C# Girilen iki basamaklı sayının onlar ve birler Basamağını Gösteren Program Kod SAtırları> Kullanıcı 2 basamaklı sayı girmez ise uyarı mesajı çıkarmakta ve textbox ı temizleyip tekrar giriş yapılmasını sağlamaktadır...

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
a = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
if ((a <= 99) && (a >= 10))
{
b = (a % 10);
c = (a / 10);
textBox2.Text = Convert.ToString(b);
textBox3.Text = Convert.ToString(c);
textBox1.Clear();
textBox1.Focus();
}
else
MessageBox.Show("Lütfen İki Basamaklı Sayı Giriniz");
}