareti altında bulunan kimse: Vassal
  226- Orta çağda okyanusta kullanılmış yelkenli büyük gemi: Nef
  227- Orta çağdaki Breton saz şairlerinin aracılığıyla ortaya çıkan,biri anlatımsal,diğeri de lirik iki şiir türünün adı: Lai
  228- Orta deri : Mezoderm
  229- Orta irilikte bir deniz kuşu: Yelkovan
  230- Orta kaldırım: Refüj
  231- Orta Karadeniz bölgesinde bir dağ: Tekeli
  232- Orta Karadeniz yöresinde dokunan kalın ve dayanıklı bir tür kumaş: Kazaki
  233- Orta kulakta bulunan küçük bir kemik: Üzengi
  234- Orta oyunu ve Karagöz’de Yahudi tiplemesine verilen ad: Cud
  235- Orta oyununda , Karagözde Rum tipi: Balama
  236- Orta oyununda kadın rolüne çıkan erkek: Zenne
  237- Orta oyununda Kavuklu ile konuşarak oyunu açan oyuncu: Pişekar
  238- Orta oyununda taklitçi: Zuhuri
  239- Orta oyununun sergilendiği genellikle oval biçimli alan: Palanka Palanga
  240- Orta sulardaki küçük kabukluların yoğun hayvan planktonlarıyla oluşturduğu popülasyon: Krill
  241- Orta ve Doğu Avrupalı Yahudilere verilen ad: Eskenazi:Askenazi
  242- Orta ve güney Amerika’da yaşayan,iri bedenli kemirici hayvan: Paka
  243- Orta ve Kuzey Anadolu’da yetişen,meyveleri halk hekimliğinde kullanılan bir ağaççık: Gilaburu
  244- Orta yaşlı ve evlenmemiş kız için kullanılan eski sözcük: Anis
  245- Orta yoğunlukta lif levha.(Mediul Density Fibre board): Mdf
  246- Orta, ara: Meyan
  247- Orta,merkez: Santra
  248- Ortaca ilçesinin Dalyan beldesinde,deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı kumsal: İztuzu
  249- Ortaçağ Arap coğrafyacılarına göre Balkanlarda yaşayan çeşitli Slav kavimleri: Sakalibe
  250- Ortaçağda açık denizlerde kullanılan yelkenli bir gemi: Navi
  251- Ortaçağda Avrupa’da kullanılmış bir tür eğri hançer: Alenas
  252- Ortaçağda Batılıların Müslüman halklar için kullandığı ad: Sarazen
  253- Ortaçağda Katolik dünyasında,katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak amacıyla kurulan kilise mahkemesi: Engizisyon
  254- Ortaçağda kullanılan kürekli ve yelkenli bir taşıma gemisi: Barça
  255- Ortaçağda kullanılan kürekli ve yelkenli taşıma gemisi: Barça
  256- Ortaçağda Okyanusta kullanılmış yelkenli büyük gemi: Nef
  257- Ortaçağda Slav ülkelerinde,bugün Batı ülkelerindeki kontun karşılığı: Zupan
  258- Ortaçağda,şövalyelerin savaşta ve avda kullandığı,çoğu zaman zengin oymalarla işlenmiş fildişi boru: Olifant
  259- Ortaçağın en önemli atış silahı: Arbalet
  260- Ortadan kaldırma,yok etme: İzale
  261- Ortadan kolayca yarılan ve çekirdeğinden ayrılabilen meyve: Yarma
  262- Ortadoğu çöllerinde yaşayan ve Arapça konuşan göçebe bir halk: Bedeviler
  263- Ortadoğu’da doğmuş Avrupalı: Levanten
  264- Ortadoğu’da ve Afrika’da görülen yerel frengi: Bejel
  265- Ortadoğu’nun en büyük gölü: Urmiye
  266- Ortadoğuya özgü,nohutla yapılan bir yemek: Falafel
  267- Ortakçı: Maraba
  268- Ortaklar: Şüreka
  269- Ortalama: Vasati
  270- Ortaoyununda kavuklu ile konuşarak oyunu açan kimse: Pişekar
  271- Ortaoyununda Rum tipi: Balama
  272- Ortaoyununda taklitçi: Zuhuri
  273- Ortasına baştan geçebilmesi için bir delik açılmış,genellikle kare yada dikdörtgen biçimli kalınca bir kumaş parçasından oluşan dış giyim: Panço
  274- Ortasında lagün bulunan Mercanada: Atol
  275- Ortaya çıkartılmış: Lanse
  276- Ortodoks Hıristiyanların bağlı olduğu kilisenin başkanlarına verilen san: Patrik
  277- Ortodoks kilise resmi: İkon
  278- Ortodoks kiliselerinin başkanlarına verilen ad: Patrik
  279- Ortodokslar’da dinsel aşamada bir mevki: Vardapet
  280- Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerinde başkanlık eden din adamı: Metropolit
  281- Oruca başlama zamanı: İmsak
  282- Oruç saatlerini gösteren cetvel: İmsakiye
  283- Oruçlu,oruç tutan: Saim
  284- Oryantalizm: Şarkiyat
  285- Osman Gazi’nin kayınpederi: Edebali
  286- Osmaniye ilinde antik bir kent: Kastabala
  287- Osmaniye ilinde bir kaplıca: Haruniye
  288- Osmaniye ilinde ünlü bir yayla: Zorkun
  289- Osmaniye ilinde, Aslantaş da denilen ve “ulusal park” kapsamına alınan ünlü Hitit yerleşmesi: Karatepe
  290- Osmaniye’de bir baraj: Aslantaş
  291- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ilkçağ kenti: Asativataya
  292- Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan dirlik: Zeamet
  293- Osmanlı devletinin yargı sisteminde Şeyhülislamdan sonra gelen en yüksek görevliye verilen ad: Kazasker
  294- Osmanlı mimarlığında çatı arasında veya dükkanların üstünde yer alan alçak tavanlı asma kat: Şirvani
  295- Osmanlı borçları yönetimi: Düyunu Umumiye
  296- Osmanlı camilerinin avlusunda yer alan duvar ya da parmaklıkla çevrili küçük mezarlık: Hazira
  297- Osmanlı camilerinin avlusunda yer alan küçük mezarlık: Hazire
  298- Osmanlı da devlet malı otlaklardan alınan vergi: Otlakiye
  299- Osmanlı devlet ileri gelenlerinin kullandığı bir bıçak türü: Akva
  300- Osmanlı devlet teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli: Çavuş
  301- Osmanlı Devleti zamanında Mısır valilerine verilen ad: Hıdiv
  302- Osmanlı Devletinde 1840 yılında basılmış 20 kuruş değerinde gümüş sikke: Mecidiye
  303- Osmanlı devletinde 1843’ten sonra askeri ferik rütbesine karşılık olarak sivil yöneticilere verilen unvan: Mirimiran
  304- Osmanlı devletinde bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye verilen aylık ya da bir yere bağlı gelir: Dirlik
  305- Osmanlı devletinde Bulgarlardan oluşturulan bir asker sınıfı: Voynuk
  306- Osmanlı devletinde Bulgarlardan oluşturulan Voynuk örgütündeki subaylara verilen ad: Likator
  307- Osmanlı devletinde büyük makamdaki kimselerin giydiği bir tür üstlük: Kontoş
  308- Osmanlı devletinde celeplik yapanlara verilen ad: İzlatko
  309- Osmanlı devletinde din,yargı ve öğretim işleriyle uğraşan devlet görevlileri sınıfı ve bunların mesleği: İlmiye
  310- Osmanlı devletinde görev yapan yüksek dereceli ilmiye mensuplarına verilen ad: Mevali
  311- Osmanlı devletinde has ahırın en büyük yöneticisi: İmrahor:Mirahur
  312- Osmanlı devletinde iki alaydan oluşan askeri birlik: Liva
  313- Osmanlı devletinde iskelelerden alınan bir tür vergi: Makiriye
  314- Osmanlı devletinde işlemekle yükümlü olduğu toprağı terk eden reayaya verilen ad: Çiftbozan
  315- Osmanlı devletinde kadılara ve müderrislere verilen ad: Ulema
  316- Osmanlı devletinde kamu gelirlerini kiralamaya dayanan vergi toplama sistemi: İltizam
  317- Osmanlı devletinde Karadağ prenslerine verilen unvan: Veladika
  318- Osmanlı devletinde kır bekçisi,derbent muhafızı gibi görevlilere verilen ad: Pandur
  319- Osmanlı devletinde kullanılmış bir tür gümüş para: Zolota
  320- Osmanlı devletinde okul kitaplarının genel adı: Supara
  321- Osmanlı devletinde padişahların hükümet anlayışları bakımından yönetiminden sorumlu oldukları halk: Emanetullah
  322- Osmanlı devletinde Rumca antlaşma ve yazıları yazan Rum katiplere verilen ad: Gramatikos
  323- Osmanlı devletinde Rumeli’de tutulan tevdi defterlerine verilen ad: Puruz
  324- Osmanlı devletinde savaş zamanında ordunun gereksinimlerini karşılamak için halktan toplanan: Sürsat
  325- Osmanlı devletinde taht yeri,saltanat makamı anlamında kullanılan bir sözcük: Atabe
  326- Osmanlı devletinde tercümanlara verilen ad: Dragoman
  327- Osmanlı devletinde tüm amirale yakın bir deniz subaylığı unvanı: Patrona
  328- Osmanlı devletinde,sefer zamanlarında savaş harcamalarını karşılamak ve barışta da bütçe açığını kapatmak üzere halktan toplanan bir çeşit katma vergi: İmdadiye
  329- Osmanlı devletine karşı 1511 yılında büyük bir ayaklanma başlatan ünlü Türkmen dervişi: Şahkulu
  330- Osmanlı devletinin Avrupa anakarasındaki bölümüne verilen ad: Rumeli
  331- Osmanlı devletinin ilk döneminde postacılık,kuryelik ve muhafızlık yapan,daha sonraki dönemlerde törenlerde yer alan asker sınıfı: Peyk
  332- Osmanlı devletinin Karadeniz’in kuzeyinde kalan sınır eyaleti: Özi
  333- Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında büyük yararlılıklar gösteren ve Bursa’da külliyesi bulunan ünlü Türkmen dervişi: Geyikli Baba
  334- Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki son topraklarını da yitirdiği antlaşmanın adı: Uşi
  335- Osmanlı devletinin son saray ressamı olan İtalyan ressam: Fausto Zonaro
  336- Osmanlı devletinin yargı sisteminde şeyhülislamdan sonra gelen en yüksek görevliye verilen ad: Kazasker
  337- Osmanlı donanmasında kaptanı deryadan sonra gelen deniz subayı rütbesi: Kapudane
  338- Osmanlı donanmasında kullanılan büyük bir tekne: Ağrıpar
  339- Osmanlı donanmasında kullanılan iki direkli savaş gemisi: Gurab
  340- Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe: Riyale
  341- Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı: Levent
  342- Osmanlı donanmasında yer alan kadırga cinsinden bir tür savaş gemisi: Baştarde
  343- Osmanlı döneminde kazaskerlere verilen san: Sadır
  344- Osmanlı döneminde korgeneral ile albay arasındaki rütbeli subaylara ve bu derecedeki vezirlere verilen unvan: Saadetlu
  345- Osmanlı döneminde padişah sarayı: Mabeyin
  346- Osmanlı döneminde Roma kentine verilen ad: Rim
  347- Osmanlı idaresinde sancak beylerine verilen ad veya unvan: Beylerbeyi
  348- Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan sonra Mısır Valilerine verilen unvan: Hidiv
  349- Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan’da sancak beylerine verilen unvan: Ban
  350- Osmanlı imparatorluğu kurulup genişledikten sonra, idari yapı Devletin teftiş işleri için oluşturulmuş olan sınıf. : Bakı Kulları
  351- Osmanlı İmparatorluğu zamanında Avrupa kıtasında kalan topraklarımıza verilen ad: Rumeli
  352- Osmanlı imparatorluğu’nda okul kitaplarının genel adı: Supara
  353- Osmanlı imparatorluğu’nda Rumeli’de gece bekçilerine verilen ad: Pazvant
  354- Osmanlı imparatorluğu’nda Tanzimat öncesi döneme rastlayan tarihlerde tahsil edilen resimlere verilen ad. : Ezmine-İ Atika Gümrükleri
  355- Osmanlı imparatorluğu’nda yurt dışından getirildikten sonra dahil olduğu mahalde sarf ve istihlak olunmayarak diğer mahalle nakledilen mal ve eşyadan alınan gümrük vergisine verilen ad: Reftiyye
  356- Osmanlı imparatorluğu’nda yurt dışından getirildikten sonra dahil olduğu mahalde sarf ve istihlak olunan mal ve eşyadan alınan vergiye verilen ad. : Masdariyye
  357- Osmanlı imparatorluğu’nda yurt dışından getirilen veya nakledilen her türlü mal ve ticari eşyadan alınan gümrük resmine verilen ad. : Amediyye
  358- Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yıllarında gümrük memurluğu mesleğine verilen ad. : Mekkas
  359- Osmanlı imparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey zamanında, bazı geçiş yerlerinde alınan gümrük vergisine verilen ad. : Meks: Baç
  360- Osmanlı imparatorluğu’nun kuruluşundan daha sonraki yıllarda tahsil edilen gümrük vergilerine verilen ad. : Üşur: Bac
  361- Osmanlı İmparatorluğu’nun Trablus ve Bingazi’deki hurma ve zeytin ağaçlarıyla kuyulardan aldığı vergi: Lez
  362- Osmanlı İmparatorluğunda , saraylarda türlü devlet hizmetleri için aday olarak yetiştirilen gençlere verilen ad: İçoğlanı
  363- Osmanlı İmparatorluğunda 17. yüzyıl sonlarına doğru Rumeli’deki Yörüklerden oluşturulan askeri örgüte verilen ad: Evladıfatihan
  364- Osmanlı imparatorluğunda baş vezirliğe,sadrazamlığa verilen ad: Sadaret
  365- Osmanlı İmparatorluğunda başbakan: Sadrazam
  366- Osmanlı imparatorluğunda deniz kuvvetlerinin en büyük askeri ve idari amiri: Kaptanıderya
  367- Osmanlı İmparatorluğunda deniz subay ve erlerine verilen ad: Tersaneli
  368- Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi: Baç
  369- Osmanlı imparatorluğunda kullanılmış,arslanlı adıyla da bilinen Hollanda parası: Esedi
  370- Osmanlı imparatorluğunda piyade asker sınıfı: Yeniçeri
  371- Osmanlı imparatorluğunda Polonya’ya verilen ad: Lehistan
  372- Osmanlı İmparatorluğunda sadrazamlığa verilen ad: Sadaret
  373- Osmanlı İmparatorluğunda sipahilerin aldığı en büyük tımar. Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan dirlik: Zeamet
  374- Osmanlı İmparatorluğunda toplum güvenliğini sağlamakla görevli askeri polis kuruluşu: Zaptiye
  375- Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan 1820 yılına kadar kesilmesi (darpı ve basımı) sürdürülen gümüş sikke türü ve para birimi: Akça:Akçe
  376- Osmanlı imparatorluğunun yedi saltanat sancağından biri: Akalem
  377- Osmanlı maliye örgütünde vergi toplamakla yükümlü kamu görevlisi: Muhassal
  378- Osmanlı mimarisinde duvar yada üst örtünün iç yüzeyinde alçı ile yapılan alçak kabartma tekniğinde bezeme: Malakari
  379- Osmanlı mimarlığında çatı arasında veya dükkanların üstünde yer alan alçak tavanlı asma kat: Şirvani
  380- Osmanlı mimarlığında mukarnaslı başlıkların en üst bölümü: Asaba
  381- Osmanlı mutfağına özgü,çamsakızlı muhallebi: Helatiye
  382- Osmanlı ordusunda askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er: Redif
  383- Osmanlı ordusunda atlı ve piyadelerden kurulu dört yüz kişilik kıta: Ceyş
  384- Osmanlı ordusunda kullanılmış bir top türü: Ejderdehan
  385- Osmanlı ordusunda kullanılmış küçük çaplı bir top: Zarbezen
  386- Osmanlı ordusunda taşıma işlerinde kullanılan at,deve,katır gibi hayvanlar ve bu amaçla halktan ücret karşılığında kiralanan yük hayvanı: Mekkare
  387- Osmanlı ordusunda ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı: Levent
  388- Osmanlı ordusunda yedek asker sınıfı: Redif
  389- Osmanlı ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasında yer alan rütbe: Kolağası
  390- Osmanlı padişahlarının her yıl yeniçeri ağası başta olmak üzere ocak ağalarına dağıttıkları yazlık giysi veya kumaş: Bahariye
  391- Osmanlı saray bahçesi: Hasbahçe
  392- Osmanlı sarayında bir lalanın altındaki acemilerin birbirine hitap biçimi: Laladaş
  393- Osmanlı Sarayında bostancı,baltacı ve kapıcıların giydikleri kırmızı çuhadan veya keçeden yapılmış,yukarısı geniş ve kıvrık,boyu uzunca başlık: Barata
  394- Osmanlı sarayında cariyeler arasında seçilen padişah gözdesi: Haseki
  395- Osmanlı saraylarında Harem dairesinin ve Enderun’un dışında kalan bölüm: Birun
  396- Osmanlı saraylarında padişaha ait bazı eşyanın saklandığı yere verilen ad: Taşthane
  397- Osmanlı savaş gemisi: Bastarda
  398- Osmanlı Sosyalist Fırkasının kurucularından olup Türkiye’de pozitif düşünceyi ve materyalist felsefeyi savunan ilk kişi olmuş felsefeci ve yazarımız: Baha Tevfik
  399- Osmanlı tarihçisi: Vakanüvis
  400- Osmanlı tarihinde sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri: Bostancı
  401- Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri yüzbin akçeden yukarı olan dirlik: Has
  402- Osmanlı vezirlerinin devlet işlerini görüşmek için toplandıkları Topkapı sarayındaki alan,divanhane: Kubbealtı
  403- Osmanlı’da boşama,boşanma: Talak
  404- Osmanlı’da gece bekçisi: Ases
  405- Osmanlıca da hastalığın vücuda yerleşmesi: Res
  406- Osmanlıca nasipsiz, kısmetsiz anlamında: Bivaye
  407- Osmanlıda ,Padişahın bir miktar toprağı birine mülki olarak veya gelirinden yararlanmak üzere vermesi: Ikta
  408- Osmanlılar döneminde kullanılan,on para değerinde sikke: Marbaş
  409- Osmanlılar döneminde kurulmuş tek resmi müzik okulu: Darülelhan
  410- Osmanlılar döneminde lise dengi okullara verilen ad: Sultani
  411- Osmanlılar döneminde müderrislerin camilerde verdikleri ders: Dersiam
  412- Osmanlılar döneminde sipahilerin aldığı en büyük tımar: Zeamet
  413- Osmanlılar döneminde Tuna ırmağında kullanılan hafif bir savaş gemisi: Nasad
  414- Osmanlılar döneminde Tuna’da kullanılan,çektiri türünden bir yük gemisi: Çamlıca
  415- Osmanlılar döneminde Tunus ve Cezayir yöneticilerine verilen unvan: Dayı
  416- Osmanlılar döneminde vergi ve haraç vermeyen Müslüman ahali: Beraya
  417- Osmanlılar döneminde Viyana’ya,genellikle de Avusturya’ya verilen ad: Beç
  418- Osmanlılar döneminde, yabancı ülkelerden gelen ve ülke içinde tutulmayarak diğer bir ülkeye nakledilen (Transit) eşya üzerinden alınan gümrük vergisi: Müruriye
  419- Osmanlılar zamanında Eflak ve Boğdan beylerine verilen ad: Voyvoda
  420- Osmanlılar zamanında vergi ve haraç vermeyen Müslüman ahaliye verilen ad: Beraya
  421- Osmanlılarca Avusturya’ya ve halkına verilen ad: Nemse
  422- Osmanlılarda Rumeli’deki büyük toprak sahipleri: Gospodar
  423- Osmanlılarda akıncılar ocağının komutanı: Malkoç
  424- Osmanlılarda akıncıların amiri durumundaki çeribaşılara verilen ad: Taviçe
  425- Osmanlılarda başkomutan: Serdar
  426- Osmanlılarda boşanma : Talak
  427- Osmanlılarda eyalet valilerinin buyruğundaki başıbozuk asker: Sarıca
  428- Osmanlılarda gümrük vergisi: Baç
  429- Osmanlılarda hükümdarın ata binerken üzengisini tutan kişi: Rikabdar
  430- Osmanlılarda ilk notayı bulan,şarkıları notaya çeken müzisyen: Hamparsum
  431- Osmanlılarda kapıkulu askerlerine saray ve devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret: Ulufe
  432- Osmanlılarda kapıkulu askerlerine ve kimi görevlilere üç ayda bir verilen ücret: Ulufe
  433- Osmanlılarda önceleri olağanüstü durumlarda, sonraları ise sürekli olarak toplanan vergiye verilen ad: Avarız
  434- Osmanlılarda sancak beylerine verilen unvan: . Ban
  435- Osmanlılarda saray ve yönetim görevlileriyle din adamlarına verilen ödenek: Arpalık
  436- Osmanlılarda saraylarda hizmet eden hadımların genel adı,hadım ağası: Tavaşi
  437- Osmanlılarda sınır nişanı: Ura
  438- Osmanlılarda top döküm ustasına verilen ad: Rihtegan
  439- Osmanlılarda topraksız köylüden alınan kazanç vergisi: Badıhava
  440- Osmanlılarda ücretli askerlerden oluşan teşkilat: Kapıukulu
  441- Osmanlılarda vergi denetimi ve tahsili ile Maliyeye ilişkin soruşturmaları yapan memura verilen ad: Bakıkulu
  442- Osmanlılarda yaygınlık kazanmış bir yazı türü: Divani
  443- Osmanlılarda yeni evlenen erkeklerden alınan vergi: Arusiye
  444- Osmanlılarda,belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere verilen,yıllık geliri 3 bin-20 bin akçe olan toprak: Zeamet
  445- Osmanlılarda,İstanbul’da ve büyük liman kentlerinde yaşayan ve ticaretle uğraşan,Müslüman olmayan azınlıklara verilen ad: Levanten
  446- Osmanlılarda,Tanzimat’tan sonra kolağası rütbesine eşit olan sivil unvan: Rabia
  447- Osmanlıların Avrupalılara, özellikle de Fransızlara verdikleri ad: Frenk
  448- Osmanlıların Avusturya’ya verdikleri ad: Nemçe
  449- Osmanlıların Cenova Cumhuriyetine verdikleri ad: Ceneviz
  450- Osmanlının Roma’ya verdiği ad: Rim
  451- Osmanlı-Rus savaşında Aziziye tabyalarındaki yararlılıklarıyla ün kazanmış Türk kadın kahraman.(1877-1978): Nene Hatun
  452- Osmiyumun simgesi: Os
  453- Otel kapıcısı: Dormen
  454- Otlak: Örü
  455- Otlakta hayvanların toplandığı yer,dinlenme yeri: Erek
  456- Otlar anlamında eski bir sözcük: Era
  457- Otları inceleyen bilim dalı: Herboloj İ
  458- Otlatmak: Otarmak
  459- Otlayan hayvan sürüsü: Raiye
  460- Otomobil direksiyon tertibatında rotlar arasında mafsal görevi yapan parça: Rotil
  461- Otomobil motorunda silindirleri giriş ve çıkışlara bağlayan boru donanımı: Manifold
  462- Otomobilde tekerleği aks miline bağlayan somun ya da cıvata: Bijon
  463- Otomobilin,üzerine karoser oturtulan iskelet bölümü: Şasi
  464- Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi: Triptik
  465- Otsu bir bitki: Ravent
  466- Otsu bitkilerle kaplı olan ve zamanla önce makiliğe, sonra da ormana dönüşen ekolojik alanlara verilen ad: Garig
  467- Otto Preminger’in “Kanlı Gölge” olarak da bilinen ünlü filmi: Laura
  468- Otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer,sarı bir toz: Çiriş
  469- Oturak: Çikara
  470- Oturum: Celse
  471- Oturur durumda kalamama: Akatizi
  472- Oturuş.Namazda, rekat sonlarında belli bir süre oturma: Kade
  473- Otuz iki kağıtla oynanan bir iskambil oyunu: Piket
  474- Otuz iki kartla oynanan bir iskambil oyunu: Belot
  475- Ova: Yazı
  476- Ovada yada dere kıyısında çalı ve diken topluluğu: Bük
  477- Oval: Beyzi
  478- Ovarak sürülen ilaç: Liniment
  479- Oya yapmakta kullanılan,çeşitli malzemeden yapılmış,iki ucu sivri,arasından iplik geçecek bir yarığı bulunan küçük araç: Mekik
  480- Oya yapmakta kullanılan,kemik,ağaç veya plastikten yapılmış,iki ucu sivri,arasından iplik geçecek bir yarığı bulunan küçük araç: Mekik
  481- Oymacı,hak işleri yapan sanatçı: Hakkak
  482- Oynak kemikleri arasındaki açıları daraltan kasların genel adı: Büken
  483- Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı: Açan
  484- Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi: Ankiloz
  485- Oynayan (kuşbaz,kumarbaz,cambaz): Baz
  486- Oyun ortağı: Partner
  487- Oyun yazma ve yönetme bilgisi: Dramaturji
  488- Oyun: Baziçe
  489- Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket,gülüt: Gag
  490- Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz: Replik
  491- Oyunda berabere kalma: Pata
  492- Oyunda kağıt dağıtırken yapılan yanlış: Maldon
  493- Oyunda kazanılacak sayıyı yada parayı iki katına çıkarma: Vido
  494- Oyunda kazanılan her parti: Kama
  495- Oyunda,karşısındakinin sözüne karşılık verme: Replik
  496- Oyunda,kumarda kazanmak,yenmek: Ütmek
  497- Oyunda,özellikle pokerde hile yapan kimse,üçkağıtçı: Trişör
  498- Ozanların çaldığı telli bir Türk sazı: Kopuz

  A-B-C-Ç-D-E-F-G-H--J-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T--VYZ


  Last edited by HODJ@; 06-02-2016 at 01:29 AM.

+ Konuya Yorum Yap

Benzer Konular

 1. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 06-02-2016, 12:54 AM
 2. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 06-02-2016, 12:43 AM
 3. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 05-02-2016, 11:54 PM
 4. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 05-02-2016, 09:25 PM
 5. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 05-02-2016, 02:55 PM

Bookmarks

Mesaj İzinleri

 • Yeni Konu Gönderebilirsiniz
 • cevap gönderebilirsiniz
 • Eklenti Gönderemezsiniz
 • Mesajınızı gönderemezsiniz
 •