+ Konuya Yorum Yap
Sonuçlar 1 den 6 in 6

Konu: İşbankası Kumbara Fonu Nedir? Çocuğum için İyi Bir Yatırım mıdır? Tavsiye, Yorumlar..

                  
   
 1. #1
  Asteğmen
  Katılım Tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  727

  İşbankası Kumbara Fonu Nedir? Çocuğum için İyi Bir Yatırım mıdır? Tavsiye, Yorumlar..
  Kumbara Fonu
  Dünün kumbarasından bugünün kumbara fonuna...
  Çocuklar geleceğimiz, çocuklar her şeyimiz diye hep söyleriz... Ve tabii hepimiz gücümüz yettiğince onlar için bir şeyler yaparız... Söz gelimi kimimiz para, kimimiz altın biriktirir ya da, olanak buldukça çeyiz sandıklarına bir şeyler atıveririz. Zor, ama mutlu günler için...
  Çocukluğumuzda nasıl para biriktirdiğimizi hatırlar mısınız? Çoğumuzun birer kumbarası vardı, değil mi? Hani, şu İş Bankası Kumbarası... Lütfen çocukluk resimlerinizi bir karıştırıverin. Büyük olasılıkla sizin de kumbara ile çekilmiş bir resminiz olmalı.
  Büyüklerimizin doğum günü, sünnet, sınıf geçme, mezuniyet, yılbaşı gibi nedenlerle verdikleri paraları işte bu kumbaralara atardık.
  Zaman her şeyi değiştiriyor... Doğal olarak "Kumbara" da bu değişimden nasibini aldı. Tabii ki, özünden hiçbir şey kaybetmeden. Tersine, inanılması güç bir evrim geçirip çağdaşlaşarak!
  İŞ BANKASI KUMBARASI şimdi;
  İŞ BANKASI KUMBARA FONU oldu!
  Kumbara Fonu çocuklarınızın eğitimi, evliliği, iş kurması... gibi, onlar adına hayal edeceğiniz her şeyi güvenceye alabilecek en uygun yatırım aracı olarak İş Bankası'nca tasarlandı. Konu geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği olunca her şey daha bir ince elenip, sık dokundu.
  Kumbara Fonu'nun özellikleri nelerdir?

  • Kumbara Fonu portföyünün en az %25’i hisse senedi, en az %20’si kamu borçlanma araçlarından oluşan, geri kalanı da repo, altın ve Türk Lirası ya da döviz cinsinden diğer yatırım araçlarında serbestçe değerlendirilen A tipi karma bir yatırım fonudur.
  • Kumbara Fonu'nu diğer yatırım fonlarından ayıran en önemli özellik "birikim" amaçlı olmasıdır. Bu özellik, fona daha uzun vadeli ve daha yüksek getirili kıymetlere yatırım yapabilme olanağı sağlar.
  • Fon portföyünü uzman kuruluş "İŞ Portföy Yönetimi A.Ş." yönetir. Uzmanlar, piyasa koşullarındaki değişimleri anlık izleyerek portföye yön verir.
  • Fon portföyünü ve değer değişimlerini Kumbara Fon - Ana Sayfa adresinden günü gününe izleyebilir, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
  • Düzenli alım talimatı verilmiş kumbara fonu hesabı sahibi çocuklar lehine ferdi kaza sigortası uygulanmaktadır.

  Fon portföyündeki kıymet dağılımı nasıldır?
  Kumbara Fonu A Tipi bir yatırım fonu olması nedeniyle, portföyünün, aylık ortalama bazda en az %25’ini mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmak zorundadır. Kumbara Fonu, karma bir fon olmasından dolayı da, devamlı olarak, portföyünün en az %20'sini hisse senetlerine ve en az %20’sini de kamu sektörü borçlanma araçlarına yatırır. Portföyün geri kalan kısmı ise repo ve altın gibi kıymetli madenler ile TL ya da döviz cinsinden diğer sermaye piyasası araçlarında serbestçe değerlendirilir.
  Kumbara Fonu kimler tarafından satın alınabilir?
  Fona katılım ve katılma belgelerinin alım satımı sadece 18 yaşını doldurmamış küçükler adına Kumbara Fonu Hesabı açtırmak suretiyle yapılabilir. Fona ilk katılım sırasında küçük ile veli/vasi veya üçüncü kişilerin kimlik belgesinin ibrazı ve kurucu tarafından bu belgelerin alınması zorunludur. Sadece veli, vasi veya veli ya da vasinin açıkça veya zımnen kabul ettiği üçüncü şahıslar İş Bankası'nda yatırım hesapları olması halinde küçük adına katılma belgesi alabilirler. Ancak, adına Kumbara Fonu hesabı açılmış olan küçükler, 18 yaşını doldurmalarından sonra da, kendi adlarına fon katılma belgesi alım satımına devam edebilirler. 18 yaşını doldurmamış küçüklere ait katılma belgelerinin kısmen ya da tamamen fona iadesi ve bedellerinin tahsili sadece küçüğün veli ya da vasisi tarafından yapılır.
  Kumbara Fonu nasıl hediye edilir?
  Doğum, sünnet, yaş günü, mezuniyet gibi sadece ana-baba'nın değil, yakınlarının da çocuğa hediye verdiği mutlu anlar için seçebileceğiniz en anlamlı hediye "KUMBARA FONU KATILMA BELGESİ" dir. Velisi olmadığınız bir küçüğe Kumbara Fonu hediye edebilmek için İş Bankası'nda sizin adınıza bir yatırım hesabı ve bu küçük adına da Kumbara Fonu Hesabı bulunmalıdır. Küçüğün adına henüz bir Kumbara Fonu Hesabı açılmamışsa bu hesabı onun adına siz açabilir, gerek düzenli gerekse bir kerelik fon alım talimatı verebilirsiniz. Dilerseniz, çocuk 18 yaşına gelmeden bizzat satın aldığınız katılma belgelerinin bozdurulmaması şartını da koyabilirsiniz. Kumbara Fonu alım talimatlarınızı İş Bankası şubeleri, çağrı merkezi (444 02 02) ve İnternet Şubesi aracılığıyla verebilir, bu anlamlı hediye ile küçüğün geleceğine katkıda bulunabilirsiniz.
  Kumbara Fonu nereden alınabilir?
  Katılma belgesi satın alınması veya fona iadesinde İş Bankası şubelerine başvurularak alım satım talimatı verilir. Bunun dışında çağrı merkezi (444 02 02)ve İnternet Şubesi aracılığıyla da Kumbara Fonu satın alınabilir. İş Bankası'nın kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma belgesi alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
  Fona katılım nasıl olacak?
  Fona, l8 yaşını doldurmamış kendi çocuğunuz, bir yakınınız, ya da herhangi bir çocuk adına katılabilir; dilerseniz, çocuk 18 yaşına gelmeden bizzat satın aldığınız katılma belgelerinin bozdurulmaması şartını da koyabilirsiniz. İş Bankası'nda mevcut veya yeni açtıracağınız bir hesap üzerine genel bir talimat vererek her ay küçük-büyük, belli tutarda bir paranın Kumbara Fon'a otomatik olarak yatırılmasını sağlayabilirsiniz.
  Kumbara Fonu ne zaman alınabilir?
  Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
  Fon alım bedelleri nasıl ödenebilir?
  Alım talimatını verildiği sırada, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, İş Bankası katılma belgesi bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma belgesi bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle, izleyen ilk işlem günü katılma belgesi alımında kullanılır.
  Fon için minimum kaç adet alım talimatı verilebilir?
  Kumbara Fonu'nun gerek düzenli gerekse düzensiz alımlarında minimum 700 adet için olmak üzere 100 adet ve katlarını içeren miktarlarda talimat verilebilir.
  Fondan çıkış mümkün mü?
  Kumbara Fonu'na çocuğun veli veya vasisi olarak katılmışsanız, dilediğiniz zaman katılma belgelerini cari fon fiyatı üzerinden kısmen veya tamamen paraya çevirebilir, hesabı kapatabilirsiniz. Ancak, ilk fon alım tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden katılma belgelerini satmak isterseniz, geri alım fiyatı cari fon fiyatının %3 altında hesaplanır ve bu %3'lük bölüm Fona gelir kaydedilir.
  Kumbara Fonu nasıl satılabilir?
  Katılma belgesi bedelleri; satış talimatının, İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar veya tatil gününde verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, satış talimatının İMKB'nin açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, yatırımcılara ödenir. Fon katılma belgelerinin, fona ilk katılımdan itibaren üç yıl içerisinde fona geri satımında, %3 oranında komisyon uygulanır. Söz konusu komisyonlar tahsil edildikleri gün fona gelir kaydedilirler. İlk 3 yıldan sonra yapılan fona geri satımlarda komisyon uygulanmayacaktır.
  Satış fiyatı nasıl belirlenir?
  Satış fiyatı, satış talimatı verilen zamana göre belirlenir. Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma belgesi satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
  Kumbara Fonu riskli bir yatırım mıdır?
  Her yatırımın az-çok risk taşıdığı bilinir. Kumbara Fonu portföyü orta/uzun vadeli bakış açısı ve çocuklarımızın ülkemizin geleceğindeki öneminin bilinci ve sorumluluğu ile yönetilmektedir.
 2. #2
  Çavuş
  Katılım Tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  57  2 yildir aylik 100 tl kumbara fonu aliyorum acayip zarardayim, almayin.. 3. #3
  Misafir
  Guest

  kumra fonu 01.30.2012 -%10,5 zarar
  bende 2 çocuğuma kumbara fonu hesabı açtırdım çok zarar ettiriyor hemen kapatacam 4. #4
  Kayıtlı Değil
  Guest

  kumpara
  kesinlikle zarardayım.10 ayda heray 100 tl yatırdım ve 80 tl zarar ettim .ZAAAAARAAAAR. 5. #5
  Kayıtlı Değil
  Guest

  Zarar
  Ya benimde kafam karisti 6. #6
  Aykutca
  Guest

  Kumbara
  İyide 10 aydır. Ülkede olmayan şey kalmadı. Darbe şehitler terör bu ülkede yatırım yapmak zaten şu sıralar akıl işi değil.+ Konuya Yorum Yap

Benzer Konular

 1. İş Bankası Kumbara Kampanyası
  By hyrmrc in forum İndirimler & Kampanyalar
  Yanıtlar: 1
  Son Mesaj: 02-04-2011, 02:11 PM
 2. Kumbara Fonu Kampanyası
  By hyrmrc in forum İndirimler & Kampanyalar
  Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 23-03-2011, 10:40 AM

Bu Konu İçin Etiketler

Bookmarks

Mesaj İzinleri

 • Yeni Konu Gönderebilirsiniz
 • cevap gönderebilirsiniz
 • Eklenti Gönderemezsiniz
 • Mesajınızı gönderemezsiniz
 •