C dili ile döngü örnekleri..
Programlama temelleri sınav sorusu..
C dili sayaç mantığı

main()

{
int i,toplam;
toplam=0;

for(i=1;i<=100;i++)

toplam=toplam+i;
printf("1 ile 100 arasindaki sayilarin toplami=%d",toplam);


getch();
return 0;
}