Ürünün Adı fiyatı ve Kdv Miktarı klavyeden Giriliyor, Ürünün kdv siz ve kdv li fiyatları hesaplanıp Kullanıcıya Gösteriliyor..

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
clrscr ();

char ad[10];

float a,b,c,d,e;

printf("ÜRÜNÜN ADINI GIRINIZ=");

scanf("%s",&ad);

printf("ÜRÜNÜN FIYATINI GIRINIZ=");

scanf("%f",&a);

printf("KDV GIRINIZ=");

scanf("%f",&d);

b=d*a/100;

e=a+b;

printf (ad);

printf ("'in KDV-SIZ FIYATI %f\n",a);

printf (ad);

printf("'in KDV-LI FIYATI %f",e);

getch ();
return 0;
}