1919 yılında bir grup Astronom, Uluslararası Astronomi Birliği’ni (UAB) kurmuşlardır. İlk ilgilendikleri konulardan biri de göksel düzensizliktir. UAB, 1922 yılında 88 ‘resmi’ takımyıldız listesini hazırlamış, 6 yıl sonra da bu takımyıldızların kesin sınırlarını harita üzerinde tespit etmiştir.

UAB’nin seçtiği 88 resmi takımyıldızın tümü Avrupalılar tarafından bulunmuştu. Ancak, bunların seçiminde baskın kriter, Avrupa kökenli olmalarından daha çok, yaygın olarak bilinmeleri ve birçok profesyonel Astronom tarafından da o günlerde zaten kullanılıyor olmalarıdır.

Resmi takımyıldızlar, herhangi başka bir zamanın, ülkenin veya kültürün meydana getirdiği takımyıldızlardan ne daha çok, ne de daha az önemlidir. Bu takımyıldızlar, dünya üzerindeki tüm Astronomların konuştuğu ortak dilin bir parçası haline gelmişlerdir. Dünya üzerinde bugün konuşulan dilleri düşünün; en iyi ya da en doğru bir dil olmadığını görürsünüz. Tüm diller, bazı anlamları, diğerlerine oranla daha etkili şekilde verebilmektedirler. Yine de, İngilizce, bugün nasıl uluslararası ortak dil olarak kabul edilmişse, takımyıldızlar da Astronomlar arasındaki uluslararası iletişimi kolaylaştırmıştır.