#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>


main()
{
int i, sayi;

srand(time(0));
/* srand fonksiynuna argüman olarak o verdik ki 1.1.1970 tarihinden
programı çalıştırdığımız ana kadar gecen saniye degerini döndürsün */
for(i=1; i<=6; i++)
{
sayi = rand() % 49 +1; /* 0-100 arası tamsayı */
printf("\%d. uretilen sayi\t%d\n",i,sayi);
}
printf("Sayısal loto Programı ile 6 tane 0-49 arası sayi uretildi.");
getch();
return 0;
}