...................... EĞİTİM YILI.............. LİSESİ
........................ 2. DÖNEM REHBERLİK RAPORUDUR
 • Sınava ilişkin duygularınız sınav performansına etkileri açısından değerlendirmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
 • Sınav kaygısı ile başa çıkma yollarına yönelik çalışma yapıldı.
 • Yöneleceği iş ve mesleğin iş piyasası, çalışma alanı ve koşulları ile ilgili bilgi toplayabileceği kaynaklar açıklandı.
 • Kendi kişilik özelliklerini iş bulma, sürdürme ve yetiştirme açısından değerlendirmesine yönelik çalışma yapıldı.
 • Kişisel çabası ve edinebileceği bilgi, beceri ve birikimlerin başarılı bir iş yaşamı için gereğinin önemi kavratıldı.
 • Eş seçiminin önemi ve eş seçimde dikkate alınacak unsurlar konusunda çalışma yapıldı.
 • Çeşitli amaçlar için öz geçmiş yazdırılarak, öz geçmiş formunun nasıl hazırlanacağı konusunda çalışma yapıldı.
 • İnsanların özel hayatına saygı göstermenin önemi vurgulandı.
 • Yerel çevrede bulunan işler hakkında bilgi verildi.
 • İş görüşme teknikleri, iş görüşmesi ve sorular dış görünüş kontrol listesi çalışmaları gerçekleştirildi.
 • İş ve meslek yaşamında etik değerlerin önemi kavratıldı.
 • Ortaöğretim sonrasında kendisine uygun olacak iş imkanları hakkında bilgi verildi.
 • Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı öncesi fiziksel açıdan sınav başarısını etkileyen etmenler hakkında bilgi verildi.
 • Mesleki deneyimin iş bulmada ve iş başarısındaki önemi hakkında çalışma gerçekleştirildi.
 • İşverenlerin ve çalışanların hak ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.
 • Üretkenlik toplum açısından önemini fark etmesine yönelik çalışma yapıldı.


...... Sınıf Öğretmeni