Farz ibadet demek kişinin dinen yapmakla yükümlü olduğu ibadet demektir.

1. Kelimei şahadet getirmek:

İslam dinine inanan herkesin yapması gereken farzların başında gelir,
Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu verasuluh
Allah’ın varlığını ve birliğini ayrıca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğunun anlamını içeren şehadet gönülden söylenmeli ve yaşamalıdır..

2. Namaz kılmak:

İslam dinine mensup kişilerin 2. Yapması gereken ibadet ise namazdır. Namaz ki dinin direğidir herşeyidir. Akıl barik olan yani gerekli olgunlukta olan her Müslüman bireyin yapması gereken farz ibadetlerin belki de en önemlisidir. Namaz kılarak günde 5 kere Allah’a şükür etmiş oluruz. Kuran-ı Kerimde namaz ile ilgili birçok ayet vardır. Hepsinin temelinde Namazın bizi tüm kötülüklerden kötü işler yapmaktan alıkoyduğudur.

3. Oruç tutmak:
Oruç yalnızca bedenin oruç tutması değil ruhun da aç kalmasıdır terbiyesidir. Ramazan ve diğer günlerde tutulan nafile oruçlar tan yerinin ağarmasından Güneş'in batışına dek süren zaman dilimini kapsar. Bu sürede yenilmez içilmez dünyevi zevklerin birçoğunda sadece Allah Rızası için ayrı kalınır ve ona şükredilir. Çünkü oruç yokluğu öğrenip daha da çok şükür etmemizi sağlar. İslamdan öncede insanlara oruç tutmaları emri hep gönderilmiştir. Nitekim Yahudiler de muharrem ayında oruç tutarlar. Oruç ibadetinin farz olduğunu Kuran-ı Kerim’de geçen ayet ise şudur: ''Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.''
Cenab-ı Allah, Ramazan ayında oruç tutanı ödüllendiriecek ve günahlarını affedecektir. Peygamber Efendimizde oruç ile ilgli '' Eğer bir kişi, ramazanın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutar ise tüm geçmiş günahları affolunur.''

4. Hacca gitmek:

Hac dini açıdan belirli bir zenginliğe ulaşmış müminler için farz olan ibadetlerden biridir. Hacıya giden biri ihrama girmek, vakit ve zaman gelince Arafat'a çıkıp vakfe yapmak (orada bulunmak ) ayriyetten Kutsal Yapı Kabe'nin etrafında tavaf etmekle yükümlüdür.
Hac ibadeti Kuran-ı Kerimde farz kılınan ibadetler arasındadır. Hac ibadetini yapabilmek için hem belli bir zenginlikte olmak hemde bedenen ve zihnen yeterli olmak gerekir. Dolayısıyla gençken sağlıklı iken hacca gitmek gidebilmek en güzelidir. Peygamber Efendimiz de hac için : '' Eğer ki kim Allah için hacı olup, ondan sonra günah işlemezse anasından yeni doğmuş gibi tertemiz olarak dönmüş olur '' Allah herkese hayırlısı ile hacı olmayı nasip etsin.

Sual: Hacca gitmek için gerekli zenginlik şartları Nelerdir?

Hacca gitmek için kişinin ihtiyacından fazla parası olmalı,
hacca gidip getirecek ve ardında kalan çoluğuna çocuğuna para kalabilmeli,
Tüm bu şartlar yerinde ise kişi Hacca gidebilir.

5. Zekat vermek:

Zekatın anlamı temizlenmek-paklanmak, artmak anlamına gelir. Zekat, İsla dinine göre belirli bir zenginliğe ulaşmış insanların yapmak zorunda oldukları bir ibadet şeklidir. Gerekli kadar zengin olanlar her sene paralarının veya mallarının 1/40’ını fakirlere vermekle yükümlüdürler.
Peygamberimiz zekatın önemini sürekli vurgulamıştır. İslam dinie göre zekat olarak verilecek para zaten fakirlerin hakkıdır. Zekat verenin malı eksilmez aksine artar. Ama yinede bu insanlara zor gelir gerektiği kadar zekat vermezler , ama o kişiler yani zekat vermeyen yada az verenler yarın ahirette bunun cezasını çekeceklerdir.