Yarıçapı klavyede girilecek, sabit tanımladık o da malum pi sayısı (3 aldık)

static void Main(string[] args)
{
int yaricap, alan, cevre;
const int pi=3;
Console.Write("Yarıçapı Giriniz: ");
yaricap = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
alan = pi * yaricap * yaricap;
cevre = 2 * pi * yaricap;
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Alan={0}", alan);
Console.WriteLine("Çevre={0}" , cevre);

Console.ReadKey();


}