11.Sınıflar için hazırlanmış 2. Dönem rehberlik raporudur, tamamıyla özgündür ..

2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………….. LİSESİ

11 - .. SINIFI II. DÖNEM REHBERLİK RAPORU

1-Ekonomik ve toplumsal ihtiyaçların meslek seçimine etkilerini konuşuldu. (K. No 93)
2- Geleceğe ilişkin amaçlarını toplumun sosyal ve ekonomik kaynaklar ile ilişkileri tartışıldı. (K. No 15)
3- Yükseköğretim kurumlarına geçiş için akademik başarısını artırıcı çalışma planının etkinliğini konuşuldu. (K. No 16)
4-Toplumu ve dünyayı ilgilendiren ortak sağlık sorunlarını konuşuldu. (K. No 69)
5-Toplumu ve dünyayı ilgilendiren ortak sağlık sorunlarından korunma yolları tartışıldı. (K. No 70)
7-Toplum için yapılan gönüllü çalışmalar konuşuldu. (K. No 57)
8-Yükseköğretim kurumlarına geçiş ile ilgili bilgiler tartışıldı. (K. No 17)
9-Yükseköğretim programları ve koşulları konuşuldu. (K. No 94)
10-Stresin nedenlerini ve belirtilerini tartışıldı. (K. No 66)
11-Stres durumlarında verilen tepkilerin sonuçları tepkileri tartışıldı (K. No 67)
12-Stresle başa çıkmada uygun yöntemler konuşuldu.(K. No 68)
13-Mesleki değer, ilgi, yetenek ve akademik başarıya göre meslek seçimi tartışıldı. (K. No 95)
14-Ortaöğretim sonrasında işe ve mesleğe hazırlayan kurum ve mesleki kurslar konuşuldu.(K. No 96)
15- Geleceğe yönelik belirlediği amaçların ulaşılabilirliğini değerlendirildi. (K. No 18)
16- Staj yapabileceği yerler belirlendi. (K. No 97)
17- Staj sırasındaki uygulamalar konuşuldu
18-Seçtiği veya seçeceği derslerin hayatını nasıl etkilediğini/etkileyeceğini sorgulandı (K. No 98)
19-Mesleki amaçlara ulaşmak için çeşitli yükseköğretim programının koşullarına göre seçtiği derslerin uygunluğu değerlendirildi.
(K. No 99)
Tarih
Öğretmen Adı
imza