Do while döngüsü

Bu döngünün diğerlerinden farkı döngüdeki koşul başta değil sondadır. Önce döngü işlemleri yapılır daha sonra kontrol edilir duruma göre çıkar yada devam eder. Bu bilgilere göre de döngü en az bir kere döneceğini gösterir.

Formatı şu şekildedir;

do
{
yapılacak işler;
}
while(koşul);


Bir örnek;

int i=0;
int sayac = 0;

do
{
i++;
sayac += i;
ListBox1.Items.Add(sayac);
}
while(i < 100);