Sabitler, program içinde değeri değişmeyen ifadelerdir. Programda sabit
tanımlandığında ilk değer mutlaka verilmelidir. Aksi taktirde programın çalışmasında hata oluşur. Sabitler programda Const deyimiyle tanımlanır.

Örneğin, pi sayısının programın tümünde aynı değerde olmasını istiyorsunuz. Pi sayısını Const tanımlama bloğunda 3.141592654 olarak belirttiğinizde bu değer programın her yerinde geçerli olacaktır.

{Const float pi=3.14; /* [size=small]pi diye bir sabit tanımlandı[/size]
float alan,cevre; /* ondalıklı olacağından float tipinde alan ve ecvre adında değişken tanımlandı
int r; /* r diye tamsayı tipinde değişken tanımlandı.
r=Convert.ToInt32(Text1Box.Text); /* textboxtaki değer tamsayıya çevrilip r ye atıldı.
alan=pi*r*r /* alan hesaplandı
cevre=pi*2*r /çevresi hesaplandı
MessageBox.Show(ConvertTo.String(alan),"ALan"); /* kutu başlığı Alan alan sonucu gösterildi.
MessageBox.Show(ConvertTo.String(cevre),"ÇEVRE"); /* kutu başlığı Çevre;çemberin çevresi gösterildi.}