Kurbanın Etini Nasıl Paylaştırmamız Lazım,
Kurban Eti Nasıl Dağıtılır?,
Kurban Kesilince Eti Nasıl Paylaştıracağım?,


Kesilen kurban eti üçe bölünür. Birinci Payı Ev halkı yani kesen kişi ve ailesi yer.

İkinci payı bayram boyunca eve gelen konuklara ikram edilir.

Üçüncü payı ise burası önemli Fakirlere dağıtmak lazım gelir. Bu payın bir den yedi paya kadar olmasında bir sakınca yoktur.

Kurbanın eti tartılarak her paya eşit miktarda et gelecek şekilde paylaşmak lazım gelir. Kurban Etinin Yağını, sakatat kısmını ve yenilen her yeri eşit pay edilir ve ağırlığını tartmadan paylaşmak dinen caiz değildir. Bu doğru olmaz fazlası faiz olur denilir.

Kurban etini kesen 7 kişiden dördüne etl ile birer bacak, 5. kişiye et ile derisi, 6. ya et ile başı verilir ise tartmaya gerek kalmadan etler pay edilebilir.

7. kişiye bir şey koymak gerekmez. Veyada 7 kişi, kesilen büyükbaş hayvan birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini istediği şekilde kullanmaya seni umumi vekil tayin ettik) der iseler şayet bu vekil kişi pay etmeden etin tamamını herhangi pay sahibine verebilir yada tartmadan bile pay sahipleri arasında göz kararıyla dağıtabilir.