4 işlem yapan C# console uygulaması,
toplama, çıkarma, bölme ve çarpma yapan basit bir console uygulama örneği,


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication7
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a, b, toplam,carpim,fark ;

a = 10;
b = 8;

toplam = a + b;

carpim = a * b;

fark = a - b;

float c = (float)a / b; // burada a ile b nin bölümü virgüllü çıkacağı için tür dönüşümü yapılarak floata çevrildi..


Console.Write("Toplam=");
Console.WriteLine(toplam);
Console.Write("Çarpım=");
Console.WriteLine(carpim);
Console.Write("Fark=");
Console.WriteLine(fark);
Console.Write("Bölüm=");
Console.WriteLine(c);
Console.ReadKey();
}
}
}