Word’ü kullanmayanımız yoktur bu programı kullanırken bazı kısayollara şiddetle ihtiyacımız var.
Aşağıda en sık kullandığımız Microsoft Word’e ait klavye kısayollarını yayınlıyoruz.

CTRL + A (all): Tum sayfanın seçilmesi

CTRL + C (copy): Kopyala.

CTRL + V : Yapıştır.

CTRL + X (makas işaretinden gelir) : Kes.

CTRL + Z : Geri Al CTRL + S (save) : Kaydet

CTRL + Y : ileri Al

Mouse Çift tıklama: Sözcüğü seç

Mouse Üç tıklama: Paragrafı seç

CTRL + H : Bul ve değiştir

CTRL + F (find) : Bul

CTRL + G : Sağa yasla

CTRL + L : Sola yasla

CTRL + D : Her iki yana yasla

CTRL + M: Paragraf girintisini artır

CTRL + Home : Belgenin en başına git

CTRL + End : Belgenin en sonuna git

CTRL + O : Aç

CTRL + P : Yazdır

CTRL + T : Eğik italik yazı

CTRL + B : Kalın yazı