C ile her program çalıştırıldığında farklı sayılar üretmek diyorum çünkü internette çoğu bulacağınız kaynakta rastgele sayı üretirsiniz fakat benim hazırladığım örnekte programı her çalıştırdığınızda farklı farklı rastgele sayılar üretilir. Bunu da sağlayan rand ve srand fonksiyonlarının beraber kullanımıdır.
İhtiyacımız olan #include <stdlib.h> #include <time.h> kütüphanelerini projemize eklememiz gerekmekte.

srand(time(0)); ----- 1.1.1970 tarihinden programı çalıştırdığımız ana kadar gecen saniye degerini döndürsün
rand( ) % 3 demek 0 ile 2 arasında rasgele sayı üretir demek
rand ( ) % 10 ----- 0 ile 9 arasında sayı üretir
Örneğin biz 1-8 arası sayı üretmek istiyorsa
Rand ( ) % 8 + 1 yazarız böyle 1-8 arası rasgele sayı üretiriz.

C ile rasgele sayı üretmek
C rand Fonksiyonu nedir
C srand Fonksiyonu
C ile Sürekli Farklı sayılar üretmekProgram Kod Satırları:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
/* zaman fonksiyonu için gerekli */

main()
{
int i, sayi;

srand(time(0));
/* srand fonksiynuna argüman olarak 0 verdik ki 1.1.1970 tarihinden
programı çalıştırdığımız ana kadar gecen saniye degerini döndürsün */

for(i=1; i<=6; i++)

{
sayi = rand() % 3; /* 0-100 arası tamsayı */
printf("\%d. uretilen sayi\t%d\n",i,sayi);
}

printf("5 tane rastgele sayi uretildi.");

getch();
return 0;
}