using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;


namespace ConsoleApplication8
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi1, sayi2,sayi3;


Console.Write("1. sayıyı giriniz: ");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("2. sayıyı giriniz: ");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("3. sayıyı giriniz: ");
sayi3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


if(sayi1>sayi2 && sayi1>sayi3)
Console.Write("{0} sayısı en büyük sayıdır.",sayi1);


else if(sayi2>sayi1 && sayi2>sayi3)
Console.Write("{0} sayısı en büyük sayıdır.",sayi2);


else if(sayi3>sayi1 && sayi3>sayi2)
Console.Write("{0} sayısı en büyük sayıdır..",sayi3);


else
Console.Write("{0},{1},{2} sayıları birbirine eşittir..",sayi1,sayi2,sayi3);
Console.ReadKey();
}
}
}