int x,y,z ;
x = 5;
y = 8;
z = 9;

x = y + 2; // x in değeri=10
z = y + 3; // z nin değeri =11
y = z + 6; // y nin değeri =17

Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(z);
Console.WriteLine(y);
Console.ReadKey();

Ekran Çıktısı:
10
11
17