Satır sonları “;” ile bitmektedir ve kullanılan komutlarda farklı kelimeler birbirinden boşlukla ayrılmadan sadece diğer kelimeye geçişte ilk harf büyük yazılarak kullanılır.

Ali topu at. (Normal yazım şeklimiz)

aliTopuAt; ( ActionScript karşılığı)

Örnek olarak;

addEventListener yazımı söylenebilir.

ActionScript BÜYÜK | küçük harfe duyarlıdır.
Örnek olarak vermek gerekirse Mouse yerine mouse yazmak kodun çalışmamasına sebep olmaktadır.