İsra demek, gece yürüyüşü anlamına gelir.

Peygamber Efendimizin Mescid-i Haramdan Kudüste'ki Mescid-i Aksa'ya olan Gece Yolculuğu yani gece yürüyüşüne
isra denmektedir.

Mirac demek ise yükseğe çıkmak anlamıdaki "uruc"tan alınmıştır aynı zamanda merdiven ve asansör anlamlarına da gelmektedir.

Dolayısıyla Peygamber Efendimizin Kudüste'ki Mescid-i Aksa'dan Yedi Kat Semaya Yükselişi de
mirac olayıdır.

İsrâ ve Mirac'ı özetlersek, Peygamberimizin yüce makamlara yükselişi ve Cenab-ı Hakkın yüce ve ulu katına kabul edilişidir.