Değişken, verilerin bellekte geçici olarak kaydedilmesini ve gerektiğinde
kullanılmasını sağlayan değerdir. Nesne tabanlı programlama dilinde değişken kullanımı diğer programlama dillerindeki değişken kullanımlarıyla aynıdır.
Bir değişkenin değeri program her çalıştırıldığında değişir. Örneğin, kişiye yaşını soruyorsak bu bilgiyi gerektiğinde program içinde kullanabilmek için bir değişkene aktarmalıyız. Değişkenler bellekte (RAM) yer kaplar. Yaş bilgisine 18 değeri girildiğinde
bellekte yaş bilgisi için ayrılan alanda bu değer saklanır.

string yas;
yas=Text1Box.text;
MessageBox.Show("yaşınız"+yas,"simdiki deger");

Program çalıştırıldaığında textbox'a girilen string tipi değişken yas değişkenine atılır. Yaş değişkeni msgbox ile görüntülenir, msgbox un pencere başlığıda simdiki degerdir.