Hıdırellez her sene 5 Mayısı 6 Mayıs'a bağlayan gece olarak kutlanmakta olan bir gündür.
Hıdırellez nedir? Hıdırellez Nerelerde kutlanır?
Hıdırellez’in Tarihi kökeni nedir?
Hıdırellez Kuranı Kerim'e göre nedir


Hıdırellez nedir?
Hıdırellez Türkler arasında kutlanmakta olan mevsimsel şenlik ve bayramlardan biridir. Hızır günü olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır Aleyhisselam ile İlyas’ın buluştukları gün olduğu varsayıan gündür.

Hıdrellez Miladi takvimde 6 Mayıs, Rumi 23 Nisan günüdür.

6 Mayıs-4 Kasım arası Yaz mevsimi
8 Kasım-5 Mayıs arası Kasım Günleri adıyla kış mevsimi olarak kabul görür.

Hıdırellezin tarihi kökeni nedir?
Hıdırellezin iel ilgili bazı farklı teoriler vardır, Bunlar;
Hıdırellezin Mezopotamya ve Anadolu kültürlerine ait olduğu;
İslamiyet öncesi Orta Asya Türklerine ait olduğudur.

Hıdırellez nerelerde kutlanır ?
Hıdrellez genellikle ağaçlık, çimenlik, oramanlık alanlarda kısacası mesire yerlerinde kutlanır. Bazende su kenarlarında, türbe yanlarında kutlanıldığı da olur

Hıdrellez Kuran-ı Kerim’de Kehf suresi’nde Musa ve bir gencin iki denizin birleştiği yerde buluştukları yemeye getirilen balığın kaçması ile 65. ayet-i kerimede geçen “kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik” buyurulmuştur. İşte Hızır A.s bu kimse diye düşünülür.Hıdırellez gecesinde neler yapılır?
Hıdrellez geceside Hızır A.s gelip evi barkı bereketlendireceği düşüncesiyle tabakların kilerlerin para konulan yerlerin açık bırakılması ve Hızır’ın buraları dolduracağı ve bereketlendireceğine inanılır.Bazıları dileklerini ağaçlara asar ve 1 sene dileğin gerçekleşmesini bekler.

Kısmet için, Şans için, bazı adetler yerine getirilir.
Anadolu’da bazı yörelerde 5 Mayıs akşamında kapının önüne süt dolu tas eğer yoğurt tutarsa evin bereketinin artıp ev halkının şansının aratacağına inanılmaktadır.